Szentháromság
Vereniging ter bevordering van het geestelijke leven van de r.k. Hongaren in Nederland - Ingeschr. b.d. K.v.K 's Hertogenbosch 40217046
Giro: 1999017 (Utrecht)
Correspondentieadres Lord Kelvinstraat 14-1.
1098-SG Amsterdam beniklara@netscape.net
Hollandiai Katolikus Magyar Egyházközségi Hírlevél
Megjelenik 4 x évente - 2012/3 - szeptember
Contactblad van de r.k. Hongaren in Nederland
Hollandiai Római Katolikus Egyházközségi Hírlevelünk rövidített formában újra megjelenik, a tervek szerint 4 x évente. Legfontosabb hírei az elkövetkező, magyar szentmisék és lelkigyakorlatok és néhány közérdekű, Egyházunkkal, vallásunkkal, keresztény magyarságunkkal kapcsolatos hír.
Samenvatting
Deze internet-berichtgeving van het Hongaarse Rooms Katholieke kerkgemeenschap in Nederland verschijnt 4 x per jaar met de data en locaties van de hl. missen voor de Hongaren in Nederland. Hongaarse gast-priesters doen telkens enkele groeperingen bezoeken en wel volgens onderstaand schema. Ook berichten wij geregeld over enkele katholiek-culturele wetenswaardigheden van algemene aard.
Szent Erzsébet szobra Groningenben

Árpád-házi Szent Erzsébet, a szentéletű magyar királylány (II Endre király lánya) a keresztény világnak számtalan jóérzésű hivőjét inspirálta kiemelkedő megemlékezésre. Holland templomokban is több helyen állitottak neki emléket kép, festmény, üvegablak, formájában, t.k. a Vianen-i katolikus templomban, ahol ez évben is Szent Istvánt ünnepelte a hollandiai magyarság. A groningeni St. Joseph katedrálisban Kelemenné Dumont Zita lett rá figyelmes és küldte róla a mellékelt fényképfelvételt.
Szent Erzsébet a németországi Thüringiában élt nemesi férje oldalán. Családi vagyonukat a szegényeknek osztotta szét rokonsága nagy nemtetszésére, sőt egy leprás beteget is magukhoz vett a marburgi várba, A háborúból hazatérő férje mindezt jóváhagyta. A legenda szerint, kötényében a szegényeknek vitt élelem gyanakvó szemek előtt rózsákká változott...

Valahol messze fenn, egy hatalmas várban,
élt szerényen Szent Erzsébet Thüringiában.
Akár mindenütt szerte a nagyvilágban,
szegénység volt az úr, de hittek a csodában.

Erzsébet a Szent, imáiban kérlelte Istent,
ha irgalmas és kegyes a szegényen segítsen.
Ételt, italt adjon a földi halandónak,
a síró gyermeknek a mezőn dolgozóknak.

Kiürült már régen a padlás és a kamra,
nem jutott már sok, csak egyetlen falatka.
Erzsébet imái felszálltak az égig,
repültek az Úrhoz a tejúton végig.

-Hallgasd meg Uram égi fohászomat,
ne hagyd a néped, hogy elsorvadjanak!
Fáradtan nyitotta ki könnyeltelt szemét,
amit látott csoda volt,mindennél többet ért...
Szentmisék
istentiszteletek

Legközelebbi Hírlevelünk:
2012 december

Időközi változások honlapunkon olvashatók.
Hága:
Rotterdam:
Eindhoven:

Helmond:

Amsterdam:
szept.2.
okt. 7.
nov.11.
dec. 2 .

szept.2.
okt. 7.
nov.11.
dec. 2.

szept.29.

szept.30.

okt. 6.
12.30 ó. szentm. 'Onbevl. Hart van Maria' Bloklandenpl. 15. (past. Ton Peters OFM)
12.30 ó. szentmise + keresztelő fenti templomban (Bajzáth Ferenc atya)
12.30 ó. szentmise fenti templomban (pastoor Ton Peters OFM)
12.30 ó. szentmise fenti templomban...

15.00 ó. szentmise: Una Sancta, K. Doormanstr.337. (pastoor Ton Peters OFM)
15.00 ó. szentmise fenti templomban (Bajzáth Ferenc atya)
15.00 ó. szentmise fenti templomban (pastoor Ton Peters OFM)
15.00 ó. szentmise fenti templomban...

15.00 ó. szentmise Heilig Hart van Jezus templ. Ploegstr. 3a. (Bajzáth F.atya).

12.30 ó. szentmise: Pauluskerk Paulus Potterstr. 1. (Bajzáth atya)

17.00 ó. szentmise Obrechtkerk, Jacob Obrechtstraar 30. (Bajzáth atya)
Határokhoz
közeli
szentmisék a
Limburgiaknak
Eisden (B)

Aachen (NO)
.....

.....
   11.00 órakor szentmise a St. Barbara templomban (Dobai atya)

   minden hó 4. vasárnapján 10.00-kor Lukács József   kölni lelkész misézik a Dóm-közeli    Jakobstr. 19 sz. alatti nővérek kápolnájában.


Érdemes
lelőhelyek
a 'Hálón'
Egyházi honlapok:

Magyar Katolikus Egyház
(hírösszefoglalók, intézmények, rendek, címek)

Virtuális Plébánia modern, sokoldalú, pasztorációs honlap

Szervezetek honlapjai:

HÁLÓ

Magyar Karizmatikus Mozgalom

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

Jelentős katolikus irodalom (honlapok):

Katolikus Lexikon

Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Bajzáth atya arany misét celebrált Hollandiában

A városokban, ahol Bajzáth atya szokása szerint szentmisét szokott mondani, minden helyen megünnepelték pappászentelésének 50 éves jubileumát kedves kis ajándékok kiséretében.
Egyházi részről szokás ilyenkor, a miséző pap részéről rendkivüli, "aranymisés áldást" osztani. Képünk a Helmond-i szentmise alkalmából készült.
Kivánjuk Bajzáth atyának, hogy a jövőben is sok áldásos papi munkát végezhessen úgy a budapesti Szent József plébánián, mint hollandiai magyar hivei körében. Gyémántmiséjét ünnepelte Dobai Sándor atya a belgiumi Genkben

A nagyszabású ünnepségen legalább 400-an vettek részt. Magyarországról Mgsr. Dr. Cserháti Ferenc püspök, Székelyudvarhelyről egy 50 tagú "Balázs Ferenc" nevü énekkar, Mátéfalváról meg Háromkútról egy 20 tagú tánccsoport... a számos "itteni" küldöttségről alig beszélve.
Hollandiai tevékenysége végett v. Udvarhely Tivadar köszönettel és ajándékkal képviselte a Szent István alapitványt, az RK Egyházközséget és a Hollandiai Magyar Federációt. Leo Elshout ajándékkal mondott köszönetet a Hágai Egyházközségi csoport nevében, Dr. Komarnickiné Gattyán Hédi pedig a Stichting RK Zielzorg nevében mondott köszönetet Dobai atyának, aki fenti alapitványnak személyesen is tagja.

.....

Corona nővér -Magyar Ilona - 96 évesen - örül a hollandiai magyarok érdeklődésének.
Mint ismeretes a Tilburgi Mater Misericordiae idősek otthonában lakik. Hosszú, kórházi Röntgen osztályon töltött szolgálata után áldotta meg a jó Isten ilyen szép korral.
Azt kevesen tudják, hogy ő az I. világháború után Hollandiába érkezett katolikus vendég-gyerekek ("kindertransporten") utolsó képviselője, aki később itt szerzetesrendbe lépett.Imáinkba zárjuk, őt, akárcsak ő teszi naponta számtalan hollandiai és magyarországi ismerősével!


Az Attila csapat három őszi csapatgyűlését a következő napokon tartja a Zeist-i cserkésztanyán Padvinderslaan 12:

szeptember 30
november 4
december 9

Mi is az a "cserkészet"?
Amikor a rendszerváltozás után magyar cserkészek is hivatalosak lettek az akkor a hollandiai 'polderban' zajló 1995-ös világjamboreera, "magyar altábor"-ként a tábor tiz napjára néhány négyzetméteren alábbi tanyát épitették fel. Talán ez önmagában is eleget mond már a magyar cserkészet külső és belső tartalmáról.


Körben: fegyelmezetten állnak az őrsi sátrak: (őrs=6-8 fiúból vagy leányból álló baráti cserkészcsalád)
bal oldalon: a "táborkereszt", keresztény világnézetünk kétezer éves szimbóluma
középen: a zászlórúd nemzeti magyar zászlónkkal
előtte: a harangláb, melynek harangja imára hiv
a tábor körül: vessszőfonással a cserkészek által barkácsolt kerités
kapu: faragott székelykapu, magyar népi kultúránk, hagyományaink ápolásának dokumentuma.

Ottjártunkkor egy cserkészlány éppen egy akkor faragta nyakkendőgyűrűt adott nekünk ajándékba...

A baloldali betét az eredeti keresztet mutatja...
Újból áll a kereszt a "Nagyeged" csúcsán!
Szent István ünnepére ismét felállították a város fölött mintegy 535 méter magasan álló keresztet az Eged hegyen. A 2004-ben átadott keresztény jelkép a Segít a Város Alapítvány közreműködésével került a Bükk-i magaslatra, ahol napsütésben, a városból szabad szemmel is lehetett látni. Az egri, Szent István alapitotta püspökség hiveinek egy megnyugtató és bátoritó szimbólumot jelentett. 2012 január 18-án ismeretlenek eltulajdonították a közel egymillió forint értékű, acélból készült alkotást.

Először mindenki garázdálkodó fémgyűjtőkre gondolt, de meggondolandóvá vált, hogy a már felállitáskor nemtetszésüket nyilvánitó, az egri történelmet nem ismerő kortársak is lehettek az acélgyűjtők. Az egriek ezt természetesen nem hagyták annyiban és mára ismét áll acélkereszt az Egeden, de most már elmozdithatatlan tulajdonságokkal rendelkezik. Dr .Ternyák Csaba érsek augusztus 7-én áldotta meg az alkotást.Következő Egyházközségi Hírlevelünk 2012 decemberében jelenik meg.


Új kultúrtörténeti emlékhelyünk: A Magyar Nyelv Múzeuma

Ez hála Istennek nem azt jelenti, hogy anyanyelvünk visszavonult mint 'régiség' egy múzeumba, ellenkezőleg, sokoldalúságát hivatott dokumentálni, nyelvészeknek, de olyanoknak is, akik rohanó hétközhapjainkban minden gondolatukra a legrövidebb kifejezést használják, ami sok esetben pl. angol jövevényszó.
Magyar anyanyelvünk értékét a nemzetközi összehasonlitásban Hirleveleinkben már több helyen közzétettük, alább egy Budapestől távoli kezdeményezésről irunk röviden, a "Keleti Végeken" pps képsor kalauzolt el minket is oda. A hely a Kazinczy birtok a határmenti Széphalom közelében.

A rendkivül izléses kiállitás korántsem egy "könyvtár", hanem korszerü vizuális technikákkal bemutató gyűjtemény. Néprajzi képekkel dokumentálják pl. a kupolaterem mennyezetén Magyarország tájszólásait, melyek önmagukban is gazdagitják anyanyelvünket.


Kinyomtatni ezt a 4-oldalas hirlevelet úgy kell, hogy lehivjuk ezt a webről az Internet Explorer böngészőbe,

EKT Hirlevél 2012-3
ott ellenőrizzük (print preview) és azután négy A-4-es oldalra nyomtatható.Hírlevél Archívum
Hangzó képsorok hitéletünkből, kultúránkból, magyarságunkból.

Nem kerülhette el egyik Hirlevél-olvasónk figyelmét sem, hogy az új nyilvánitási formák, (PowerPoint képsorok, YouTube kisvideok, stb.) napjainkra mennyire népszerűvé váltak, párhuzamosan a sokoldalú és könnyed küldési, tárolási, bemutatási, 'olvasási', sőt szerkesztési technikákkal. Ezek tartalmilag ma messze meghaladhatják az 5-6 évvel ez előtti, főleg amerikai pps képsorokat vagy a csak idétlenkedő fiatalok önábrázolását a YouTube videomegosztón. Egyházközségi Hirlevelünk tervbevette, hogy minden hirlevelünkhöz csatol egy-két ilyen kiadványt, többnyire magyart, esetenkint holland vagy angolnyelvűt.
GONDOLATOK BŐJTE ATYA KÖNYVÉBŐL: Ki nem ismeri a dévai ferences Bőjte atya rendkivül sikeres karitativ munkáját, hiszen az erdélyi és csángó végeken már több mint tiz otthont tart fent szegény, árva, hajléktalan vagy kitett gyerekeknek nem kérdezve, hogy "te honnan jöttél?"
Neveltjeinek száma ma már közel 2300!!!
Lelkületét tükrözik a gondolatok, legutóbbi könyvében: Kattints a képre!
KELETI VÉGEKEN: A második itt lehivható pps képsor kapcsolódik fenti hiradásunkhoz a Magyar Nyelvi Múzeumhoz.
Távol a közismert Halászbástyától és Lánchidtól, a látogatás Egerből indul útra Kelet-Magyarország és Kárpátalja felé és felkeresi kultúrális, egyházi és természeti kincseinket, határon innen és határon túl. Kattints a képre!
(Rákóczi kastély).