Szentháromság
Vereniging ter bevorde- ring van het geestelijke leven van de r.k. Hongaren in Nederland - Ingeschr. b.d. K.v.K 's Hertogenbosch
Nr 40217046
Giro: 1999017 (Utrecht)
Corresp. Oranjehof 13.
3761 KB Soest
z.bohus@zonnet.nl
Telefon: 035-601-0837
Hollandiai Katolikus Magyar Egyházközségi Hírlevél
Megjelenik 4 x évente - 2009/1 - március

Contactblad van de r.k. Hongaren in Nederland
Samenvatting
Onderstaand zijn de tijden en de locaties te vinden van de hl. missen en bezinningsdagen voor de Hongaren in Nederland van maart tot juni 2009. Wijk schenken kort aandacht an een aantal religieus-culturele gebeurtenissen in Nederland en Hongarije en aan een aantal via internet beschikbare katholieke media. Wij wensen de lezer vruchtbare beleving van het komende paasfeest.
Szentmisék
istentiszteletek
lelkigyakorlatokLegközelebbi Hírlevelünk
2009 júniusában jelenik meg

Hága:


Rotterdam:Utrecht/Vianen:Hoensbroek:


Helmond:


Amsterdam:

márc.1.
ápr. 1
ápr. 5.
ápr.12.
máj. 3.
jún. 1.

márc.1.
ápr. 5.
május 3.

ápr. 4.

aug 23.

márc.28.
május 2.

márc.29. május 3.

márc.29.
május 3.
12.30 ó. szentm. 'Onbevlekt Hart van Maria' Bloklandenpl. 15. (pastoor Kwaaitaal)
19.30 esti lelkigyakorlat fenti templomban (Mustó atya)
12.30 ó. szentmise fenti templomban (Mustó atya)
13.00 ó. görögkatolikus szentmise fenti templomban (Lakatos atya.)
12.30 ó. szentmise fenti templomban (pastoor Kwaaitaal)
12.30 ó. szentmise fenti templomban (Havas atya.)

15.00 ó. ima és áldozási istentisztelet: Una Sancta, K. Doormanstr.337. (L. Elshout)
15.00 ó. szentmise: Una Sancta, K. Doormanstr. 337 (Mustó atya)
15.00 ó. ima és áldozási istent: Una Sancta, K. Doormanstr. 337. (L. Elshout)

10.00 ó. lelki nap: Vianeni Magyar Otthon Langew. 145-el szemb. (Mustó atya)
16.00 ó. (lelkigyakorlat végén) szentmise ugyanott (Mustó atya)
12.00-tól Szent István nap Vianenben: lásd következő Hírlevelünket (Havas atya)

15.00 ó. szentmise: St. Janskerk: (Mustó atya)
15.00 ó. szentmise: St. Janskerk: (Bajzáth atya)

12.30 ó. szentmise: Pauluskerk Paulus Potterstr. 1. (Mustó atya)
11.30 ó. szentmise: Pauluskerk Paulus Potterstr. 1. (Bajzáth atya)

17.00 ó. szentmise: Obrechtkerk J. Obrechtstraat 30. (Mustó atya)
17.00 ó. szentmise: Obrechtkerk J. Obrechtstraat 30. (Bajzáth atya)
Határokhoz
közeli
szentmisék a
Limburgiaknak
Eisden (B)

Aachen (NO)
márc.1.

.....

   11.00 órakor szentmise a St. Barbara templomban

   minden hó 4. vasárnapján 10.00-kor Lukács József   kölni lelkész misézik a Dóm-    közeli Jakobstr. 19 sz. alatti nővérek kápolnájában

Érdemes
lelőhelyek
a 'Hálón'
Egyházi honlapok:

Magyar Katolikus Egyház
(hírösszefoglalók, intézmények, rendek, címek)

Virtuális Plébánia modern, sokoldalú, pasztorációs honlap

Szervezetek honlapjai:

HÁLÓ

Magyar Karizmatikus Mozgalom

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

Jelentős katolikus irodalom (honlapok):

Katolikus Lexikon

Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Új Ember
katolikus hetilap

IGEN
katolikus havilap és hírlevél (2-hetente)

Képmás
családmagazin

Katolikus web- kiadványok gyűjteménye
200 magyar és 25 külföldi honlap
Meghívó
A Hágai Magyar Római Katolikus Egyházközség Tanácsa
szeretettel vár minden Hollandiában élő magyar testvért és családját:
2009. Október 4-én, 12.30-kor
Hága (Marlot) az Onbevlekt Hart van Maria templomban, Bloklandenplein 15.
Msgr. Dr. Cserháti Ferenc - a külföldön élő magyarok lelkipásztori ellátásával megbizott Esztergom-Budapesti segédpüspök � által celebrálandó szentmisére és a szentmisét követő fogadásra.

Oribabor-Berényi Julianna, Elnök
Tel: 070-780 82 81
kiskokai@hotmail.com
     Tápai Katalin, Titkár/Elnökhelyettes
     Tel: 070-391 23 38
     k.tapai@ziggo.nl


Cserkészet

Az Attila cserkészek legközelebbi csapatgyűlése vasárnap, március 22-én lesz 12.30-tól a Vianen-i Magyar Otthonanban: Langeweg 145-el szemben (tehát most nem a Zeist-i cserkésztanyán!!)
Mint ismeretes, a cserkészek nem iskolai "vizsgákra", de cserkész "próbákra" készülnek, megelőzően a tavasszal esedékes első avatásukra. Részletek az Attila csapathírlevél-ben. Annak archívumában visszalapozhatók cserkésztudományok, népdalok sokasága, stb.stb.


Halottaink:

2008. október 9-én halt meg hosszú betegség után Kiss Manyi, aki 1956-ban 16 évesen jött Hollandiába. Temetése október 14-én volt Soest-ban.
2009. január 3-án Geleenben, 77 éves korában elhunyt Lang Károly, aki Mosonmagyar- óváron született és 7 gyermek édesapja volt.
Január 11-én 50 éves korában elhunyt a hollandiai Geleenben született Nagy Attila.
Január 20-án Dongenben elhunyt Várszegi Imre, Ernő, aki Sopronban született 1939-ben.
Január 18-án Averhornban elhunyt ir. Steinprinz Egon, Károly, István, aki 1933. március 31-én született és négy gyermek édesapja volt.
2008. november 9-én elhunyt a fiatal, 1980-ban született Pigniczki András, Róbert. Autóbuszon utazva a Guatamala-i repülőtér felé támadás érte őket és a többi utassal együtt gyilkosság áldozata lett. Temetése hozzátartozói és diáktársai körében december 24-én volt Krimpen aan de Lek-ben.
Emléküket őrizzük!


XVI. Benedek pápa a teremtéstanról

Dél-Tirol-i szabadságán a pápa egy kérdés-felelet találkozón kitért a teremtéstanra és annak sajnálatos múltbeli elhanyagolására. Ugyanakkor a civilizált világ kezd ráébredni a Teremtés felelőtlen kiaknázása következtében előálló visszafordíthatatlan károkra. A Teremtő a földet ésszerű, tartós emberi felhasználására bízta és nem néhány generáción belüli öncélú elpusztításra. Kereszténynek lenni, a Teremtésben és a Megváltásban hinni felelősséget is jelent Teremtéssel szemben..
A szentatyának ez már nem az első figyelemeztetése a természeti környezet témakörében. 2007-ben a Lorettói "Mentsétek meg a Teremtést" találkozón nyomatékosan felszólalt a földi javak egyenlő elosztása érdekében, nem utolsó sorban a szegénységgel és a földrészek vízellátásával kapcsolatban. Az év karácsonyán hangsúlyozta, hogy az emberi közösségek alapsejtje a család, annak otthona pedig a föld. De ez nem csak a mai családoké, hanem a jövő generációké is. A családon belül alakulnak ki az emberi kapcsolatok legfontosabb szálai, az odafigyelés a többi családtagra, a családi otthon természetszerű védelmére. Ebben a témakörban a pápa a fiatalok gondolkozására számít. Ők vannak leginkább kitéve az önző, csak magukra gondoló anyagelvű fejlődés számtalan kísértésének. Nem elég energia-takarékossággal foglalkozni, hanem visszafogottságra van szükség a földi javak összes területén, akkor is, ha a reklámok mindennemű fogyasztásra ösztönöznek.
Az ószövetségi "Teremtés könyve" (Genezis) sokszor félreértett "a földet magunknak alávetni" tétele biztosan nem egy felsőbbrendű arroganciára serkent földünkkel szemben, és minden lehetségesnek egyéni birtoklására, hanem a közös vagyon felelősségteljes felhasználására, a beleteremtett folyamatosság és a természettudományok felismerései alapján. A pápa buzdít, hogy kíséreljük meg a Teremtő szemszögéből figyelni a teremtés sorsát...
Ifjúsági honlapok:

Regnum Marianum

Magyar Cserkészszövetség

Külföldi Magyar Cserkészszövetség


Ökuménikus szellemiségű magyar honlapok:

Kajata
ökuménikus fórum

Magyar Keresztény Portál< Fontosabb holland katolikus honlapok:

Katholieke kerk op het web

Katholiek Nederland
A Vatikáni TV holland adásai is

Katholiek Nieuwsbl

RORATE RK Nieuws


Fontosabb holland ökuménikus honlapok:

KerkNet

Samen Op Weg

Rádió és TV az Interneten

A legtöbb magyar internet rádió és TV közvetlenül elérhető a Magyarportál
oldalon keresztül

Rövidhullámon és interneten sugároz a
Szent István Rádió
(minden reggel 7.00 órakor szentmise)

és a Mária Rádió (minden este 18.00 órakor szentmise)

Napi evangélium

Vasárnapi homilia

800 éves a Ferences Rend pápai jóváhagyása

Magyarországon is egyik legaktívabb szerzetesrend az Assisi Szent Ferenc alapította Ferences Rend.
A kötéllel átkötött barnaruhás testvérek emberközeli magatartása nem csak katolikus közösségeknek tűnik fel, de iskoláikban, szeretet- otthonaikban zarándoklatokon, a krisztusi felebaráti szeretet kézzel fogható légkörének létrehozása érezhető. Jelen vannak a trianoni határokon belül és kívül egyaránt, a kárpátaljai missziótól kezdve a szécsényi és mátraverebélyi kolostorokon át Böjte Csaba atya erdélyi gyermekotthonain át Csíksomlyóig, hogy csak néhányat említsünk munkaterületeikből. Mostani kiadványunk végén leírt máriapócsi zarándokhely is a ferencesek irányítása alatt áll.
A Magyar Posta a rendtörténet ez évi kimagasló eseménye alkalmából Assisi Szent Ferenc emlékbélyeget adott ki. A bélyeg bemutatójára február 24-én került sor a budapesti Bélyegmúzeumban. Az ünnepi eseményen részt vett Magyar Gergely, a Kisebb Testvérek Rendjének (ferencesek) magyarországi tartományfőnöke.


A Vatikán a YouTube videomegosztón

A Vatikán világraszóló evangelizációs feladata folytán, hagyományosan nagy súlyt fektet a korszerű médiumok felhasználására. Már sok éve korszerű honlappal rendelkezik a Világhálón (Vatikán honlapja) ízlésesen bemutatkozó, tájékoztató (részben video) aktuális tartalommal.

Az elmúlt három esztendő nagy előretörése a médiumok terén a jelenleg GOOGLE cég által üzemeltetett 'ingyenes' videomegosztó YouTube lett. Míg az eredeti cél az volt, hogy amatőr filmesek ezrei saját rövid kisfilmjeikkel ingyenesen bemutkozhassanak a világnak, a számtalan kezdeti idétlenkedés után tömegesen jelentek meg régi nagy koncertek, filmek, színdarabok legsikeresebb részletei és ok értékes műkedvelő zenés video. Aki rendszeresen visszajár nézőként és "csatornát" hoz létre, bekapcsoláskor már eredeti ízlése szerint válogat neki össze néznivalókat a rendszer.
Mivel a YouTube kisfilmek létrehozási küszöbe rendkívül alacsony, megjelentek hamarosan gúnyvideók is, de összességében bőven van sokoldalú nézni és hallgatnivaló a vatikánnal és pápai tevékenységével kapcsolatban. A you-tube szerkesztősége egyelőre csak pornográfiát és agresszivitást blokkol. Egy-két kattintással odébb egyébként Pavarotti Verdi-operákat énekel!
Roderik Vonheugen a holland Mária Rádióban

Aki még nem hallgatott bele a fiatal amersfoorti pap félórás napi adásaiba, annak érdemes azt rövidesen megtenni. Hallható egyrészt a Mária Rádió középhullámú adásában (AM 675) valamint az interneten http://katholiekleven.sqpn.com/ Utóbbi web-címről az adások és azok archívuma bármikor letölthető. Roderick atya a mai fiatalok "happeningekhez" szokott stílusában kezdi az adását, de néhány percen belül a legkomolyabb, senkit nem bántó módon kommentálja a világ történéseit és eleveníti fel a katolikus hozzáállást ezekhez a jelenségekhez. A korábbi angolnyelvű adásaira hetente kb. tízezren 'kattintottak rá', és nem csak katolikusok...
Az én Miatyánkom

Míg napjainkban sok magyar orvos elhagyja Magyarországot, hogy külföldön jobb fizetésekért végezze ugyanazt a munkát, Dr Papp Lajos híres magyar szívsebész nemcsak, hogy nem csatlakozik ezekhez, de vállalja keresztény felebaráti és hazaszeretetét minden szomorú tapasztalata ellenére.

A Teremtő nem csak orvosi tehetséggel áldotta meg, de líraival is gazdagította. A mellékelt képre kattintva (internet kapcsolat esetén) megjeleníthető "Az én Miatyánkom" című verse korszerű, ú.n. 'PPS-képsor' kíséretében. Bár sokan lennének ma képesek erre az itt dokumentált, ellenségeinket is szerető elkötelezettségre, mely az orvosok hippokráteszi esküjén messze túlmutat.


Reklámmentes honlapok

Startlap
Startpagina
Wikipedia lexikon
Internet Értelmező Szótár
Google
legjobb kereső

Új Magyar Évezred
negyedéves, érték- orientált kiadvány

Magyar Népdalok a Világhálón
300 zenélő népdal- kotta gyűjtemény

Hírlevelünkről:

Négyszer évente megjelenő egyház- községi Hírlevelünk- ket minden érdeklő- dőnek megküldjük, aki azt kéri, e-posta címmel rendelkezik és azt megadja.
A Hírlevél utolsó száma (esetleges programváltozá- sokkal) a weben is olvasható:
Hollandiai R.K. Egyházk. Hírlevél

E-posta címeiket továbbra is várjuk. Aki nem tart igényt Hírlevelünkre, kér- jük jelezze azt. Köszönjük!


Szerkesztőség: nickl001@planet.nl
Nyomtatáshoz Hírlevelünket a web-oldalunkról kell az Internet Expolorer-be behívni, ott a pagina instelling -gel a széleket 8 mm-re beállítani, majd az afdrukvoorbeeld -del ellenőrizni és azután nyomtatni.
Máriapócs: nemzeti búcsújáróhelyünk

A Máriapócs-i kegytemplom a magyar Mária tiszteletből fakadó búcsújáróhelyek legősibbje. A Nyírségben, többségében görög katolikus országrészen fekszik. Benne található a híres könnyező Máriapócs-i kegykép, mely országunk sorsában osztozó történelmére tekint vissza. A Máriapócs-i madonna először 1696-ban könnyezett, majd I. Lipót császár 1697. március 1-jén Bécsbe vitette.

A pócsi fatemplomban a Mária-ikon helye évekig üresen állt. Majd készült egy másolat Máriapócsra, mely 1715-ben és végül 1905. december 3-án könnyezett. Sem az eredeti kép, sem a róla készült másolatok a továbbiakban nem könnyeztek, kivéve azt, amelyiket Pócsra visszavittek.

2008. december 3-i megemlékezésen a zarándokok a közelmúltban restaurált kegyképet ünnepélyes menetben vitték a bazilikába, ahol felolvasták XVI. Benedek pápa levelét, melyben a máriapócsi ünnepségre Erdő Péter bíborost a pápa személyes küldöttjévé nevezte ki. Ünnepi beszédében Erdő Péter hangsúlyozta Szűz Mária hitét, mely az őszinte igenben fogalmazódott meg:

"Ez az igen nem ünnepélyes és látványos cselekedetekben mutatkozott meg, hanem a mindennapok rejtett és csendes áldozatában. A názáreti évek munkája és aggódó szeretete, Mária jelenléte Jézus életének legdrámaibb, legnehezebb pillanataiban, szenvedése és haláltusája idején, készsége, hogy osztozzon fia fájdalmában - mindez azt jelentette, hogy Szűz Mária valóban nemcsak hallgatta, de meg is tartotta Isten szavát."
"A pócsi Szűz Mária kegyképe egész országunk számára a szabadulás és a vigasztalás jelképe volt -folytatta a bíboros-. 1696-os első könnyezése után az eredeti képet a bécsi Stephansdomba helyezték át. Savoyai Jenő herceg Zentán aratott győzelmét e kép tiszteletének tulajdonították. Így vált ez a kegykép a törökök elleni győzelem jelképévé, az azt őrző kápolna pedig Bécsben állami szentéllyé. "De Szűz Mária nem hagyta el Máriapócsot, nem hagyta el Magyarországot - tette hozzá Erdő Péter, majd bejelentette:


Örömmel adom hírül, hogy a Máriapócson tisztelt Szűzanya iránti hódolat jeleként, a kegyhely fontosságát elismerve, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ezen a héten ezt a bazilikát nemzeti szentéllyé nyilvánította."
A szent liturgia végén a bíboros megkoronázta a kegyképet azzal az aranykoronával, melyet XVI. Benedek pápa áldott meg november 23-án az általános pápai kihallgatás keretében. A Kegyképre kerülő koronát Ozsvári Csaba ötvösművész készítette, az eredeti festett gloriola mintája alapján. Erdő Péter az Istenszülő oltalmába ajánlotta Magyarországot, és pápai áldást osztott.

A december 3-i máriapócsi ünnepséget követően megkezdődött a görög katolikus egyház kiemelkedő jelentőségű eseménye: a kegykép körbehordozása a jelentősebb magyarországi görög katolikus egyházközségekbe.
2009-ben a templom maga is felújításra kerül. Ez alatt a kegykép a hajdúdorogi templomban lesz elhelyezve, ahol az látogatható marad.


HÍRLEVÉL ARCHÍVUM