FIZIKAI SZEMLE 1950 szeptember

I. évfolyam 1. szám

SZERKESZTŐBIZOTTSÁG:
Elnök: Koczkás Gyula
Tagok: Faragó Péter, Hoffmann Tibor, Neugebauer Tibor, Öveges József, Selényi Pál, Szigeti György.
Szerkesztőség : Budapest, V., Reáltanoda-u. 13--15. Eötvös Loránd Fizikai Társulat. Távbeszélő :187-428.


TARTALOMJEGYZÉK

FELADATOK:
LABORATÓRIUM:
HÍREK: