Szentháromság
Vereniging ter bevordering van het geestelijke leven van de r.k. Hongaren in Nederland - Ingeschr. bij K.v.K. 's Hertogenbosch
Nr 40217046
Giro: 1999017 (Utrecht)
Correspondentieadres
Lord Kelvinstraat 14-1.
1098-SG Amsterdam beniklara@netscape.net
Hollandiai Katolikus Magyar Egyházközségi Hírlevél
Megjelenik 4 x évente - 2009/2 - május

Contactblad van de r.k. Hongaren in Nederland
Samenvatting
In de zomer is alleen ter gelegenheid van de St. Stephansviering in Vianen op 23 augustus een Hongaarse priester in Nederland. Wij attenderen op het bezoek van Msgr. F. Cserháti, bischop van de Hongaren in het buitenland op 3 oktober in Den Haag. Ons titelbeeld is van de jaarlijkse Maria-bedevaart in Csíksomlyó. Aan het einde zijn beelden van de "Hongaarse Mis" oratorium/rockopera openluchtuitvoering te Gödöllő.
Ismét többszázezer magyar vett részt a pünkösdi Csíksomlyó-i Mária-zarándoklaton
Szentmisék

istentiszteletek

Legközelebbi Hírlevelünk
2009
szeptemberében
jelenik meg


Meghivó

A Hollandiai Magyar Római Katolikus Egyházközség Hágai Csoportja
szeretettel vár minden Hollandiában élő magyar testvért és családját
2009. Október 4-én, 12.30-kor
az Onbevlekt Hart van Maria templomban, (Hága Marlot negyedében) Bloklandenplein 15, Msgr. Dr. Cserháti Ferenc - a külföldön élő magyarok püspöke - által celebrálandó Püspöki Nagymisére és az azt követő fogadásra. A fogadás, a Magyar Köztársaság Hollandiai Nagykövetségén lesz 15.00-17.00 óráig. Hogeweg 14, 2585 JD Den Haag
18.30-21.00 A Hotel Den Haag-Wassenaar-ban (Bijhorst Hotel), Zijdeweg 54, 2245 BZ Wassenaarban kötetlen beszélgetés lesz a Püspök Úrral, vacsorával egybekötve (saját költségen). Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Oribabor-Berényi Julianna, Elnök
Tel: 070-780 82 81
kiskokai@hotmail.com
     Tápai Katalin, Titkár/Elnökhelyettes
     Tel: 070-391 23 38
     k.tapai@ziggo.nl

A Szent István-napi ünnepség Vianenben aug. 23-án 12.00 órakor szentmisével és istentisztelettel kezdődik.
Érdemes
lelőhelyek
a 'Hálón'
Egyházi honlapok:

Magyar Katolikus Egyház
(hírösszefoglalók, intézmények, rendek, címek)

Virtuális Plébánia modern, sokoldalú, pasztorációs honlap

Szervezetek honlapjai:

HÁLÓ

Magyar Karizmatikus Mozgalom

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

Jelentős katolikus irodalom (honlapok):

Katolikus Lexikon

Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Új Ember
katolikus hetilap

IGEN
katolikus havilap és hírlevél (2-hetente)

Képmás
családmagazin

Katolikus web- kiadványok gyűjteménye
200 magyar és 25 külföldi honlap

Ifjúsági honlapok:

Regnum Marianum

Magyar Cserkészszövetség

Külföldi Magyar Cserkészszövetség
Szent István nap Vianenben augusztus 23-án

A Hollandiai Magyar Federeáció hagyományos Szent István napi ünnepsége d.e. 12.00 órakor szentmisével kezdődik a község Maria ter Hemelopneming RK templomában Brederostr. 2. A szentmisét követően (kb. 12.45-től) protestáns istentisztelettel ugyanott.

Utána közös ebéd a Vianeni Magyar Otthonban (bejárat a Langeweg 145-el szemben), majd 15.00 órakor ünnepélyes összejövetel. Az ünnepi előadást Dr. Vigh Szabolcs tartja.

Képünk Melocco Miklós híres szobrát mutatja Szent István koronázásáról. Az óriási fehér szobor az esztergomi vár bástyáján került felállításra.
Elhunyt:
2008. szeptember 1.-én Apeldoornban elhunyt Kranenburgné, Hidegvölgyi Bún Georgina. , aki Budapesten született 1921-ben. "Gini" példamutató, öt gyerek édesanyja volt. Közismert finom egyéniségével hosszú időn át gazdagította a hollandiai római katolikus egyházközségünket, melynek vezetőségi tagja is volt. Egyházközségünk így saját halottjának is tekinti. Temetése szeptember 6-án volt Apeldoornban. Emlékét őrizzük!Udvarhely Tivadar felségével Edittel
és a Zevenaar-i loco polgármesterrel
Királynői kitüntetés

Udvarhely Tivadar, a Szent István Alapítvány ("Stichting St. Stephan") alapítója és elnöke 2009 április 29-én, sokévi áldozatos karitatív munkájáért királynői kitüntetést kapott: "Ridder in de Orde van Oranje Nassau" fokozatban.

Az alapítvány az évtizedek során számtalan hazai, majd később határon túli, elsősorban sokgyerekes rászorult családokat támogató akciót szervezett, vagy már működő projekthez (Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Dévai ferences gyermekotthon, stb. stb.) adott támogatást. Kárpátalján a "Családok a Családokért" projektjükkel szegény sokgyerekes családoknak közvetített támogatást helyi segélyszervezeten keresztül. Ezekről gyakran hírlevelünkben is beszámoltunk, hiszen a nyomor Hollandiából nézve szinte elképzelhetetlen.
Munkáját jellemezte, hogy a segélyezettek a legtöbb esetben személyesen köszönték meg az adományokat, ami nem minden segélyakcióról mondható el...
Munkáját támogatta a "Stichting Vrienden van St Stephan" valamint a nagylelkű nemrég elhunyt nijmegeni "Tante Miep" özvegyasszony. Magyar egyházközségünk tagjainak támogatása elsősorban Kárpátaljára irányul. Egyházköz- ségünk szívből gratulál a megérdemelt kitűntetéshez.

A Szent István Alapítvány továbbra is várja az adományokat, hiszen a munkanélküliség a határokon túl még fokozza a szegénységet: (Stg. St. Stephan: Postbank 33 64 00 (Zevenaar). T.J. Udvarhely, Zonegge 09-10, 6903 EV Zevenaar; T: 0316-330061).A KMCSSZ 70. sz. Attila
csapatának hímzett zászlója
Cserkészavatás az Attila csapatnál

EKT hírlevelünkben többször beszámoltunk két éve újraindult Attila cserkészcsapat életéről. A résztvevőket "harmadik generációnak" nevezzük,. Előttük, 1956 óta, már két cserkészgeneráció nőtt fel. Köztük a második is már házasodó korban van vagy már családos.

Hímzett csapatzászlójukat nem kevesebb mint 45 évvel ezelőtt áldották meg az akkori hollandiai magyar katolikus és református lelkészek: Molnár Miklós S.J. és id. Ds. Tüski István.
Az új cserkészjelöltek most ez előtt a zászló előtt tettek ígéretet és fogadalmat.
A 100 éves cserkészmozgalom -mint ismertetes- keresztény ifjúsági szervezet. A hollandiai Attila cserkészcsapat ökuménikus szellemiségben működik és gr. Teleki Pál hagyatéka szerint ez az "emberebb ember" és -a becsületes holland állampolgárság mellett- a "magyarabb magyar" vállalásának többletét jelenti. A szükséges lelkület és a kitartó háttérmunka a gyakorlatban régen is és ma is elsősorban az anyukákon múlik...
Ökuménikus szellemiségű magyar honlapok:

Kajata
ökuménikus fórum

Magyar Keresztény Portál< Fontosabb holland katolikus honlapok:

Katholieke kerk op het web

Katholiek Nederland
A Vatikáni TV holland adásai is

Katholiek Nieuwsbl

RORATE RK Nieuws


Fontosabb holland ökuménikus honlapok:

KerkNet

Samen Op Weg

Rádió és TV az Interneten

A legtöbb magyar internet rádió és TV közvetlenül elérhető a Magyarportál
oldalon keresztül

Rövidhullámon és interneten sugároz a
Szent István Rádió
(minden reggel 7.00 órakor szentmise)

és a Mária Rádió (minden este 18.00 órakor szentmise)

Napi evangélium

Vasárnapi homilia

Június 14-én három jelölt tett cserkész fogadalmat és hat jelölt tett kiscserkész ígéretet
A képünkön látható kék és zöldnyakken- dősök két évig készültek erre a napra (2009 június 14-ére).

Előttük két magyar cserkészgeneráció nőtt fel Hollandiában.
Legutóbb nem kevesebb mint 25 évvel ezelőtt lettek magyar cserkészek avatva a Sprinkhorst cserkésztanyán.
Évről évre hosszabb a pünkösdi zarándokvonat Csíksomlyóra

A máriatisztelet magyar földön ezer esztendős. Mégis, elsősorban a székelyeknek és csángóknak köszönhető a csíksomlyói zarándoklat felívelő történése. A kitartó, semmitől nem visszariadó, évről évre fáradságot nem kímélő zarándoklataik a székelyföldi Csíksomlyóra.
Néhány évvel a határok megnyílása után jött az anyaországban a szégyenteljes "december 5" testvérietlen bűne. Évek kellettek hozzá, míg az anyaországiak is felsimerték, hogy Szűz Mária őket is várja Csíksomlyón. Mára úgy tűnik, egyre többen szeretnék jóvátenni a múlt bűneit és könyörögni Nagyasszonyunknál a máért és a holnapért...
A "Székely gyors" az idén már 800 zarándokot vitt magával Budapestről Csíksomlyóra, sőt az egykori határállomásig is kivitte a hazaiakat. Voltak hegyvidéki szakaszok, ahol három (!) mozdonynak kellett húzni a hosszú szerelvényt. De megérkeztek. És, hogy mennyire örültek a közös szentmisének és egymásnak dokumentálja a számtalan elhangzott : "jövőre is visszajövünk..."
Új magyar templomok

Míg korunkban Nyugat Európában a püspökök számos plébánia össze- vonására és templomok bezárására kényszerülnek, nem csak a paphiány, de a hívek hiánya miatt is, addig magyar földön, ha nem is nagy számban, de épülnek új templomok.

Ez év tavaszán egy különleges templomkő letételére lett figyelmes a magyar közvélemény. Verőcén, a Dunakanyarban, Bethlen Farkas polgármester kezdeményezésére "A Kárpát Haza Temploma" elnevezésű kisméretű templom építésbe kezdtek.
Az egy éven belül elkészülő Isten házának célja, hogy hazai találkozó helye legyen minden hívő magyarnak, éljenek bárhol a határokon innen vagy túl.


Érdemes, reklámmentes honlapok

Startlap
Startpagina
Wikipedia lexikon
Internet Értelmező Szótár
Google
(egyelőre legjobb kereső-program)

Új Magyar Évezred
negyedéves, érték- orientált kiadvány

Magyar Népdalok a Világhálón
300 zenélő népdal- kotta gyűjtemény

Hírlevelünkről:

Négyszer évente megjelenő egyház- községi Hírlevelünk- ket minden érdeklő- dőnek megküldjük, aki azt kéri, e-posta címmel rendelkezik és azt megadja.
A Hírlevél utolsó száma (esetleges programváltozá- sokkal) a weben is olvasható:
Hollandiai R.K. Egyházk. Hírlevél

E-posta címeiket továbbra is várjuk. Aki nem tart igényt Hírlevelünkre, kér- jük jelezze azt. Köszönjük!


Szerkesztőség: nickl001@planet.nl
Nyomtatáshoz Hírlevelünket a web-oldalunkról kell az Internet Expolorer-be behívni, ott a pagina instelling -gel a széleket 8 mm-re beállítani, majd az afdrukvoorbeeld -del ellenőrizni és azután nyomtatni.
Magyar Mise
oratorium/rockopera

Június utolsó szombatja -újabban már törvényszerűen is- a Magyar Szabadság Napja Magyarországon.

19 évvel ez előtt ez volt az a nap, amelyen az utolsó szovjet katona elhagyta az ország területét.

Gődöllő városa azóta ezt a napot méltó, nagyszabású, nemzeti kultúrális fesztivállal ünnepli meg.

Minden évben szabadtéri kultúrális élménysorozattal lepik meg Gödöllő közönséget, mely eseményt a DunaTV is közvetíti.

Az idén Tolcsvay László és Béla 20 évvel ezelőtt szerzett "Magyar Mise" oratóriumát adták elő szenzációs élményt nyújtva a közönségnek:
50 fős kórus, három zenekar, neves szólisták -köztük maga a zeneszerző Tolcsvay László is, azonkívül ritka szerepben a Honvéd táncszínház szólistái.
A mű tételei:

1.INTROITUS

2.KYRIE

3.GLORIA

4.CREDO

5.ÁLDOZAT

6.ÉRINTSD MEG A LELKEM

7.SANCTUS

8.AJÁNLÁS

9.ELBOCSÁTÁS

Örüljünk neki, hogy nekünk magyaroknak megadatott ennyi hit és kultúrális érték, hogy ilyen művek létrehozására képesek lehetünk ebben az anyagiságot istenítő világban.
Mint tudjuk ez a mű nem áll magában, mert ebben a 'családban' korábban is és azóta is jelentek meg komoly tartalmat megszólaltató zenés daljátékok.

A "Magyar Mise" oratóriumról - korábbi felvételről - már DVD is megjelent.

HÍRLEVÉL ARCHÍVUM