Szentháromság
Vereniging ter bevorde- ring van het geestelijke leven van de r.k. Hongaren in Nederland - Ingeschr. b.d. K.v.K 's Hertogenbosch 40217046
Giro: 1999017 (Utrecht)
Correspondentieadres Lord Kelvinstraat 14-1.
1098-SG Amsterdam beniklara@netscape.net
Hollandiai Katolikus Magyar Egyházközségi Hírlevél
Megjelenik 4 x évente - 2011/1 - március
Contactblad van de r.k. Hongaren in Nederland
Samenvatting
Onderstaand zijn de tijden en de locaties te vinden van de hl. missen en bezinningsdagen voor de Hongaren in Nederland van maart t.e.m. juni 2011. De hier afgebeelde GOLGOTA is een uit drie delen bestaande schilderij van Mihály Munkácsy, samen te zien in het Déri Múzeum in Debrecen. Wij berichten in deze editie ook over verjonging van de leiding van het Hongaarse RK Kerkgemeenschap in Nederland.
ZALIG PASEN! ŐSZINTE NAGYBÖJTÖT ÉS ÁLDOTT HÚSVÉTOT MINDEN OLVASÓNKNAK!

Szentmisék
istentiszteletek
lelki napokHága:Rotterdam:Utrecht/Vianen:
Helmond:


Amsterdam:
ápr. 3.
ápr. 5.
ápr. 6.
ápr. 24.
máj. 1.
júni 5.
juni 13.

ápr. 3.
máj. 1.
jún. 5.

ápr.9.

jún. 4.


ápr.10
máj.29.

ápr.10.
máj.29.
12.30 ó. szentmise 'Onbevl.Hart van Maria' Bloklandenpl. 15. (Mustó atya SJ)
19.30 ó. lelki nap fenti templomban (Mustó atya SJ)
19.30 ó. lelki nap fenti templomban (Mustó atya SJ)
12.30 ó. húsvét, magyar szentmise fenti templomban bizánci liturgiával
12.30 ó. szentmise fenti templomban (Pastoor Kwaaitaal)
12.30 ó. szentmise fenti templomban (Bajzáth atya)
12.30 ó. pünkösdhétfő: szentmise fenti templomban (Havas atya)

15.00 ó. szentmise Una Sancta, K. Doormanstr.337. (Mustó atya)
15.00 ó. ima és áldozási istentisztelet: fenti templombana (L. Elshout)
15.00 ó. szentmise fenti templomban: (Bajzáth atya)

10.30 ó. lelki nap: Vianeni M.Otth. bejárat Langew. 145-el szemben
16.00 ó. szentmise ugyanott (Mustó Péter SJ atya)
14.00 ó lelki nap Vianeni M.Otth. bejárat Langeweg 145-el szemben
16.00 ó szentmise ugyanott (Bajzáth atya)

12.30 ó. szentmise: Pauluskerk Paulus Potterstr. 1. (Mustó SJ atya)
12.30 ó. szentmise fenti templomban (Bajzáth Ferenc atya)

17.00 ó. szentmise: Obrechtkerk Jacob Obrechtstr.30. (Mustó SJ atya)
17.00 ó. szentmise fenti templomban (Bajzáth Ferenc atya)
Határokhoz
közeli
szentmisék a
Limburgiaknak
Eisden (B)

Aachen (NO)
ápr. 3
jún. 5
.....

 11.00 órakor szentmise a St. Barbara templomban (Dobai atya)
 "     "
  minden hó 4. vasárnapján 10.00-kor Lukács József   kölni lelkész misézik a Dóm-
   közeli    Jakobstr. 19 sz. alatti nővérek kápolnájában
Érdemes
lelőhelyek
a 'Hálón'
Egyházi honlapok:

Magyar Katolikus Egyház
(hírösszefoglalók, intézmények, rendek, címek)

Virtuális Plébánia modern, sokoldalú, pasztorációs honlap

Szervezetek honlapjai:

HÁLÓ

Magyar Karizmatikus Mozgalom

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

Jelentős katolikus irodalom (honlapok):

Katolikus Lexikon

Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Énekelt szentmise liturgia felvételek.

Míg korábban csak a "Virtuális Plébánián" és a "YouTube" videomegosztón volt néhány magyar templomi hangfelvétel található, azok is többnyire ének nélkül, most egy lelkes fiatal hazai zenészházaspár teljes miseszöveget éneklő, orgonával kísért hangfelvétellel lepett meg. Külhoni, kántor nélküli magyar szentmisék színvonalának emelését célozzák, ezáltal a hívek között gyengén magyarul beszélő hívőket is bevonva az istendícséretbe.
Az énekek a Hozsanna énekeskönyv alapján lettek válogatva, míg a Szigeti Kilián szerezte dallamok is beágyazva lettek a liturgiába.
A legutóbbi Helmond-i magyar szentmisén éltünk a hangfelvétel lehetőségeivel a hívők nagy megelégedettségére. Örülnénk, ha a jövőben a magyar szentmisék vasárnapjain, a kántornélküli helyeken hasonló felvételek állnának rendelkezésünkre.
Új elnöke van a Hollandiai Római Katolikus Egyházközségi Tanácsnak

Az eddigi elnök korára való tekintettel időszerű volt új elnök választása, ami az Egyházközség 2011. február 26-án tartott közgyűlésén meg is történt. A 10 év egyházközségi szolgálat után leköszönő Nickl Károly javaslatára a fiatal, kétgyermekes drs Orbán Christian lett egyhangúlag elnöknek választva. A szolgálatot vállaló új elnök korábban az Attila cserkész- csapatnak, majd az utrechti egyetem St Thomas katolikus diákegyesületének is tagja volt. Magáról röviden így ír:

"Orbán Krisztián vagyok. 1975-ben születtem katolikus magyar szülök gyermekeként az Utrecht melletti Bilthovenben. Az utrechti gimnáziumi évek után elvégeztem az orvosi egyetemet Utrechtben. Pszichiátriai szakosodásomat a limburgi Venrayban végeztem több mint három éve. Vughtben dolgozom pszichiáterként és családommal Bestben lakunk. Feleségem Mariska Orbán, aki szeptember óta a Katholiek Nieuwsblad föszerkesztöje és akit lehet hogy látták már a képernyön szerepelni. Két gyermekünk van: Annefleur 4 éves, Constantijn 2 éves múlt.
Magyar aupairünk van, mert mindketten fontosnak találjuk hogy a gyermekeink, akik persze félig magyarok, magyarul is tanuljanak beszélni."

Isten hozott Christian az Egyházközség vezetésében (a következő elnökjelölttel a karodban)!
Cserkészet
Az Attila cserkészcsapat legközelebbi összejövetelét vasárnap, április 3-án 12.30 órától tartja a Zeist-i "de Vonk" cserkésztanyán 3708 BS, Zeist. (T:030-6918895).
Míg márciusi gyűlésünkön nemzeti ünnepünkről, március 15-ről emlékeztünk meg, következő összejövetelünk a húsvéti magyar népszokásokról fognak szólni.
A cserkészet iránt érdeklődők további információt találnak a csapat Attila csapathírlevél kiadványában a világhálón valamint annak Archívumában, melyben az elmúlt három esztendő történései visszalapozhatók. Ez évben vendégük Dénes Gusztáv fiatal cserkész segédtiszt, akit Brazíliában avattak magyar cserkésszé. Jól beszél magyarul, pedig már szülei is Brazíliában születtek.
A csapat tavaszi tábora 2011 június 18-19én lesz a mierloi cserkésztanyán.
Brabanti Pax Romana találkozó
A váltott családi körben rendezendő legközelebbi Brabanti Pax Romana találkozzó Vigh Szabolcs házigazdáéknál lesz április 14-én Oisterwijkben. Téma a hazai "Népesedési Kerekasztal", mely a Magyarországon 2009 nyarán kezdeményezett Három Királyfi Három Királylány Mozgalom és a Magyar Tudományos Akadémia védnöksége alatt, a fenti témában felmerülő etikai kérdésekröl szól.
Idézetek a Népesedési Kerekasztal alapító nyilatkozatából: "Az N.K. célja olyan széleskörű társadalmi együttműködés megalapozása, amely folyamatosan napirenden tartja a demográfiai helyzet kérdését és ajánlásokat fogalmaz meg az annak javítását elősegítő intézkedésekre."
"Mi, a N.K. résztvevői nem kész megoldásokat várunk az államtól, hanem párbeszédben szeretnénk kiérlelni, felvázolni, próba alá vetni azokat a javaslatokat, melyek megvalósulása hozzájárulhat ahhoz, hogy a kívánt gyermekek megszülessenek." Bövebben: http://haromkiralyfi.hu/
Új Ember
katolikus hetilap

IGEN
katolikus havilap és hírlevél (2-hetente)

Képmás
családmagazin

Katolikus web- kiadványok gyüjteménye
200 magyar és 25 külföldi honlap
Ifjúsági honlapok:


Regnum Marianum

Magyar Cserkészszövetség

Külföldi Magyar Cserkészszövetség

Ökuménikus szellemiségű magyar honlapok:

Kajata
ökuménikus fórum

Magyar Keresztény Portál< Fontosabb holland katolikus honlapok:

Katholieke kerk op het web

Katholiek Nederland
A Vatikáni TV holland adásai is

Katholiek Nieuwsbl

RORATE RK Nieuws


Fontosabb holland ökuménikus honlapok:

KerkNet
Samen Op Weg

Rádió és TV az Interneten
Rövidhullámon és interneten sugároz a
Szent István Rádió
(minden reggel 7.00 órakor szentmise)
és a Mária Rádió (minden este 18.00 órakor szentmise)

Napi evangélium
Vasárnapi homilia
Böjte Csaba ferences atya új könyve a szeretetről

A Dévai-i árva gyerekek otthonából kiindulva, Böjte Csaba erdélyi ferences szerzetesnek és nevelőnek ma 50 településen van gyerekotthona és közel 1500 javarészt árva gyermeket nevel!!

Szinte hihetetlen sikerének kulcsát lehet kívülállóknak keresni, ő maga egyszerüen a szeretet gyakorlásában látja. Míg mások a múlt sérelmein történő rágódásra fordítják erejüket, ő a szeretet gyakorlásával ad jövőképet a fiataloknak.

Most jelent meg egy könyve gondolataival, melyet házasságra készülőknek, fiatal szülőknek szánt. Az alábbi PPS képsorra kattintva egy válogatást olvashatunk könyvéből. Rendkívül jellemző gondolataira a mellékelt családi képhez írt szöveg."A boldogság nem abból áll, hogy fogyasztunk, hogy sikereink vannak, hogy tapsolnak nekünk, - a boldogság abból áll, hogy jót teszünk."

A pps képsor megtekintéséhez kattints a jobboldali képre, először töltsd le a képsort és azután nézheted.

Böjte atyának egy másik új könyve "Iránytű a végtelenhez" címet kapta. Erről és számtalan szerteágazó szeretethadjáratukról bővebben olvashatunk a "dévaigyerekek" honlapján: http://www.devaigyerekek.hu

Hollandiából az alalpítványuk segítése legegyszerűbben a Szent István Alapítványon keresztül történhet:
Stichting. St. Stephan bank- számlája: Postbank 33 64 00 (Zevenaar). Adományok befizetése és felvilágosítás: T.J. Udvarhely, Zonegge 09-10, 6903 EV Zevenaar; T: 0316-330061. e-mail: t.udvarhely@planet.nl


Hercegszántón a világ legnagyobb Szűz Mária szobra

A Mohács közeli Hercegszántón került felállításra 2008. október 13-án a Lourdes-i Szűz Mária szobor mintájára készült 10 méter magasságú alkotás. A szobrot Bábel Balázs Kalocsa-Kecskemét-i érsek áldotta meg, Feltételezhető, hogy a kis falu határa a jöbőben zarándokhellyé válik.

A szobor az 1956-ban Magyarországról elszármazott, ma 77 éves, Kanadában élő, Vöő Sándor adománya.
A szobor az ég és föld természetes környezetében kikerülhetetlenül imára hív. Méretei megállapíthatók a mellette felállított kis fehér tábori oltár méreteiből.

Lengyelországi testvéreink is terveznek hazájukban egy hasonlót felállítani.

Magyarországon aláírás- gyűjtés folyik ("online" is lehet szavazni!), hogy az államfő tegye lehetővé a gellérthegyi szabadságszobor helyén "Mária Országát védő" Szűz Mária szobor felállítását.
Reklámmentes honlapok

Startlap
Startpagina
Wikipedia lexikon
Internet Értelmező Szótár
Google
legjobb kereső

Új Magyar Évezred
negyedéves, érték- orientált kiadvány

Magyar Népdalok a Világhálón
300 zenélő népdal- kotta gyűjtemény


Hírlevelünkről:

Négyszer évente megjelent egyház- községi Hírlevelünk mostani formájában megszűnik.

Új változata egyelőre ugyanazon a webcímen lesz elérhető mint korábban, tehát itt:

Hollandiai R.K. Egyházk. Hírlevél

Ugyanakkor a negyedévi miserendet és az egyházközséggel kapcsolatos legfontosabb híreket továbbra is megküldjük e-mail-ben minden érdeklődőnek akinek e-mail címét ismerjük vagy azt velünk közli.
Levelezési címünket lásd ezen kiadványunk fejlécében.

Aki nem tart igényt Hírlevelünkre, kér- jük jelezze azt. Köszönjük!


A Debreceni Déri Múzeum kincse: Munkácsy Mihály Krisztus Trilógiája

Az impozáns festmény- hármas, melyet Munkácsy maga soha nem láthatott így együtt, 2011. április végéig a Nemzeti Galériában (a budai várban) azután ismét a Debreceni Déri Múzeumban látható.

A képsor nagy méretben, művészi és történelmi magyarázattal PPS-formában letölthető.

"Krisztus Pilátus előtt" (1880)

Noha a mester minden arcot feltűnő részletességgel festett meg, mégis kiemelkedik Krisztus nyugodt tekintete és Pilátus bizonytalansága.

A vádoló nép között vannak a nagyhangúak és azok, akik még tanakszanak, hogy is fogalmazzák meg vádjukat..."ECCE HOMO" (1896)

"Ime az Ember" mutatja be Pilátus Jézust a most már egészében vádoló tömegnek. Kizárólag néhány női alaknak túl sok ez a vádaskodás...

A vádolók sokasága talán napjaink tömeg- tűntetéseihez is hasonlítható lenne, ha nem állna velük szemben a békés, szenvedéstől gyötört arcú, ártatlan Krisztus.

Golgota (1884)

A keresztrefeszítés szörnyű történésével lecsendesült, kielégített nép kevés kivétellel 'napirendre tér' és már indul hazafelé...

Van, aki még visszapillant, de olyan is, aki el fut, mert nem akar a megfeszítők közé tartozni...

Hírlevelünk ügyében:
Ez az Egyházközségi Hírlevél utoljára jelenik meg ebben a formában. 10 év után új elnök vezeti a Hollandiai Magyar Római Katolikus Egyházközségi Tanácsot és fogja a kommunikáció módját megválasztani. Bármely formában is történjék az, az e-mail-el rendelkező hívek negyedévenkint megkapják a három következő hónap magyar szentmiséinek időpontjait és helyeit. Továbbra is kérjük az e-mail levélcímek és az esetleges változások beküldését az EKT titkárának címére (lásd a fejlécben).
A Hírlevél eddigi szerkesztője a továbbiakban a Helmond és környéki egyházközségi csoport képviselője marad.

HÍRLEVÉL ARCHÍVUM