Szentháromság
Vereniging ter bevordering van het geestelijke leven van de r.k. Hongaren in Nederland - Ingeschr. b.d. K.v.K 's Hertogenbosch
Nr 40217046
Giro: 1999017 (Utrecht)
Corresp. Oranjehof 13.
3761 KB Soest
bohus001@planet.nl Telefon: 035-601-0837
Hollandiai Katolikus Magyar Egyházközségi Hírlevél
Megjelenik 4 x évente - 2008/3 - szeptember

Contactblad van de r.k. Hongaren in Nederland
Samenvatting
Voor september t.e.m. november zijn de hl. missen voor de Hongaren in Nederland volgens onderstaand schema. Deze zullen deels worden verzorgd door pastoor Bajzáth uit Budapest.
Wij schenken hieronder o. m. aandacht aan de recent zaligverklaarde Limburgse missiezuster Moeder Josefa en verder enkele religieus-culturele gebeurtenissen in Nederland en Hongarije.

KI VAGY TE?

Galaxisok
kifáradt porszeme,
e m b e r: te, én
s több mint ötmilliárd!
Ki vagy te, hogy
érted a vére hullt
VALAKINEK,
KI ISTEN, s végtelent
teremtett, és
MAGA IS VÉGTELEN?!
Gondolj bele,
mily mérhetetlen a
c s o d a, amely
velünk esik, mikor
néven nevez,
utánunk nyúl, szeret,
a porszemet,
az ember porszemet!

Szentmisék
istentiszteletek
lelkigyakorlatok
Legközelebbi
Hírlevelünk:
2008/4
decemberben
jelenik meg
Hága:


Rotterdam:Amsterdam:

Hoensbroek:

Helmond:

Eisden (B):
szept. 7.

okt. 5.

nov. 2.


szept. 7.
okt. 5.
nov. 2.

okt. 4.

okt. 11.

okt. 12.

nov. 2.
12.30 ó. szentmise az 'Onbevlekt Hart van Maria',Szeplőtelen Szűz Mária
templomban, Bloklandplein 15. (Marlot)
12.30 ó. szentmise: Onbevlekt Hart van Maria, templomban, Bloklandplein 15. (Bajzáth atya)
12.30 ó. szentmise az 'Onbevlekt Hart van Maria' templomban,
Bloklandplein 15. ( Marlot)

15.00 ó. ima és áldozási istentisztelet: Una Sancta, K. Doormanstr. 337.
15.00 ó. szentmise, Una Sancta, K. Doormanstr. 337 (Bajzáth atya)
15.00 ó. ima és áldozási istentisztelet: Una Sancta, K. Doormanstr. 337.

17.00 ó. szentmise (Obrechtkerk J. Obrechtstraat 30. (Bajzáth atya)

15.00 ó. szentmise St Janskerk (Bajzáth atya)

12.30 ó. szentmise Pauluskerk Paulus Potterstr. 1. (Bajzáth atya)

11.00 ó. szentmise St. Barbara templom, (Dobai atya)

Érdemes
lelőhelyek
a 'Hálón'
Egyházi honlapok:

Magyar Katolikus Egyház
(hírösszefoglalók, intézmények, rendek, címek)

Virtuális Plébánia modern, sokoldalú, pasztorációs honlap

Szervezetek honlapjai:

HÁLÓ

Magyar Karizmatikus Mozgalom

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

Jelentős katolikus irodalom (honlapok):

Katolikus Lexikon

Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Új Ember
katolikus hetilap

IGEN
katolikus havilap és hírlevél (2-hetente)

Képmás
családmagazin

Katolikus web- kiadványok gyűjteménye
200 magyar és 25 külföldi honlap


Ifjúsági honlapok:

Regnum Marianum

Magyar Cserkészszövetség

Külföldi Magyar Cserkészszövetség
Halottaink:

A limburgi magyarok ismét szegényebbek lettek egy honfitársukkal. Geleen-ben 2008. április 14-én elhunyt Pleva Ferenc. Élt 86 évet.

Az Amsterdam környéki magyarok július 30-án búcsúztatták a váratlanul elhunyt Túri Kálmánt, aki 1932-ben született Barbacson.
Földi maradványai magyar földben kerültek végső nyugalomra.

A Hága környéki magyarok augusztus 1-én búcsúztatták Polgárné Kátai Máriát, aki 1938-ban született Budapesten.

Nyugodjanak az Úr békéjében. Emléküket őrizzük!

Magyar Jezsuiták Hollandiában

A magyar jezsuiták hazai honlapján (www.parbeszed.com) sok érdekes írás található, köztük a közelmúltban Szegeden elhunyt Matyasovich Henrik jezsuita atya beszámolója hollandiai pasztorációs tartózkodása idejéről (a múlt század 50-es és 60-as éveiről) és 1969-ben íródott. Ebből idézzük az alábbi bevezetőt.

"Szobámban van egy kép, amit Maastrichtból hoztam ide. Mielőtt felszámolták volna ott a házat, elkértem a minisztertől. Egyszerű reprodukció, A "Szív" adta ki az "Újvilágban". A Jézus Szíve templom falában levő Útmenti Boldogasszonyt ábrázolja. Egyszerű rámában van a kép, és a következő szöveg olvasható alatta: "Uit grote dankbaarheid van de Hongaarse wiedelingen" és három aláírás: K. Horváth SJ, I. Muzslay SJ és Z. Vendler SJ, Maastricht 1951. augusztus 22-én. Itt kezdődik a magyar jezsuiták működése Hollandiában.
A hollandusok nagylelkűségéből többen végezhették itt a teológiát. Első P. Zrínyi József volt, őt 1949-ben szentelték. Majd következtek a fent említett atyák. Továbbá P. Béky Gellért, P. Solymár János, P. Kiss Gábor, P. Mattyasovich Henrik, P. Nagy Ferenc és P. Weissmahr Béla. Rövid időt töltöttek még itt P. Ballay László és Sadovszky Ottó.

Az elméleti teológiát fiatal atyáink Maastrichtban sajátították el, a gyakorlati teológiával, pedig a magyar bányászok között ismerkedtek meg. Rendszeresen jártak Eisdenbe (Belgium) és Heerlenbe (Hollandia). Heerlenben, a Varga család szép szobájában, berámázva ott díszeleg Horváth Kálmán és Muzslay István fényképe" ...
"...1957-től 1959-ig a holland bányák szép honoráriumot adtak a "bányász lelkésznek" (havi 300 guldent) és megtérítették az útiköltségeket. Akkoriban vonattal és autóbusszal jártunk még. 1959-ben elment az utolsó magyar skolasztikus is, azaz fiatal atya Maastrichtból, és ha nem is hanyagoltuk el egészen ezt a vidéket, de ritkábban fordultunk meg, mint azelőtt. P. Nagy Ferenc még volt ott néhány hónapig, de csak átmenetileg .

Hollandia egész területét tekintve, több ezer magyar él itt szétszórva az egész országban. Egyszer megszámoltam, 221 helységben volt 1400 címem.
A második világháború után Msgr. Knébel Miklós volt itten ( ő volt az első világháború utáni gyermeknyaraltatások szervezője). Amszterdamban van eltemetve. Majd egy ideig itt apostolkodott P. Kertész ferences atya és utána Mihályi Gilbert premontrei kanonok. Munkája lett volna Mihályi atyának, de pénze annál kevesebb volt, így rendje úgy döntött, hogy 1956 nyarán áthelyezi őt az USA-ba...."

[A folytatás: http://www.parbeszed.com/main.php?folderID=859&articleID=8068&ctag=articlelist&iid=1)

Itt említjük meg, hogy Matyasovich atya hollandiai szolgálata idején csatlakozott hozzá a fiatal Molnár Miklós szintén jezsuita szerzetes, aki később elsősorban az ifjúsággal köztük a cserkészekkel is foglalkozott. Molnár atya a rendszerváltozás után Kárpátalja egyik legészakibb magyar településén vállalt egyházi szolgálatot. Ez idő alatt a belgiumi Dobai atyáékkal tartotta a kapcsolatot, akik jelentős anyagi támogatásban tudták részesíteni a rendkívül szegény kárpátaljai közösséget. Molnár atya korára és egészségére való tekintettel ma a hazai papok Idősek Otthonában él.

Cserkészet

Az Attila cserkészek legközelebbi csapatgyűlésüket szombaton, szeptember 27-én 10 órai kezdettel tartják a Vianen-i Magyar Otthon területén (bejárat a Langeweg 145-el szemben).
Az új cserkészjelöltek nem csak az őrsi-sátrak felverését fogják első ízben gyakorolni, de két cserkész-tűzhelyen is megtanulnak főzni, így vacsorájukat is maguk főzik a szabadban, bográcsban. Déli 'boterhamját' és dalos jókedvét mindenki hozza magával; szép idő megrendelve... Részletek: http://home.kpn.nl/nickl001/acsk.html

Ökuménikus szellemiségű magyar honlapok:

Kajata
ökuménikus fórum

Magyar Keresztény Portál


Fontosabb holland katolikus honlapok:

Katholieke kerk op het web

Katholiek Nederland
A Vatikáni TV holland adásai is

Katholiek Nieuwsbl

RORATE RK Nieuws


Fontosabb holland ökuménikus honlapok:

KerkNet

Samen Op Weg

Rádió és TV az Interneten

A legtöbb magyar internet rádió és TV közvetlenül elérhető a Magyarportál
oldalon keresztül

Rövidhullámon és interneten sugároz a
Szent István Rádió
(minden reggel 7.00 órakor szentmise)

és a Mária Rádió (minden este 18.00 órakor szentmise)

Napi evangélium

Vasárnapi homilia

Ismét egy boldoggá avatott kedvesnővér Limburgban

Június 29-én a Venlo-hoz közeli Tegelenben ünnepi nagymise keretében José Saraiva Martins felolvasta XVI. Benedek pápa által aláírt dekrétumot Moeder Josefa (született Hendrina Stenmans) boldoggá nyilvánításáról. Ezt megelőzően 1985-ben elfogadást nyert egy brazíliai kisfiú Josefa nővér közbenjárásának tulajdonított vakbélgyulladásból történt csodás gyógyulása.
Az 1852-ben hétgyerekes családban született Josefa nővér már korán érzett hívatást a misziós munkára, hiszen eredetileg még édesapja is missionárus akart lenni. Josefa nővér a limburgi Steylben találta meg élete célját, ahol szerepe volt a "Szent Lélek Szolgálólányai" nevű misszónárius apácarendnek. A rend eredményes fejlődését bizonyítja, hogy 45 országból érkeztek missziós nővérek a tegeleni ünnepségre.MAGYAR SYDNEY 2008 EGER


"Tanuim lesztek" volt az ifjúsági világesemény témája. Sokezer magyar fiatal szívesen elment volna az ifjúsági világtalálkozóra júliusban Sydneybe, de a magas költségek miatt nem tehették. Ezt előre tudva a hazai Katolikus Egyház a Sydney-i történéssel párhuzamosan Egerben országos ifjúsági találkozót rendezett.

Műholdkapcsolatban voltak az ausztráliai történésekkel, máskor saját programmal tettek a fiatalok tanuságot érdeklődésükről..
Az egri bazilikában Ternyák Csaba egri érsekkel ünnepelték az Eucharisztiát a Sydney-i Ifjúsági Világtalálkozóval párhuzamosan a 'Magyar Sydney' résztvevői a rendezvény első napján, július 17-én. A találkozóra üzenetét küldte XVI. Benedek pápa is, míg a fiatalok ha az időeltolódás megkívánta éjjel kivetítők előtt virrasztottak...


Ami pedig az általános közhangulatot illeti... magyarázat felesleges...
Más reklámmentes honlapok t.k.:
Startlap
Startpagina
Wikipedia lexikon
Internet Értelmező Szótár
Google
ma a legjobb kereső

Új Magyar Évezred
negyedéves, érték- orientált kiadvány

Magyar Népdalok a Világhálón
300 zenélő népdal- kotta gyűjteménye.

Hírlevelünkről:

Négyszer évente megjelenő egyház- községi Hírlevelün- ket minden érdeklő- dőnek megküldjük, aki azt kéri, e-posta címmel rendelkezik és azt megadja.
A Hírlevél utolsó száma (esetleges programváltozá- sokkal) a weben is olvasható:
Hollandiai R.K. Egyházk. Hírlevél

E-posta címeiket továbbra is várjuk. Aki nem tart igényt Hírlevelünkre, kér- jük jelezze azt. Köszönjük!


Szerkesztőség: nickl001@planet.nl

Nyomtatáshoz Hírlevelünket a web-oldalunkról kell az Internet Expolorer-be behívni, ott a pagina instelling -gel a széleket 8 mm-re beállítani, majd az afdrukvoorbeeld -del ellenőrizni és azután nyomtatni.
Ismered Magyarországot?

A hajdani kis bányásztelepülés Kazár a palócföld rejtett kincse. A közeli nagy Salgótarján mára sem szívta magába a hagyományőrző kis falut. (Ottjátunkkor népviseletbe öltözött nagymama babakocsiban sétáltatta unokáját). A bányász emlékmű a kis település nagyszámú áldozatának állít emléket, az obeliszk a turulmadárral az első világháború elesettjeinek, valamint Szabó István mellszobra a tudós plébánosé, aki elsőként fordította Homerosz nagy eposzát - az Iliászt és az Odüsszeiát - magyarra és tagja volt a Magyar Tudományos Akadémiának.

A tornácos, kontyos, nyeregtetős tájház és a kézművességek háza a népi építészetnek állít emléket, a több változatban ismert palóc fejdísz és sokszoknyás hímzett ruhaviselet pedig a jó ízlésüknek.


Falunapkor előkerül a népviseletnek -a tájházban is megcsodálható- számos változata.


HÍRLEVÉL ARCHÍVUM