Klaus-Peter Schmitt

Pattogás, kattogás, brummogás
és sziszegés

A korai hangosfilmek hang-restaurálásának tapasztalatai

(Clicks, Crackles, Thumps and Hiss. Experience Gathered Whilst Restoring Old Film Soundtracks: "The Mistress of Atlantis" by G.W. Pabst (1932.) Journal of Film Preservation, 47(1993): 62-66.)

Számos olyan probléma merült fel G.W. Pabst The Mistress of Atlantis (1932) c. filmje hanganyagának restaurálása során, ami jellemző a rossz állapotban lévő korai filmekre. A sérülések kiküszöbölésére tett kísérletek nem ritkán a legszélsőségesebb körülmények között tették próbára a ma használatos filmfeldolgozási technikákat.

 

Automatikus előfürdő

A jó minőségű jel-leolvasás a későbbi sikeres feldolgozás alapkövetelménye - ez már "A hangzó örökség archiválása" címmel rendezett, 1987-es berlini FIAF kongresszus óta mindenki számára nyilvánvaló. A nedves kapu és a fénysugár leszűkítése (annak érdekében, hogy ahol lehet, kiküszöböljék a felszíni hibákat) akkoriban kezdtek elterjedni. Ennek ellenére szeretném leszögezni, hogy ahol csak lehet, minél korábbi generációs anyagot használjunk, máskülönben minden, egyébként kiküszöbölhető hiba rákerül a szalagra az újra-felvételnél, és a későbbiekben nem lehet majd eltávolítani onnan.

Azért, hogy a jövőben legyen lehetőségük az alább bemutatott, félig automatikus restaurálásra, az archívumoknak egy az egyben lehúzott kópiákat javasolnék, bármilyen szűrő, mély- vagy magasvágó közbeiktatása nélkül. Ha ugyanis kivágjuk a magas frekvenciákat, további fontos hang-információ vész el a pattogás és kattogás eltávolításakor is. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy minden automatizált munkafolyamat nehezebb lesz vagy egyenesen lehetetlenné válik az első lépésben alkalmazott szűrőtől függően. Nagyon körültekintően kell tehát végezni az egyébként magától értetődőnek tűnő munkafolyamatot is, nehogy hibásan "javítsuk" a kópia minőségét! Annál is inkább, mert az eredeti nitro nyersanyag gyakran tovább bomlik vagy végleg elpusztul és soha többé nem áll majd rendelkezésre.

A munkámhoz Sonic Solutions technikát használok, mert merevlemezes rendszer lévén, alkalmas manuális editálásra, és ez bizonyult a legfontosabb eszköznek. A munkafolyamat első fázisa a pattogás és kattogás jobbára automatikus kiszűrése. Sajnos, mindkét folyamat nyolc-tízszer annyi időbe telik, mint maga a hanganyag időtartama, bár a gyártó cég azt ígéri, hogy a következő verziók valós idejű editálással működnek majd.

A pattogás olyan rövid, tűszerű, széles sávban kiugró hanghiba, amit alacsony frekvenciájú brumm követ. A rendszer átfésüli a frekvencia-spektrumot, hogy azonosítsa a hirtelen kiugró hang paramétereit, amit pattanásnak érzékelünk, majd körülhatárolja és kitörli a jelet. A pattanás előtti és utáni jel alapján rekonstruálják a törölt szakasz helyére kerülő hangot. Ebben az értelemben tehát a jel nem is annyira rekonstruált, hiszen lehetetlen lenne megmondani, hogy milyen volt annak előtte. Ehelyett azt feltételezzük, hogy két jel között - a hiba előtt és után - az átmenet véletlenül megszakadt. Mivel a hiányzó szakasz annyira rövid, az eredmény legtöbbször meggyőző és nem jelentkezik zavaró tényező, például új hanghiba a régi helyén. Mivel a merevlemezes rendszerek nem írják fölül az eredetit, hanem egyszerűen új adatot adnak az eredeti hanginformációhoz, a felhasználó bármikor rekonstruálhatja az eredeti jelet, amennyiben a behelyettesített jel valami miatt nem kielégítő. A merevlemezes rendszer előnye az, hogy a felhasználó minden zavart közvetlenül képes elhárítani mindaddig, amíg kielégítő eredményre nem jut.

A kattogás a régi lemezeken hallható felületi zajhoz hasonlít. A pattogással ellentétben a kattogás apró pattanások folyamatos zaja. A pattanáshoz hasonlóan a számítógép jellemző frekvencia-tartománya alapján azonosítja a kattogást, bár az apró kattogások sokkal rövidebbek és szaporábbak, mint egy-egy durva pattanás, amit előzőleg behatároltak és eltávolítottak. A kattogás megszüntetése különösen a korai filmek esetében hoz nagyon jó eredményt.

 

Manuális interpolálás

Az olyan zavarokat, amelyek nem illenek bele az automatikus zavarszűrés korlátozott kereteibe, manuálisan kell egyenként eltávolítani. A pattanás-szerű zavarokat leginkább interpolálással lehet kiküszöbölni. A pattanást egyrészt hozzá lehet csatolni a pattanás-zavarok listájához, így a következő, automatikus szűrésnél magától interpolálódik, másrészt ki lehet jelölni a pattanás elejére és végére tett be- és kilépő jellel, majd az "interpolálás" paranccsal megszüntetni.. Az utóbbi esetben tehát manuálisan végezzük azt, amit egyébként a számítógép automatikusan tenne. Ezzel a módszerrel közvetlenül befolyásolhatjuk a jel behelyettesítésének folyamatát. Egyrészt viszonylag szabadon választhatjuk meg a behelyettesítendő szakasz hosszát, ami azt jelenti, hogy hosszabb szakaszokat is behelyettesíthetünk, ha ez a legalkalmasabb megoldás; másrészt megválaszthatjuk, hogy melyik irányból végezzük az adott szakasz interpolálását. Így például egy hangos, rézfúvós zeneszám első hangjának viszonylag rövid, sérült szakaszát a kijelölt szakasz vége felől, ha úgy tetszik jobb oldalról, interpolálhatjuk. Máskülönben a zene előtti szakaszból interpolálnánk a vezérhangot, a zene eleje így elveszne, és a fanfár túl későn lépne be a képhez képest.

Szintén interpolálással állítottam helyre a "took me to hospital" (Magyarul: "Kórházba szállítottak". (A szerk.) ) szövegrészt. A "me" szócska megszakadt és két helyen is hiányzott belőle a jel. A hiányzó szakaszok ugyan nagyon rövidek, mégis észrevehető a hanghiba. Interpolálással sikerült kitölteni a szó hiányzó hangzóit és eredeti hosszában helyreállítani azt. Ezúttal mindkét kapunál kijelöltem a rövid, jel nélküli szakaszt, interpoláltam, és sikerült újra előállítani a hiányzó szakaszt.

 

Hangszint-ugrás

A hirtelen hangszint-ugrás gyakori probléma volt, kivált a halk részek után. A hangszint-ugrások hossza egészen eltérő lehet; vannak nagyon rövid, fél kockától egy kockáig terjedő időtartamú kiugások, illetve hosszabb szakaszok, ahol a hangszint több másodpercen keresztül folyamatosan magasabb. Merevlemezes editáló rendszerrel a hangszint-ugrások viszonylag könnyen kiküszöbölhetők. A hangmérnök szakmai tudását mégis gyakran próbára teszi ez a feladat, különösen amikor nagyon rövid hang-ingadozást kell megszüntetni, észrevétlenné tenni. A Sonic Solutions rendszer kétféle megoldást kínál ebben az esetben: a sérült részt két kereszt-átúszással lehet izolálni, és a két úszás közötti szakasz hangerejét 6 dB értékig megemelni vagy nullára csökkenteni; a másik megoldásnál viszont maga a kijelölt szakasz lesz egyetlen kereszt-átúszás, amivel pontosan be lehet állítani a hangerő átmenetét. A kereszt-átúszás egy beúszásból és egy kiúszásból áll, amit trigonometriai görbéknek megfelelően lehet szabályozni, mint például a koszinusz vagy a kotangens görbe.

Az egyik, különösen érdekes kihívás egy dialógrészlet volt az ötödik tekercs elején, ami eredetiben így hangzott: "They took me to hospital." (Ua. mint az előző oldalon.) Kb. 15 dB mértékű, megmagyarázhatatlan hangszint-esés volt ebben a részletben, amit az automatikus szűrő képtelen volt kiegyenlíteni. A keverőpulton több mint 6 dB-el lehet emelni a hangszintet, viszont a megkívánt pontosság nélkül. A hangszint-esést legelőször úgy javítjuk, hogy az adott szakaszt a megfelelően megemelt hangszinttel (max. 20 dB) külön file-ba másoljuk át a keverőn keresztül, és végül hozzáadjuk az eredeti hanghoz. Sajnos azonban, a gyenge jellel együtt felerősítjük az amúgy is magas zajszintet, ezért a manipulált hangmintát külön kell zajszűrőzni. A sziszegés nyomait nem lehet teljesen eltüntetni, de azt hiszem, hogy a dialógus így már legalább elejétől a végéig érthető, és senki nem lepődik meg azon, hogy hirtelen eltűnik a hang.

 

Alacsony frekvenciájú brumm

Az esetek felében a rövid kiugrások olyan alacsony frekvenciájú zavarok részét képezték, amelyeket nem lehet egyszerű szintállítással kimaszkolni. Ezek a gyakran nagyon hangos, alacsony frekvenciájú zajok különösen nehéz feladatot jelentenek a restaurátornak, egyrészt a hosszuk miatt - nem lehet ugyanis egyszerűen kitörölni és interpolálással pótolni őket. (Az interpolálás elvileg működne, de ez esetben az eredmény meglehetősen gyenge és zavaró hang.) Másrészt viszont a hang spektrális tulajdonságai is problémát okoznak, mert gyakran találni bennük több, magas frekvenciájú kiugrást is, ezért nem elegendő kiszűrni a mély frekvenciájú részeket vagy közvetlenül egy adott hullámsávot.

Mit lehet tenni ebben az esetben? Sajnos a Sonic Solutions sem tartalmaz olyan eszközt, amivel automatikusan kezelhetnénk ezt a problémát. Mindig az adott jelnek megfelelő módszert kell alkalmazni. Ha csak egyszerű zörejjel van dolgunk, a megoldás kézenfekvő: a sérült zörejt kicseréljük hibátlan zörejre, mintha csak szövegszerkesztővel dolgoznánk.

Ha azonban éppen a zene közepén vagy más összetett jelnél van a hiba, gyakran éppen csak a legzavaróbb frekvenciát tudjuk kiszűrni. Ezt viszont meglehetős pontossággal lehet időzíteni, így a zavart megelőző és követő szakaszokat nem érinti a szűrő hatása.

Általában a keverőpulttal végzett szűrés és keverés kellően pontos, ha előre programoztuk. Az editáló módszerek - kereszt-átúszás, manuális interpolálás stb. - a filmkocka ezredrészének megfelelő pontosságot tesz lehetővé, ami megfelelő finomságot eredményez.

Egy másik csemege volt kb. 20-30 közbenső zajt eltávolítani egy zenei betétből. A zenei motívum néhol megismétlődött, így hosszas keresgéléssel ki lehetett cserélni a sérült részeket. Az eredmény meglepő: semmi nyoma a mély frekvenciás brummoknak, ami egyébként teljesen tönkretette a zene keleties hangulatát. Szerencsére ilyen esetekben nem kell figyelni a tűpontos szinkronra, mert a Sonic Solutions úgynevezett "hárompontos editálási rendszere" megtartja az eredeti anyag szinkronját.

 

Zajszűrés

A zajszűrési technológiák problémáit még nem sikerült maradéktalanul kiküszöbölni, ami komoly fejfájást jelent a korai filmek hangjának restaurálásánál. A paraméterek beállítása rendkívül fontos, csakúgy mint az a feltételezés, hogy a zaj elméletileg statikus, vagyis (adott szakaszon belül) nem változik a hangszintje. Ezt alapvetően a rendszer határozza meg. Míg továbbra is éles határok között kell szűrőzni azért, hogy a munkajelből pontosan azt a spektrumot szűrjük ki, amit ki akarunk küszöbölni, mégsem szabad túlságosan szorosra szabni a rendszer paramétereit, különösen a harmincas évek erősen zajos filmjeinél, mert helytelen szűrőzéssel pillanatok alatt teljesen össze lehet zavarni az egész film hangját. A fázismoduláció szintjétől függően ugyanis a végén rosszabb hangminőséget kapunk, mint az eredeti zajos felvétel, és ezt nem csak a vájtfülűek veszik észre. Ezért a zajszűrés hatásfoka korlátozott, különösen azoknak a filmeknek az esetében, amelyek a leginkább igénylik, hiszen ezeknél a zajszint és a munkajel szintje nagyon közel áll egymáshoz, és a két jelcsoportot csak éles paraméterek között végzett, rendkívül finom szűrőzéssel lehet szétválasztani. Ilyen esetben a kicsi is nagy eredménynek számít. Mivel a közeljövőben nem várható olyan módszer bevezetése, amivel a rendelkezésre álló kópiából közvetlenül az eredeti másolatát lehetne létrehozni, a szubjektív megítélés marad a sikeres beavatkozás mércéje - vagyis a saját fülünkre hagyatkozva kell összehasonlítani az eredeti hangot és a másolatot.

 

Összefoglalás

Az editálás a leginkább időigényes munkafolyamat, mert a rengeteg apró hiba eltávolítása nem automatizálható. Ráadásul az eseti döntések gyakran bonyolultak és inkább megérzésen alapulnak. Az idő ugyan pénz, de a jövőben is csak részben lehet majd rövidíteni a munkafolyamatot automatikus eljárásokkal. A mélyfrekvenciás zavarokat meghatározó és kijavító szoftverek megjelenése elképzelhető, mint ahogy fejlettebb zajszűrő programok is hamarosan várhatók, olyan jel-leolvasó eszközökkel együtt, amelyek először grafikusan értelmezik a hangcsíkot és csak aztán dolgozzák fel digitálisan és alakítják át hanggá.

Ily módon jobb feltételekkel lehet majd kezelni az eredeti filmhangot - abban az esetben persze, ha az eredeti hang megmaradt. A teljesen automatizált hangrestaurálás azonban szóba sem jöhet a Mistress-hez hasonló filmek esetében, ha hűek akarunk maradni az eredeti verzióhoz.

Farkas Csaba fordítása

VISSZA