Szentháromság
Vereniging ter bevorde- ring van het geestelijke leven van de r.k. Hongaren in Nederland - Ingeschr. b.d. K.v.K 's Hertogenbosch
Nr 40217046
Giro: 1999017 (Utrecht)
Correspondentieadres Lord Kelvinstraat 14-1. 1098-SG Amsterdam beniklara@netscape.net
Hollandiai Katolikus Magyar Egyházközségi Hírlevél
Megjelenik 4 x évente - 2009/3 - september

Contactblad van de r.k. Hongaren in Nederland
Samenvatting
Onderstaand zijn de tijden en de locaties te vinden van de hl. missen en bezinningsdagen voor de Hongaren in Nederland van september t.e.m. november 2009. Op 23 augustus is in Vianen de traditionele St Stephans-viering. Op 3. oktober komt Msgr Cserháti (bisschop van de Hongaren in het buitenland) naarNederland. In den Haag zal hij de hl. mis lezen en er zal een receptie zijn met gelegenheid tot persoonlijke ontmoeting. Wij berichten over de pauselijke enycliek CARITAS IN VERITATE en over een aantal culturele activiteiten.Szentmisék
istentiszteletek
lelki napokLegközelebbi Hírlevelünk
2009 decemberében jelenik meg
Hága:
Rotterdam:Utrecht/Vianen:


Hoensbroek:

Helmond:

Amsterdam:
szept.6
okt. 4.
nov. 1.
nov.11.

szept.6
okt. 4.
nov. 1.

okt. 24


okt. 31.

okt. 25.

okt. 25.
12.30 ó. ima és áld. istent. 'Onbevl. Hart van Maria' Bloklandenpl. 15. (L. Elshout)
13.00 ó. püspöki szentmise fenti templomban (Msgr. Cserháti Ferenc atya)
12.30 ó. szentmise fenti templomban (Bajzáth Ferenc atya)
19.00 ó. lelkigyakorlat fenti templomban (Dobai Sándor atya)

15.00 ó. ima és áldozási istentiszt.: Una Sancta, K. Doormanstr.337. (L. Elshout)
a hívőket eznap a hágai püspöki szentmisére várják (Msgr. Cserháti Ferenc)
15.00 ó. szentmise: Una Sancta, K. Doormanstr.337. (Bajzáth Ferenc atya)

14.00 ó. lelki nap: Vianeni M.O. Témák: 1956.okt.23. és Caritas in Veritate encikl.
16.00 ó. (lelki nap végén) szentmise a Magyar Otthonban (Bajzáth atya)

15.00 ó. szentmise: St. Janskerk: (Bajzáth atya)

12.30 ó. szentmise: Pauluskerk Paulus Potterstr. 1. (Bajzáth atya)

17.00 ó. szentmise Obrechtkerk, Jacob Obrechtstraat 30. (Bajzáth atya)
Határokhoz
közeli
szentmisék a
Limburgiaknak
Eisden (B)

Aachen (NO)
nov.1.

.....

   11.00 órakor szentmise a St. Barbara templomban (Dobai atya)

   minden hó 4. vasárnapján 10.00-kor Lukács József   kölni lelkész misézik a Dóm-    közeli    Jakobstr. 19 sz. alatti nővérek kápolnájában

Meghívó

A Hollandiai Magyar Római Katolikus Egyházközség Hágai Csoportja
szeretettel vár minden Hollandiában élő magyar testvért és családját

2009. Október 4-én, 13.00-kor

az Onbevlekt Hart van Maria templomban, (Hága Marlot negyede)
Bloklandenplein 15, 2594 CK Den Haag
Msgr. Dr. Cserháti Ferenc - a külföldön élő magyarok püspöke - által celebrálandó püspöki nagymisére és az azt követő fogadásra.

A fogadás, a Magyar Köztársaság Hollandiai Nagykövetségén lesz 15.00-17.00 óráig. Hogeweg 14, 2585 JD Den Haag.
Kötetlen beszélgetés a püspök úrral vacsorával egybekötve (saját költségen) 18.30-21.00 óráig lesz a Hotel Den Haag-Wassenaar-ban (Bijhorst Hotel), Zijdeweg 54, 2245 BZ Wassenaar. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
RSVP: 070-780 82 81, 070-391 23 38
kiskokai@hotmail.com
k.tapai@ziggo.nl
Érdemes
lelőhelyek
a 'Hálón'
Egyházi honlapok:

Magyar Katolikus Egyház
(hírösszefoglalók, intézmények, rendek, címek)

Virtuális Plébánia modern, sokoldalú, pasztorációs honlap

Szervezetek honlapjai:

HÁLÓ

Magyar Karizmatikus Mozgalom

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

Jelentős katolikus irodalom (honlapok):

Katolikus Lexikon

Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Hol járnak a magyarok templomba Hollandiában?

Fenti kis fényképbetéttel megnyitjuk azt a sorozatot, melyben beszámolunk arról, hogy hol járnak a magyar hívek templomba Hollandiában, azaz hol szoktak a magyar szentmisék lenni. Kattints a hágai templomképre.


Halottak a rotterdami püspökség területén:

Király Imre: aki 1932. május 5-én született Csornán és 2009. április 7-én hunyt el Hágában. Az istentiszteletet április 14-én az egyházi búcsúztatás követte, melyen Lakatos László atya szolgált.
Imre az 1956-os felkelés után jött Hollandiába. Házasságkötésüket Júliával nt. Tüski István lelkész végezte. Imre sok évig gondoskodott beteg feleségéről és fiukról. Mindketten előre mentek Istenhez az örökkévalóságba. Utolsó éveiben mindenféle ügyekben barátai segítettek neki. A hágai istentiszteleteket mindig látogatta. Amikor ez már nem volt lehetséges látogatókat kapott. Felvette a betegek szentségét és röviddel László atya látogatása után elhunyt. Ado volt a kedvenc klubja és a P.T.T.-nél szívesen dolgozott.

Farkas Gyula: 1938. május 20-án született Budapesten és 2009. június 19-én halt meg Rotterdamban. A katolikus szertartás a hamvasztásnál 2009. június 24-én volt Capelle a. d. IJsselben. Ő is az 1956-os felkelés után jött Hollandiába. Gyula 10 évvel finn felesége után hunyt el. Baráti köre kísérte utolsó útjára. Rotterdamban az istentiszteleteken nagyon gyakran részt vett.
Munkaviszonyából és kedvtelésből mint zenész és mint vendéglátó dolgozott. Művészetkedvelő volt, szociális kapcsolatok terén pedig hídépítő.
Búcsúztatásánál a krematóriumban nagymamája (1892) imakönyvéből és saját zenei műveiből idéztünk.
Nyugodjanak mindketten békében!


Brabanti Pax Romana találkozó

A legközelebbi brabanti Pax Romana találkozó októberben lesz az Oisterwijk-i Luijber családnál. Téma: "Európa identitása XVI. Benedek pápa tanulmánya alapján". Irodalom: "Waarden in tijden van ommekeer"


Cserkészet

Az Attila cserkészcsapat legközelebbi gyűlései a Zeist-i cserkésztanyán a következő vasárnap délutánokon lesznek: szeptember 27, október 18, november 22 és december 13 (karácsonyi ünnepség).
Az elmúlt időszak és a legutóbbi avatás fényképei visszalapozhatók az Attila csapathírlevél- web-oldalán valamint annak archívumában. Ott a képanyag mellett cserkésztudományok, népdalok sokasága is található, valamint cserkészhírek és cserkészkapcsolatok címei.
Aki pedig a magyar cserkészindulót szeretné hallani, kattinston a mellékelt cserkészliliomra.


Új Ember
katolikus hetilap

IGEN
katolikus havilap és hírlevél (2-hetente)

Képmás
családmagazin

Katolikus web- kiadványok gyűjteménye
200 magyar és 25 külföldi honlap
Ifjúsági honlapok:


Regnum Marianum

Magyar Cserkészszövetség

Külföldi Magyar Cserkészszövetség


Ökuménikus szellemiségű magyar honlapok:

Kajata
ökuménikus fórum

Magyar Keresztény Portál< Fontosabb holland katolikus honlapok:

Katholieke kerk op het web

Katholiek Nederland
A Vatikáni TV holland adásai is

Katholiek Nieuwsbl

RORATE RK Nieuws


Fontosabb holland ökuménikus honlapok:

KerkNet

Samen Op Weg

Rádió és TV az Interneten
Rövidhullámon és interneten sugároz a
Szent István Rádió
(minden reggel 7.00 órakor szentmise)
és a Mária Rádió (minden este 18.00 órakor szentmise)

Napi evangélium

Vasárnapi homilia

XVI. Benedek pápa új, aktuális enciklikájáról

Caritas in Veritate - Szeretet az igazságban - Liefde in waarheid

Nagy várakozás előzte meg XVI. Benedek pápa első szociális enciklikáját, mely közvetlenül a G-8 gazdasági nagyhatalmak 2009-es olaszországi találkozóját megelőzvén jelent meg. És nem ok nélkül.
Az enciklika központi kérdése az emberi fejlődés, az emberiség aktuális és kívánatos útjaként ábrázolva, amely tart a Végső Cél felé.

A témát már VI. Pál pápa a Populorum Progressio kezdetű 1967-es enciklikájában is a középpontba állította, most XVI. Benedek pápa ezt veszi kiindulópontjának és mondanivalóját hat fejezetben tárgyalja. A bevezetőben, teológiai, filozófiai hangsúlyt kap a szöveg, a fejlődés témája kapcsán az antropológiai és etikai megközelítés kerül előtérbe, ugyanakkor a körlevél aktualitását a gyakorlati élet megragadása adja, a világválsággal, a gazdasággal, a globalizációval, a környezettel és a technológiával kapcsolatos kérdések elemzése révén.

Kiindulva az igazságból, hogy Isten a teremtője az emberi életnek, minden emberi élet szent, az életben Istennek minden emberrel terve van és a föld az emberiségnek adatott használatra és megőrzésre.
A keresztény ember számára a "caritas", a szeretet nem csak egy lehetőség. A "Caritas in Veritate", a "szeretet az igazságban" nem csak értelmes, de elengedhetetlen eszköz is a harmonikus emberi együttéléshez és annak integrális fejlődéséhez.
A mai gazdasági világkrízisre és a sok, maradandóan szegény ország népeire utalva a pápa leszögezi: "A legfontosabb tőke, melyet értékelni és biztosítani kell az az ember, az emberi személy a maga integritásában."

A világméretű financiális krízis haszonleső finanszírozók és befektetők erkölcsi csődjének, valamint az egyes államok tökéletlen felügyeletének az eredménye és annak a belátásnak a hiánya, hogy a világgazdaságnak nemzetközileg is elismert ellenőrzésre van szüksége.

A pápa szerint pénzt keresni és gazdagnak lenni nem bűn, de a pénzhezjutásnak módja és az, hogy mit teszünk a pénzzel az már lehet bűn.
Triviálisnak tűnik a korrupció elitélése, de már kevesen gondolnak pl. iparcikkek gyerekmunkával elért igazságtalan árára, vagy pl. a környezet -gazdasági előnyökért- visszafordíthatatlan tönkretételére (légtér, víz, talaj és élőlvilága), stb.

A világméretű gazdasági és pénzügyi ellenőrzés hiányából fakadnak a szegény országokat sújtó behozatali vámintézkedések ugyanúgy mint pl. a vegyszergyártó nagyhatalmak, orvosságok és más termékek árait felhajtó könyörtelen szabadalompolitikája, vagy gazdasági függőségbe hajtása (génmanipuláció, stb.)
A pápa az Egyesült Nemzetek fórumát tartja lehetségesnek a világszintű igazságosságot követelő etikai kódex ellenőrzésére.

A Caritas in Veritate szociális enciklika a legtöbb -és nem csak katolikus- közösségben nagy elismerésre talált. Aki viszont azt hiszi, hogy a pápa csak a jelen gazdasági krízis okán írta az enciklikát téved. 1985-ben, mint Ratzinger József kardinális is már figyelmeztetett a kapitalizmus várható kisiklására.
Az enciklika hivatalos magyar és holland fordítása készül, legnehezebbnek bizonyult a pontos latin fordítás...


Meszlényi Zoltán néhai esztergomi segédpüspök boldoggáavatásáról

A mártírhalált halt Meszlényi Zoltán volt esztergomi segédpüspök nevét ma sem ismeri még minden magyar ember. Azok közé a mártírpapok közé tartozott, akiket a kommunista karhatalom feltűnés nélkül 'eltett lába alól'. Útban volt nekik a hithű, és vallásáért és egyházáért kiállni kész magyar pap.

Meszlényi Zoltán Lajos Hatvanban született 1892. január 2. án 1918. október 28-án szentelték pappá. Római tartózkodása után különböző egyházi feladatokat látott el Esztergomban. Amikor Mindszenty József hercegprímást letartóztatták és elítélték, Drohos János helynököt pedig megölték, ő lett a prímási helynök.
Helynöki székfoglalójában szinte ígéretet tesz: "Krisztus hű pásztoraként a hitet és Egyházunk iránti hűséget nem tagadom soha! Isten engem úgy segéljen."
Meszlényi Zoltán püspököt 1950. június 29-én 17 óra 30 perckor hurcolták el esztergomi lakásáról az állambiztonsági szervek emberei. A kistarcsai internáló táborba került, ahol elkülönítve őrizték és kínozták. Több szemtanú egybehangzó állítása szerint, télen kénytelen volt éjjel-nappal nyitott ablaknál tartózkodni. A kínzások, ütlegelések és végkimerülés következtében, 1953. január 11-én meghalt.

XVI. Benedek pápa 2009. július 3-án jóváhagyta boldoggá avatását. Hivatalos időpontjáról később döntenek.


Reklámmentes honlapok

Startlap
Startpagina
Wikipedia lexikon
Internet Értelmező Szótár
Google
legjobb kereső

Új Magyar Évezred
negyedéves, érték- orientált kiadvány

Magyar Népdalok a Világhálón
300 zenélő népdal- kotta gyűjteményHírlevelünkről:

Négyszer évente megjelenő egyház- községi Hírlevelünk- ket minden érdeklő- dőnek megküldjük, aki azt kéri, e-posta címmel rendelkezik és azt megadja.
A Hírlevél utolsó száma (esetleges programváltozá- sokkal) a weben is olvasható:
Hollandiai R.K. Egyházk. Hírlevél

E-posta címeiket továbbra is várjuk. Aki nem tart igényt Hírlevelünkre, kér- jük jelezze azt. Köszönjük!


Szerkesztőség: nickl001@planet.nl
Nyomtatáshoz Hírlevelünket a web-oldalunkról kell az Internet Expolorer-be behívni, ott a pagina instelling -gel a széleket 8 mm-re beállítani, majd az afdrukvoorbeeld -del ellenőrizni és azután nyomtatni.
Déli harangszó Csíkszeredáról

Míg Nyugaton templomok bezárásáról kapunk hírt és harangok némulnak el, addig a székelyek Szent Ágoston búcsúnapján templomot szentelnek és messzire küldik annak délben megszólaló harangjainak hangját.

Sok helyen kellett Pénzes József esperes-plébánosnak és segítőinek kopogtatniuk, míg összegyűltek a több részből álló épület költségei, mely a templomépület bővítéseként plébániai és ifjúsági épületrészt is magában foglal.

Hosszú kitartó munka után 2009. augusztus 29-én sor kerül az 1000 esztendős gyulafehérvári egyházmegye csíkszeredai új templomának Dr. Jakubinyi György püspök atya által történő felszentelésére.


A templom székely látogatóinak hite és szorgalma rendíthetetlen, pedig ma még jobban meg kell dolgozniuk betevő falatjukért, családjukért mint régen. Azokívül a székelyek hitükért tesznek is valamit.

Nemcsak templomot építenek, de meg is telik az hívőkkel. Képünk az elsőáldozás napján készült, öröm ránézni a népviseletbe öltözött fiúk és lányok hosszú soraira.

A korszerű építkezés székelykapun át megpillantva (címképünk) harmonikus tervezésről tanuskodik, ugyanakkor az egyházközség fiatal szakemberei gondoskodtak arról, hogy templomuk déli harangszava a YouTube videomegosztón keresztül eljusson a világ legtávolabbi sarkába is.

(Kattints a képre 1 x)

HÍRLEVÉL ARCHÍVUM