Szentháromság
Vereniging ter bevorde- ring van het geestelijke leven van de r.k. Hongaren in Nederland - Ingeschr. b.d. K.v.K 's Hertogenbosch 40217046
Giro: 1999017 (Utrecht)
Correspondentieadres beniklara@netscape.net
Hollandiai Katolikus Magyar Egyházközségi Hírlevél
Megjelenik 4 x évente - 2013/4-5 - december
Contactblad van de r.k. Hongaren in Nederland
Samenvatting
Onderstaand zijn de tijden en de locaties te vinden van de hl. missen en bezinningsdagen voor de Hongaren in Nederland van januari t.e.m. maart 2014. Naast enkele culturele berichten schenken wij o.a. aandacht aan de zaligverklaring de dappere Hongaarse saleziaan István Sándor, die door de kommunistische machthebbers werd vervolgd, gemarteld en ten slotte in 1953 werd gedood.
ISTEN ÁLDOTTA KARÁCSONYT KÍVÁNUNK OLVASÓINKNAK!    ZALIG KERSTFEEST!

Emberré lett az Úr, szalmán kapott helyet,
Hogy széna-szalma én már soha ne legyek.
Alázat s gyermeki lélek mily szent dolog!
Kik látták az Urat elsőnek? Pásztorok.
Bizony a szíved is kicsi jászol ha lenne,
Újra jönne az Úr s gyermekként megszületne.
Ha Krisztus százszor is születne Betlehemben,
Elvesznél, hogyha nem jönne el a szívedben.

Szentmisék
istentiszteletek
lelki napokLegközelebbi Hírlevelünk
március végén jelenik meg.

Időközi változások esetén a mellékelt adatok a Hírlevél web változatában pontosítva lesznek.
Hága:Rotterdam:Utrecht/Vianen:
Helmond:


Amsterdam:


Eindhoven:
dec.26.
jan.5.
febr.2.
márc.2
márc19
márc20
márc23

jan. 5.
febr.2
márc.2

márc.1

márc22


febr.23
márc16.

márc.1.
márc22

febr.22
márc15
12.30 ó. szen2m. 'Onbevl.Hart v.Maria' Bloklandenpl.15.(Havas István atya)
12.30 ó. szentm. 'Onbevl.Hart v.Maria' Bloklandenpl.15.(pater Peters ofm)
12.30 ó. szentm. 'Onbevl.Hart v.Maria' Bloklandenpl.15.(pater Peters ofm)
12.30 ó. szentm. 'Onbevl.Hart v.Maria' Bloklandenpl.15.(Stanco Attila atya)
esti órákban lelki nap fenti templomban (Mustó Péter atya)
esti órákban lelki nap fenti templomban (Mustó Péter atya)
11.30 órakor szentmise fenti templomban (Mustó P.er atya)

15.00 ó. szentmise Una Sancta, K. Doormanstr.337.(pater Peters ofm)
15.00 ó. szentmise fenti templomban: (pater Peters ofm.)
15.00 ó. szentmise fenti templomban (Stanco Attila atya)

10.30 ó. EKT közgyűlés Vianeni M.O. bejárat Langew. 145-el szemben
13.30 ó. szentmise ugyanott (Stanco Attila atya)
10.00 ó. lelki nap: Vianeni Magyar Otthon (Mustó Péter SJ atya)
14.00 ó. (lelki nap végén) szentmise ugyanott (Mustó Péter atya)

12.30 ó. szentmise: Pauluskerk Paulus Potterstr. 1. (Stanco Attila atya)
12.30 ó. szentmise fenti templomban (Mustó Péter SJ atya)

17.00 ó. szentmise: Obrechtkerk Jacob Obrechtstr.30. (Stanco Attila atya)
17.00 ó. szentmise fenti templomban (Mustó Péter SJ atya)

15.00 ó. szentmise St Joriskerk (Stanco Attila atya)
15.00 ó. szentmise St Joriskerk (Mustó Péter atya)

Határokhoz
közeli
szentmisék a
Limburgiaknak
Eisden (B)


Aachen (NO)
jan.5.
márc.2
.....
11.00 órakor szentmise a St. Barbara templomban (Dobai atya)
11.00 órakor    (lásd fent)    
      
  minden hó 4. vasárnapján 10.00-kor Lukács József   kölni lelkész misézik a Dóm-    közeli    Jakobstr. 19 sz. alatti nővérek kápolnájában
FIGYELEM!

Minden hétköznap reggel 8.30 és este 20.00 órakor élő szentmise közvetítés a Budapest- Gellérthegy-i sziklakápolnából  BONUMTV.hu  honlapján keresztül. A vasárnapi szentmise 11.00 órakor van.
A honlapon megjelenő kis templomi felvétel a jobb sarki ikonnal 'teljes képernyő' méretre nagyítható.
A szentmisét rövid prédikáció és hagyományos egyházi énekek kísérik.
Születések, keresztelők:
julius 21-én kereszteltük: Emilia ( Míly) Ivette Gyenizse leányunkat
Itt említjük meg, hogy hál Istennek sokkal többb születés és keresztelő történik, de a boldog szülők leggyakrabban csak az első gyerekről küldenek értesítést...
Házasságok
Magyarországon, Sopronban kötöttek egyházi házasságot Takáts Terike és Cor Pottuit
szeptember 28-án
Halottaink:
Hágában Kovács Géza november 29.-én 75 évesen távozott körünkből.
Larenben október 12-én elhunyt Kalános Lajos TV operatőr. Az 1956-os menekülése után nyomban felfigyeltek tehetségére a holland TV-nél. Nevét rendszeresen lehetett látni a holland adók filmezői között.
Nootdorpban, november 15 én meghalt: Györgyi Landesz-Próber
Temetése Wassenaarban volt november 22-én, búcsúztatása a Goede Herder templomban.

Waalreban Elhunyt drs Vigh Gyula a hollandiai magyar közélet ismert egyénisége. Azonkívül, hogy a Waalre-i r.k. plébánián vállalt gazdasági szerepet, hosszú időn át pénztárosa volt a Stichting RK Zielzorg szervezetnek is. Népes családja és számtalan közeli és távoli barátja nagy veszteségnek tekintik aránylag korai távozását, 73 évesen ment el.
Itt említjük meg, hogy mint az RK Zielzorg pénztárosa, ő közvetítette az anyagi forrásokat az egyházközségünket látogató magyar lelkészek számára, valamint egyházközségünk és néhány szociális projekt támogatására. Ő kezdeményezte és támogatta .közösen a Szent István alapítvánnyal a székelyudvarhelyi autista gyerekek iskolájának tervét.
Valamennyi halottunk emlékét szívünkben őrizzük, Isten veletek!


A világ legtermészetesebb dolgának kellene lenni, hogy gyerekek is részt vegyenek szüleikkel a magyar szentmiséken.
Ez sajnos több okból ritka dolog, legtöbbször azért, mert a gyerekek nem értenek elég jól magyarul, csak, ha valamilyen formában ők is szerepelhetnek. .
Gyerekek az eindhoveni magyar szentmiséken

A népes brabanti családokhoz hasonlóan két négygyerekes magyar család is él errefelé, úgyhogy, ha a papi utánpótlás még nem is egészen biztos, a ministránsoké már igen!
A gyerekek mise után többek között felfedezték, hogy a plébániához tartozik még egy kis kert is, amit a rendkívül elfoglalt plébános nem is tudott... (5 eindhoveni egyházközség plébánosa!)

Új Ember
katolikus hetilap

IGEN
katolikus havilap és hírlevél (2-hetente)

Képmás
családmagazin

Katolikus web- kiadványok gyujteménye
200 magyar és 25 külföldi honlap
Ifjúsági honlapok:


Regnum Marianum

Magyar Cserkészszövetség

Külföldi Magyar Cserkészszövetség

Ökuménikus szellemiségu magyar honlapok:

Kajata
ökuménikus fórum

Magyar Keresztény Portál< Fontosabb holland katolikus honlapok:

Katholieke kerk op het web

Katholiek Nederland
A Vatikáni TV holland adásai is

Katholiek Nieuwsbl

RORATE RK Nieuws


Fontosabb holland ökuménikus honlapok:

KerkNet
Samen Op Weg

Szent István nap Vianenben

A Magyar Federáció rendezésében a hollandiai magyarság ez évben is megemlékezett első nagy királyunkról Szent Istvánról Vianenben.
A nap déli szentmisével és istentisztelettel kezdődött a vianeni római katolikus templomban, majd a szokásos közös 'lunch' után Dr. Véber Gyula, az Utrecht-i egyetem nyugalmazott tanára tartott egy kitűnően előkészített előadást nagy királyunkról és jelentőségéről.
Vajon hány nemzet tart 1000 év után ilyen méltatást, egykori uralkodójáról? Oka ennek mindenképpen keresztény országépítő nagysága és példaképe.

Új magyar boldog a vértanuk sorában

Angelo Amato bíboros hirdette ki Sándor István vértanú, szalézi szerzetes boldoggá avatását Budapesten 2013 október 19-én, mint Ferenc pápa képviselője.
Sándor István nem misézőpap volt, hanem testvér, aki világi foglalkozást gyakorolva élt szerzetesként. 1949-ben megszerezte a nyomdász mesteri oklevelet. A rend tannyomdájában, az újpesti Clarisseumban dolgozott miközben az ifjúsággal is foglalkozott.

Hírlevelünk olvasói talán emlékeznek még arra, hogy István atya már a harmadik egykori magyar katolikus lelkész szerzetes, akit a kommunisták megöltek és akiknek boldoggá avatásáról hírt adhattunk.
Mennyivel gazdagabbak lennénk, ha ilyen mély hitű és állhatatos szolgálatra kész emberek élnének köztünk a sok, ide-oda hányavetett, csak magukkal foglalkozó kortársunk helyett.
4-méteres Máriaszobor áll a Budai Várban

A megújuló Várkert Bazár felett, a Budai Vár Cortina-falán a Vízhordó-lépcsőnél áll a 4 méter magas Mária bronzszobor. Mátyássy László szobrászművész az Immaculata Alapítvány felkérésére készítette el ezt a műalkotást. Az Alapítvány célja az volt, hogy egy olyan alkotás kerüljön a vár fokára, ami az ország egységét szolgálja, és békét, szeretet sugároz.
A szobrászművész direkt úgy ábrázolja Máriát, hogy az "nem ér hozzá a gyermek Jézushoz", kezeit csak óvó mozdulattal előtte tartja, ily módon a gyermek lebeg anyja teste előtt, érzékeltetve a misztériumot, a csodát, melyet a megtestesülés jelent. A kis Jézus jobb kezét áldásra emeli, baljában gömböt tart, mely a világmindenséget szimbolizálja"2016-ban Magyarországra látogat Ferenc pápa
Ferenc Pápa magánkihallgatáson fogadta Áder János magyar köztársasági elnököt, miután már ismerték egymást a pápai beiktatás utáni közvetlen bemutatkozásról (lásd előző EKT Hírlevelünket)

A 2016-os időpontot Áder János ajánlotta a pápának, mert akkor lesz Szent Márton születésének ezerhétszázadik évfordulója.
Mint ismeretes, az időközben sokfelé rendkívül népszerű pápa missziós feladatának tekinti az igehirdetést 'kint a végekig', azaz kilépni a zárt templomokból az oda nem járók közé is... (a pannonhalmi kolostor-domb is Szent Mártonról kapta a nevét.


Cserkészet
Az Attila cserkészcsapat legközelebbi összejövetelén az esti tábortűz keretében az "Ugocsai Betlehemes" játékot mutatják be vasárnap, december 8-án a Zeist-i cserkésztanyán. (Padvinderslaan 14, 3708 BS, Zeist. (T:030-6918895).
A cserkészek aznap 15.00 órától vendégeket és érdeklődőket is szívesen fogadnak. Népesebb családok esetén kérjük előzetes jelentkezésüket csanady@federatio.org Csanády Ágnesnél.
15.00 órától először közös uzsonna, majd közös karácsonyi kézimunka lesz és 16.00 órától a tábortűz keretében a betlehemes játék.
A cserkészet iránt érdeklődők további információt találnak a csapat Attila csapathírlevél kiadványában a Világhálón.Archívumában az elmúlt hat esztendő történései visszalapozhatók. A magyar cserkészmozgalom az elmúlt évben lett 100 éves!


Nem csak béltyeggyűjtők elismerését kell, hogy megmozgassa ez az új magyar bélyegblokk Szent István városáról, Székesfehérvárról.Kár, hogy az átlag magyar levelező csak a kivágott belső bélyeget ismeri, pedig bélyegszerkesztőink többször terveznek egy kis magyar történelmet is köréjük...

Kevés az olyan magyar vagy külfödi vendége Budapestnek, aki nem látogatná meg a - restaurálása után - most már teljes pompájában díszlő Mátyás templomot Budán.
A gótikus templomok velejárója a külső kőrózsák kopása és ezeket most itt is lecserélték. De biztos, hogy máshol nincs Zsolnai kerámiából a csempetető...
Ahogy a restaurátorok mondják, ennek a templomnak az építői nem elégedtek meg a széppel, valami különlegeset is akartak alkotni Isten dícséretére (kattins a képre).
A felújított csodálatos belső templom elvonja figyelmünket minden külső 'polgári' történéstől és az eucharistia helyszínére összpontosítja figyelmünket. Különösen, ha ég a belső megvilágítás.

A korszerű lassanforgó körkép egyetlen nézőpontból elénk tárja az egész templombelsőt. Az alul látható kezelőgombokkal ugyanis elfordíthatjuk a kamerát bármely irányba és kinagyíthatunk is egyes részleteket.
Teljesen Ferenc pápa kívánsága szerint "Az egyháznak ki kell menni a végekig..." ez egy korszerű igehirdetés a templomon kívül. És nem akármilyen!

Az u.n. "flashmob" napjaink mozgékony fiataljainak egy korszerű zenés fellépése, mely esetünkben túllép a hirtelen táncszerű sportbemutatón, és elgondolkoztatja az összegyűlt és meglepett sokadalmat...
Kattints a képre!
HÍRLEVÉL ARCHÍVUM