Szentháromság
Vereniging ter bevordering van het geestelijke leven van de r.k. Hongaren in Nederland - Ingeschr. b.d. K.v.K 's Hertogenbosch 40217046
Giro: 1999017 (Utrecht)
Correspondentieadres Lord Kelvinstraat 14-1.
1098-SG Amsterdam beniklara@netscape.net
Hollandiai Katolikus Magyar Egyházközségi Hírlevél
Megjelenik 4 x évente - 2012/2 - junius
Contactblad van de r.k. Hongaren in Nederland
Hollandiai Római Katolikus Egyházközségi Hírlevelünk rövidített formában újra megjelenik, a tervek szerint 4 x évente. Legfontosabb hírei az elkövetkező, magyar szentmisék és lelkigyakorlatok és néhány közérdekű, Egyházunkkal, vallásunkkal, keresztény magyarságunkkal kapcsolatos hír.
Samenvatting
Gedurende de zomermaanden zijn er geen Hongaarse priestrers in Nederland. Voor de feestelijke viering van de Stephansdag komt hochw. István Havas uit Hongarije overvliegen om voor ons in Vianen de hl. mis te lezen. Na de middag is de gebruikelijkele bijeenkomst met lezing in het Hongaarse Ontmoetingscentrum.
2011. április 25-én új Alap- törvényt, Alkotmányt kapott a magyar állam.

Ez a szerződés a múlt, a jelen és a jövő magyarjai számára,iránymutató egy múlhatatlanul szükséges lelki és szellemi megújulásnak.
Az új Alaptörvény tiszteletben tartja történeti alkotmányunk vívmányait és a Szent Koronát, amely megtestesíti az ezeréves keresztény Magyarország alkotmányos állami folytonos- ságát, a nemzet egységét.

Az új Alaptörvény első mondata:


.."Isten áldd meg a magyart"
A Magyar Posta alkalmi bélyegeiben rendeszeresen megemlékezik keresztény ünnepeinkről, nemzetünk kincseiről és nagy személyiségeiről. Ezt dokumentálja a Köllő Miklós által tervezett ünnepi bélyeg is.
A blokkot UV fénybe helyezve, azon „"Legyen béke, szabadság és egyetértés".” felirat olvasható.

Szent István-napi szentmise és istentiszteletSzent István ünnepség Utrecht/Vianenben

A 2012-es Szent István napot a hollandiai magyarság vasárnap, augusztus 19-én tartja az Utrechthez közeli Vianenben.

A Hollandiai Magyar Federáció rendezésében sorra kerülő ünnepségek déli 12.00 órakor kezdődnek a Vianen-i RK templomban (Brederostr.1) egymást követően katolikus szentmisével és protestáns istentisztelettel. A szentmisét Ft Havas István brüsszeli magyar lelkész tartja (aki az ünnepi szentmisére Budapestről jön és megy!), a protestáns istentiszteletet ds Tüski Márta tartja.

Az istentiszteletek után a felújitott Magyar Otthonban (bejárat a Langeweg 145-el szemben) lunch várja a résztvevőket majd 15.00 órakor Mustó Sándor tart előadást Szent István mai jelentőségéről.

Mindenkit szeretettel vár a rendezőség.
Érdemes
lelőhelyek
a 'Hálón'
Egyházi honlapok:

Magyar Katolikus Egyház
(hírösszefoglalók, intézmények, rendek, címek)

Virtuális Plébánia modern, sokoldalú, pasztorációs honlap

Szervezetek honlapjai:

HÁLÓ

Magyar Karizmatikus Mozgalom

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

Jelentős katolikus irodalom (honlapok):

Katolikus Lexikon

Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

15 év után ismét magyar szentmise Eindhovenben

1956. után Eindhoven környékén már élt templombajáró magyar közösség, amig állandó jelleggel élt magyar pap is Hollandiában. Utóbbiak elköltözése ill. haláluk után több misézőhely is megszűnt (kórházi, kolostori kápolnák).

Időközben új diákok és munkavállalók érkeztek a brabanti városba és környékére.

A Hollandiai Magyar Római Katolikus Egyházközség most igyekszik a régi fonalat felvenni és vendégpapjaink látogatásakor Eindhovenben is szentmisét tartani (legközelebb szeptemberben). Új cimlistánk hiányos, kérjük az új cimeket eindhoveni megbizottunkkal (Ildikó Schepens-Nagy: JSchepens@kpnplanet.nl) mielőbb közölni.

A nagyméretű "HEILIG HART VAN JEZUS" belvárosi templomhoz egy barátságos kis kápolna is tartozik, amely a magyar szentmisékre különösen alkalmas. Szentmise után egy másik helységben előkészitett kávé várja a résztvevőket.
(Ploegstraat 3a 5615 HA Eindhoven Tel: 040-2448822 E-mail: info@heilighart.nl)
Bajzáth Ferenc atya elérhető a SKYPE-n

Bajzáth atya irja Budapestről: "a hollandiaiak skype elérhetőséget kértek. Sokuknak olyan sok gondja van, hogy azt nem lehet e-mail-on megbeszélni. Arra gondoltam, hogy egy héten egyszer - péntek este 8-tól - lehetne hívni az interneten keresztül a bthf38-jelzésen."

"SKYPE" több változatban ismert 'internet-telefon'. Alapszinten ingyenes lehetőség számitógépeken keresztül. Hittanosok évzárója Hágában

Mint ismeretes, a Hágai Magyar Iskolában a tanitás előtt önkétes hittan-foglalkozást tart Tápai Katalin oktatónő katolikusoknak és protestánsoknak közösen.

A tanév végén (pünkösdhétfőn) a brüsszeli Havas István piarista atya szólt a magyarajkú gyerekekhez és celebrált nekik szentmisét.

Hangzó Hozsanna-kották

Nincs minden hollandiai magyar misézőhely abban a szerencsés helyzetben, hogy templomi orgonistájuk legyen. A magyar szentmiséknek pedig szerves része a népének.
Egy lelkes fiatal egri énektanárnő (és kántornő) és férje, aki maga épit orgonát, kérésünkre összefogtak, hogy a Hozsanna énekeskönyv legismertebb énekeiről (digitális, mp3 kódolású) hangfelvételt készitsenek.
Lejátszásukhoz a templomban megfelelő lejátszóval rendelkező alkalmatosság (pl. táblagép) szükséges.
Alábbi csatolásra kattintva pl. a http://ujmagyarevezred.nl/h129_szent_vagy_uram.mp3 meghallgaható.

Az Attila csapat három őszi csapatgyűlését a következő napokon tartja a Zeist-i cserkésztanyán Padvinderslaan 12:

szeptember 30
november 4
december 9
Három magyar cserkészcsapat táborozott MierlobanAz Attila cserkészcsapatnak, de a hollandiai közös táboroknak is nagy múltja van Hollandiában. Az első cserkészcsapatot Túry Ferenc cscst, a későbbi Európai Kerületi vezetőtiszt alapitotta 1956-ban kivándorolt diákkorú fiatalokkal, majd később Vizi László bányamérnök lett parancsnokuk. Két generáció fiataljai tanulták Hollandiában tábortüzeiknél a magyar népdalt és ünnepelték jelesnapjainkat. Amig katolikus papok éltek Hollandiában természetesek voltak a tábori szentmisék, leggyakrabban a Maarsbergeni kastély parkjában.
Amikor csapatunk hivatalosan tagja lett a külhoni Magyar Cserkész-Szövetségnek és az "Attila" csapatnevet választotta, azt követően egy "zászlóanya" ma is őrzött szép csapatzászlót himzett.

A csapatélet napjainkig nem volt folyamatos, ezért beszélünk ma a "harmadik" generációról. Felavatott cserkészeinknek a főiskolás kort követő családalapitás és munkavállalás korában számos más prioritásnak kell eleget tenniük, (alábbi képünk a 2. generáció 20 éves találkozóján készült) .
Igy az elmúlt több mint 50 esztendő alatt is a csapatélet kétszer, több esztendőre szünetelt, mig 2008-ban szülői kérésre újból felelevenitettük azt és ismét "zászlót bontottunk".


A csapattörténet érdekessége, hogy amig már az első csapat a Maarsbergeni kastély parkjában táborozott, rendszeresen jöttek oda velünk táborozni a brüsszeli és németországi, elsősorban Köln-i magyar cserkészek.
És ma is, a kölni csapat Rédey Gabriella vezetéséver már harmadszor, az új brüsszeli csapat most először volt vendégünk a mierloi tábori hétvégen. Ugyanakkor több egykori cserkészünk él ma ismét otthon Magyarországon, de vendégünk egy Braziliában magyar cserkésszé avatott fiatalember, Dénes Gusztáv csst. (első képünkön a zászlótartó) is.
Csapathirlevelünk és annak archivuma itt olvasható: http://home.kpn.nl/nickl001/acsk.htmlKövetkező Egyházközségi Hírlevelünk 2012 szeptemberében jelenik meg.
Hírlevél ArchívumCsiksomlyó
2012. május 26.
pünkösd
Augusztus 15-én nyitja meg Erdő Péter biboros a "Mária Zarándokutat"

Az ausztriai Mariazell-i Madonna szobra hires régi zarándokcélja a hivő magyarságnak. De az csak a kommunizmus megszűnése után vált lehetővé, hogy az attól 1400 kilométerre, a székely Csik megyében fekvő csiksomlyói "Babba Mater", Napba Öltözött Nagyasszony szoborhoz szabadon zarándokoljon, indulván a határokon innenről vagy túlról.
A korábban főleg a csángó magyarok által látogatott zarándokhely a rendszerváltás óta százezreket vonz pünkösdkor imádkozni a község templomába, de főleg a szabadtéri oltárhoz. Mig korábban egyetlen vasúti szerelvény kapaszkodott fel nehezen a hegyek között fekvő, az állomásokon örömkönnyeket hullató magyarok között a célba, ma már három vonat is indul pünkösdkor az anyaországból Csiksomlyóra.
A csángó-magyarok gyalog zarándokolnak ma is, úgy mint régen, de egyre ismertebb lesz a "Mária Zarándokút", mely a régi magyar zarándokhelyeket köti össze.

Képünk vázlatosan mutatja az utat Mariazellből, Máriapócson keresztül Csiksomlyóig.
Egy északról, Lengyelországból induló szaggatott útvonal a lengyel zarándokút a lengyel-országi (II. János Pál pápa által is kedvelt) Czestochowa-tól Madugorje-ig.
A gyalogló magyar zarándokok számára Máriazell és Csiksomlyó közötti útvonal el van látva megfelelő útjelzésekkel. Több évig tartott, amig a zarándokút ilymódon teljes hosszában (1400 km-en) elkészült. Korábban az útnak csak egyes szakaszain zarándokoltak magyar máriatisztelők, igaz, azok is már komoly távolságok voltak.