Szentháromság
Vereniging ter bevordering van het geestelijke leven van de r.k. Hongaren in Nederland - Ingeschr. b.d. K.v.K 's Hertogenbosch
Nr 40217046
Giro: 1999017 (Utrecht)
Correspondentieadres:
Oranjehof 13.
3761 KB Soest
bohus001@planet.nl Telefon: 035-601-0837
Hollandiai Katolikus Magyar Egyházközségi Hírlevél
Megjelenik 4 x évente - 2008/2 - junius

Contactblad van de r.k. Hongaren in Nederland
Samenvatting
Gedurende zomermaanden is alleen op 24 augustus, tijdens de St. Stephans-viering een Hongaarse priester in Nederland. Behalve hierover en over andere kerkelijk-culturele gebeurtenissen berichten wij in deze editie over het heengaan van 'Tante Miep', een van de jarenlange begunstigster van talloze kinderopvang-projecten in Hongarije en in Erdély, over de recente doop van twee volwassenen in Den Haag, en over de grootse Pinkster-bedevaart naar Csíksomlyó in Erdély.


Ének májusban


Néked ajánljuk Szűzanyánk,

A legszebb hónap alkonyát

Ezer nép áldva zengi ma:

Ó üdvözlégy Mária!Csíksomlyói Madonna
Énekli tiszta gyermekajk,

S kik érzik a sok földi bajt,

Szívükből száll a szent ima:

Ó üdvözlégy Mária!


P. Márk József. OFM.

Beszámoló a 2008-as Csíksomlyó-i zarándoklatról lásd alább
Szentmisék
istentiszteletek


2008/3 sz. Hírlevelünk
szeptemberben
jelenik meg
Hága:


Vianen:Eisden (B)
július 6.


aug. 24.aug. 3.
9.30 ó. hollandnyelvű búcsú szentmise St.Liduinakerkzaal Kon.Sophiestr. 45. alatt melyet mgr. A. van Luyn püspök úr celebrál. A sok éven át ebbe a templomba járó magyarokat is szeretettel várják.
[Szeptember 7-től a Hága és környéki magyarok az "Onbevlekt Hart van Maria", szeplőtelen Szűz Mária templomban tartják istentiszteleteiket: Bloklandplein 15 ( Marlot) 12.30 órakor, lásd következő hírlevelünket.]

11.30 ó. Szent István szentmise Vianen r.k. templomában (Havas atya)
13.30 ó. ebéd majd Szent Istvánnapi megemlékezés: Vianeni.M. Otthon Langeweg 145-el szemben

11.00 ó. szentmise St. Barbara templom, (Dobai atya)

Érdemes
lelőhelyek
a 'Hálón'
Egyházi honlapok:

Magyar Katolikus Egyház
(hírösszefoglalók, intézmények, rendek, címek)

Virtuális Plébánia modern, sokoldalú, pasztorációs honlap

Szervezetek honlapjai:

HÁLÓ

Magyar Karizmatikus Mozgalom

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

Jelentős katolikus irodalom (honlapok):

Katolikus Lexikon

Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Új Ember
katolikus hetilap

IGEN
katolikus havilap és hírlevél (2-hetente)

Képmás
családmagazin

Katolikus web- kiadványok gyűjteménye
200 magyar és 25 külföldi honlap


Ifjúsági honlapok:

Regnum Marianum

Magyar Cserkészszövetség

Külföldi Magyar Cserkészszövetség
Szent István-nap Vianenben

A hollandiai magyar közösség hagyományosan Vianenben ünnepli meg országalapító Szent István királyunk ünnepét: ez évben vasárnap, augusztus 24-én.

Az ünnepség délelőtt 11.30 órakor szentmisével és azt követően protestáns istentisztelettel kezdődik a vianeni r.k. templomban (Brederostraat 2.)

Utána a Vianeni Magyar Otthonban (bejárat a Langeweg 145-el szemben) közös ebéd, majd 15 órakor ünnepi megemlékezés. Előadást tart Lajosi Krisztina.Bedevaart naar Hongarije

Van vrijdag 3 oktober tot en met vrijdag 17 oktober 2008 gaat dit gebeuren bij voldoende deelname. Waarschijnlijke opstapplaatsen Utrecht, Molenhoek, Roggel, Eindhoven en Heerlen. Hoogtepunten op deze bedevaart zijn de benedictijner abdijen te Melk en Pannonhalma, Esztergom, waar zich de zetel van de aartsbisschop en de grootste domkerk van Hongarije bevinden, evenals de tombe van kardinaal Minszenty, de Mariabedevaartplaatsen Máriagyüd, Máriaremete en Máriapocs, Boedapest en omgeving en Praag.
Voorwaarde voor deelname is wel dat u goed ter been bent. Kosten van deze reis (excl. verzekeringen, incl. entrees) zijn op basis van halfpension � 940,-- p.p. De toeslag voor een éénpersoonskamer bedraagt � 165,--. Reisleider en geestelijk leider is pastoor Rudo Franken. Op 8 juni 2008 zal er een voorbereidingsmiddag (14.00-16.30 uur) zijn met een voordracht van Dr. J.G. Orbán, voormalig directeur van Kerk in Nood Nederland. Een tweede voorbereidingsmiddag zal op 21 september 2008 zijn. Deze middagen vinden plaats in Molenhoek, in de sacristie van de parochiekerk, van 14.00 - 16.30 uur. Voor meer informatie: pastoor Rudo Franken, 024-6961390 / Email: rudo.franken@hetnet.nl


Cserkészet

Az Attila cserkészcsapat legközelebbi, egyben évzáró találkozóját vasárnap, június 22-én 13.00 órai kezdettel tartja a Zeist-i Rambonnet cserkésztanyán. A csapat 2007. szeptemberi újraalakulása óta egy tanév telt el, szeretnénk kiértékelni a szülők és vezetők elvárásait, tapasztalatait. Tény, hogy jelentős áldozatot vállalnak úgy a szülők mint a vezetők, amikor a vasárnap délutáni csapatgyűlésre érkeznek, legyen az Almereből vagy Maastrichtból. Cél a magyarnyelvű, tartalmas és programszerű (és nem esetleges) együttlét, a játszva tanulás (nem játszóház!) baráti kapcsolatok létrehozása, mindenben a keresztény értékrendet képviselve. Az Attila csapat tagja a Külföldi Magyar Cserkészszövetségnek, mely a hazai Cserkészszövetség társszervezete. Az őszre tervezett ígéretet illetve fogadalmat követően a cserkészeink -más országok cserkészeihez hasonlóan- cserkészinget és nyakkendőt viselve jelennek meg az összejöveteleken. További részletek 2008-5 sz. Attila csapatkörlevélben olvashatók.Felnőtt-keresztelők

2008 pünkösdhétfőn ritka eseménynek voltak tanui a hágai magyar szentmisére érkező hívek. Brüsszelből a szentmisére érkező Havas István piarista atya két fiatal, magyar hölgyet keresztelt, Deák Ágnest és Bélavári-Várfalvi Zitát. Egyházközségünk szívből gratulál nekik, érezzék a Teremtő és az Egyház védelmét jövőjük során.
Mint ismeretes, gyrekkorban a szülők tesznek igéretet a gyerek katolikus nevelésére. Felnőtt korban a keresztelőt iskolai, vagy tanfolyamszerű felkészítés előzi meg. Az adott esetben ezt Leo Elshout, mindkét nyelvet jól beszélő holland pedagógus vállalta magára. Köszönet érte!

Halottunk:

A limburgi magyarok ismét szegényebbek lettek egy honfitársukkal. Geleen-ben 2008. április 14-én elhunyt Pleva Ferenc. Élt 86 évet.
Emlékét őrizzük!


Ökuménikus szellemiségű magyar honlapok:

Kajata
ökuménikus fórum

Magyar Keresztény Portál


Fontosabb holland katolikus honlapok:

Katholieke kerk op het web

Katholiek Nederland
A Vatikáni TV holland adásai is

Katholiek Nieuwsbl

RORATE RK Nieuws


Fontosabb holland ökuménikus honlapok:

KerkNet

Samen Op Weg

Rádió és TV az Interneten

A legtöbb magyar internet rádió és TV közvetlenül elérhető a Magyarportál
oldalon keresztül

Rövidhullámon és interneten sugároz a
Szent István Rádió
(minden reggel 7.00 órakor szentmise)

és a Mária Rádió (minden este 18.00 órakor szentmise)

Napi evangélium

Vasárnapi homilia


Elhunyt Tante Miep, a magyarok rendkívüli, önzetlen mecénása

Miep asszonyt, mevr. Rensent (1914-2008) nem csak a hollandiai magyarok, de a Kárpát-medence számos körzetében ismerték meg mint páratlanul bőkezű adakozót, személyesen is, nem csak hírből. 80 éves elmúlt már, amikor a nehezen és sok sorscsapással kísért egzisztenciáját véglegesen felépítette, és bőkezű adakozásba kezdett. Akkor vette igazán észre, hogy milyen öröm adni és köszönetet kapni érte. Magyar gyerekek és sokgyerekes családok élvezhették nagyszívűségét. T.k. tíz fából készült családi ház is adományaiból jött létre.
Adományait a számtalan hazai és erdélyi projektekre nem postán küldte, hanem kicsi de tartalmas kézitáskájából mindig szemlyesen adta át a tett helyén az illetékeseknek. Utazásainál rendszeresen igénybe vette Udvarhely Tibornak, a Szent Istvány Alapítvány vezetőjének segítségét, mert hát maga nem beszélt magyarul. Évtizedeken át segítséget adott t.k. a Magyar Máltai Szeretetszolgálat projektjeihez, t.k. Pátyon, Böjte Csaba atya Dévai Gyerekek" projektjeihez Erdélyben és a Csángóföldön.
Hollandiában "Lid in de Orde van Oranje Nassau" kitűntetést kapta, Magyarországon állami kitűntetést kapott, valamint Erk tisztelebeli polgára lett. A legnagyobb kitűntetést azonban Teremtőjétől veheti most át az Örök Hazában.Gyűjtés a 100 éves Örökimádás templom felújítására

A budapesti Örökimádás templomot 100 évvel ezelőtt kezdték építeni azzal a szándékkal, hogy a fővárosban is legyen egy méltó hely, ahol az Oltáriszentség állandóan imádságra kitéve található. A templom 1945-ben rendkívül súlyosan megsérült, majd 1956-ban harangja is elnémult.
Most, 100 éves emlékünnepe közeledtén a hívek rendbe akarják hozni templomukat, be akarják fejezni az évek óta folyó restaurációt ami csak nagy költségek árán lehetséges. Szeidel Péter templomigazgató arra kéri a hollandiai magyarokat, hogy segítsék adományaikkal a nagy munkát. Bankjuk neve: OTPVHUHB, címe: H-1052 Budapest, Deák F. utca 7-9, számlaszámuk: HU 171 170 500 820 080 901 000 000 00.
Részletes nyomtatvány kapható Bajnóczy Ilonán keresztül: Salomon de Braystraat 17. 3067 ZG Rotterdam; T: 010- 420 1507.


Ez év elején a világ összes katolikus püspöke levelet kapott a Klérus Vatikáni Kongregációjától, hogy ahol lehetséges, hozzanak létre az Oltáriszentségnek örökimádási lehetőséget. Egyik célja ennek imahadjárat szentéletű papokért, a másik, hogy imádkozó szerzetesnővérek imáikkal 'adoptálják' az ilyen papokat. Mindezeket XVI. Benedek pápa a 2005-ös szinóduskor lefektetett célkitűzések egyik gyakorlati folytatásaként jelölte meg.Corona nővérnél Tiburgban:

Corona nővér (Magyar Ilona) április 19-ére az Irgalmas Szűzanya nővérek (O.L.V. Moeder van Barmhartigheid) tilburgi, rendházába, egy meleg, családias fogadásra hívta holland és magyar ismerőseit.

Az együttlét programja szent- misével kezdődött, melyen Bajzáth Ferenc atya (Budapest) és Dobai Sándor atya (Liege) közösen celebráltak a kolostor rendkívül szép kápolnájában.
Utána a megjelentek Dr. Véber Gyula szakértői előadását hallgatták meg "Az ének-zene szerepe a liturgiában" címmel. A hagyományosan elsőrendű kolostori ebéd után a megjelentek Makovecz Imre nemzetközi hírű templomépítész munkáiról nézhettek meg filmet.
A résztvevők köszönetét tolmácsolva ezúton kívánunk Corona nővérnek szép kora mellett további erőt, egészséget és a jó Isten bőséges áldását.Más reklámmentes honlapok t.k.:
Startlap
Startpagina
Wikipedia lexikon
Internet Értelmező Szótár
Google
ma a legjobb kereső

Új Magyar Évezred
negyedéves, érték- orientált kiadvány

Magyar Népdalok a Világhálón
300 zenélő népdal- kotta gyűjteménye.

Hírlevelünkről:

Négyszer évente megjelenő egyház- községi Hírlevelün- ket minden érdeklő- dőnek megküldjük, aki azt kéri, e-posta címmel rendelkezik és azt megadja.
A Hírlevél utolsó száma (esetleges programváltozá- sokkal) a weben is olvasható:
Hollandiai R.K. Egyházk. Hírlevél

E-posta címeiket továbbra is várjuk. Aki nem tart igényt Hírlevelünkre, kér- jük jelezze azt. Köszönjük!


Szerkesztőség: nickl001@planet.nl

Nyomtatáshoz Hírlevelünket a web-oldalunkról kell az Internet Expolorer-be behívni, ott a pagina instelling -gel a széleket 8 mm-re beállítani, majd az afdrukvoorbeeld -del ellenőrizni és azután nyomtatni.

Többszázezren a pünkösdi zarándoklaton Csíksomlyón

Pünkösdkor megmozdul a székelyföldi Csíksomlyó környéke, számtalan -különben csendes- közeli település fogadja ekkor a magyar zarándokok százait, ezreit. Egyik 2005-ös Egyházközségi Hírlevelünkben is írtunk már a kitartóan gyalogosan Somlyóra zarándokló székelyekről és csángókról.

A csíksomlyói búcsú története 1444-ig nyúlik vissza, amikor IV. Jenő pápa körlevélben buzdítja a híveket, hogy a ferencesek segítségére legyenek a templomépítésben. Az elvégzett munkáért cserébe búcsút engedélyezett. A székely nép Mária-kultusza azonban valószínűleg régibb időkig megy vissza, a "napba öltözött asszony" már a kereszténység felvétele óta a nép fő pártfogója és imáinak tárgya lehetett.
A levélben a pápa is megemlíti, hogy a hívek nagy sokasága szokott összejönni ájtatosságnak okából és gyakorta nem szűnik meg Máriát tisztelni.

A búcsújárás 1567-ben vett új fordulatot, amikor János Zsigmond protestáns erdélyi fejedelem fegyverrel jött, hogy a csíki, gyergyói és kászoni székelyeket az új hitre térítse. A nép azonban István gyergyóalfalui plébános vezetésével fegyvert fogott és győzelmük emléke ez a búcsú.

De 2008-nak felejthetetlen jelentőséget adott, hogy végre magyar különvonat indulhatott Budapestről, a mozdony orrára festett címerrel, 420, számtalan zászlót lengető zarándokkal. Minden településen, ahol a vonat megállt, örömteli fogadtatásban volt részük és... Isten tudja hányszor együtt énekelhették a Székely Himnuszt.

HÍRLEVÉL ARCHÍVUM