Szentháromság
Vereniging ter bevorde- ring van het geestelijke leven van de r.k. Hongaren in Nederland - Ingeschr. b.d. K.v.K 's Hertogenbosch 40217046
Giro: 1999017 (Utrecht)
Correspondentieadres Lord Kelvinstraat 14-1.
1098-SG Amsterdam beniklara@netscape.net
Hollandiai Katolikus Magyar Egyházközségi Hírlevél
Megjelenik 4 x évente - 2013-2 - április-június
Contactblad van de r.k. Hongaren in Nederland
Hírlevelünk legfontosabb feladata értesíteni a híveket a hollandiai magyar szentmisék és lelkigyakorlatok helyéről és időpontjáról. A szolgáló lelkészek vendégpapok, mivel Hollandiában jelenleg nem tartózkodik magyar pap állandó jelleggel. Közlünk egyben néhány közérdekű aktuális keresztény-kultúrális hírt is.
Samenvatting
Onderstaand zijn de tijden en de locaties te vinden van de hl. missen en bezinningsdagen voor de Hongaren in Nederland van april t.e.m. juni 2013 en verder gegevens van christelijk-culturele evenementen.

FELTÁMADOTT!

Feltámadott! Ezt zengje ajkatok!
Ezt vallom én, nemcsak az angyalok.
Feltámadott! Én hitetlen hitem!
Nehéz öröm elhinni ezt híven.
Ellene mond tudás, tapasztalat,
Nem volt ilyen soha az ég alatt.

De szemtanuk szent bizonysága szól.
Ők sem értik, Tamás felém hajol:
Figyelj reám, hogy roskadoztam ott!
De Jézus él, sebeket hordozott.
Feltámadott! Dobogj riadt szívem!
Feltámadott! Én Uram Istenem!
Feltámadott! Kiáltják századok,
Értelmet ad, hogy nemcsak angyalok
Zengik e hírt: kétkedő emberek,
Csodálkozó de meggyőzött szívek!
Pál is beszél, ötszázat hoz, tanút.
Csodát jelez a damaszkuszi út.
Új életét le nem tagadhatod.
Az elmúlás az utolsó adó,
Mert ez a test bűnös és rothadó,
Feltámadott! Élete győzelem!
Bűn és halál, nincs dolgotok velem!
Élő Úr volt, kivel találkozott.
Nem semmi ez, de megnyílt nagy titok,
Hogy Jézus él! Jézus feltámadott!
De épp mint Ő, majd új életre kel,
Velünk az Úr egyszer még remekel,
Kilépünk majd, s a széttört istenarc
Ragyog - ragyog -
Mert győztes volt a harc,
Melyet Urunk érettünk megvívott!
Élsz én Uram! Krisztus feltámadott!


Minden olvasónknak áldott húsvéti ünnepeket kívánunk és, hogy Ferenc pápa,
aki olyan sikeres volt hazájában az anyagiakban szenvedők megsegítésében,
hozzon megújulást a lelkiekben elszegényedett Európa számára is.Szentmisék
istentiszteletek
lelki napokHága:
márc.31
máj. 5.
máj. 20

jún. 2.
12.30 ó. húsvétvas.szentm. Onbevl.Hart v.Maria' bizánci liturgiával (Lakatos atya)
12.30 ó. 'Onbevl.Hart v.Maria' Bloklandenpl.15. (Stanco atya)
Pünkösdhétfő (Havas István O.P.) Hágai Magyar Óvoda és iskola hittanosainak tanévzáró istentisztelete

12.00 ó. szentmise fenti templomban (pastoor A. Peters)
Rotterdam:
máj. 5.
jún.2.
15.00 ó. szentm. Una SanctaK. Doormmanst.337 (Stanco atya)
15.00 ó. szentmise fenti templomban (pastoor A. Peters)
Amsterdam: máj.4.
szombat 17.00 ó. szentm.: Obrechtkerk Jacob Obrechtstr.30. (Stanco atya)
Eindhoven máj.11. szombat: 14.00 ó. St Joriskerk templ. St Jorislaan 51 Eindhoven (Stanco atya)

Határokhoz
közeli
szentmisék a
Limburgiaknak
Eisden (B)...  ...  
.
..
11.00 órakor szentmise a St. Barbara templomban (Dobai atya)
11.00 órakor szentmise a St. Barbara templomban (Dobai atya)
Aachen (NO) .... minden hó 4. vasárnapján 10.00-kor Lukács József   kölni lelkész misézik a Dóm közeli    Jakobstr. 19 sz. alatti nővérek kápolnájában.

Érdemes
lelőhelyek
a 'Hálón'
Egyházi honlapok:

Magyar Katolikus Egyház
(hírösszefoglalók, intézmények, rendek, címek)

Virtuális Plébánia modern, sokoldalú, pasztorációs honlap

Szervezetek honlapjai:

HÁLÓ

Magyar Karizmatikus Mozgalom

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

Jelentős katolikus irodalom (honlapok):

Katolikus Lexikon

Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Új helyen hallgatnak magyar szentmisét az Eindhoven környéki magyarok

Az 1956-eseményeket követően számos magyar diák került Eindhovenbe, majd több menekült magyar kapott munkát a "fény városában" és környékén. Amig volt állandó magyar lelkész az országban rendszeresek voltak ott a magyar szentmisék is. Később sok miséző hely szűnt meg, így az ide látogató vendég-papjainknak nehézzé vált az itteni közösségeket elérni. Amint ezután többen a helmondi szentmiséket látogatták és több fiatal magyar család érkezett a környékre, 2011-től ismét van magyar szentmise Eindhovenben is. Legutóbb fiatal szülők 8 gyerek jelenlétével a szentmisén lepték meg az eindhoveni közösséget.
A Sint Joris templom egyike annak a két katolikus plébániának melyek a 200 000-s város híveit ma még szolgálják.


A hágai magyar iskola imádkozni tanuló gyermekei karácsonykor a hágai Merlot templomban és a Magyar Nagykövetségen mutatták be Betlehemes játékukat:


A szentmisén ft. Havas István brüsszeli magyar lelkész celebrált, a gyerekeknek a Betlehemest Tápai Katalin tanította be.


150 ezres tömeg előtt búcsúzott el XVI. Benedek pápa
Akik ismerték közelebbről Benedek pápát tudják milyen közvetlen, szerény, mélyenhívő személyiség volt, aki igyekezett Szent Péter örökségét ebben a felborult világban képviselni. Hollandia szabadelvű köreiből sok támadás érte.
De ellentmondott ennek a rideg magatartásnak a 150 ezres embertömeg akik fenti képünk szerint eljöttek a Szent Péter térre éljenző búcsúztatására. Kevesen tudják, hogy lemondása előtti nap fogadta a máltai szolgálat képviselőjeként Kozma Imre atyát, akit ezzel búcsúztatott: "Vigyázzanak Szent István országára!"

Habemus Papam!A nagykapu bezárása után két napig várt a világ a sikeres választást jelző füstre. A Szixtusi kápolnában gyűlésező bíborosok kétharmados többséget jelző eredményes választása volt ez.
Két hétig volt Róma püspök és a világ pápa nélkül. A Rómában összegyűlt 115 bíboros feladata volt ezután saját körükből új pápát választani. Két napig gyűléseztek szigorú elzártságban, mig végre felszállt a sikert jelző fehér füst a vatikáni kéményből. A hír olyan gyorsan terjedt, hogy estére óriási újjongó tömeg ünnepelte Ferenc pápa esti bemutatkozását."Buona sera" mondta, majd a tömeggel együtt imádkozott. Mindkettő jelzés értékű volt várható pápai prioritásaira. Azután "jó éjszakával" elbocsájtotta a tömeget.Halottaink:

2013. január 18-án Hágában elhunyt Tavasszy Miklós, István építészmérnök, aki Szikszón született 1929-ben. Egyházközségünk hálásan emlékszik rá, mert hosszú időn keresztül annak elnöke volt. Gyászolják felesége, gyermekei és unokái. Ugyancsak Hágában halt meg Sólymosi János aki követte feleségét az Örök Hazába. Nyugodjanak békében. Emléküket őrizzük!

Nagyböjt és húsvéti gondolatébresztőnek megtekinthető Zefirelli viághírű filmje "A Názáreti Jézus",
Most már magyar nyelven, HD minőségben, a film -hossza miatt- 8 részben tekinthető meg a YouTube videomegosztón.
A monumentális tévésorozat Jézus életét elveníti fel a filmművészet legnemesebb eszközeivel. Az alkotás lenyűgöző hatásával, történeti és vallástörténeti hűségével egyaránt magával ragadja a nézőket. Zeffirelli filmfreskója sokak szerint Jézus életének, a bibliai történetnek legszebb feldolgozása, melyben világhírű művészek és sztárok nyújtanak feledhetetlen alakítást mint pl. Lawrence Olivier, Anthony Quinn, Claudia Cardinale, Péter Ustinov, és mások. (A képre kattintva indul az elő rész).Tavaszváróban:
Nem kevesebb mint egy teljes hónapig volt szürke a hollandiai februári égbolt, de aki azt gondolta, hogy "bezzeg Magyaroszágon szebb idők járják", az nem nézi a DunaTV-t. Nemzeti ünnepünkre, március 15-re soha nem látott hótorlaszok bénították meg az ország forgalmát. Minden szabadtéri rendezvényt le kellett mondani...
Mégis legyen itt néhány vígasztaló tavaszi képsor az ünnepek alatti megtekintésre:
Ki ne ismerné Johann Strauss az egykori osztrák zeneszerző keringőit, hiszen a "királyi és császári" korszak báltermeinek elsőszámú táncdallamai voltak. De a régmúlt báljai után is életben maradtak ezek az örökzöld dallamok. De szerzett a mester keringőkön kívül pattogó polkákat sőt még indulót is. Akik a hosszú tél után alig várják a tavaszt azoknak írta a felvidámító "Tavaszi Zsongást".
(Kattints a képre)
.
Hollandia húsvéti túristacsemegéje a "Keukenhof", azaz a'konyhakert'. Igaz, ma már ennivaló növényeket ott nem látunk, de annál több szabadföldi tavaszi virágot az egyszerű "druifje" telepektől a ritka fekete tulipánig. Csodás a növények telepítési bősége, a pazar színek és a virágágyások elrendezése a nagy kertben. A terület fáinak ilyenkor még nincs lombja, így beengedik a tavaszi fényt a virágágyásokra. Lehet találgatni, hogy nem pontosan-e az itteni koratavaszi szürke égbolt szerettette-e meg annyira a hollandokat a korán virágzó tulipánmezőkre. (Kattints a képre)
A sokszínű magyar népvieletek olykor elfelejtetik velünk, hogy a hollandusoknak is vannak híressé vált, más tájakon nem ismert ruhadarabjai, kezdve az asszonyok fejdíszeitől az egész család által viselt fapapucsig. Vajon miért ismerjük ma ezeket mi Hollandiában élő magyarok is csak alig? Talán azért, mert a magyarországi ünnepeknél szeretjük a ráhangolódást "ünnepélyesebbé" és az ünnepet emlékezetesebbé tenni ünnepi viseletünkkel is. Ez régen Hollandiában is így volt, ma többnyire csak a túristák kedvéért öltöznek népviseletbe.
(Kattins a képre!)


Végül álljon itt egy hazai kép is a húsvéthétfői történésre az észak-magyarországi Hollókőn.
A "húsvéti locsolás" eredete a kívánság, ... hogy a lányok el ne hervadjanak...
Ez egy kizárólag magyar népszokás, ellentétben a tojásfestéssel és csokoládényulakkal.
Ime egy a számtalan húsvéti versből:

Eljött a szép húsvét reggele,
Feltámasásunk édes ünnepe.
Ünneplő ruhákba öltöztek a fák,
Pattognak a rügyek, s virít a virág.
A harang zúgása hirdet ünnepet,
Egy kismadár dalol a zöld rétek felett.
Tündérország rózsái közt gyöngyharmatot szedtem,
Akit azzal meglocsolok, megáldja az Isten.
Az illatos rózsavíztől megnőnek a lányok,
Zsebeimbe beleférnek a piros tojások.Legközelebbi Egyházközségi Hírlevelünk 2013 júliusában jelenik meg.
Korábbi számok az ARCHIVUM-ban olvashatók.
WEB-címünk, időközi pontosításokkal, kiegészítésekkel: http://home.kpn.nl/nickl001/ekt.html