Szentháromság
Vereniging ter bevorde- ring van het geestelijke leven van de r.k. Hongaren in Nederland - Ingeschr. b.d. K.v.K 's Hertogenbosch 40217046
Giro: 1999017 (Utrecht)
beniklara@netscape.net
Hollandiai Katolikus Magyar Egyházközségi Hírlevél
Megjelenik 4 x évente - 2014-1 - április-június
Contactblad van de r.k. Hongaren in Nederland
Hírlevelünk legfontosabb feladata értesíteni a híveket a hollandiai magyar szentmisék és lelkigyakorlatok helyéről és időpontjáról. A szolgáló lelkészek, vendégpapok, mivel Hollandiában jelenleg nem tartózkodik magyar pap állandó jelleggel. Közlünk egyben néhány közérdekű aktuális keresztény-kultúrális magyar és nemzetközi hírt is.
Samenvatting
Onderstaand zijn de tijden en de locaties te vinden van de hl. missen en bezinningsdagen voor de Hongaren in Nederland van april t.e.m. juni 2014 en verder gegevens van enkele christelijk-culturele gebeurtenissen.
Azért jöttem erre a Földre,
hogy SZERESSEK
és, hogy megtanítsalak
benneteket a SZERETET
fogalmára és megélésére!

Azért, hogy megértsétek mily különbség van, az Isteni és
emberi szeretet között!
Áldott, allelujás húsvéti ünnepeket kívánunk minden olvasónknak
Szentmisék
istentiszteletek
lelki napokFigyelem! Időközi változások előfordulhatnak. Ezeket Web-oldalunkon közöljük.
Hága:
ápr.13.
ápr.19
ápr.20
máj.4.
jun.9
10.00 ó. liturgia/szentmise: Eisenhowerlaan 120 2517KM (Hornyák András atya)
19.00 ó. szombat: virrasztás és szentm. Eisenhowerl. 120 (Hornyák Ansdrás atya)
12.30 ó. húsvéti.szentm. Onbevl.H.v.Maria: Bloklandenplein 15 (Hornyák atya)
12.30 ó. szentm. Onbevl.H.v.Maria: Bloklandenplein 15 (pater Ton Peters)
12.30 ó. Pünkösdhétfő szentmise (Havas István O.P.)
Mgr.Dr.J. Van den Hende
rotterdami püspök látogatása; továbbá a Hágai Magyar
Óvoda és Iskola imádkozni tanulók vallási előkészítő évzáró szentmiséje
Rotterdam:
ápr.6..
ápr.16

máj.4.
jún.9.
15.00 ó. Ima és áldozási istentiszt Una Sancta K. Doormanstr 337 (Leo Elshout)
szerda: 19.00 ó. Chrisma-mise: Székesegyház, Mathenesserlaan 304 (Mgr. J. van den Hende rotterdami püspök)
15.00 ó. szentm. Una Sancta K.Doormanstr 337 (pater Ton Peters ofm.)
12.30 ó. szeretettel várják a R-damiakat HÁGÁBAN Mgr.J.v.d.Hende látogatására
Hertogenbosch ápr.14
hétfő: 19.00 ó.Előremegszentelt áldozatok liturgiája: St Catharinakerk Kruisbroedershof (5211GK), Meijer CssR Archimandrita és Hornyák András atya)
Amsterdam: ápr.15.
kedd, 19.00 ó. nagyheti szentm. Obrechtkerk, Jacob Obrechtstr.30 (Hornyák atya)
Határokhoz
közeli
szentmisék a
Limburgiaknak
Eisden (B)... máj.4..  
11.00 órakor szentmise a St. Barbara templomban (Dobai atya)
Aachen (NO) .... minden hó 4. vasárnapján 10.00-kor Lukács József   kölni lelkész misézik a Dóm-
közeli    Jakobstr. 19 sz. alatti nővérek kápolnájában.

Előkészülőben: miseimáink holland és magyar nyelven egymás mellett
Elsősorban holland anyanyelvű családtagok részére, akik részt vesznek magyarnyelvű szentmiséinken készítünk egy kis misefüzetet, hogy követni tudják, a magyarul folyó szentmise szövegeit és motiváltabban vehessenek részt a magyar szentmiséken.
Az énekeket tobábbra is a "Hozsanna" énekeskönyből énekeljük, dc fenti kis füzetben benne vannak a gyakran énekelt "Uram irgalmazz", "Szent vagy Uram" és "Isten Báránya" Szigeti Kilián pannonhalmi bencés atya néhány évtizeddel ez előtt szerzett és rendkívül népszerű kottái. A "magyar csengésű" és népszerűségük ellenére ezek a miseénekek kottái sem a "Hozsanna", sem a "Szent vagy Uram" új kiadásában nincsenek benne.
Echternachi zarándoklat (két napos…)
Június 9-én, hétfö éjszaka indul Wassenaarból egy zarándoklat a luxemburgi Echternachba. Itt van eltemetve Szent Willibrordus a Mély Földek Patrónája. A méltóságteljes Szentmise után kerül sor az Imára és a Körmenetre. Információt és fényképeket erröl a Google segítségével lehet szerezni. Aki részt szeretne venni ezen a zarándoklaton, az jelentkezhet a: leo.elshout@online.nl e-mail címen. Ez az utazás eléggé fárasztó. A visszaúton meglátogatjuk a Bencések Szent Kereszt Apátságát az Ardennekben található Chevetogne-ban. Bajzáth atya, Havas atya és néhány magyar fiatal már részt vett ezen a kiránduláson. Kik vállakoznak rá? Ez a program utazással együtt 24 órát vesz igénybe! Csak bátran, bátran!!!
Halálozás
2014 március 5-én Bajnócziné Dánér Ilona visszaadta lelkét teremtőjének. A rotterdami misék hűséges látogatója volt. Nem fog már ezentúl nekünk mesélni, történeteket mondani, különbözö témákat megvitatni velünk. Hiányozni fog!!! A Szent Laurentius temetö kápolnájában vettünk tőle végsé búcsút. Közösségünk 2014 április 6-án fog megemlékezni róla. Nyugodjék Békében!
Keresztelö
Márciu 23-án, a Keresztények közösségébe a Szent Keresztség által felvételt nyert: Nagy Juliëtte Emma. Nagy Bruno és Nagy Ingrid kisleánya. A Kereszetelési szertartást pater Bert Tenberge SJ. tartotta, a Szentmisét pedig Mustó Péter atya celebrálta. Ezúton mondunk külön köszönetet Mustó Péter atyának a vianeni lelkinap, illetve a Hágában megtartott lelkigyakorlatokért, valamint minden hollandiai magyar közösségben megtartott Szentmiséért! Hálás szívvel köszönjük!!!
Püspöklátogatás
A Rotterdami Püspök Mgr. Dr. J.H.J. van den Hende, Pünkösd másodnapján meglátogatja a magyar közösséget a hágai Onbevlekt Hart van Maria Templomban (Marloti templom). Az Eukarisztia bemutatás 12.30-kor kezdődik. Ekkor tartjuk az Imádkozni Tanulók tanévzáró ünnepélyét is. A szentmisén a brüsszeli Havas István atya szolgál. Szeretettel várunk minden magyart az ország minden gyülekezetéből és közösségéből! Jelentkezés (azt is hogy hányan lesznek Korcsma István titkárnál (T: 00 31 6 39 81 16 52)
e-mail: ikorcsma@gmail.com
Karácsonyi ünnepség volt Hágában
A hágai Imádkozni Tanulók növendékei másodszor adtak elő Betlehemes Játékot az Onbevlekt Hart van Maria Templomban Tápai Katalin vezetésével és Leo Elshout segítségével. Ez a Betlehemes Játék szinessé tette az amúgy is gyönyörü, és bensőséges ünnepet. A gyerekek lelkesen és fegyelmezetten szerepeltek. Hálás köszönet gyereknek, szülönek egyaránt! Havas atya lebilincselő stilusával, Hegyi Barnabás csodálatos hangjával és orgonajátékával örvendeztetett meg bennünket. Kirkósa Orsolya és John van Leeuwen magánénekesek szívhezszóló elöadásukkal tették még feledhetetlenebbé ezt az ünnepet. Szívből köszönjük!!!Új húsvéti magyar bélyegsorozatA Magyar Posta hagyományosan, méltó, és rendszeresen új bélyegsorokkal adományozza meg a keresztény Magyarország jelesnapjait.
Ennek bizonyítéka a fenti (bélyeg) képegyüttes, amely a Keresztút 14 állomásai, a múlt évben elhunyt Udvardy Erzsébet (1920-2013) tollából.
A képre kattintván azt az eredeti bélyegformátumban látni, így jobban kivehető zon Jézus Krisztusnak húsvéti feltámadástát megelőző kálváriája.
"Jézus hallgatott" (Mt 26,63)

Teréz anya: A hallgatás értéke

A hallgatás szelídség,
amikor nem szólsz, ha bántanak,
amikor nem keresed a magad igazát,
amikor hagyod, hogy Isten
védelmezzen téged.
a hallgatás szelídség.

A hallgatás irgalom,
amikor nem feded fel testvéreid hibáit;
amikor készségesen megbocsátasz anélkül,
hogy a történteket felemlegetnéd,
amikor nem ítész, hanem imádkozol,
a hallgatás irgalom.

A hallgatás türelem,
amikor zúgolódás nélkül fogadod
a szenvedést,
amikor nem keresel emberi vigaszt,
amikor nem aggódsz, hanem türelmesen
várod, hogy "a mag" kicsírázzék,
a hallgatás türelem.

A hallgatás alázat,
amikor nincs versengés,
amikor belátod, hogy a másik jobb nálad,
amikor hagyod, hogy testvéreid
kibontakozzanak, növekedjenek és érlelődjenek,
amikor örvendezve mindent elhagysz az Úrért,
amikor cselekedeteidet félreértik,
amikor másoknak hagyod a vállalkozás dicsőségét,
a hallgatás alázat.

A hallgatás hit,
amikor nyugodtan vársz, mert tudod,
hogy az Úr fog cselekedni,
amikor lemondasz a világról,
hogy az Úrral lehess,
amikor nem törődsz azzal,
hogy megértsenek téged, mert elegendő
neked, hogy az Úr megért,
a hallgatás hit.

A hallgatás imádat,
amikor átkarolod a keresztet, anélkül,
hogy megkérdeznéd: "Miért?"
a hallgatás imádat.

Ferenc pápa boldoggá nyilvánított három, a kommunizmus alatt mártírhalált szenvedett egyházi személyt. A Magyar Posta a Kommunizmus Áldozatainak emléknapján, 2014. február 25-én emlékbélyeg kibocsátással tisztelgett a boldoggá avatott Meszlényi Zoltán Lajos, Sándor István és Bogdánffy Szilárd előtt.

Boldog Meszlényi Zoltán Lajos (1892-1951) az esztergomi főegyházmegye papja, 1937-től segédpüspöke. Letartóztatása akkor történt, amikor a bebörtönzött Mindszenty József helyett nem az állam által támogatott személyt, hanem őt választották a főegyházmegye vezetőjének. Ítélet nélkül került internáló táborba, ahol az embertelen bánásmódba belehalt. 2009. október 31-én avatták boldoggá.

Boldog Sándor István (1914-1953) laikus szalézi testvér, nyomdász. Szerzetesrendjében szegény sorsú munkásgyermekek hitoktatója és nevelője volt. Tiltott tevékenysége miatt illegalitásba kényszerült, cselekedeteiért bátran vállalta a felelősséget, viselte a meghurcoltatás és kínzás fizikai, lelki terheit. 1953-ban az úgynevezett pártőrség-perben koncepciós vádak alapján kötél általi halálra ítélték, melyet még ugyanebben az évben végrehajtottak. 2013. október 19-én avatták boldoggá.

Boldog Bogdánffy Szilárd (1911-1953) a nagyváradi egyházmegye titokban felszentelt püspöke, hitoktató és szemináriumi elöljáró. 1948-ban püspöke kérésére titkos papi szemináriumot szervezett és vezetett. 1949-ben szentelték püspökké, majd letartóztatták. Négyévnyi raboskodás után 1953-ban koncepciós perben 12 évi kényszermunkára ítélték, de szervezete a nagyenyedi börtön megpróbáltatásainak terhe alatt összeroppant, s még abban az évben meghalt. 2010. október 30-án avatták boldoggá.


Magyar Katolikusok Külföldön
Ez a neve annak az ízléses honlapnak, melyre a mellékelt ikonra kattintva jutunk el.
A szőlőfürt nerm kevesebb mint 30 szőlőszemet tartalmaz, mindegyek alatt a neve és címe található annak a magyar lelkésznek, aki az illető katolikus közösségnek, plébániának a lelkésze
Hányszor előfordul, hogy egy ismerőst keresünk egy távoli európai nagyváros körzetében, és ha katolikus az illető, remélhetjük, hogy a helyi magyar plébános ismeri őt. Ugyanakkor a tisztesség azt kívánja, hogy csak valós problémával keressük fel egyik vagy másik magyar lelkészt, hiszen mint tudjuk, a legtöbb lelkész -pontosan a diaszpórák nagyságai miatt- rendkívül elfoglalt papok. Holland város nincs egyik szőlőszem alatt sem, mivel Hollandiában nincs állandó katolikus magyar lelkész.
Magyarnyelvű rádió és TV szentmise közvetítések az interneten

Kilenc esztendeje indultak a rádió, és legutóbb a TV-adások az interneten, m elyek főleg idős, beteg, nehezen mozgó magyarokhoz viszik a szentmisék üzenetét határokon innen és túl. Hollandiában a Kárpát -Medencei rádióadók és kábelközvetítések nem foghatók, ezért örülünk az internet lehetőségeinek, Utóbbiak nem csak, hogy mobil eszközökkel is, de főleg mert az egész világon foghatók!
A 9 évvel ezelőtt Dr. Seregély István érsek atya kezdeményezésére jött létre. Elsősorban az ország északi régióiban és Kárpátalján voltak az URH rádió-adásaik foghatók. Azóta bővültek a hazai hullámhosszok, az interneten pedig világszerte fogható a 24 órás adás.
Szentmisék: Vasárnap:
10.00
Hétköznapokon:
07.00
Egésznapos, azaz 24-órás műsor. Kattints a MKR baloldali lógójára.
A szentmisék a városmajori templomból lesznek közvetítve (jobboldali képünk)

Szentmisék: Vasárnap:
10.00
Hétköznapokon:
07.00
A Magyar Mária Rádió tagja a nemzetközi Mária-rádiók közösségének
Szentmisék: Vasárnap:
10.00 órakor
Hétköznapokon:
09.00 órakor
18.00 órakor
A közvetítések változó Kárpát-Medencei templomokból hallgathatók. Képünk a Csíksomlyói stúdiójukat mutatja. (Kattints a baloldali Mária-logora)

A BonumTV a Pálos, a Jezsuita és a Ferences rendek szervezésében működik. Az adások a Gellérthegy-i 'pálos' sziklakápolnából történnek lásd hírlevelünk egy korábbi számában: hekhir-2013-4
Szentmisék: Vasárnap:
08.30
11.00
17.00
20.00
Hétköznapokon:
08.30
12.00
17.00
20.00

Egyházközségi Hírlevelünket újabban néhány épületes, néha szórakoztató képsorral zárjuk. Ez olykor egy kis segítség erkölcsi tartásunkban, de olykor zenés képsorok magyar néprajzunkról, történelmünkről, vagy nagy alkotókról. A képsorok kódolása a ma divatos "PowerPoint" (.pps) zenés formátumban készül. Először letöltendők majd az "Office" vagy az ingyenes "Open Office" programokkal nyílnak.
Simon András (1958) grafikusművésznek nehéz élete volt amíg meg nem találta életének célt adó stílusát. Lelki és egzisztenciális értelemben is mély válságba került. Úgy érezte, rajta valóban már csak az Isten segíthet. Egy mélyen átélt imádságban kérte Istent, hogy adjon neki tehetséget az Ő végtelen gazdagságából. Olyan tehetséget, amellyel, hogy ki tudja fejezni mindazt ammit a lelkében hordoz. Hálája jeleként azt ajánlotta fel, ha megajándékozza a kért talentummal, akkor azzal ő nem a maga, hanem az Ő dicsőségét fogja szolgálni. Végül úgy tapasztalja, hogy Isten meghallgatta a kérését. Gyönyörűséget talál abban, hogy a rajzaival Istent szolgálja, róla beszéljen és Őt dicsérje. (Kattints a képre)
Aa UNESCO által nyilvántartott magyar Világörökségének sora hosszú és még nem is végleges. Több magyar kultúrális és természeti kincsünk még elismerésre vár.
Legutóbb a Fertő tó és környékének természetileg védett területe, valamint a Tokaj-i borvidék került a nemzetközi lajstromba.
De UNESCO védelmet kapott nem régen a DUNA-TV-ben bemutatott fergeteges magyar néprajzi sorozat "Felszállott a páva" néprajzi vetélkedő. . (Kattins a képre!)

Kinyomtatni hírlevelünk oldalait legjobb nem a levélváltozatról, hanem Egyházközségi Hírlevél web-oldalunkról.
Korábbi számok Hírlevél Archívum csatoláson keresztül elérhetők.