Szentháromság
Vereniging ter bevorde- ring van het geestelijke leven van de r.k. Hongaren in Nederland - Ingeschr. b.d. K.v.K 's Hertogenbosch 40217046
Giro: 1999017 (Utrecht)
Correspondentieadres Lord Kelvinstraat 14-1.
1098-SG Amsterdam beniklara@netscape.net
Hollandiai Katolikus Magyar Egyházközségi Hírlevél
Megjelenik 4 x évente - 2012/1 - március
Contactblad van de r.k. Hongaren in Nederland
Hollandia Római Katolikus Egyházközségi Hírlevelünk -egy évi szünet után- rövidített formában újra megjelenik, a tervek szerint 4 x évente. Legfontosabb hírei az elkövetkező, magyar szentmisék és lelkigyakorlatok és néhány közérdekű hír.
Samenvatting
Onderstaand zijn de tijden en de locaties te vinden van de hl. missen en bezinningsdagen voor de Hongaren in Nederland van april t.e.m. juni 2012
ZALIG PASEN!   ŐSZINTE NAGYBÖJTÖT ÉS ÁLDOTT HÚSVÉTOT OLVASÓINKNAK!
János 20, 27


Tedd ide ujjadat és nézd kezeimet
és nyújtsd ki kezedet és tedd az én oldalamba,
mielőtt letérdelnél
önmagadat imádni.


Szentmisék
istentiszteletek
lelki napokHága:
márc.28
márc.29
ápr. 1.
ápr. 8.
máj. 6.
máj.28


19.30 ó. nagyböjti lelkigy.'Onbevl.Hart v.Maria' Bloklandenpl. 15.(Mustó atya)
19.30 ó. ...... " ..........."........fenti templomban (Mustó atya SJ)
12.30 ó. magyar szentmise fenti templomban (Mustó atya SJ)
12.30 ó. húsvétvas.szentm. fenti templomban bizánci liturgiával (Lakatos atya)
12.30 ó. szentmise fenti templomban (Bajzáth Ferenc atya)
Pünkösdhétfő (Havas István O.P.) Hágai Magyar Óvoda és iskola
hittanosainak tanévzáró istentisztelete


Rotterdam:
ápr. 1.
máj. 6.
jún. 3.
15.00 ó. szentmise Una Sancta, K. Doormanstr.337. (Mustó atya)
15.00 ó. szentmise fenti templombana (Bajzáth Ferenc atya)
15.00 ó. ima és áldozási istentisztelet fenti templomban: (Leo Elshout)

Utrecht/Vianen:
márc.31. 10.30 ó. lelki nap: Vianeni M.Otth. bejárat Langew. 145-el szemben
16.00 ó. szentmise ugyanott (Mustó Péter SJ atya)

Helmond: márc.25.
ápr.29.
12.30 ó. szentmise: Pauluskerk Paulus Potterstr. 1. (Mustó SJ atya)
12.30 ó. szentmise fenti templomban (Bajzáth Ferenc atya)

Amsterdam: márc.24.
máj.5.
szombat 17.00 ó. szentm.: Obrechtkerk Jacob Obrechtstr.30. (Mustó atya)
szombat 17.00 ó. szentmise fenti templomban (Bajzáth Ferenc atya)

Eindhoven ápr. 28. 15.00 ó. Heilig Hart van Jezus templomban Ploegstraat 3 5615 HA Eindhoven (Gestel)
(Bajzáth Ferenc atya)
Határokhoz
közeli
szentmisék a
Limburgiaknak
Eisden (B)... ápr. 1.    
jún. 3.
11.00 órakor szentmise a St. Barbara templomban (Dobai atya)
11.00 órakor szentmise a St. Barbara templomban (Dobai atya)
Aachen (NO) .... minden hó 4. vasárnapján 10.00-kor Lukács József   kölni lelkész misézik a Dóm-
közeli    Jakobstr. 19 sz. alatti nővérek kápolnájában.
Érdemes
lelőhelyek
a 'Hálón'
Egyházi honlapok:

Magyar Katolikus Egyház
(hírösszefoglalók, intézmények, rendek, címek)

Virtuális Plébánia modern, sokoldalú, pasztorációs honlap

Szervezetek honlapjai:

HÁLÓ

Magyar Karizmatikus Mozgalom

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

Jelentős katolikus irodalom (honlapok):

Katolikus Lexikon

Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

50 éves papi jubileumát ünnepli Bajzáth Ferenc atya
A rendszeresen Hollandiában is pasztorációs körutakat vállaló Bajzáth Ferenc atya, a budapesti Szent József egyházközség plébánosa ez év júniusában ünnepli pappászentelésének 50 éves évfordulóját.
Körútja során 5-6 helyen tudott magyar szentmisét mondani, és olykor keresztelni is. Azt csak Budapest ismerői tudják, hogy a Szent József plébánia a rendkívül szegény lakótelep lakóit fogja össze, ahol a hajléktalanoknak, sokgyerekeseknek és öregeknek segítik hétköznapjaikat könnyebbé tenni. Az ő támogatásukra jött létre Hollandiában Corona nővér közreműködésével a "Vriendenkring van St. Jozef-parochie", akik fáradhatatlanul gyűjtenek a legszegényebbeknek. Adományaikat a következo címre kérik: Vereninging Vrienden van de Sint Jozef Parochie in Budapest; Secretariaat: De Savornin Lohmanlaan 507, 2566-AM Den Haag; postbank 8241372. e-posta: lia.schade@12move.nl
KIÁLTÁS:
A négy magyar nyelvű Mária Rádió minden este 20 órától közös imát indított a nemzetért Mária-kegyhelyekről (Mátraverebély, Márianosztra, Máriapócs, Celldömölk, Bodolló, Doroszló, Csíksomlyó).
A nemzeti imához kapcsolódni az info@mariaradio.hu e-mail címen lehet. A nemzeti ima szövege az alábbi címen érhető el: http://www.mariaradio.hu/kialtas Wildman János vallásszociológus két előadást tart Hollandiában
MIKES: Dr.Wildmann János vallásszociológus Pécsröl április 22-én vasárnap d.u. Vianenben elöadást fog tartani ‘Egyházak Magyarországon’ címmel. Ma is föszerkesztöje az Egyházfórum c. negyedéves folyóiratnak, melyet 25 évvel ezelött a bécsi Paul Zulehner professzorral együtt alapítottak.
Brabanti PAX ROMANA: Dr Wildman János pénteken ápr. 20-án Hágában lesz és tart egy másik vitaindító elöadást az új magyarországi egyházi törvényről.
Cserkészet: Az Attila cserkészcsapat legközelebbi összejövetelét vasárnap, április 22-án 12.30 órától tartja a Zeist-i "de Vonk" cserkésztanyán 3708 BS, Zeist. (T:030-6918895).
Míg márciusi gyűlésükön nemzeti ünnepünkről, emlékeztek meg, következő összejövetelük a gazdag húsvéti magyar népszokásokról fognak szólni.
A cserkészet iránt érdeklődők további információt találnak a csapat Attila csapathírlevél kiadványában a világhálón valamint annak Archívumában, melyben az elmúlt négy esztendő történései visszalapozhatók. A csapat tavaszi tábora 2012 június 16-17én lesz a mierloi "Sprinkhorst" cserkésztanyán ahová ezévben Kölni-i és Brüsszel-i magyar cserkészeket is várnak.

Kolozsmegyei Keresztút
"Ne hagyd elveszni Erdélyt Istenünk" énekeljük újra meg újra. Ebbe a kérésbe sok minden belefér. Gyönyörű hegyvidék rejtelmei, másfél millió magyar ember sorsa, szülők, gyerekek, fiatalok, öregek, de ezeréves keresztény kultúra is , mely úgy művészeti tárgyak sokaságát, mint inspirációt adott számtalan magyarnak, éljenek bárhol a nagyvilágban.
Most húsvét előtt egy különösen szép erdélyi keresztút segít túllépni hétköznapi gondjainkon. Szerzője ismeretlen.

KATTINS A KÉPRE, tötsd le (save target) azután nézheted a pps képsort


Következő Hírlevelünk 2012 júniusában jelenik meg............................................Hírlevél Archívum