Szentháromság
Vereniging ter bevorde- ring van het geestelijke leven van de r.k. Hongaren in Nederland - Ingeschr. b.d. K.v.K 's Hertogenbosch 40217046
Giro: 1999017 (Utrecht)
Correspondentieadres Lord Kelvinstraat 14-1.
1098-SG Amsterdam beniklara@netscape.net
Hollandiai Katolikus Magyar Egyházközségi Hírlevél
Megjelenik 4 x évente - 2010/4 - december
Contactblad van de r.k. Hongaren in Nederland
Samenvatting
Onderstaand zijn de tijden en de locaties te vinden van de hl. missen en bezinningsdagen voor de Hongaren in Nederland van december t.e.m. februari 2011. Naast enkele culturele berichten schenken wij o.a. aandacht aan de zaligverklaring van bisschop Dr. Szilárd Bogdánffy, die door de kommunistische machthebbers werd vervolgd, gemarteld en ten slotte in 1953 in een gevangenis in Nagyenyed (nu Roemenie), overleed.
ISTEN ÁLDOTTA KARÁCSONYT KÍVÁNUNK OLVASÓINKNAK!    ZALIG KERSTFEEST!


Mért fészkel jászolban, ég királya !
Visszasírsz az éhes barikára.
Zenghetnél, lenghetnél angyalok közt:
mégis itt rídogálsz, állatok közt

Bölcs bocik szájának langy fuvalma
jobb tán mint csillag-ür szele volna ?
Jobb talán a puha széna-alom,
mint a magas égi birodalom ?

Istálló párája, jobb az neked,
mint gazdag nárdusok és kenetek ?
Lábadhoz tömjén hullt és arany hullt:
kezed csak bús anyád melléért nyúlt...

Becsesnek láttad te e földi test
koldusruháját, hogy fölvetted ezt ?
s nem vélted rosznak a zord életet ?
te, kiről zengjük, hogy "megszületett" !

Szeress hát minket is, koldusokat !
Lelkünkbe gyújts pici gyertyát sokat.
Csengess éjünkön át, s csillantsd elénk
törékeny játékunkat, a reményt.Szentmisék
istentiszteletek
lelki napokLegközelebbi Hírlevelünk
2011 márciusában jelenik meg
Hága:


Rotterdam:
Utrecht/Vianen:
Helmond:


Amsterdam:
dec.5.
dec.26.
jan. 2.
febr. 6.
márc. 6.
ápr. 3.

jan. 2.
febr. 6.
márc. 6.
ápr. 3.

febr. 26.

ápr. 9.


febr. 27.
ápr. 10.

febr. 27.
ápr.10.
12.30 ó. szentmise 'Onbevl. Hart van Maria' Bloklandenpl. 15. (past. Kwaaitaal)
12.30 ó. szentmise fenti templomban (Havas István OP atya)
12.30 ó. szentmise fenti templomban (pastoor Kwaaitaal)
12.30 ó. szentmise fenti templomban (pastoor Kwaaitaal)
12.30 ó. szentmise fenti templomban (Stanco Attila atya)
12.30 ó. szentmise fenti templomban (Mustó Péter SJ atya)

15.00 ó. ima és áldozási istentiszt: Una Sancta, K. Doormanstr.337.(L. Elshout)
15.00 ó. ima és áldozási istentiszt: Una Sancta, K. Doormanstr.337.(L. Elshout)
15.00 ó. szentmise fenti templomban: (Stanco Attila atya)
15.00 ó. szentmise fenti templomban: (Mustó Péter SJ atya)

10.30 ó. EKT közgyulés Vianeni M.Otth. bejárat Langew. 145-el szemben
16.00 ó. szentmise ugyanott (Stanco Attila atya)
10.30 ó. lelki nap: Vianeni Magyar Otthon (Mustó Páter SJ atya)
16.00 ó. (lelki nap végén) szentmise ugyanott (Muastó Péter atya)

12.30 ó. szentmise: Pauluskerk Paulus Potterstr. 1. (Stanco Attila atya)
12.30 ó. szentmise fenti templomban (Mustó Péter SJ atya)

17.00 ó. szentmise: Obrechtkerk Jacob Obrechtstr.30. (Stanco Attila atya)
17.00 ó. szentmise fenti templomban (Mustó Péter SJ atya)
Határokhoz
közeli
szentmisék a
Limburgiaknak
Eisden (B)

Aachen (NO)


.....

        11.00 órakor szentmise a St. Barbara templomban (Dobai atya)

   minden hó 4. vasárnapján 10.00-kor Lukács József   kölni lelkész misézik a Dóm-    közeli    Jakobstr. 19 sz. alatti nővérek kápolnájában

Érdemes
lelohelyek
a 'Hálón'
Egyházi honlapok:

Magyar Katolikus Egyház
(hírösszefoglalók, intézmények, rendek, címek)

Virtuális Plébánia modern, sokoldalú, pasztorációs honlap

Szervezetek honlapjai:

HÁLÓ

Magyar Karizmatikus Mozgalom

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

Jelentos katolikus irodalom (honlapok):

Katolikus Lexikon

Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Állj meg és nézz szemébe!

Lépésben sétálva, ütemesen rohanva, szamáron baktatva, kocsin, szánkón haladva, lovon ügetve, vágtázva, kerékpáron, motorkerékpáron, Trabanton, Mercédeszen, 50-nel, 200-zal, száguldó vonatokon, vitorlázón, Boeingon versenyt repülve az idővel, űrhajón az űrben ... Gyorsan, gyorsan, nem számít az erdő, a virág, a madár dala, a legelő állat, a teremtett világ ezer szépsége, sőt a másik ember sem, akkor sem ha szép, vagy éhes, ha gyermek, vagy öreg. Pontot se tettem, hogy érezhető legyen a mi, mai rohanó tempónk.

Gépek diktálják a munkánk ütemét, felhasznált száz és száz könyv felsorolt címe a diploma értékét, kapcsolat sorozatokkal mérik az u. n. szerelmet. Legalább két munkahely kellene a megélhetéshez, öt-hat fizetés az igényeinkhez.
Fáradtak vagyunk, kiégettek. Élünk, de nem tudjuk minek, mi a célja életünknek. Már kedélyvilágunk sem változik, ha a borús ég után végre kisüt a nap. Nincs már semmi érték számunkra. Élet, lélek, Isten, templom, világnézet, erkölcs, becsület, önzetlenség, szeretet, e szavaknak már nincs visszhangja bennünk.
Házasság, gyermek, nem a boldogságunk előidézői. Még jó, hogy van válás, meg abortusz. Szülő meg nagyszülő talán csak nem várja el, hogy velük is törődjünk!

Kétezer évvel ez előtt is baj volt az értékekkel. Nem volt érték a betlehemi Gyermek, se a főpapoknak, se az írástudóknak, se a jeruzsálemi népnek, s a királynak is csak annyira, hogy miként tudja eltenni még időben láb alól.

Mária csendes, van ideje kisfia részére. József csendes mindent megtesz és elvisel a kicsiért. Pásztorok figyelik a természetet, az állataikat és az eget: mennek is, sőt szegénységükből szeretet ajándék is kitelik. Pogányok jönnek hódolni, volt idejük megfigyelni a csillagokat. Rohanó, érték vesztett fiatalok, emberek! Álljatok meg a jászol-szegénységében fekvő Gyermek előtt. Nézzetek szemébe. E szempár dalolja: Atyám jövök, hogy teljesítsem akaratodat! Boldog, mert szeret és értünk jött, hogy értünk áldozza életét.

Egyik szeme szívembe kiáltja: Nézd, hogy szeret az Atya téged, érted küldött e világba, hát láss!
A másik szeme csendes könnycseppel jelzi, annyira szeretlek, hogy a kereszten halok meg érted!!!
Állj meg és nézz szemébe! Biztos megérted, hogy miért élt Ő és hogy élj te!

(Gyulay Endre, Szeged Csanádi püspök a.d. sorai az adventi hírlevélszolgálat bevezetőjében.)


Vezetőségi tagot keres a Hollandiai R.K. Lelkigondozói Alapítvány

Az alapítvány 1976-ban alakult, és célkitűzése a magyar római katolikus élet támogatása Hollandiában. Ez konkrétan anyagi segélynyújtást jelent az itt működő katolikus lelkészeknek, és a lelkipásztori munkában aktív személyeknek/szervezeteknek; mindezt szoros együttműködésben a Magyar R.K. Egyházközségi Tanáccsal. Emellett az Alapítvány támogatást nyújt magyarországi vagy a környező országokban működő magyar katolikus intézményeknek.
Mivel egyik vezetőségi tagunk 12 év után visszalép, egy új tagot keresünk, aki hajlandó részt venni az Alapítvány munkájában. A vezetőség évente kétszer jön össze. Az új tag funkcióját és feladatkörét az illető igényei szerint fogjuk meghatározni.

Jelentkezni ill. érdeklődni lehet az alábbi címeken:
Péter Pohárnok (elnök): 06-50607272, peter@poharnok.net
Vigh Gyula (titkár): 040-2215150, gy.vigh@wxs.nl

De Stichting RK Zielzorg voor Hongaren in Nederland zoekt een nieuw bestuurslid. Doelstelling van de Stichting is het geven van financiële ondersteuning aan de RK zielzorg onder Hongaren in Nederland. Voertaal tijdens de vergaderingen van het bestuur is Nederlands. Voor verdere informatie zie de bovenstaande adressen.

Halottunk:

2010. november 3-án Sopronban elhunyt Vagdalt István, aki Pusztacsalánon született 1936-ban. 1956 után évtizedekig a Limburgi-i magyar közösség tagja volt. Emlékét őrizzük!


Új Ember
katolikus hetilap

IGEN
katolikus havilap és hírlevél (2-hetente)

Képmás
családmagazin

Katolikus web- kiadványok gyujteménye
200 magyar és 25 külföldi honlap
Ifjúsági honlapok:


Regnum Marianum

Magyar Cserkészszövetség

Külföldi Magyar Cserkészszövetség

Ökuménikus szellemiségu magyar honlapok:

Kajata
ökuménikus fórum

Magyar Keresztény Portál< Fontosabb holland katolikus honlapok:

Katholieke kerk op het web

Katholiek Nederland
A Vatikáni TV holland adásai is

Katholiek Nieuwsbl

RORATE RK Nieuws


Fontosabb holland ökuménikus honlapok:

KerkNet
Samen Op Weg

Rádió és TV az Interneten
Rövidhullámon és interneten sugároz a
Szent István Rádió
(minden reggel 7.00 órakor szentmise)
és a Mária Rádió (minden este 18.00 órakor szentmise)

Napi evangélium
Vasárnapi homilia
Cserkészet
Az Attila cserkészcsapat legközelebbi összejövetelén az esti tábortűz keretében a "Nagyaszalontai Betlehemes" játékot mutatják be vasárnap, december 12-én a Zeist-i cserkésztanyán. (Padvinderslaan 14, 3708 BS, Zeist. (T:030-6918895).
A cserkészek aznap 15.00 órától vendégeket és érdeklődőket is szívesen fogadnak.

A cserkészet iránt érdeklődők további információt találnak a csapat Attila csapathírlevél kiadványában, melynek Archívumában a világhálón az elmúlt három esztendő történései visszalapozhatók, úgy mint a közelmúlt táborai, közöttük az elmúlt nyár jubileumi táborai. A magyar cserkészmozgalom ebben az évben lett 100 éves!.


Kitűntetés

2010. október 23.-án főtisztelendő Havas István piarista szerzetes tanár, Brüsszeli Katolikus Misszió magyar lelkésze, "A Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszt polgári tagozata" kitüntetést kapta.

Fáradhatatlan missziós tevékenysége nem csak a nagyszámú brüsszeli magyar közösségben ismert, de Hollandiában is, ahol úgy Szent István ünnepén, mint Hágában nagy ünnepek második napján is rendszeresen mond szentmisét a magyaroknak.
Ugyanakkor tanári és további pasztorációs feladatot is ellát Belgiumban, míg rendszeresen adódó magyarországi feladatainak is eleget tesz. A hollandiai katolikus magyar közösség ez úton fejezi ki szívből jövő jókívánságait fenti érdemkereszt elnyerése alkalmából, további missziós munkájához a jó Isten áldását kívánva és kérve.


Boldoggá avatták az erdélyi mártír Bogdánffy Szilárd püspököt

Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek október 30-án a nagyváradi székesegyházban boldoggá avatta a 99 éve született vértanú püspököt, dr. Bogdánffy Szilárdot. A boldoggá avatási dekrétumot XVI. Benedek pápa küldötteként Angelo Amato érsek, a Szenttéavatási Ügyek Kongregációja prefektusa olvasta fel.

Bogdánffy Szilárd 1911. február 21-én született a Torontál vármegyei, ma Szerbiához tartozó Feketetón (Crna Barán). Édesapja, az örmény nemesi származású Bogdánffy Ignác a falu tanítója volt, édesanyja Welebny Aranka. Tanulmányait Torontálkeresztesen édesapja új állomáshelyén kezdte meg, majd a temesvári Piarista Főgimnáziumban folytatta, ahol 1929-ben érettségizett. 1934 júniusában Nagyváradon szentelték pappá.

A következő másfél évtizedben a katolikus ifjúság oktatása és lelki nevelése állt életének középpontjában. A tanuló ifjúság körében hamar népszerűvé vált fiatal papot 1939 novemberében a román hatóságok a Rongyos Gárda szervezésében való részvétel koholt vádjával letartóztatták, megkínozták, majd állampolgárságától megfosztva kitoloncolták Magyarországra, ahonnan 1940-ben, Erdély visszacsatolásakor tért ismét vissza.

Hitoktató volt, rendi iskolákat szervezett. 1945 után, az elhurcolt tanárok helyére lépve a hittan mellett, franciát, matematikát is tanított.
1949-ben a pápai nuncius titokban szentelte püspökké.
A román állambiztonsági szervek két hónappal később, április 5-én letartóztatták.
Négy éven keresztül minden jogalap nélkül tartották fogva és kínozták a korszak rettegett börtöneiben (Jilava, Capul Midia, Máramarossziget). Koncepciós perére csak 1953 áprilisában került sor: 12 évi kényszermunkára ítélték.
Bár családjának és ügyvédjének sikerült elérnie az ítélet megsemmisítését, még perének újratárgyalása előtt, 1953. október 2-án a nagyenyedi börtönben az elszenvedett kínzásokba belehalt. (Kattints a képre: video felvétel)

Egyyházközségi közgyűlés

A Hollandiai Római Katolikus Egyházközségi Tanács évi közgyűlését szombaton, 2011. február 26-án 10.00 órai kezdettel tartja a Vianen-i Magyar Otthonban. Bejárat a Langeweg 145-el szemben. A közgyűlésre a helyi csoportok vezetőit várjuk legújabb címlistáikkal és egyéb közölni valóikkal, stb.
Délben a helyszínen egyszerű lunch lesz (5.- euro). Akadályoztatás esetén kérjük helyettesről gondoskodni.

16.00 órakor ugyanott magyar szentmise lesz, melyre a környékbeli magyarokat is szeretettel várjuk.


HÍRLEVÉL ARCHÍVUM