Szentháromság
Vereniging ter bevorde- ring van het geestelijke leven van de r.k. Hongaren in Nederland - Ingeschr. b.d. K.v.K 's Hertogenbosch 40217046
Giro: 1999017 (Utrecht)
Correspondentieadres Lord Kelvinstraat 14-1.
1098-SG Amsterdam beniklara@netscape.net
Hollandiai Katolikus Magyar Egyházközségi Hírlevél
Megjelenik 4 x évente - 2013/4 - szeptember-november
Contactblad van de r.k. Hongaren in Nederland
Hírlevelünkben értesítjük a híveket a hollandiai magyar szentmisék és lelkigyakorlatok helyéről és időpontjáról. Hollandiában jelenleg nem tartózkodik magyar pap. Alábbiakban vendéglelkészeink szolgálatai olvashatók.
Samenvatting
Onderstaand zijn de tijden en de locaties te vinden van de hl. missen en bezinningsdagen voor de Hongaren in Nederland van szeptember tot november 2013 en verder enkele gegevens van christelijk-culturele evenementen.

Szentmise közvetítés élőben a Gellérthegy-i Sziklakáponából
A Magyar Katolikus Televízió szentmise közvetítése az interneten Hollandiában is fogható (képünk).

Szentmisék
lelki napok

Figyelem!!!
Esetleges változások miatt ajánlatos a miserendet a Weben ellenőrizni:

Hága:
okt. 6

nov. 3

12.30 ó. szentmise: 'Onbevl. Hart v.Maria' Bloklandenpl.15.
(pastoor Ton Peters)

12.30 ó. szentmise fenti templomban (Bajzáth Ferenc.atya)
Rotterdam:
okt. 6
nov. 3
15.00 ó. szentm. Una Sancta K. Doormanstr.337 (Past. T. Peters)
15.00 ó. szentmise fenti templomban (Bajzáth Ferenc atya)
Eindhoven: okt.26 15.00 ó. szentm. St Joriskerk, St Jorisl. 51 (Bajzáth F. atya)
Utrecht/ Vianen:
okt.30 14.00 ó. lelki nap: Vian.M.Otth. bejárat Langew. 145-el szemben
16.00 ó. szentm. ugyanott (Bajzáth Ferenc atya)
Helmond: okt.27
11.30 ó. szentm. Paulus Potterstr 1. (Bajzáth Ferenc atya)
Amsterdam: nov.2 17.00 ó. szentm. Obrechtkerk, J. Obrechtstr.30 (Bajzáth F. atya)
Határokhoz
közeli
szentmisék a
Limburgiaknak
Eisden (B)... okt.6
dec.1
11.00 órakor szentmise a St. Barbara templomban (Dobai atya)
ugyancsak ugyanabban az időben és templomban
Aachen (NO) .... minden hó 4. vasárnapján 10.00-kor Lukács József   kölni lelkész misézik a Dóm-közeli Jakobstr. 19 sz. alatti nővérek kápolnájában.


Korszerű számítógépek és helyi hálózatok változást hoztak ebben, de igaz az is, hogy senki nem ül szívesen számítógép mellett esti TV-műsort nézni, hanem inkább egy karosszékben, egy könnyü "monitor- táblával" a kezében vagy maga előtt az asztalon. A legújabb 'táblagépek' azonkívül csatlakoztathatók is a szobai TV-re is, u.n. "HDMI" csatlakozó kábelen keresztül.
Vételük élőben lehetséges, de több műsor utólag is megtekinthető. A Katolikus Televizió három szerzetesrend: a Pálosok, Jezsuiták és Ferencesek és a pécsi egyházközség közremőködésével jött létre. Mellékelt felvételek a Bonum- TV adásairól készültek Hollandiában.
http://www.bonumtv.hu .
Katolikus Magyar Televízió az interneten

A magyar társadalom régen várja, hogy értékorientált, katolikus identitású televízió is nézhető legyen az otthonában. De várják ezt a nyugati, csak üzleten és erőszakon élősködő TV-adásokra kényszerült magyarok is. A DunaTV változást hozott ebben, de vételéhez külön berendezés szükséges, mert Nyugati országokban helyi kábeleken nem közvetítik. 2010 augusztusában megjelent az első katolikus magyar közösségi televizó, a "Bonum TV", mely Hollandiában, asztali számítógéppel az interneten fogható.

Minden hétköznap reggel 8.30 órakor és este 20.00 órakor énekes szentmisét közvetítenek a Pálos rend híres, csendes , de egyben 'romantikus' gellérthegyi sziklakápolnájából.....

Ferenc pápa röviddel kinevezése után fogadta a Vatikánban az államfőket. Képünkön a pápa rövid beszélgetést folyatatott Áder János katolikus magyar köztársasági elnökkel és feleségével.

A Hollandiai szolgálatairól is jól ismert Mustó Péter jezsuita atya és szintén misszionárius kollégája Jálics Ferenc rendkívüli önfeláldozó délamerikai missziós munkájukért a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét vehették át július 12-én Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes kezéből.
A Bonum TV küldetése: "A tömegkommunikáció elidegenedő és elidegenítő világában egyre nagyobb igény mutatkozik egy olyan reményt adó és összefogásra sarkalló kommunikációs eszközre, mely képes az egyént folyamatosan megerősíteni a Krisztusba vetett hitében. A Bonum Televízió Boldog II. János Pál pápa útmutatását követve kívánja használni a modern kommunikációs lehetőségeket, hogy a 21. század embere ismét rátaláljon az Örömhírre. Célunk megvalósításához elengedhetetlen a világi és a keresztény társadalom egymás iránti nyitottsága. Ennek erősítése érdekében a televízió párbeszéd színtere kíván lenni, hogy a társadalom mikrorétegeiben is elindulhasson egyfajta dialógus. Ezáltal olyan társadalmi, szociális és kulturális együttműködés jöhet létre, mely segít az embereknek újra rátalálni a Krisztushoz vezető útra."
A magyar Székelyföld népe rendszeresen meglepi a világot kitartó vallásos és hazafias szellemiségével. Dokumentálja ezt a mellékelt, közelmúltban felállított óriási Krisztus szobor.
Jézus Szíve kilátó a székelyföldi Gordon tetőn


A székelyföldi 953 méteren fekvő Gordon-tetőn avatták fel augusztus 18-án ezt a 22 méter magas Krisztus szobrot. Távolról nem látni, hogy az acélszobor szívében kilátó rejtőzik és mintha áttekintene a szobor a hegyek felett a szinte egyidőben zajló Világifjúsági Találkozóra a brazíliai Rióban, az ottani híres, szintén hegycsúcson felállított, kitártkarú Krisztus szoborra.


Ferenc pápa megjelenése megmozgatja hitelességével, közvetlenségével az embereket, és nem utolsó sorban az ifjúságot.
Mellékelt képünk a Rio-i Copacabana tengerparton készült búcsúszentmiséje alkalmából.
Világifjúsági találkozó a braziliai Rio de Janeiroben

Megjelent a Lumen Fidei kezdetű pápai enciklika
Július 5-én mutatták be a Szentszék sajtótermében Ferenc pápa Lumen fidei (A hit fénye) kezdetű első enciklikáját. Valójában a dokumentum megírása "négykezes" munka volt, ahogy Ferenc pápa már korábban jelezte. A hitről szóló enciklikát ugyanis XVI. Benedek pápa már jórészt elkészítette: célja az volt, hogy a szeretetről szóló első (Deus caritas est) és a reményről szóló második (Spe salvi) enciklikája után, a hit évére való tekintettel, a hitről is kifejtse gondolatait.
Az enciklikáról magyar és holland fordítás is készül.

150 évvel ezelőtt született gárdonyi Géza

Az "Egri Csillagok" világhírű regény írójának tiszteletére a Magyar Nemzeti Bank emlékérmet nyomatott, egyik oldalán az író arcképével, a másikon Székely Bertalan híres "Egri Nők" festménye ismerhető fel. Gárdonyi írói otthona közvetlenül a vár feletti dombon ma is látogatható múzeum, de ennél talán még híresebb a szintén a vár területén belül, másik domboldalán található sírja (alábbi képünk), fejfáján a híres felírattal: "CSAK A TESTE".


A hollandiai Attila cserkészcsapat ez évi táborának kerettörténete az "Egri Csillagok" volt. Ez számtalan lehetőséget adott a táborban a regény hőseinek felidézésére. A magyar cserkészneveléshez szervesen hozzá tartozik ugyanis a magyar történelem, éspedig nem csak az iskolapadban...
Cserkészélet: Nemzeti Nagytábor Ócsán

Szerte a világban szétszórt magyarságunk fiataljai a cserkészetben találták meg mindig egymást határokon innen és túl.
A cserkészélethez szorosan hozzá tartoznak a sátortáborok, így érthető, hogy időnkint nem csak saját csapatukkal, hanem olykor öt világrész magyar cserkészeivel is együtt táboroznak.
Most zárult Magyarországon, a Budapest közeli Ócsán a Nemzeti Nagytábor közel 4000 résztvevővel!! Hollandiai Attila csapatunk sajnos ezen még nem tudott részt venni, mert csak teljeslétszámú őrsök jelentkezhettek saját őrsvezetővel. Nálunk pedig csak ebben az évben nyert elsőként van Dam Matyi őrsvezetői képesítést a Kastl-i VK táborban.


Ismét közlünk két érdemes pps-képsort a nagyvilágból. Az itt jobboldali képre kattintva elindítható zenés képsor Ferenc pápa Brazília-i útjáról készült az ottani Katolikus Ifjúsági Konferencia alkalmából. A szöveg ugyan portugál, de egy kis latin segítségével értelmezhető.
A világ közvéleménye csodálja hiteles, ugyanakkor szerény fellépését még a legünnepélyesebb pillanatok közepette is. ((Kattints a képre)
Hajlamosak vagyunk a világ nyomorától elfordulni és csak saját bajainkkal foglalkozni. Ez az utolsó motyóját vivő fiúcska mintha azt mondaná: én rám senki nem gondol, szüleimet elvesztettem, otthonunkat szétlőtték a csak hatalomra vágyó felek. Pedig Jézus Krisztus szeretetet hozott erre a világra... és engem ki szeret még ezen a földön...? A mellékelt képsor magáért beszél. (Kattins a képre!)

Legközelebbi Egyházközségi Hírlevelünk 2013 december elején jelenik meg.
Kiadványunk nyomtatásához legjobb azt először az Internet Explorer böngészővel a webről
( EKT Hírlevél 2013-4 ) behívni és onnan, -tehát nem a levélváltozatból- kinyomtatni.
Hírlevelünk korábbi számai az ARCHIVUM-ban olvashatók.