Szentháromság
Vereniging ter bevorde- ring van het geestelijke leven van de r.k. Hongaren in Nederland - Ingeschr. b.d. K.v.K 's Hertogenbosch 40217046
Giro: 1999017 (Utrecht)
beniklara@netscape.net
Hollandiai Katolikus Magyar Egyházközségi Hírlevél
Megjelenik 4 x évente - 2014-3 - július-szeptember
Contactblad van de r.k. Hongaren in Nederland
Hírlevelünk legfontosabb feladata értesíteni a híveket a hollandiai magyar szentmisék és lelkigyakorlatok helyéről és időpontjáról. A nyári hónapok alatt csak egy közös magyar istentisztelet lesz, Szent István ünnepén Vianenben. Hírlevelünkben közlünk továbbá aktuális keresztény-kultúrális híreket is. Samenvatting:Gedurende de zomermaanden is slechts een hl. mis voor de Hongaren in Nederland en wel ter viering van de St Stephansdag op 24 augustus in Vianen.
Szent István király imája
A mélységből kiáltok Hozzád, hallgass meg Uram!
Taníts meg, hogy kell könnyezni a meg nem érdemelt örömben, s hogyan kell örülni a megérdemelt könnyben. Adj erőt, hogy kevélységem csillogását elhomályosítsam, s az alázatosság színtelenségét okosan csillogtassam.
Taníts meg, hogyan kell a gyengékhez lehajolni, s hogyan kell féktelen erővel egyenesen állni.
Adj erőt, hogy fölényesen legyőzzem a testet, s alázatosan megadjam magam a léleknek. Taníts szelíd szóra, ha bántások érnek, s hideg mosolyra, ha jogtalan dicsérnek. Taníts meg lendülni, ha Rád találtam, s hirtelen megállni, ha utat hibáztam.
Ne add meg mindig, amit nagyon kérek.
Taníts bátor lenni, mikor nagyon félek.
Engedd a világot megvetve szeretni, csak magadat ne hagyd soha elfeledni.
Ez a kívánságom, ez maradjon végleg, de ha másként szólnék, nagyon szépen kérlek, ne neheztelj reám, ne fordítsd el orcád,
hiszen a mélységből kiáltok fel Hozzád! Ámen!

Szent István felajánlja a Szentkoronát Szűzmáriának
Szent István ünnep Vianenben

Minden magyart szeretettel vár a Hollandiai Magyar Federáció
A hagyományos hollandiai Szent István ünnepség vasárnap, augusztus 24-én lesz.
12 órakor szentmise és istentisztelet lesz a Brederostraat 1 alatti lévő RK templomban.
A katolikus szentmisén Havas István O.Piar. atya szolgál, a protestáns istentiszteletet Timár Gabriella ref. lelkész (Budapest) tartja.
Délután, a Magyar Otthonban (langeweg 145-el szemben) lunh, majd 15.00 órakor ünnepi előadást tart Dr. Komarnicki Egon "Szent István mai jelentősége" címmel.
Ezen az ünnepségen kíván elbúcsúzni kiküldetése lejártával Sümeghy Gyula magyarországi nagykövet úr.
Budapesten augusztus 20-án ünnepélyes körmenetben viszik körül Szent István épségben maradt jobbját
A körmenet a magyar egyház megnyilvánulásának legpompásabb bemutatkozása. Részt vesznek rajta közeli és távoli egyházi és nem egyházi rendek és lovagrendek legünnepélyesebb öltözetükben. Részt vesznek továbbá a cserkészek és a magyar honvédség. A Szent Jobbot felváltva viszik egyházi és a katonai alakulatok.
A körmenet alatt fúvószenekar játsza magyar egyházi énekeinket.
Annak ellenére, hogy számos határokon inneni és túli küldöttség is részt vesz, szerte a Kárpát-Medencében még sok helyen rendeznek ünnepséget a Szent-Jobb nélkül, helyette legtöbbször a Szentkorona másolattal. A külföldi túristák is összegyűlnek erre a napra Budapesten, de mivel nem értenek magyarul, legtöbbsz ör csak az esti dunai tüzijátékon élik ki látványígényüket.

Halálozás
2014 május 15-én Voorburgban elhunyt Oribaborné Berényi Julianna, Mária, akit nem csak a Hága környéki magyarság ismert, mert egy időben az Egyházközségi Tanácsnak is titkára volt. Ezt követően, élete utolsó órájáig a hágai katolikus magyar közösség vezetője volt. Halálával, nem csak a hágai magyar közösséget érte nagy veszteség.
Hatvanban született 1949 augusztus 22-én. Türelmesen viselt szenvedés után, aránylag korán kapta az örök behívót. A hamvasztása utáni szertartás ismét szülővárosában, Hatvanban lesz. Férje, gyermekei és hazai rokonsága egyeránt gyászolják.
Amerikában élő unokáját türelmesen tanította a magyar nyelvre...
Nyugodjék békében, emlékét őrizzük.Mint ismeretes, a hágai magyar iskolával párhuzamosan imádkozni tanító foglalkozás történik az oktatás elkezdése előtt. Ezt a hiánypótló foglakozást Tápai Katalin asszony végzi nagy türelemmel.
A tanév végét -hagyományosan- pünkösdhétfőn ünneplik Havas István piarista atya hágai szentmiséje alkalmából a Merlot templomban.
Ebben az esztendőben ez különösen ünnepélyes volt, mert a szentmisén a rotterdadmi püspök atya is koncerebrált.
A gyerekek pedig vitték a pirosrózsákat köszönetül a jó Istennek...
Püspöklátogatás
A rotterdami püspök Mgr. Dr. J.H.J. van den Hende Pünkösd másodnapján meglátogatta a magyar közösséget a hágai Onbevlekt Hart van Maria (Merlot) templomban. Az Eukarisztia bemutatása egyben az Imádkozni Tanulók tanévzáró ünnepsége is volt. A szentmisén a brüsszeli Havas István piarista atya szolgált.Gyerekmisék Eindhovenben
Immár három esztendeje indultak újra a magyar szentmisék Eindhovenben, miután az előző 1945-ös valamint az 1956-os menekültek generációja koruk és a 'nagy behívó' miatt rendkívül megritkult.
A rendszerváltozás után kitelepülők, vagy akár rövidebb munkaviszonyra ide érkezett hazai katolikus magyarok viszont mára sok óvodás, kisiskolás gyerekkel jönnek a szentmisékre.
Hazai vendéglelkészeken és hívőkön kívül templom is kell a magyarnyelvű szentmisékhez és az újrakezdésnél kiderült, hogy egymás után zárják be a templomokat ahová korábban jártunk. Mára végre kaptunk helyet a központi fekvésű St. Joris templomban, ahol a nagyon kedves fiatal plébánoson kívül egy nagyon szép templom, két terem sőt egy játszókert is rendelkezésünkre áll.


A Sprinkhorst cserkésztanyán táborozó magyar cserkészek a Mierlo-i templom elött

A cserkészet - mint ismeretes - keresztény ifjúsági szervezet. A magyar cserkészek táboraikat, sőt amikor lehet cserkészfoglalkozásaikat iimával kezdik és fejezik be és vasárnap templomba mennek. Szerencsés az a külhoni csapat, ahol magyar lelkész vagy lelkészek is élnek.
Hollandiában nincs állandó jelleggel katolikus pap, így a tábori istentiszteletre most az ökuménia jegyében közösen elmentek a falusi katolikus templom szombat esti szentmiséjére. A plébános a szószékről észre is vette és külön köszöntötte az egyenruhás vendégeket.
A Vatikán híreiből:
Ferenc pápa 2014. augusztus 27-én Dél-Koreába látogat.

Fogadására a koreai katolikusok egy kórusdalt is szereztek. A nagyon kedves dalt a koreai ifjúság énekli a YouTube-n is és meghallgatható itt: ----->
Kattints a mellékelt képre!
Érdemes megnézni és meghallgatni!Ferenc pápa üzenetei "tarolnak" a Twitteren

A "Twitter" egy közösségi kommunikációs lehetőség, ahol minden tag 140 betüs mondanivalókban világgá küldheti üzenetét. Az MTI a Burson-Marstellet tanácsadói iroda felmérésére hivatkozva számolt be arról, hogy Ferenc pápa Twitter csatornája olyannyira népszerű, hogy a vezetők közül az ő üzeneteit osztják meg a legtöbben. Az egyházfő egyre népszerűbb az oldalon, követőinek számát tekintve második helyen áll. Ferenc pápa Twitter csatornája @Pontifex néven érhető el, immáron 14 millió követővel, és - ahogy az eredmények tanúsítják,- a vezetők közül a legnagyobb népszerűséggel övezve.
A megosztásokat tekintve első helyen áll a katolikus egyházfő, ezzel még a politikusokat is megelőzte, akik szintén kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkeznek. A vezető politikai szereplők kapcsolati hálójában fontos szerepet tölt be a mikroblog. A csatornák követőinek számát illetően az amerikai elnök, Barack Obama áll az élen 43 millióval, őt követi Ferenc pápa 14 millióval.. Bár a pápa csatornája csak második a listán, a megosztásokat tekintve messze kiemelkedik a sorból. Az egyházfő üzeneteit átlagosan 10 ezren osztják meg.
Hívő és nem hívő belga diákokat fogadott Ferenc pápa

Egyenesen szenzációnak számított a Vatikánban, hogy Ferenc pápa külön audiencián fogadott hívő és hitetlen belga fiatalokat. Szabad volt a fiataloknak mindent videóra venni.
A beszélgetésen a fiatalok kérdéseket tehettek fel a pápának. Első volt, hogy boldog-e őszentsége ebben a funkcióban, mire a pápa gondolkozás nékül igennel válaszolt. Második volt, hogy tett-e eddig élete során hibát, amit ma már nem tenne meg. A válasz az volt, hogy argentín kinevezései tetőfokán szigorú, majdnem diktatórikus volt. Mára gyakrabban meghallgatja mások érvelését is.
A kérdésre, hogy mit üzen a mai fiataloknak "ne féljetek" volt a válasz. Nem a betörő fajta ellenségről akart szólni, hanem hogy "merjetek elmenni a végekre" üzente, azaz igaz lelkülettel ebbe a kegyetlen, lélektelen, (érdekcsoportok által manipulált, anyagelvű) világban.

Magyar TV Hollandiában, műholdak nélkül.

Közismert, hogy -mivel a holland kábelhálózatok nem közvetítenek magyar TV-adásokat, utóbbiak vételére parabola-antennát és egy beltéri egységet kell tévékészülékünkre csatlakoztatni. Ezt a kb. 25 éve ismert műszaki megoldás hazai adások vételére. Ugyanakkor ma már jóminőségű (HD) hazai adások vétele lehetséges az internetre bekötött számítógépeken keresztül a fenti berendezés nélkül. Ezt bárki nyomban megtekintheti a http://www.mtv.hu weboldalon keresztül. Itt látható a négy közszolgálati adó: M-1, M.2, Duna, Duna-World éspedig ingyenesen. Az igaz, hogy a számítógépek képernyője többnyire "egyszemélyes", de újabb számítógépek u.n. "HDMI" csatlakozóval is rendelkeznek, ezeken keresztül pedig modern szobai TV-készülékek csatlakoztathatók. Sőt manapság, az u.n. "táblagépeken" otthonunk vagy kertünk bármely sarkában követhetők.
Külön jelentőséggel bír a lehetőség, hogy gyermekeink magyar mesefilmeket vagy más gyerekprogramokat magyar nyelven követhetnek.
Kultúrális szempontból a magyar adások már több nemzetközi díjat kaptak. Fenti képernyőfelvételek Hollandiában készültek:
A pillanatképek időjárás, híradó, 'Önök kérték', valamint a gyerekek nyelvtudását fejlesztő magyar népmesék (M2).


Egyházközségi Hírlevelünket újabban néhány épületes, néha szórakoztató képsorral zárjuk. Ez olykor egy kis segítség erkölcsi tartásunkban, de olykor zenés képsorok magyar néprajzunkról, történelmünkről, vagy nagy alkotókról. A képsorok kódolása a ma divatos "PowerPoint" (.pps) zenés formátumban készül. Először letöltendők majd az "Office" vagy az ingyenes "Open Office" programokkal nyílnak.

Világhírű templom a barcelónai Mária székesegyház.
Számtalan jellegzetes tornyával Antonio Gaudi alkotása kissé emlékeztet Makovecz Imre alkotásira, de utóbbi nem kőből, de természetes faanyagból alkotta.
A barcelónai templom megálmodója ma már nem él, ugyanakkor még máig nincs csak belülről befejezve. Kívül még folynak a tornyon a munkálatok. .... (Kattints a képre)
Sokszor nem látjuk, hogy az ember legtöbbször nem alkot újat, csak másol a természetből.
Mellékelt PPS képsor rögzít néhány igazi természeti ritkaságot, csak amikor mi észrevesszük azokat éppen nincs nálunk fényképezőgép. Ennek a képsornak több felvétele a közismert "National Geographic" szerzőinek kamerájával készültek, de van köztük számos,. a jó pillanatban a jó helyen tartózkodó hobbifényképésznek a felvétele is. Kissé bosszantók a "copyright" felíratok. A látványra csak a Teremtőnek lenne joga szabadalmat kérni...
Lényegében a fény, sötétség, tűz, víz, föld különleges megjelenési formáiról van a képeken szó.

Kinyomtatni hírlevelünk oldalait legjobb nem a levélváltozatról, hanem Egyházközségi Hírlevél web-oldalunkról.
Korábbi számok Hírlevél Archívum csatoláson keresztül érhetők el.