Szentháromság
Vereniging ter bevorde- ring van het geestelijke leven van de r.k. Hongaren in Nederland - Ingeschr. b.d. K.v.K 's Hertogenbosch
Nr 40217046
Giro: 1999017 (Utrecht)
Correspondentieadres Lord Kelvinstraat 14-1. 1098-SG Amsterdam beniklara@netscape.net
Hollandiai Katolikus Magyar Egyházközségi Hírlevél
Megjelenik 4 x évente - 2010/1 - március

Contactblad van de r.k. Hongaren in Nederland
Samenvatting
Hieronder zijn de tijden en de locaties van de hl. missen voor de Hongaren in Nederland van maart t.e.m. mei 2010 aangegeven. Wij berichten over een aantal kerkelijk-culturele gebeurtenissen van de laatste tijd. Op verzoek van paus Benedictus XVI. blijven wij van onze kant ook zoeken, hoe de moderne media nog effectiever bij de evangelisatie kunnen worden toegepast.

A magyar tenger, a Balaton olykor még március elején is szolgáltat utánozhatatlanul szép természeti remekművet...
Szentmisék
istentiszteletek


Legközelebbi Hírlevelünk
2010 júniusában jelenik meg
Hága:Rotterdam:Utrecht/Vianen:


Hoensbroek:


Helmond:


Amsterdam:
márc. 7.
márc.24 márc.25.
márc.28.
ápr. 4.
máj. 2.
máj.24.

márc. 7
márc.28.
máj. 2.

márc.27 máj. 1.

márc.20 máj. 8.

márc.21 máj. 9.

márc.21
máj .9.
12.30 ó. szentmise 'Onbevl. Hart van Maria' Bloklandenpl. 15. (Past. Kwaaitaal)
19.30 ó. lelkigyakorlat fenti templomban (Mustó atya)
19.30 ó. lelkigyakorlat fenti templomban (Mustó atya)
12.30 ó. szentm. de Goede Herderkerk Stoeplaan 4. Wassenaar bus 43 (Mustó a.)
12.30 ó. húsvéti görögkat.szentm. Onbevl.Hart van Maria templom (Lakatos atya)
12.30 ó. szentmise: Onbevlekt Hart van Maria templom (Bajzáth atya)
12.30 ó. pünkösdhétfői szentmise: Onbevl.Hart van Maria templom (Havas atya).

15.00 ó. ima és áldozási istentiszt.: Una Sancta, K. Doormanstr.337. (L. Elshout)
15.00 ó. szentmise Una Sancta, K. Doormanstr.337. (Mustó atya)
15.00 ó. szentmise Una Sancta, K. Doormanstr.337. (Bajzáth atya)

10.00 ó. lelki nap: Vianeni Magyar Otthon; 16.00 órakor szentmise (Mustó atya);
14.00 ó. lelki nap; Vianeni magyar Otthon: 16.00 órakor szentmise (Bajzáth atya)

15.00 ó. szentmise St Janskerk (Mustó atya)
15.00 ó. szentmise St. Janskerk (Bajzáth atya)

12.30 ó. szentmise Pauluskerk, Paulus Potterstraat 1.(Mustó atya)
12.30 ó. szentmise Pauluskerk, Paulus Potterstraat 1. (Bajzáth atya)

17.00 ó. szentmise Obrechtkerk, Jacob Obrechtstraat 30 (Mustó atya)
17.00 ó. szentmise Obrechtkerk, Jacob Obrechtstraat 30 (Bajzáth atya)
Határokhoz
közeli
szentmisék a
Limburgiaknak
Eisden (B)

Aachen (NO)
márc.7.

.....

   11.00 órakor a St. Barbara kápolnában

   minden hó 4. vasárnapján 10.00-kor Lukács József   kölni lelkész misézik a Dóm-    közeli    Jakobstr. 19 sz. alatti nővérek kápolnájában
Érdemes
lelőhelyek
a 'Hálón'
Egyházi honlapok:

Magyar Katolikus Egyház
(hírösszefoglalók, intézmények, rendek, címek)

Virtuális Plébánia modern, sokoldalú, pasztorációs honlap

Szervezetek honlapjai:

HÁLÓ

Magyar Karizmatikus Mozgalom

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

Jelentős katolikus irodalom (honlapok):

Katolikus Lexikon

Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Új Ember
katolikus hetilap

IGEN
katolikus havilap és hírlevél (2-hetente)

Képmás
családmagazin

Katolikus web- kiadványok gyűjteménye
200 magyar és 25 külföldi honlap
Ifjúsági honlapok:

Regnum Marianum

Betlehemeztek az Attila csapat cserkészei

Cserkészfiataloknál hagyománya van a karácsonyi 'betlehemezésnek'.
Az eredetileg templomi történést az idők folyamán fiatal falusi gyerekek angyaloknak, pásztoroknak öltözve kivitték a téli utcákra és ott házról házra járva verseltek, énekeltek, sok jót kívánva a ház népének ott ahol beengedték őket. A magukkal vitt 'Betlehem' többnyire sajátkezűleg készített templomszerű hajléka szokott lenni a Szent Családnak.

A hollandiai Attila cserkészcsapat cserkészei december 13-i Zeisti találkozójukon az idén a "Mezőkövesdi Pásztorjátékot" adták elő, felelevenítve a híres népi tájegységünkről származó karácsonyi történést.
De nem maradt ennyiben a karácsonyi megemlékezés, mert szokászos esti tábortűzük után végül minden cserkész szaloncukorral bélelt zsebekkel térhetett haza. És, ha megállták a bőjtöt odáig, akkor az otthoni karácsonyfákra is jutott még néhány szem az eredeti hazai édességből. Részletes csapathírlevelük itt olvasható: Attila H1rlevél.


Halottaink

75 éves korában a Limburg-i Brunssumban elhunyt Takács Imre, aki Magyarországon a Győr közeli Vármelyből származott. Hamvasztása 2010 január 2-én volt.
Január 20-án Edeben; 80 éves korában elhunyt Halászi Józsefné született Tóth Kornélia, aki sok éven át az Edei Magyar Asszonyklub lelkes vezetője volt. Hamvasztására január 27-én került sor.
Emléküket őrizzük!


Katolikus magyar lelkipásztorok Hollandiában a második világháború óta

Ft Cserháti József püspök atya hollandiai látogatása alkalmából összeállítás készült a II. világháború óta Hollandiában szolgáló katolikus magyar lelkipásztorokról. A több mint 60 esztendős történetírás Msgr. Knébel Miklóssal kezdődik, aki már korábban, az I. világháború után tevékenykedet Hollandiában és szervezte -katolikus részről- a híres gyermektranszportokat. A II. világháború után, 1947-től újból elkezdte azokat szervezni, de kevéssel később, egy limburgi bányász-lelkigyakorlatot követően szélütés érte és meghalt. Amsterdamban van eltemetve. Ő az egyetlen azóta elhunyt magyar pap aki holland földben nyugszik.

Az elmúlt évtizedek során összesen kilenc magyar pap szolgált rövidebb, hossszabb ideig magyarok között Hollandiában. Közvetlenül a háború után az amsterdami magyarok kérésére Németországból járt át alkalmankkint P. Kertész Tamás OFM. aki 1941 óta volt hivatalos magyar lelkész Németországban.
1951-ben érkezett Hollandiába Dr. Mihályi Gilbert premontrei atya, aki 1954-ig szolgált itt. Úgy ő, mint több későbbi szerzetes lelkész, részben egyházi előljárói utasításra, részben saját kívánságukra egy idő után eltávoztak Hollandiából. Úgy a tudományos beállítottságúak, mint pl. a jezsuita jezsuita Radányi Rókus vagy Horváth Kálmán atyák, mint a pasztorációs beállítottságú szerzetesek Matyasovich Henrik és Molnár Miklás atyák, valamint a világi Hegyi György, Kondor Tibor és Beer Gergely atyák.

A limburgi magyarok mindig szerencsésebbek voltak lelkészeket illetőleg, mint a Hollandia más részein élők. Egyrészt, mert ott végezte a teológiát több Magyarországról érkező fiatal jezsuita mint pl. Weiszmár Béla és Nagy Ferenc atyák, de Belgium közelsége miatt (a 2007-ben elhunyt) Muzslay István atya rendszeres látogatásaira is számíthattak. Előnyös helyzetük mai napig fennáll, lásd fenti miserendünket. Ugyanakkor, Dobai Sándor és Havas István belgiumi atyák segítségére ma már nem csak a limburgiak számítanak.

Állandó katolikus magyar lelkész Hollandiában ma nem szolgál. Bajzáth Ferenc, Mustó Péter és Stanco Attila lelkész atyák Magyarországról jának ki egy-egy pasztorációs körútra közénk. Nem kis fáradságot jelent valamennyiüknek, hogy elvigyék az Úr testét a szerteágazó hollandiai magyar diaspórába..., amíg a Teremtő azt megengedi nekik és nekünk...


Kiegészítés: Legutóbbi hírlevelünkben a Cserháti püspök atyával létrejött beszélgetéseink és felszólalásaink sorából kimaradt Dr. Kormarnicki Egon esti felszólalása. Hozzászólásában leírta, hogy milyen környezetben kell az itteni magyar katolikusoknak élniök. Míg 1956-ban küzdő egyházként még csatasorban álltak a katolikus hollandok, kb. 1960-tól ennek ellenhatásaként és a zsinat felszabadító hatásaként a másik végletbe estek át. Ehhez jön még a rendkívül erős szekularizáció, annyira, hogy a katolikusok szégyellik katolicizmusukat. A felszólaló pozitívnak itélte meg az ökuméniia óvatos haladását.
A püspök atya válaszában a relativizmus diktatúrájáról az ökuménikus törekvések kilátásairól és az európai kultúra válságáról beszélt.
Magyar Cserkészszövetség

Külföldi Magyar Cserkészszövetség


Ökuménikus szellemiségű magyar honlapok:


Kajata
ökuménikus fórum

Magyar Keresztény Portál< Fontosabb holland katolikus honlapok:

Katholieke kerk op het web

Katholiek Nederland
A Vatikáni TV holland adásai is

Katholiek Nieuwsbl

RORATE RK Nieuws


Fontosabb holland ökuménikus honlapok:

KerkNet

Samen Op Weg

Rádió és TV az Interneten

Rövidhullámon és interneten sugároz a
Szent István Rádió
(minden reggel 7.00 órakor szentmise)

és a Mária Rádió (minden este 18.00 órakor szentmise)

Napi evangélium

Vasárnapi homilia

A "KÉSZ" az újpogányság ellen.

"Kard foglalta el, kereszt tartotta fenn e hazát" Országjárásra indul a KÉSZ A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége száz előadásból álló sorozatot indít februárban az ország tizenhét városában, hogy bemutassa, mit köszönhet a magyar nemzet a kereszténységnek.

A program kapcsolódik az MKPK 2009 szeptemberében kiadott körleveléhez, melyben a testület felhívta a figyelmet az egyre terjedő újpogányság veszélyére.

A Keresztény gyökerek és a boldog magyar élet című rendezvénysorozat célja: elmélyíteni a magyarság nemzettudatát, megszilárdítani népünk önbecsülését, ami csak a kereszténység komolyan vételével érhető el. A napjainkban egyre inkább teret nyerő szinkretista (vallásokat egybemosó) irányzatok kétségbe vonják a keresztény hit egyetemes történelmi alapjait, és gátolják a magyarság hiteles történelmének megismerését.
A magyar állam, Szent István király alkotása, keresztény alapokra épült, a krisztusi hit pedig megtartotta e hazát immáron több mint ezer éven át. Ezért a sorozat mottója -
Vaszary Kolos prímás millenniumi beszédéből - "Kard foglalta el, kereszt tartotta fenn e hazát".

A program tíz nagy témakört dolgoz fel, melyek jól reprezentálják azokat a súlypontokat, melyeken keresztül kitapintható a kereszténység és magyarság elválaszthatatlan összetartozása. Az előadások időrendben is követik a magyar történelem fontos fejezeteit, a honfoglalást megelőző időktől (a IV. századtól) az Árpád-koron át napjainkig; a jövőbe tekintés reménységet mutat és kijelöli a feladatokat is.
Az előadók az adott területek kiváló szakemberei, akik bemutatják a Kárpát-medence kora középkori kereszténységét, a Szent István-i örökséget, a magyarok Mária-tiszteletét, az egyetlen magyar alapítású szerzetesrend, a pálosok történetét.
Szólnak a mai magyar társadalom előtt álló, sürgető feladatokról, az ország erkölcsi és gazdasági újjáépítéséről, illetve a hagyománytisztelet és a liberalizmus között fennálló ellentétekről.

A KÉSZ Keresztény gyökerek és a boldog magyar élet című programját - egész éven át tartó országjárása előtt - február 6-án 9 órától mutatják be a Központi Papnevelő Intézet dísztermében (Budapest, V., Papnövelde u. 7.). A rendezvény zárszavát az előzetes program szerint Erdő Péter bíboros tartja.
Az országjáró program előadásai:

* Kereszténység a kora középkori Kárpát-medencében (IV-IX. század) - Vida Tivadar régész, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem docense
* Pogányság és kereszténység között: a Kárpát-medence a magyar honfoglalás korában (890-970) - Bollók Ádám, a MTA Régészeti Intézetének munkatársa
* A keresztény királyság megalapítása: királyaink felkenése az Árpád-korban - Tóth Endre régész, a Nemzeti Múzeum Könyvtárának igazgatója
* Szent István-i örökségünk - Miskei Antal, az Esterházy Károly Főiskola docense
* A magyarok Máriája, Szűz Mária tisztelete Magyarországon - Barna Gábor vallástörténész, a József Attila Tudományegyetem tanszékvezető tanára
* A pálos rend története Magyarországon a történelmi dokumentumok fényében - Bátor Botond pálos tartományfőnök
* A történelem és annak valós megismerése - Hegedűs András, az esztergomi Prímási Levéltár igazgatója
* Kereszténység és magyarság az énekelt magyar költészetben - Vagantes Trióo Hazánk újjáépítése emberközpontú politikával - Gilly Gyula és Szilvácsku Zsolt, a Korányi Alapítvány szakértői
* Tradicionalizmus és liberalizmus - Szijártó István egyetemi docens, a Százak Tanácsának ügyvivője

A program helyszínei: Békés, Budapest, Debrecen, Eger, Esztergom, Győr, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza, Pécs, Szeged, Székesfehérvár, Szekszárd, Szombathely, Vác, Veszprém, Zalaegerszeg. (Magyar Kurír)A Hollandiai Római Katolikus Egyházközségi Tanács 2010 évi közgyűlését (megváltozott időpontban) szombaton, március 6-én tartja a Vianen-i Magyar Otthonban d.e. 10 órától.
Hivatalosak a vezetőségen kívül az amsterdami, hágai, rotterdami, utrechti, helmondi, arnhemi és limburgi csoportok képviselői 2-2 szavazattal.


Falinaptár 2010-re

Szerkesztőségünk rendszeresen kap -sokszor zenés-, képekbe rejtett gondolatsorokat korszerű "Powerpoint" formátumban. Néha tovább küldjük azokat feltételezett érdeklődőknek. Vannak, melyek szerintünk szélesebb figyelmet érdemelnek, így a mellékelt erdélyi falinaptár Wass Albert gondolataival, a hónapok régi népi elnevezéseivel. (Kattints a képre)Reklámmentes honlapok

Startlap
Startpagina
Wikipedia lexikon
Internet Értelmező Szótár
Google
legjobb kereső

Új Magyar Évezred
negyedéves, érték- orientált kiadvány

Magyar Népdalok a Világhálón
300 zenélő népdal- kotta gyűjtemény


Hírlevelünkről:

Négyszer évente megjelenő egyház- községi Hírlevelünk- ket minden érdeklő- dőnek megküldjük, aki azt kéri, e-posta címmel rendelkezik és azt megadja.
A Hírlevél utolsó száma (esetleges programváltozá- sokkal) a weben is olvasható:
Hollandiai R.K. Egyházk. Hírlevél

E-posta címeiket továbbra is várjuk. Aki nem tart igényt Hírlevelünkre, kér- jük jelezze azt. Köszönjük!


Szerkesztőség: nickl001@planet.nl
Nyomtatáshoz Hírlevelünket a web-oldalunkról kell az Internet Expolorer-be behívni, ott a pagina instelling -gel a széleket 8 mm-re beállítani, majd az afdrukvoorbeeld -del ellenőrizni és azután nyomtatni.
Farsangi szokások Vízkereszt és Hamvazószerda között

Vízkereszt (január 6): Már a XV. században jellegzetes magyar szokás volt a papság vízkereszt napi alamizsnagyűjtése. Ezen a napon volt a házszentelés, és ilyenkor írták fel a három napkeleti király nevének kezdőbetűjét az ajtóra. A XVI. század óta dokumentált szokás a csillagozás és a csillagének éneklése.

Balázsjárás(február 3): Balázs-napi szokás a balázsolás (Balázs püspök ünnepe március 12): a torokfájósokat parázsra vetett alma héjával megfüstölik, hogy ezzel a fájdalmat, betegséget okozó gonoszt elűzzék.Az egyházi szertartás szerint a pap a hívő torkához tartott két gyertya között imádkozik a torokbetegségek elkerülésére.
Balázs (a diákok patrónusa) és Gergely (I. Gregorianus pápa) napja volt az iskolások ünnepe. Ilyenkor a diákok házról házra járva jelmezesen vonultak fel, adományokat gyűjtöttek az iskolának és új diákokat toboroztak. Kodály Zoltán "Gergelyjárás" kórusművet is szerzett.

"Adja Isten, így szól, többször is, másszor is,
Hogy így megvídúljon közttünk a komor is;
Más egészségéért, a magunk hasznára,
Eresszük ezt a bort a többek útjára:
Adjon Isten sok pénzt, bort, búzát, pecsenyét:
Éltesse vármegyénk újj vejét és menyét:
Éljen a barátság közttünk s a szerelem;
Aki engem szeret, igyék egyet velem!"
A vendégek erre éljent kiáltanak,
A muzsikák pedig öröm-tust rántanak;
Tajtékzó poharát Carnevál kiissza,
S az urak prositot kiáltanak vissza...
(Csokonai: "Dorottya, vagyis,
A dámák diadalma a fársángon" (1798))
Katolikus népek életében a 40 napos nagybőjtöt megelőző 'húshagyó kedd' elötti időszak a gondtalan vidámságok időszaka és világszerte sok eltérő hagyománya alakult ki.
A"farsang" bajor-osztrák jövevényszó, a "vaschang"-ból származik. Ezt a szóformát őrzi a Nyitra megyei köszöntő refrénje: "Agyigó, agyigó, fassang, fassang!"
Első írásos jelentkezését 1283-ból ismerjük bajor-osztrák adatokból. Magyarországon a középkorra tehető a kialakulása. Elterjedése valószínűleg három fő területen történt: a királyi udvarban, a városi polgárság és a falusi lakosság körében. A királyi udvarban jelentős volt az itáliai hatás, míg a másik két szinten német mintával számolhatunk. Nálunk a latin gyökerű karnevál (carne vale=hús távozzál) kifejezést a farsangra, inkább a városi, álarcos, báli mulatságokra használják.

A népi szokások között szerepelnek az álarcos köszöntők, de pl. a tél elűzése is, embernagyságú bábúk nyilvános elégetése nyomán.

Egy híres farsangi szokás, melynek Mohácsnál évente a túristák ezrei járnak csodájárá, a busójárás.

A népi szokás maga horvát eredetü (sokácok), a szájhagyomány szerint, ilyen ijesztő szörnyetegnek öltözve sikerüt egykor elűzniük törököt. Állatmaszkos, farsangzáró felvonulásuk az idén "szellemi örökség " díjat kapott.


Az erdélyi fonókban is hamvazószerdával ér véget a vígasság.

A hosszú téli estéken a leányok ott énekeltek, fontak, legényeknek csak ritkán volt oda bejárásuk. Amikor igen, sőt, ha még muzsikusok is vetődtek arra, nem maradt a fonószék mellett egy leány sem. Képeink Alsósófalván készültek és mi tagadás benne, nem csak tizenéveseknek van ott kedvük a hagyományőrzésre... A híres erdélyi "fonók"-ban az élet nem vízkeresztkor kezdő- dött, hanem a terménybetakarításkor, de a vígadozás akárcsak a farsang, hamvazószerdával ért véget. De a fonó nem csak a lányok szórakozását szolgálta. Ott kellett megszőni nekik mindent, amire később "eladó korban" szükségük volt.


HÍRLEVÉL ARCHÍVUM