Szentháromság
Vereniging ter bevorde- ring van het geestelijke leven van de r.k. Hongaren in Nederland - Ingeschr. b.d. K.v.K 's Hertogenbosch
Nr 40217046
Giro: 1999017 (Utrecht)
Correspondentieadres Lord Kelvinstraat 14-1. 1098-SG Amsterdam beniklara@netscape.net
Hollandiai Katolikus Magyar Egyházközségi Hírlevél
Megjelenik 4 x évente - 2010/3 - szeptember

Contactblad van de r.k. Hongaren in Nederland
Samenvatting
Onderstaand zijn de tijden en de locaties te vinden van de hl. missen en bezinningsdagen voor de Hongaren in Nederland van september t.e.m. november 2010. Naast enkele geboorte-, overlijdens- en culturele berichten schenken wij o.a. aandacht aan de opgravingen van oud-christelijke ruines in de Zuid-Hongaarse stad Pécs. Ze zijn deels uit de II. eeuw, d.w.z. uit de tijd van de Romeinse christenvervolging.

Szentmisék
istentiszteletek
lelki napok

Legközelebbi Hírlevelünk
2010 decemberében jelenik meg
Hága:Rotterdam:Utrecht/Vianen:


Helmond:

Amsterdam:
szept.5.
okt. 3.
nov. 7.

szept.5.
okt. 3.
nov. 7.

okt. 2.


okt. 10.

okt. 10.
12.30 ó. szentmise 'Onbevl. Hart van Maria' Bloklandenpl. 15. (past. Kwaaitaal)
12.30 ó. szentmise fenti templomban (Bajzáth Ferenc atya)
12.30 ó. szentmise fenti templomban (pastoor Kwaaitaal)

15.00 ó. ima és áldozási istentiszt.: Una Sancta, K. Doormanstr.337. (L. Elshout)
15.00 ó.szentmise fenti templomban (Bajzáth Ferenc atya)
15.00 ó. ima és áldozási istentisztelet fenti templomban (Leo Elshout)

14.00 ó. lelki nap: Vianeni Magyar Otthon (Bajzáth Ferenc atya).
16.00 ó. (lelki nap végén) szentmise a Magyar Otthonban (Bajzáth atya)

12.30 ó. szentmise: Pauluskerk Paulus Potterstr. 1. (Bajzáth atya)

17.00 ó. szentmise Obrechtkerk, Jacob Obrechtstraat 30. (Bajzáth atya)
Határokhoz
közeli
szentmisék a
Limburgiaknak
Eisden (B)

Aachen (NO)
nov.7.

.....

   11.00 órakor szentmise a St. Barbara templomban (Dobai atya)

   minden hó 4. vasárnapján 10.00-kor Lukács József   kölni lelkész misézik a Dóm-    közeli    Jakobstr. 19 sz. alatti nővérek kápolnájában
Érdemes
lelőhelyek
a 'Hálón'
Egyházi honlapok:

Magyar Katolikus Egyház
(hírösszefoglalók, intézmények, rendek, címek)

Virtuális Plébánia modern, sokoldalú, pasztorációs honlap

Szervezetek honlapjai:

HÁLÓ

Magyar Karizmatikus Mozgalom

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

Jelentős katolikus irodalom (honlapok):

Katolikus Lexikon

Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár


Hol járnak a magyarok templomba Hollandiában?

A Helmond környéki magyarok a mellékelt képen látható St. Paulus templomba járnak magyar szentmisékre. 1956 után számos magyar fiatalember került Helmondba. Az iparvárosban legtöbben a vasiparban kaptak munkát. Az évtizedek alatt sokan megnősültek és holland leányt vettek feleségül. Ők rendkívül hűségeseknek bizonyultak, mert több magyar férj korán elhunyt, de az asszonyok, néha még unokáikkal is járnak a magyar szentmisékre, noha a prédikációból keveset értenek. A szentmisék után egy kávéra és beszélgetésre összegyűlnek a családok az épülethez tartozó teremben, ahol olykor magyar kisfilmek vetítésére is sor kerül.Születések:

2010. június 22-én született Béni Klára és Nagy Endre kisfia Conraad, Nicholas, Dennis.

2010. Nagyboldogassszony napján született Nikelsbergi Nickl Erzsébet és Arjen Wennink leánya Ila, Ana, Amélie, kishuga Bélának.

Isten áldotta boldog jövőt kívánunk minden újszülöttnek és szüleiknek.


Halottaink:

2010. május 23-án Wageningenben elhunyt Varga Antalné, Irénke, aki 1925 november 28-án Felsőrőrön (Oberwarton) született és öt gyermek édesanyja volt.

2010. június 1-én Arnhemben, 77 éves korában elhunyt Mária Anna Kládler-Tóth, aki 1956-ban jött Hollandiába János férjével együtt, aki 1995-ben hunyt el.

2010. július 22-én Rotterdamban elhunyt van Assendelftné Krisztics Ilona, aki 1915. január 11-én született Újpesten. A szép kort megélt "Ilonka nénit" szinte minden 1956. után Hollandiába érkező magyar tisztelte, kitartó nyelvoktatói munkája és társdadalmi szereplése nyomán.

2010. augusztus 3-án Nijmegenben halt meg Zr. Maria Stephana O.P. sz. Bogdán Ida Katalin nővér, aki Budapesten született 1916. július 30-án.
Gyermekként került Hollandiába. Itt belépett a nijmegeni domonkosok Szent Család-ról elnevezett szerzetébe. Nijmegenben, a Neerbosch-i kolostorban tette le az örök fogadalmat 1945. november 16-án. Itt is halt meg.
Temetése augusztus 9-én volt Nijmegenben.
Temetésén a Véber házaspár Maldenből és Pákh Anna Hágából képviselték a hollandiai magyarságot.

2010. augusztusa elején, életének 86. évében Utrechtben elhunyt Ds. Tüski István Lajos református lelkipásztor.
A második világháború után érkezett Hollandiába. Teológiai tanulmányait Utrechtben fejezte be, ahol annakidején több magyar diáktársa készült lelkészi pályára.
A hollandiai -akkor még kislétszámú- magyar közösség életébe korán bekapcsolódott, alapító tagja volt pl. a Mikes Kelemen Ifjúsági Körnek.

Az 1956-os események után feladatai megsokszorosódtak. Családalapítását követően a Vianen-i Magyar Otthonban évtizedekig fogadták a gyökeret vert és vándor magyarokat, számtalan segélyakció szervezésével egyidőben, melyek "Márta néni" és gyermekeik segítsége nélkül nem jöhetettek volna létre.
Munkásságáért számtalan kitüntetésben részesült, ezek voltak t.k. a holland királynői "Ridder van Oranje Nassau" cím (1989), a Magyar Köztársaság elnöki aranyérme (1999) és a Magyar Köztársaság Érdemrend Tisztikeresztje (2006). A Tüski család kéri egyéni telefonos részvétnyilvánítások mellőzését, de levélben lehet. Ugyanakkor a hálaadó istentiszteletre mindenkit szeretettel várnak szeptember 17-én a vianeni "Hoeksteen" templomban, 11:00 órai kezdettel. Címe: Groenekade 7, 4133 NB Vianen. Utána lesz lehetőség részvétel kifejezésére.
Minden halottunknak az Örők Élet békéjét kívánjuk!
Új Ember
katolikus hetilap

IGEN
katolikus havilap és hírlevél (2-hetente)

Képmás
családmagazin

Katolikus web- kiadványok gyűjteménye
200 magyar és 25 külföldi honlap
Ifjúsági honlapok:


Regnum Marianum

Magyar Cserkészszövetség

Külföldi Magyar Cserkészszövetség

Ökuménikus szellemiségű magyar honlapok:

Kajata
ökuménikus fórum

Magyar Keresztény Portál< Fontosabb holland katolikus honlapok:

Katholieke kerk op het web

Katholiek Nederland
A Vatikáni TV holland adásai is

Katholiek Nieuwsbl

RORATE RK Nieuws


Fontosabb holland ökuménikus honlapok:

KerkNet
Samen Op Weg

Rádió és TV az Interneten
Rövidhullámon és interneten sugároz a
Szent István Rádió
(minden reggel 7.00 órakor szentmise)
és a Mária Rádió (minden este 18.00 órakor szentmise)

Napi evangélium
Vasárnapi homilia
Cserkészet

Az Attila cserkészcsapat legközelebbi gyűlése szeptember 26-án lesz a Zeist-i cserkésztanyán.
Az elmúlt időszak és a legutóbbi avatás fényképei és táborai rövidesen megjelnnek és visszalapozhatók az Attila csapathírlevél- web-oldalán valamint annak archívumában.
Mellékelt képünk júniusi mierloi csapattáborunkban készült, ahol vendégeink voltak a Köln-i Petróczy Kata csapat cserkészei.
Az Attila csapatból azután hárman részt vettek az Európai Cserkészkerület (230 fős) Jubileumi Nagytáborában Kastlban, mely a Magyar Cserkészmozgalom 100 éves fennállása alkalmából került megrendezésre.


Brabanti Pax Romana találkozó

A legközelebbi brabanti Pax Romana találkozó Mierloban, november 18-án lesz a Nickl családnál. Választ keresünk a kérdésre: "Mi inspirálja a magyarokat 1000 év, azaz közepesen 36 nemzedék után, napjainkban is még élő Szent István tiszteletre?" (lásd a Szent Isván ünnepségen elhangzottakat...)


A médiumok híreiből:

Új főszerkesztő a Katholiek Nieuwsblad-nál

Ez a hír önmagában még nem szenzáció, hiszen az eddigi elsőrangú főszerkesztő Ed Arons, aki nem kevesebb mint 15 éve főszerkesztője a hetilapnak, időközben 62 éves lett és ilyenkor az ifjítás természetszerű feladat. A lap időközben jelentős társadalmi lappá nőtte ki magát és a vallási és kultúrális témák mellet a hollandiai politikai történéseket is folyamatosan kommentálja katolikus szemszögből.
A meglepő inkább az új föszerkesztőnek a személye, akit Mariska Orbán-de Haas-nak hívnak és neve minden magyarnak éredekesen cseng a fülébe.


Keresztelő az Orbánéknál...

A fiatalasszony, aki két gyermek édesanyja, a magyar szülőktől Hollandiában született, tehát második generációs Orbán Chrisztiánnak a felesége. Férje az Utrechti Egyetemen szerzett 'forensisch psychiater' diplomát ahol tagja volt a katolikus diákszövetségnek.
Mariskának az tűnt fel Chrisztiánnál, hogy milyen bátran, és szégyenkezés nélkül beszél hitéről, ami ez esetben egy jelentős impulzust adott a diákkorában néha kételkedő párjának. Mariska t.k. egy évig teológiát is tanult, azonkívül újságírást, majd két folyóiratnak volt a szerkesztője. Tervei között a sikeres témák "fiatalítása" is szerepel sőt esetenkint egy kis humor is, mely eddig csak a lap kariaturistája tollából volt rendszeres.

Legfőképpen azonban hitet tervez a lapban tolmácsolni a sok intellektuális kerülgetés helyett. Azonkívül pedig tervez a fiatal generációnak is olvasnivalóval szolgálni, melynél a tilburgi egyetem diákújságjának egykori szerkesztése ad némi tapasztalatot. Munkájához sok erőt, bőséges inspirációt és sok sikert kívánunk.


Emlékezetes PowerPoint képsorok

Az interneten közölt képsorok bemutatásának egyik lehetősége a "PowerPoint" szerkesztés. Az ingyenesen letölthető "OpenOffice" program "Impress" részlege erre jól használható. Napjainban egyre több ízléses képsor lát napvilágot illő zenével aláfestve. A képek önmaguk ezáltal nem lesznek jobbak mint az eredeti felvételek, de bemutatásuk egyszerűbb. Sok vallásos témájú összeállítás is készült már, sok függ természetesen a szerkesztő ízlésétől.
A ".pps" vagy ".ppt" jelölésű állományokat először le kell tölteni majd vagy Microsoft PPTViewer vagy OpenOffice Impress-el lehet azokat megtekinteni.
Mellékelve: "Világunk különleges templomai"  (kattints a képre)

Reklámmentes honlapok

Startlap
Startpagina
Wikipedia lexikon
Internet Értelmező Szótár
Google
legjobb kereső

Új Magyar Évezred
negyedéves, érték- orientált kiadvány

Magyar Népdalok a Világhálón
300 zenélő népdal- kotta gyűjtemény

Hírlevelünkről:

Négyszer évente megjelenő egyház- községi Hírlevelünk- ket minden érdeklő- dőnek megküldjük, aki azt kéri, e-posta címmel rendelkezik és azt megadja.
A Hírlevél utolsó száma (esetleges programváltozá- sokkal) a weben is olvasható:
Hollandiai R.K. Egyházk. Hírlevél

E-posta címeiket továbbra is várjuk. Aki nem tart igényt Hírlevelünkre, kér- jük jelezze azt. Köszönjük!


Szerkesztőség: nickl001@planet.nl
Nyomtatáshoz Hírlevelünket a web-oldalunkról kell az Internet Expolorer-be behívni, ott a pagina instelling -gel a széleket 8 mm-re beállítani, majd az afdrukvoorbeeld -del ellenőrizni és azután nyomtatni.
Ismered Magyarországot?

PÉCS: 2010-ben Európa kultúrális fővárosa!

Az Európai Únió Kultúrális Bizottsága minden évben kijelöl 1-2 európai várost, melynek kultúrális értékeire felhívja a figyelmet. Az elismerő címre pályázni kell, odaítélése fejlesztési hozzájárulással is jár. Ez évben Pécs mellet, a németországi Essen és a török Istambul is hasonló címet kaptak.

Pécs kiválasztásánál kétségtelen szerepe volt a 2000-ben elnyert UNESCO világörökséggé nyilvánítása a pécsi ókeresztény sírkamráknak. A kitüntető cím elnyerése és az azzal járó anyagi-erkölcsi támogatás segítette a Székesegyház melletti ókeresztény templom feltárását, restaurálását és kiállítóhelyként való megnyitását
A sírkamrák a Római Birodalom idejéből származak, beleértve azt a Krisztus utáni II. évszázadot, amikor kereszténynek lenni még bűn volt a birodalomban és csak bújdosva volt lehetséges. A terjedelmes feltárások során mártírok sírjai is előkerültek, rejtett életmódjuk bizonyítékai mellett. A IV. évszázad volt végül az, amikor 313-ban Nagy Konstantin császár rendelete alapján megszünt a keresztények üldözése.
A török idők azután véget vetettek sok műemléknek, így ma annál inkább védelmet érdemelnek a Pécs környékén feltárás alatt lévőt ókeresztény leletek.

Fenti képünk Pécs főterét, a Széchenyi teret mutatja.
Az egykori Szent Bernát templom helyére építették a törökök a "Dzsámit" mely jelenleg katolikus templomként szolgál.


Jobboldali képeink egy feltárt sírkamrát, az ókeresztény kápolna alapzatát és az üvegtetővel védett Cella Septichora feltárásait mutatják.


Alábbi képünk egy további pécsi nevezetességnek ritka példányát mutatja. A hajdani Posta épületét a híres Zsolnay kézművesek épületkerámiái díszítik.

HÍRLEVÉL ARCHÍVUM