Szentháromság
Vereniging ter bevordering van het geestelijke leven van de r.k. Hongaren in Nederland - Ingeschr. b.d. K.v.K 's Hertogenbosch
Nr 40217046
Giro: 1999017 (Utrecht)
Correspondentieadres:
Oranjehof 13.
3761 KB Soest
bohus001@planet.nl Telefon: 035-601-0837
Hollandiai Katolikus Magyar Egyházközségi Hírlevél
Megjelenik 4 x évente - 2008/1 - március

Contactblad van de r.k. Hongaren in Nederland
Samenvatting
De vastentijd, met het aansluitende, hoopvolle, paasfeest, geeft ons weer een kans om aan zingeving van ons leven te denken. Om niet alleen stil te staan bij onze aardse kwalen, maar ziende de bemoedigende opstanding van Jesus Christus, door onze onvermijdelijke dood heen te kijken. Ook al is het niet gemakkelijk, achter de vele lokale paas-gebruiken tot het wezenlijke door te dringen, wij kunnen elk jaar inspiratie halen uit de natuur, het prille voorjaar om ons heen, met zijn duizenvoudige beloften.
Wij wensen aan al onze lezers een ZALIG PAASFEEST.

Húsvét

Fakadnak már a virágok,
Kiderül az ég,
És a föld most készül ülni
Drága ünnepét.
Szíveinkben, mint a földön,
Ma öröm legyen,
Feltámadt az isten-ember
Győzedelmesen!


Borsai: "Feltámadás"
Aki tudja, mint töré fel
Sírját a dicső;
Aki látja, hogy a földön
Minden újra nő:
Gondoljon feltámadásra,
Mely örök leszen...
Feltámadt az isten-ember
Győzedelmesen!

Reviczky Gyula:

Minden olvasónknak meghitt felkészülést és éltető húsvétot kívánunk
Szentmisék
istentiszteletek
lelkigyakorlatokLegközelebbi
Hírlevelünk:
2008/2
júniusban
jelenik meg
Hága:
Rotterdam:

Hoensbroek:

Helmond:

Amsterdam:

Utrecht/Vianen:


Eisden (B)
márc. 2.
márc. 6.
márc. 7.
márc. 23.

márc. 2.

márc. 8.

márc.9.

márc.9.

márc.1.


márc. 1.
12.00 ó. szentmise St.Liduinakerkz. Kon.Sophiestr.45.(Mustó atya)
19.00 ó. lelkigyakorlatos elmélkedés St.Liduinakerkz. (Mustó atya)
19.00 ó. lelkigyakorlatos elmélkedés St.Liduinakerkz. (Mustó atya)
12.00 ó. görögkatolikus szentmise.St.Liduinakerkz. (Lakatos atya)

15.00 ó. szentmise, Una Sancta, K. Doormanstr. 337 (Mustó atya)

15.00 ó. szentmise St Janskerk (Mustó atya)

12.30 ó. szentmise Pauluskerk Paulus Potterstr. 1. (Mustó atya)

17.00 ó. szentmise (Obrechtkerk J. Obrechtstraat 30. (Mustó atya)

10.00 ó. lelkigyakorlat Vianeni.M. Otthon Langeweg 145-el szemben
16.00 ó. szentmise ugyanott (Mustó atya)

11.00 ó. szentmise St. Barbara templom, (Dobai atya)

Érdemes
lelőhelyek
a 'Hálón'
Egyházi honlapok:

Magyar Katolikus Egyház
(hírösszefoglalók, intézmények, rendek, címek)

Virtuális Plébánia modern, sokoldalú, pasztorációs honlap

Szervezetek honlapjai:

HÁLÓ

Magyar Karizmatikus Mozgalom

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

Jelentős katolikus irodalom (honlapok):

Katolikus Lexikon

Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Új Ember
katolikus hetilap

IGEN
katolikus havilap és hírlevél (2-hetente)

Képmás
családmagazin

Katolikus web- kiadványok gyűjteménye
200 magyar és 25 külföldi honlap


Ifjúsági honlapok:

Regnum Marianum

Magyar Cserkészszövetség

Külföldi Magyar Cserkészszövetség
Találkozó Corona nővérrel Brabantban:

Corona nővér, Magyar Ilona, az Irgalmas Szűzanya nővérek (O.L.V. Moeder van Barmhartigheid) rendjének tagja, szeretettel meghívja mindazokat, akik köszönteni szeretnék őt új lakhelyén, a híres, tilburgi Mater Misericordiae rendházban, egy baráti találkozóra szombaton, április 19-én.
Az együttlét programja:
* 11.00 szentmise (Bajzáth atya)
* rövid előadás (Dr. Véber Gyula: az ének-zene szerepe a liturgiában)
* ebéd
* rövid séta a kolostor parkjában
* vetítés (Makovecz Imre templomépítész munkáiról)
* kötetlen beszélgetés
A rendezők a résztvenni szándékozóktól (április 13-ig) visszajelzést kérnek mevr. Willy Magyar címén: Wildzangweg 12. Dongense Vaart, 5106 NP Dongen, T: 0162-317293; e-posta: w.magyar@home.nl
A Huize Mater Misericordiae rendház címe: Kloosterstraat 10, 5038 VP Tilburg, (T:013-5492111)

Cserkészet
Az Attila cserkészcsapat legközelebbi találkozójára a Zeist-i Rambonnet cserkésztanyán az új jelentkezőket is várja (szüleikkel) vasárnap, március 16-án d.u. 13.00 órakor. Mint ismeretes, a cserkésztanya erdős körzete délutáni sétára is vonzó, de a szokásos záró tábortüznél (16.00 órától) hagyományosan a szülők is részt szoktak venni.
Márciusi találkozójukra számos új érdeklődőt várnak. Az előkészítendő kiosztásra kerülő anyag és az uzsonna miatt a honlapjunkon megadott címre visszajelzést kérnek. Attila csapatkörlevél


Helyesbítés
Ezúton is eleget teszünk kötelességünknek, hogy pontosítsuk, a 2007. szeptemberi kiadványunkban elhunyt honfitársaink felsorolásába tévesen került be ir. Steinprinz Egon közismerten értékelt honfitársunk neve. A hír egy tévesen értelmezett internet-adatból származott. Honfitársunk családjától ezúton is bocsánatot kérünk és reméljük, hogy édesapjuk, nagyapjuk még sokáig köztük marad mindannyiuk örömére.

Segélyszervezetek híreiből
A waalre-i egyházközség a karácsonyi perselypénzböl 915.- euro-t adományozott a Szent István Alapítványnak, a magyarországi és határon túli szegény sorsú gyerekek és nagycsaládosok támogatására. Az Alapítvány "Családok a Családokért" akciója további rendszeres évi támogatókat keres sokgyerekes családok támogatására. (Stg. St. Stephan: Postbank 33 64 00 (Zevenaar).
T.J. Udvarhely, Zonegge 09-10, 6903 EV Zevenaar; T: 0316-330061).
Itt említjük meg, hogy Kárpátalja jelenleg az az egyetlen országrész, ahol -a rendkívüli nyomor ellenére-, a magyarajkúak születésének száma meghaladja az elhalálozók számát.


A Biblia éve

XVI. Benedek pápa a 2008-as évet a "Biblia évének" jelölte meg. Mint ismeretes a római katolikus egyház a szentírást napi részekre lebontva, három (A, B és C) évre szétosztva adja elénk. Ha ilyen részletességgel halljuk, olvassuk azt, újból és újból feltűnnek nekünk korábban kevésbé ismert, vagy megértett sorok. A Szentírás ismerete megújuló inspirációt ad hétköznapi életünkhöz, visszatérő emberi problémáinkhoz.
Rohanó, semmit kihagyni nem hajlandó korunkban még az sem szükséges, hogy mindenki naponta leemeleje a szent könyvet könyvespolcáról, reggelenkint térítésmentesen elektronikus levélszekrényünkbe kaphatjuk a napi evangéliumot, hozzá tartozó elmélkedéssel, nagy szentjeink, pápáink arra vonatkozó gondolataival. A sorozatot hajnalban a szombathelyi egyházmegyéből küldi Horváth István plébános (his@katolikus.hu). A folyamatosan érkező olvasmánynak már több mint 12 000 (!) olvasója van, ami azért is figyelemre méltó, mert az internet mindmáig elsősorban a fiatalok világa. A napi evangélium a weben megrendelhető: www.katolikus.hu/szombathely/szombathely-ev.html


Ökuménikus imahét Magyarországon

Több mint tíz éves hagyománya van annak Magyarországon, hogy januárban, a keresztény egyházak neves képviselői (gyakran maguk a püspökök is) egy héten keresztül, egymás templomaiba járnak naponta igét hirdetni és imádkozni.
Ebben - és számtalan hasonló esetben - természetesen ige-liturgiákról van szó (woorddienst) és nem közös eucharistia-úrvacsora megünnepléséről.

Ökuménikus szellemiségű magyar honlapok:

Kajata
ökuménikus fórum

Magyar Keresztény Portál


Fontosabb holland katolikus honlapok:

Katholieke kerk op het web

Katholiek Nederland
A Vatikáni TV holland adásai is

Katholiek Nieuwsbl

RORATE RK Nieuws


Fontosabb holland ökuménikus honlapok:

KerkNet

Samen Op Weg

Rádió és TV az Interneten

A legtöbb magyar internet rádió és TV közvetlenül elérhető a Magyarportál
oldalon keresztül

Rövidhullámon és interneten sugároz a
Szent István Rádió
(minden reggel 7.00 órakor szentmise)

és a Mária Rádió (minden este 18.00 órakor szentmise)

Napi evangélium

Vasárnapi homilia

A Lourdes-i jelenések 150 éves évfordulója

Bernadette Soubrious 13 éves volt amikor a Lourdes-i barlang bejáratánál megjelent neki a Szűzanya, majd fél éven át, összesen 18 alkalommal.

Lourdes a Mária jelenések legrégibb helyszíne. Évente több millióan(!) zarándokolnak a forráshoz, ahol több csodás gyógyulás történt, melyek még napjainkban is folytatódnak.
Bár az Egyház csak kevés testi gyógyulást ismer el csodának, a betegek lelki gyógyulásai nem mérhetők, de valóságosak.

Bernadette, az írni, olvasni nem tudó kis pásztor és szolgáló- leány hallotta elsőként a Szűzanyától, amit IX.Pius pápa négy évvel azelőtt dogmaként fogadott el: "Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás."

Bernadette a jelenések idején, de azután is sok meghurcoltatásnak volt kitéve. Mindvégig és a tizenhárom évig tartó szerzetesnői élete során is a mindennapok életszentségét valósította meg, soha meg nem törve, a legnagyobb testi szenvedések idején sem.

1879-ben halt meg a Nevers-i zárdában. Halála után épen maradt testét ma itt megcsodálják az emberek.
Boldoggá avatása 1925. augusztus 5-én volt.

1933. december 8-án, a Szeplőtelen Fogantatás ünnepén XI. Pius pápa a szentek sorába emelte.


Mária rádió Hollandiában is:

2008 február 1-én indult a Hollandiai Mária Rádió adása a középhullám 675 khz frekvenciáján és az interneten www.radiomaria.com
Az olasz eredetű rádióadás 25 évvel ezelőtt jött létre és ma 40 országban működik.
A Magyar Mária Rádió egy évvel ezelőtt indult és itt hallgatható: www.mariaradio.hu
A készülő holland adások tartalma:
* ima és liturgia: szentmise, órás ima, rózsafüzér, úrangyala;
* katekizmus és hitfórum
* szociális gondok fóruma (a hallgatók bevonásával)
* zene különböző stílusok, gregorián mellett népi mária-dalok, stb.
* hírek -beleértve a vatikáni híreket;
* ifjúsági és gyerekműsorok.


Karácsonyi interju a Vatikáni Rádió magyar adásában
Egyházközségünket is felkérték a karácsonyi körszemle során a hollandiai (magyar) karácsonyról rövid beszámolót tartani a Vatikáni Rádió karácsony másnapján sugárzott magyar adásában.


Elgondolkoztató 'képregények' PowerPoint formátumban
Új műfajnak számítanak az ú.n. "PowerPoint" szerkesztésben érkező -olykor zenés- képsorok. Az eredetileg üzleti célokat szolgáló ábrázolási mód alkalmas pazar természetképek és bölcs, időálló gondolatok összefoglalására is, máskor egyéni életutak felvázolására és tanulságaira. Alábbi három ilyen képregény (március folyamán) honlapunkról is letölthető:
* II. János Pál pápa halála évfordulójára (spanyol-magyar)
* Teréz anya saját szavaival
* Ernte (zenével németül)
Más reklámmentes honlapok t.k.:
Startlap
Startpagina
Wikipedia lexikon
Internet Értelmező Szótár
Google
ma a legjobb kereső

Új Magyar Évezred
negyedéves, érték- orientált kiadvány

Magyar Népdalok a Világhálón
300 zenélő népdal- kotta gyűjteménye.

Hírlevelünkről:

Négyszer évente megjelenő egyház- községi Hírlevelün- ket minden érdeklő- dőnek megküldjük, aki azt kéri, e-posta címmel rendelkezik és azt megadja.
A Hírlevél utolsó száma (esetleges programváltozá- sokkal) a weben is olvasható:
Hollandiai R.K. Egyházk. Hírlevél

E-posta címeiket továbbra is várjuk. Aki nem tart igényt Hírlevelünkre, kér- jük jelezze azt. Köszönjük!


Szerkesztőség: nickl001@planet.nl

Nyomtatáshoz Hírlevelünket a web-oldalunkról kell az Internet Expolorer-be behívni, ott a pagina instelling -gel a széleket 8 mm-re beállítani, majd az afdrukvoorbeeld -del ellenőrizni és azután nyomtatni.

Ismered a magyar népművészetet?

Húsvéti tojásfestést emlegetvén legtöbben gyermeki ügyeskedésre gondolnak. Több országban is ismeretes, nemcsak Magyarországon és Hollandiában, de Kínában, Indonéziában is. Azt viszont már kevesen tudják, hogy Magyarországon egyedi elemeket és módokat használó népművészetté nőtte ki magát, és a hímestojás koránt- sem csak azoknak a leányoknak az ügyeskedése akik húsvéthétfőn locsolófiúkat várnak. Híresek pl. az 'erdélyi írásos', a 'patkolt' és a 'csipkés' tojások is.
A szerteágazó népi hagyománynak állít emléket a Pécs közeli, alábbi képünkön látható Zengővárkonyán található Tojásmúzeum.
patkolt tojás
csipkéstojásHÍRLEVÉL ARCHÍVUM