Szentháromság
Vereniging ter bevordering van het geestelijke leven van de r.k. Hongaren in Nederland - Ingeschr. b.d. K.v.K 's Hertogenbosch
Nr 40217046
Giro: 1999017 (Utrecht)
Correspondentieadres:
Oranjehof 13.
3761 KB Soest
bohus001@planet.nl Telefon: 035-601-0837
Hollandiai Katolikus Magyar Egyházközségi Hírlevél
Megjelenik 4 x évente - 2007/4 - december

Contactblad van de r.k. Hongaren in Nederland
Samenvatting
Advent: tijd voor bezinning, en voor het overdenken van ons doen en laten in 2007. Naast afscheid van meerdere, in 1956 -of eerder- naar Nederland gevluchte Hongaren, vreugdevolle geboorten bij jonge gezinnen. Naast studenten en jonge werknemers zijn er huwelijkspartners naar Nederland gekomen, die weinig van elkaar weten, en contacten zoeken. Ook ons kerkgemeenschap wil hierbij helpen.
Aan U allen wensen wij vreedzame en vreugdevolle kerstdagen met goede hoop en Gods zegen in 2008.


Minden olvasónknak lelkiekben gazdag karácsonyt és boldog újesztendőt kívánunk

Szentmisék
istentiszteletek
Legközelebbi
Hírlevelünk:
(08/1)
márciusban
jelenik meg
Hága:
Rotterdam:
Hoensbroek:


Helmond:


Amsterdam:


Arnhem/Velp


Utrecht/Vianen:


dec. 26.
jan. 6.
febr. 3.
márc. 2.

dec. 26.
jan. 6.
febr. 3.
márc. 2.

febr. 2.
márc. 8.

jan.27.
márc.9.

jan.27.
márc.9.

jan.20.


jan.26.

márc.1.
12.00 ó. szentmise St.Liduinakerkz. Kon.Sophiestr.45. (Havas I. OP.)
12.00 ó. ima és áldozási istentisztelet St.Liduinakerkz. Kon.Sophiestr.45. 12.00 ó. szentmise St.Liduinakerkz. Kon.Sophiestr.45. (Stanco atya)
12.00 ó. szentmise St.Liduinakerkz. Kon.Sophiestr.45.(Mustó atya)

a rotterdamiakat aznap a Hága-i szentmisére várják
15.00 ó. ima és áldozási istentisztelet, Una Sancta, K. Doormanstr. 337
15.00 ó. szentmise Una Sancta, K. Doormanstr. 337 (Stanco atya)
15.00 ó. szentmise, Una Sancta, K. Doormanstr. 337 (Mustó atya)

15.00 ó. szentmise St Janskerk (Stanco atya)
15.00 ó. szentmise St Janskerk (Mustó atya)

12.30 ó. szentmise Pauluskerk Paulus Potterstr. 1. (Stanco atya)
12.30 ó. szentmise Pauluskerk Paulus Potterstr. 1. (Mustó atya)

17.00 ó. szentmise Obrechtkerk J. Obrechtstr. 30. (Stanco atya)
17.00 ó. szentmise (Obrechtkerk J. Obrechtstraat 30. (Mustó atya)

16.00 ó. szentmise Velpen: Verzorgingstehuis CASA INTERMEZZO,
Broekstraat 1. 6882 GZ VELP (Bajzáth atya)

10.00 ó. Egyházközségi gyűlés: Vian.M.Otth. Langeweg 145-el szemben
16.00 ó. ugyanott szentmise: (Stanco atya)
10.00 ó. lelkigyakorlat Vianeni.M. Otthon Langeweg 145-el szemben
16.00 ó. szentmise ugyanott (Mustó atya)

Érdemes
lelőhelyek
a 'Hálón'
Egyházi honlapok:

Magyar Katolikus Egyház
(hírösszefoglalók, intézmények, rendek, címek)

Virtuális Plébánia modern, sokoldalú, pasztorációs honlap

Szervezetek honlapjai:

HÁLÓ

Magyar Karizmatikus Mozgalom

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

Jelentős katolikus irodalom (honlapok):

Katolikus Lexikon

Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Új Ember
katolikus hetilap

IGEN
katolikus havilap és hírlevél (2-hetente)

Képmás
családmagazin

Katolikus web- kiadványok gyűjteménye
200 magyar és 25 külföldi honlap


Ifjúsági honlapok:

Regnum Marianum

Magyar Cserkészszövetség

Külföldi Magyar Cserkészszövetség
Lelkigyakorlatos napok: A nagyböjtben esedékes lelkigyakorlatos elmélkedések időpontjáról márciusi Hírlevelünkben adunk értesítést.


Tavaszi ismerkedőnap Tilburgban:

Egyházközségünk 2008 tavaszán (április végén) egy kötetlen ismerkedő napot tervez a brabanti Tilburgban. A rövidebb vagy hosszabb időre Hollandiába tanulni vagy dolgozni jött magyararok kölcsönös ismerettsége -mint tudjuk- többnyire csak véletlenszerű. Ugyanakkor az elmúlt tizenöt évben számos házasság született ahol csak az egyik fél magyar, így a gyerek alig hall magyar szót és a szülők ezért is keresik a magyar történéseket. Brabanti ismerkedő napunk a kapcsolatteremtéshez kíván hozzájárulni. A nap programját márciusi egyházközségi Hírlevelünkben közöljük.


Cserkészet
A több évtizedes múltra visszatekintő hollandiai Attila cserkészcsapat ismét össze- jöveteleket szervez a Zeist-i Rambonnet Groep cserkészotthonában, melyre 5 éves kortól lehet jelentkezni. A cserkészet nem iskola, hanem kiegészítője annak, keresztény értékközvetítő, magyar néprajzi, természetközeli programmal.
Jelentkezés és további adatok itt olvashatók : Attila csapatkörlevél


Kitüntetés

Október 5-én Szentiványi Gábor Magyarország nagykövete a követség épületében, Hágában, nyújtotta át Mustó Sándornak, számos hollandiai magyar egyesület közismert munkatársának, köztük a Hollandiai Magyar Szövetség és a R.K. Egyházközség pénztárosának és a Pax Romana titkárának a Magyar Köztársasági Érdemrend ezüstkeresztjét.

A méltatásokban, melyek elhangzottak, mindenki kiemelte Mustó Sándor odaadó, hosszú évtizedek óta folyó munkáját a hollandiai magyarság erdekében. Nagy öröm a számunkra, hogy munkája ilymódon szélesebbkörű elismerést is nyert.
Az ünnepségen Párkányi István es Konrád Benjamin Bartók Béla `Duók Két Hegedűre' című művéből játszott több darabot. Az ünnepség után a nagykövetség fogadást adott a megjelentek számára.

Segélyszervezetek híreiből

'Tante Miep' A Nijmegenben élö 93 éves W.J. van Wetten-Rensen (Tante Miep) nénit nagy meglepetés érte október 30-án. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a hollandiai Szent István Alapitvány szervezésében a hágai magyar Nagykövet, Szentiványi Gábor kb. 25 személyre fogadást adott Tante Miep részére.
A fogadáson jelen volt a MMSz elnöke Msgr. Kozma Imre, Tarnabod polgármestere Petö Zoltán, Erk polgármestere Meleghegyi Béla, Festetics de Tolna Dénes gróf tiszteletbeli konzul, mr. F.P.R. van Nouhuijs hollandia volt nagykövete, továbbá a magyar és holland sajtó.
Tante Miepről nevezték el Tarnabodon egy kocsmából átalakitott házat "Mip néni Játszóházának".
A nijmegeni néni 2005-ben 10 házat vett hajléktalan nagycsaládosok részére a "Befogadó Falu" projekt keretében, továbbá lehetövé tette egy elektronikus Bontó Üzem megnyitását is. Erk polgármestere a "Tiszteletbeli polgára" címet adományozta, mivel 2007-ben már négy házat vett szintén hajléktalan nagycsaládosok részére.

A waalre-i egyházközség a karácsonyi miséken a Szent István Alapítvány javára fog gyűjteni. Amint ismeretes a hollandiai Szent István Alapítvány magyarországi és határon túli szegény sorsú gyerekeket és nagycsaládosokat támogat. Az egyházközség a karácsonyi perselypénz egy harmadát az Alapítvány számlájára (Postbank 336400) fogja átutalni.

Halottunk

2007. november 11-én Arnhemben, életének 71 évében váratlanul elhunyt Csupor József, egyházközségünk arnhemi csoporjának volt ügyintézője, aki a Győrhöz közeli Tét-en született 1936. június 20-án. Temetése a Dieren-i temetőben volt november 15-én. Emlékét őrizzük!


Ökuménikus szellemiségű magyar honlapok:

Kajata
ökuménikus fórum

Magyar Keresztény Portál


Fontosabb holland katolikus honlapok:

Katholieke kerk op het web

Katholiek Nederland
A Vatikáni TV holland adásai is

Katholiek Nieuwsbl

RORATE RK Nieuws


Fontosabb holland ökuménikus honlapok:

KerkNet

Samen Op Weg

Rádió és TV az Interneten

A legtöbb magyar internet rádió és TV közvetlenül elérhető a Magyarportál
oldalon keresztül

Rövidhullámon és interneten sugároz a
Szent István Rádió
(minden reggel 7.00 órakor szentmise)

és a Mária Rádió (minden este 18.00 órakor szentmise)

Napi evangélium

Vasárnapi homiliaKMÉM
November 10.-11-én tartotta a Katolikus Magyar Értelmiségi- ek Pax Romana Mozgalmának 'Bene-Rajna' csoportja utolsó tanulmányi összejövetelét Maarssenben, kb. 35 résztvevővel bel- és külföldről.
Három neves előadót hívtak meg Magyarországról, hogy tapasztalatuk és meglátásuk szerint, hol áll ma a magát kereszténynek valló értelmiség?

Elsőként Dr Keresztesné
- Dr Várhelyi Ilona
(Debrecen) beszélt "Mag a köves és tövises földben? a magyar keresztény értelmiség hatékonysága" címmel, több évtizedes tapasztalatairól. Egy nagyon alapos elemzést adott a -nézete szerinti- mai magyarországi helyzetről.
Másodikként Dr Farkas Beáta (Szeged) beszélt "Kovásznak elég?" - keresztények a tudományban Magyarországon címmel a témáról. Pesszimista meglátása van a helyzetről.
Harmadikként Mgr Blanckenstein Miklós (Esztergom) beszélt "Reményt és jövőt adok nektek..." címmel. Optimista meglátását adatok sorozatával támasztotta alá, nem utolsó sorban a Budapesti Városi Misszió alkalmával szerzett tapasztalatai alapján, melynek egyik fő szervezője volt.

Amennyiben a jövőben igény lesz egy-egy időszerű téma megbeszélésére, akkor ez baráti összejövetelek alapján fog létrejönni, amint ezt a Brabanti Pax Romana csoport már évek óta műveli.


Szent Erzsébet emlékév befejezése Magyarországon

Születésének helyén Sárospatakon zárult a tartalmas megemlékezések sorozata, melyen t.k. az MNB új ezüst Szent Erzsébet emlékérme is bemutatásra is került.


Ugyanakkor művészi zenés lemez jelent meg "Jelenetek az Árpád-házi királyleány életéből" címmel.


50 évvel ezelőtt lett vértanu a fiatal Brenner János ciszterci szerzetes.

Szombathelyen született 1931. december 12-én. Két testvérével együtt hárman lettek papok. A fiatal ciszterci szerzetes az 1956 utáni kommunista terrornak bátor papi munkálkodása miatt útjában volt.
1957. december 15-én éjszaka 'beteghez' hívták. Ment, kis szelencében magával vive az Úr testét. Útközben a sátán bérencei 32 késszúrással megölték! Nem cikkezett róla az akkori kommunista sajtó, de a mostani is alig. De a jó Isten nem a sajtóból értesül a földi történésekről... Sem a ciszterci rend, sem akik ismerték, nem felejtették el.
Boldoggá avatásának előkészítése megkezdődött.


De Ruyter emlékév Hollandiában és Magyarországon

400 évvel ezelőtt született Michiels de Ruyter a holland tengeré- szet híres admirálisa, aki számos tengeri csatát nyert az angol flotta ellen, de a magyar reformáció 1676-ban kitaszított, gáralyarabnak elhurcolt protestáns lelkészeinek kiszabadításával is emlékezetes tettet vitt végbe. Debrecenben emlékére állított emléktábla is erről tanuskodik.
A holland közvélemény a tengernagyot elsősorban mint híres tengerészt ismeri, de az ez évi Vlissingen-i ünnepségek során a gályarabok kiszabadításának ténye is méltó elismerést nyert.


Más reklámmentes honlapok t.k.:
Startlap
Startpagina
Wikipedia lexikon
Internet Értelmező Szótár
Google
ma a legjobb kereső

Új Magyar Évezred
negyedéves, érték- orientált kiadvány

Magyar Népdalok a Világhálón
300 zenélő népdal- kotta gyűjteménye.

Hírlevelünkről:

Négyszer évente megjelenő egyház- községi Hírlevelün- ket minden érdeklő- dőnek megküldjük, aki azt kéri, e-posta címmel rendelkezik és azt megadja.
A Hírlevél utolsó száma (esetleges programváltozá- sokkal) a weben is olvasható:
Hollandiai R.K. Egyházk. Hírlevél

E-posta címeiket továbbra is várjuk. Aki nem tart igényt Hírlevelünkre, kér- jük jelezze azt. Köszönjük!


Szerkesztőség: nickl001@planet.nl

Nyomtatáshoz Hírlevelünket a web-oldalunkról kell az Internet Expolorer-be behívni, ott a pagina instelling -gel a széleket 8 mm-re beállítani, majd az afdrukvoorbeeld -del ellenőrizni és azután nyomtatni.
Ismered Magyarországot? A magyar egyházmegyék -püspökségek- székhelyét és templomait?


 
  Alábbi székesegyház felvételeken balról jobbra:

  Esztergom, Budapest,

  Pannonhalma, Kaposvát, Pécs, Debrecen,

  Győr, Kalocsa, Vác, Szeged,

  Veszprém, Székesfehérvár, Eger, Szombathely.
.
HÍRLEVÉL ARCHÍVUM