Szentháromság
Vereniging ter bevorde- ring van het geestelijke leven van de r.k. Hongaren in Nederland - Ingeschr. b.d. K.v.K 's Hertogenbosch 40217046
Giro: 1999017 (Utrecht)
Correspondentieadres Lord Kelvinstraat 14-1.
1098-SG Amsterdam beniklara@netscape.net
Hollandiai Katolikus Magyar Egyházközségi Hírlevél
Megjelenik 4 x évente - 2013-3 - július-szeptember
Contactblad van de r.k. Hongaren in Nederland
Hírlevelünk legfontosabb feladata értesíteni a híveket a hollandiai magyar szentmisék és lelkigyakorlatok helyéről és időpontjáról. Hollandiában jelenleg nem tartózkodik állandó jelleggel magyar pap. Az alább közölt Szent István ünnepségre a Brüsszelben szolgáló Havas István piarista atyát várjuk.
Samenvatting
Er is momenteel in Nederland geen Hongaarse priester in vaste dienst. De hieronder vermelde Stephans-viereing wordt verzorgd door hoogw. István Havas o.piar. uit Brussel. Wij berichten verder over een aantal lokale gebeurtenissen en verwijzen naar web-publicaties van katholiek-christelijke signatuur.
Híres Mária-zarándokhely határközelben


A dél-holland katolikusok gyakran látogatott zarándokhelyére Nijmegenből az idén szervezték a 224. zarándoklatot. De a határközeli városokból magyar zarándokok is látogatják a csodás Madonna-szobrot. A kápolna mögötti kegytemplom emlék-gyüjteményébe az elmúlt év áprilisában felkerült a hollandiai "Szent István Alapítvány" jeélápe is.
Kevelear határmenti német kisváros neve hollandok- nak ismerősen hangzik. Holland nyelvterülethez tartozott "Zuidelijke Nederlanden" idején. Egyházilag a Roermond-i püspökség alá esett, míg a spanyol háború után 1701-ben a porosz uralkodó véglegesen Németországhoz nem csatolta. De csak 1801-ben került német, az Aachen-i püspökséghez.1642 óta csodatevőként ismerik a katolikus zarándokok ezrei a madonna-kápolnában (Gnadenkapelle) látható szobrot, míg a magukkal hozott ajándéktárgyakat a közeli kegytemplomban (Gnadenkirche) helyezhetik el.
Szentmisék rendje: Július és augusztus hónapokban nem tartózkodik katolikus magyar pap Hollandiában. Kivétel Szent István napja, amikor - ft. Havas István o.piar. jön csak ezért Budapestről az ünnepi szentmisére és megemlékezésre (lásd alább).


Halottaink:Corona nővér számos kitüntetésben részesült, köztük egy pápai elismerésben is.

Szerénysége, mély hite és kedvessége mindenki számára ismeretes volt.
Elhunyt Corona nővér
Corona Nővér, leánykori nevén Magyar Ilona 2013. március 25-én hazament. A hollandiai magyarság azon kis csoportjához tartozott, akik az első világháború után Hollandiába jött gyerektranszportok egyikének még tagja volt, majd az azt követő években nemcsak, hogy letelepedett Hollandiában, de hamarosan szerzetesnővérnek is jelentkezett a Szeretetnővérek (Zusters der Lide) rendjébe.. 30 évig szolgált a Joannes de Deo hágai kórház röntgen osztályán, melynek végül főnőknője is lett. De ezzel a szolgálattal nem érte be. Segélyszervezetet alapított, mely szülőföldje fővárosának legszegényebb embereinek sorsát karolta fel. Emlékét őrizzük!

Edit alapítványi munkásságáért 2012. október 12-én átvehette Sümeghy Gyula hágai magyar nagykövettől a Magyar Köztárasági Érdemkereszt arany fokozatát.

Elhunyt Udvarhelyné-Batári Edit
Udvarhely Tivadarné 2013. április 8-án visszaadta lelkét Teremtőjének. Külsőleg senki nem vette észre, de lappangó betegségét 16 éven keresztül hősiesen és reménységek között viselte. Olyan szépen ment el, mint amilyen egész élete volt. Tele hittel, optimizmussal, lelki békével, mindig segítésre készen, mosolygósan. Hogy mennyire szerették őt mind holland, mind magyar ismerősei bizonyítja a zsúfolásig megtelt zevenaari templom. A szentmisét a Brüsszelből érkezett Havas István atya celebrálta, mindkét nyelven imádkoztak és énekeltek érte.
Edit, Tivadar oldalán mindvégig hűséges és alkotótárs maradt.
1992-ben együtt hozták létre a Szent István jótékonysági alapítványt, a "Stichting Sint Stephan"-t. Edit nemcsak az adminisztrációs munkát végezte benne, hanem tanácsaival, személyes jelenlétével is résztvett a sokszor fárasztó utazásokban, a segítségre szoruló emberek vígasztalásában. Talentumait gazdagon szétosztotta, utolsó percéig aktív maradt. Emléke szívünkben él tovább!

Egyházi honlapok:

Magyar Katolikus Egyház
(hírösszefoglalók, intézmények, rendek)

Virtuális Plébánia modern, sokoldalú, pasztorációs honlap

Szervezetek honlapjai:

HÁLÓ

Magyar Karizmatikus Mozgalom

Keresztény Értelmiségiek SzövetségePázmány Péter Elektronikus KönyvtárAz Eindhoven-i magyar szentmisék helye a St Joriskerk, mely ma öt összevont plébániának a központja
"Gyerekmisék" Eindhovenben

Örvendetes és szokatlan, hogy az újból beindult eindhoveni magyar szentmiséken egyre több kisgyerekes család jelenik meg. Még csak a negyedik ilyen 'újkori' szentmise volt a brabanti városban, de a szaporulat Schepens Ildikó toborzásának köszönhetően jelentős. (Ildikó szervezi most ott a magyar szentmiséket).
Abban nem vagyunk biztosak, hogy a miséző atyák osztják-e örömünket, mert hát mit mond a liturgia, amikor igazi ministránsok helyett 1-2 aprónép jelenik meg az oltárnál macival vagy nyuszival a kezében..., de hát Jézus Krisztus is mondta, hogy "engedjétek hozzám jönni a kisdedeket."

A szentmise után, a kávézás alatt Baby néni legutóbb már félrevonult az aprónéppel, hogy énekeljen és játszon velük, és egyfajta "őrsigyűlést" tartson, méghozzá magyarul. A szülők meg különösen örülnek, hogy nyugodtan beszélgethetnek. Talán egyszer fejlődik majd a dolog odáig, hogy egyik apród a szentmisén csöngetni is fog tudni, az még mindig könnyebb mint fejből mondani a "Confiteort".


Cserkészavatás a Mierlo-i cserkésztanyánÖtödik alkalommal táboroztak a hollandiai Attila csapat cserkészei a Mierlo-i cserkésztanyán. Vendégeik voltak a kölni Petróczy Kata leánycsapat , valamint a Brüsszeli megújult Báthory István csapat cserkészei. A létszám összességében ez évben különösen nagy volt (65 cserkész + vezetők + segítők), így a csirkepörkölt már nem a konyhában, hanem a szabadban, egyfajta "gulyáságyúban" főtt.

Aki eddig nem volt cserkész talán nem tudja, hogy a cserkészek templomba járnak, a napot imával kezdik és végzik, étkezések előtt és után imádkoznak.
Magyar cserkésztáboroknak 'kerettörténetük" szokott lenni, ami azt jelenti, hogy a programba bevonnak elemeket a magyar történelemből, hagyományokból. Az idei tábor kerettörténete a költő születésének 150. évfordulója alkalmából Gárdonyi Géza "Egri Csillagok" regénye volt. Így volt alkalom Tinódi híres "Summáját" hallani, volt alkalom a kedvelt beöltözésre, fokos-suhogtatásra és (szám-)csatára. Arra már nem emlékszünk hogy a regény említi-e a csata után a török mézes-süteményt, de a táborban volt...

De a cserkészet nem csak játék gyerekeknek, hanem életforma is. És nem csak gyerekek tehetnek cserkész ígéretet, majd fogadalmat, hanem felnőttek is. Gróf Teleki Pál minszterelnök volt amikor cserkész fogadalma tett(!) Így táborunkban nem csak három kiscserkészjelölt tett a kék nyakkendő fejében ígéretet, de öt fiatalasszony cserkészfogadalmat tett, három közülük az Attila csapatból.
Az avatottaknak utána az egész tábor egyenkint gratulált... ha nem is tudta az öt éves jelölt még folyékonyan kimondani, hogy "cserkésztestvéremnek fogadlak...".

Szokásunk szerit megint csatolunk két világörökség számba menő pps látványsorozatot Az első a római Szent Péter bazilika Michelangelo világhírű építész remekműve 1626-ban készült teljesen el. Helyén a harmadik századtól kezdve mindvégig Szent Péternek szánt templom állt, de ezek méreteikben és kivitelezésükben összehasonlíthatatlanok voltak a mai mesterműhöz képest és nem tudtak ellenállni az idő viszontagságainak. Michelangelo a feladatot "pro Deo" azaz fizetés nélkül vállalta el, a pénzt az építkezési anyagra, bűnbánatot tartó hívők adományaiból, gyűjtötték össze. (Kattints a képre)
Budapest látványa nappal is lehet lenyügöző, de éjjel, a kevés forgalom és a fénycsíkokat húzó járművek idején különösen csodálatos. Ha pedig eső után készülnek a felvételek, a látvány fényei megkétszereződnek. (Kattins a képre!)


Legközelebbi Egyházközségi Hírlevelünk 2013 szeptemberében jelenik meg.
Hírlevelünk korábbi számai az ARCHIVUM-ban olvashatók.