Szentháromság
Vereniging ter bevordering van het geestelijke leven van de r.k. Hongaren in Nederland - Ingeschr. b.d. K.v.K 's Hertogenbosch
Nr 40217046
Giro: 1999017 (Utrecht)
Correspondentieadres:
Oranjehof 13.
3761 KB Soest
bohus001@planet.nl Telefon: 035-601-0837
Hollandiai Katolikus Magyar Egyházközségi Hírlevél
Megjelenik 4 x évente - 2007/3 - szeptember

Contactblad van de r.k. Hongaren in Nederland
Samenvatting
Hieronder zijn de data en de locaties van de hl. missen voor de Hongaren t.e.m. medio december 2007.
Velen denken, dat het aantal Hongaren in Nederland sterk afneemt, door het overlijden van de vluchtelingen-generaties uit de tijd na 1945 en 1956. Terwijl dat waar is, zijn er nieuwe generaties bijgekomen. Onlangs was in Vianen een ontmoetingsdag voor kinderen van de Hongaarsche scholen in Nederland (zie foto). Veel jonge ouders vinden het belangrijk dat hun kinderen in Nederland tweetalig opgroeien en aldus een kans krijgen zich in twee culturen thuis te voelen. Ook in ons Hongaars rooms katholiek kerkgemeenschap zijn ze daarom eveneens welkom.


Szentmisék
istentiszteletek
Legközelebbi
Hírlevelünk:
(07/4)
decemberben
jelenik meg

Hága:


Wassenaar:


Rotterdam:Hoensbroek:

Helmond:

Amsterdam:

Utrecht/Vianen:


Eisden (B):
okt. 7.
nov. 4.

dec. 1.
dec. 2

okt. 7.
nov. 4.
dec. 2.

okt.27.

okt.28.

okt.28.

nov. 3.


nov. 4.
12.00 ó. szentmise St.Liduinekerkz. Kon.Sophiestr.45. (past. Kwaaitaal)
12.00 ó. szentmise St.Liduinekerkz. Kon.Sophiestr.45. (Bajzáth atya)

19.00 ó. St.Jozefk. Parkln.28, gör.kat. vespera, Hágai Biz.Kórus (Fedor P.)
12.00 ó. St.Jozefk. Parkln.28, gör.kat szentm. Hoorni Biz.Kórus (Fedor P.)

15.00 ó. ima és áldozási istentisztelet Una Sancta, K. Doormanstr. 337
15.00 ó. szentmise Una Sancta, K. Doormanstr. 337 (Bajzáth atya)
a rotterdamiakat aznap a Wassenaar-i rendezvényre várják

15.00 ó. szentmise St Janskerk (Bajzáth atya)

12.30 ó. szentmise Pauluskerk Paulus Potterstr. 1. (Bajzáth atya)

17.00 ó. szentmise Obrechtkerk J. Obrechtstr. 30. (Bajzáth atya)

10.00 ó. lelki nap, téma: Városmisszió (Bajzáth atya)
16.00 ó. szentmise ugyanott: Vianen-i Magyar Otthon Langeweg 145-el szemben

11.00 ó. szentmise, St. Barbara templom (Dobai Sándor atya)

Gyermeknap volt Vianenben...

Június 23-án rendkívüli találkozótól volt hangos a Vianen-i Magyar Otthon és környéke.
Érdemes
lelőhelyek
a 'Hálón'
Egyházi honlapok:

Magyar Katolikus Egyház
(hírösszefoglalók, intézmények, rendek, címek)

Virtuális Plébánia modern, sokoldalú, pasztorációs honlap

Szervezetek honlapjai:

HÁLÓ

Magyar Karizmatikus Mozgalom

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

Jelentős katolikus irodalom (honlapok):

Katolikus Lexikon

Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Új Ember
katolikus hetilap

IGEN
katolikus havilap és hírlevél (2-hetente)

Képmás
családmagazin

Katolikus web- kiadványok gyűjteménye
200 magyar és 25 külföldi honlap


Ifjúsági honlapok:

Regnum Marianum

Magyar Cserkészszövetség

Külföldi Magyar Cserkészszövetség
Gyermeknap Vianenben:
A három hollandiai magyar iskola/óvoda a Hollandiai Magyar Szövetséggel karöltve gyermeknapot szervezett június 23-án Vianenben. Azt, hogy hányan vettek részt, senki nem tudja pontosan, de nagyon sokan... Még szerencse, hogy az otthonhoz nagy kert, sőt tábortűzhely is tartozik, így több program párhuzamosan pereghetett. Volt a különböző korosztályoknak kézimunka, játék, ének citerakiséretre, sőt végül a szemerkélő eső ellenére tábortüz is, ahol ugyan cserkészdalok még nem szóltak, de legalább az anyukák, apukák szalonnája valóban barnára meg is sült.
A tűznél lettek kiosztva a HMGYIK kisdiákjainak diplomái, átvevői őszinte tapsnak örvendhettek.

Az elhangzott érdeklődésre a hollandiai magyar cserkészet újraindulásával kapcsolatban szeptember 15-én bemutatkozó találkozó lesz a Vianeni Magyar Ontthonban (Langeweg 145-el szemben). Az érdeklődő szülő- ket gyermekeikkel 13 órától (17-ig) várják az Attila cserkészcsapat (nickl001@planet.nl) és a Magyar Szövetség (csanady@federatio.org) képviselői. [12 órától lehetőség a magukkal hozott reggeli elfogyasztására.]Keresztelő:
A Hollandiában született Van Dam-Krónauer Matyinak rendkívüli keresztelőben volt része.
Hollandiai keresztanyja és magyarországi keresztapja álltak mögötte, amikor a nógrádmegyei Borsodberény katolikus templomában, április 30-án a plébános "Mátyás" névre keresztelte. Nem tudni, hogy miért lett ritka napjainkban a 'Mátyás' név, de büszke lehet rá Matyi. Mert nem csak az egyik evangelistát hívták így, hanem a magyaroknak egyik európahírűi királyát is, aki Budán és a Dunakanyar felett, a Visegrád-i várban székelt...80. születésnapját ünnepelte a Liege-i Dobai Sándor atya, a Benelux országok főlelkésze augusztus 26-án. Pasztorációs munkája során többször vállalt szolgálatot a pásztor nélküli Hollandiábsan is. A jól sikerült ünnepségen mintegy 400-an vettek részt. Életére és munkájára a jó Isten további gazdag áldását kívánjuk!

Brüsszelnek új magyar lelkésze van. Két évre kapott megbízást az esztergomi bíborostól a kecskeméti franciaszakos piarista tanár Havas István .
A brabanti Lieshoutban Kori van Osch-Szentgallay a "Lid van de Orde van Oranje Nassau" kitűntetésben részesült. Szívből gratulálunk! Nem csak a Zonnebloem helyi megszervezésében volt szerepe, de a "Katholieke Vrouwen-Gilde" keretében magyarországi gyerekek hollandiai nyaraltatását és más önkéntes karitatív munkát is vállalt. Hollandajkú férje mellett, gyermekeit kétnyelvűen nevelte, és ők gyakran is látogatnak 'haza'.

Corona nővér (Magyar Ilona) Hágából Tilburgba, az idős szerzetesnővérek otthonába költözött.
Új címe: Zr. Corona Magyar, Kloosterstraat 10, 5038 VP Tilburg, tel.: 013-5492121


Halottunk:

2007 szptember 4-én, 67 éves korban hunyt el Brunssumben a Bakonycserjén született Raduka Lajos. Évtizedekig volt a Limburg-i Rákóczi Szövetség elnöke. Emlékét őrizzük!


Erdő Péter bíboros a külhoni magyarok püspökévé szentelte Ft. Dr. Cserháti Ferencet.


Ft. Cserháti Ferenc 1947. február 12-én született a Románia területén lévö Túrterebesen (Turulung). A középiskola elvégzése után a Gyulafehérvári Papnevelő Intézet növendéke volt. 1971. április 18-án szentelték pappá. 1971 és 1979 között kápláni szolgálatot teljesít a Szatmári Egyházmegyében, Kaplonyban és Máramarosszigeten, majd 1982-ben Innsbruckban teológiai doktorátust szerez. 1984 és 2002 között a Magyar Katolikus Misszió vezetője a München-Freisingi Főegyházmegyében. 1996-tól a külföldi magyarok lelkipásztori ellátásáért felelős ordinariátus európai delegátusa. 2006-tól a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia külföldön élő magyarok lelkipásztori ellátásáért felelős delegátusa. Ebben a minőségében követi a nemrég nyugalomba vonult Dr Miklósházi Attila elődjét.
Kinevezéséhez Hollandiai Egyházközségünk nevében szívből Isten bőséges áldását kívánjuk és reméljük, hogy tervezett körútjai során hamarosan Hollandiában is köszönthetjük.


Ökuménikus szellemiségű magyar honlapok:

Kajata
ökuménikus fórum

Magyar Keresztény Portál


Fontosabb holland katolikus honlapok:

Katholieke kerk op het web

Katholiek Nederland
A Vatikáni TV holland adásai is

Katholiek Nieuwsbl

RORATE RK Nieuws


Fontosabb holland ökuménikus honlapok:

KerkNet

Samen Op Weg

Rádió és TV az Interneten

A legtöbb magyar internet rádió és TV közvetlenül elérhető a Magyarportál
oldalon keresztül

Rövidhullámon és interneten sugároz a
Szent István Rádió
(minden reggel 7.00 órakor szentmise)

és a Mária Rádió (minden este 18.00 órakor szentmise)

Napi evangélium

Vasárnapi homiliaA KMÉM-Pax Romana mozgalom 'Bene-Rajna' csoportjának záró tanulmányi összejövetele 2007. november 10-11-én lesz  Maarssenben, a Priorij Emmaus (Diependaalsedijk1 17.) konferencia-központban. A "Hol áll ma a keresztény értelmiség" című konferencia előadói: Farkas Beata (Szeged), Keresztesné-Várhelyi Ilona (Debrecen) valamint Ft Blankenstein Miklós (Esztergom). Jelentkezés Mustó Sándornál: Vechtoever 7. 3555 SX Utrecht. Mielőbbi jelentkezés az elszállásolás miatt szükséges.


Segélyakciók híreiből:
Hazai magyar tájakat járva hála Istennek többször találkozunk teljesen újkeltű vallási témájú köztéri szimbólumok, szobrok felállításával (a közelmúltban pl. Szt. Erzsébetről). De fontos a régiek karbantartása is. Noha feltűnően sokat tesznek önerőből, a mai gazdasági helyzetükben külhoni adakozók sokat segíthetnek ebben. Most alábbi felkérést kaptuk:
Tamási város Helytörténeti Alapitványa keres a r.k. templom kertjében álló Boldogságos Szűzanya Mária tiszteletére felállitott szobor restaurálásához anyagi támogatokat! Fligh Andras faragott kőből keszített műve 200 éves, városuk első köztéri szobra. Közadakozás segitségevel sikerülne ezt megmenteni az utókor számára. Hollandiában önkéntes ügyintező: Dencz Zsuzsanna. Hollandiai bankszámla: 31 18 35 341; Capelle a.d. Ijssel. Hozzájáruláskor tessék feltüntetni: "Mária szobor Tamási".


Városmisszió Budapest 2007

Már II. János Pál pápa fontosnak tartott Európa nagyvárosai püspökeinek "Városmisszió" néven indított kezdeményezéseit.
A magyar Erdő Péter bíboros a szeptemberre meghirdetett budapesti városmisszió célját így határozta meg: Elősegíteni, hogy tanúságtételünk által az emberek találkozzanak az élő Jézussal. Új módon kell bemutatnunk hitünk gazdagságát a világnak. Nyilvánosan is fel kell mutatnunk Krisztus jó hírének jelét és mindazt a kulturális és emberi gazdagságot, amit a kereszténység Európában ma is hordoz. Ezért hát bátran, de nem agresszívan, a modern hírközlés, a látvány, a művészetek és a zene eszközeit is felhasználva fordulunk Európa nagyvárosainak lakóihoz. Bécs, Párizs, Lisszabon és Brüsszel közösségeinek, 2007 őszére, Budapestre hívjuk. Várjuk a missziós városok püspökeit és képviselőit, a környező országok és a távoli világrészek érdeklődő püspökeit és hívőit. Tartsanak velünk az imádságban, valamint a kulturális és lelki programokban! A kölcsönös tapasztalatok egymást erősítik hitünk örömének továbbadásában. Így válik napjainkban ez a tanúságtétel is ténylegesen világméretűvé, a szó jó értelmében globálissá.
A katolikus magyar sajtó már eddig is számtalan a városmisszióval kapcsolatos hitéleti kezdeményezésről (imahadjárat, zarándoklat, ifjúsági megmozdulások, stb.) számolt be. Adja a jó Isten, hogy a folyó és várható rendezvények a hitbeli elmélyülést és az erkölcsi tábor szélesedését eredményezzék.

A Városzmisszió egyik fő rendezője Bajzáth Ferenc atya. November 3-i vianeni lelki napon fogjuk őt a misszió eredményeiről meghallgatni és tapasztalatait összevetni a nyugati nagyvárosok hasonló szükségleteivel: 10.00 órától a 16.00 órai szentmiséig. Magyar Otthon Vianen, Langeweg 145-el szemben.
100 éves a Cserkész Világmozgalom

Lord Baden Powel angol katonatiszt maga sem gondolta, hogy milyen világmozga- lommá fogja kinőni magát a cserkészet, amikor 1907 nyarán Anglia déli partjához közeli Brownsee szigetére első ízben vitte táborozni London rakoncátlan kamaszfiait. Szakadó esőben, kezdetleges, beázó sátrakban tanyázva, de a közösségi fegyelemhez igazodva, élményt és barátokat szerezve, történelmet írtak.
Erről emlékeztek július 27 és augusztus 8 között a Chelmsford-i Hylands Parkban, rendezett 21. Világjamboreen. A 4-évenkint, más-más országban sorra kerülő nagytáboron most 160 ország 40 ezer(!) cserkészfiai és leányai vettek részt. A holland kontingens volt a legnagyobb és meghaladta a 700 főt, a magyar kontingenshez csatlakoztak az utódállamok magyar cserkészei, így összesen 565-en szerezhettek életreszóló élményt. Egy részük Gödöllőröl kerékpáron tette meg az 1800 km-es utat! http://www.dzsemboricsapat.hu.
A Magyar Cserkészmozgalom 1912-ben bontott zászlót és 1933-ban rendezte a híres gödöllői jamboreet. Az 1948-as kommunista betiltást követően Nyugaton alakult újjá a szövetség és őrizték a lángot, míg 1989-ben azt Magyarországon is újra meggyújthatták. A mai fiatal magyar szülőknek sok minden új, hiszen nekik nem adatott meg az élmény mint az ő szüleiknek. De bakapcsolódni sohasem késő, gróf Teleki Pál miniszterelnök volt amikor rövidnadrágban leült a cserkészek tábortüzéhez!
A hazai Magyar Cserkész Szövetség ma közel 1000 csapatot számlál, a Külfőldi Magyar Cserkészszövetség az öt világrész magyar központjainak csapatait fogja össze (http://www.KMCSSZ.org). A hollandiai Attila csapat eddig két generáció fiataljait nevelte fel, amit megkönnyített, hogy szüleik is egykor cserkészek voltak. Most az új, fiatal szülők bekapcsolódásától függ, hogy - a magyar iskolák mellett - sikeresen beindul-e egy hangulatos, 'harmadik' generációs, magyar cserkészélet Hollandiában (lásd: "Vianeni Gyermeknap").
Más reklámmentes honlapok t.k.:
Startlap
Startpagina
Wikipedia lexikon
Internet Értelmező Szótár
Google
ma a legjobb kereső

Új Magyar Évezred
negyedéves, érték- orientált kiadvány

Magyar Népdalok a Világhálón
300 zenélő népdal- kotta gyűjteménye.

Hírlevelünkről:

Négyszer évente megjelenő egyház- községi Hírlevelün- ket minden érdeklő- dőnek megküldjük, aki azt kéri, e-posta címmel rendelkezik és azt megadja.
A Hírlevél utolsó száma (esetleges programváltozá- sokkal) a weben is olvasható:
Hollandiai R.K. Egyházk. Hírlevél

E-posta címeiket továbbra is várjuk. Aki nem tart igényt Hírlevelünkre, kér- jük jelezze azt. Köszönjük!


Szerkesztőség: nickl001@planet.nl

Nyomtatáshoz Hírlevelünket a web-oldalunkról kell az Internet Expolorer-be behívni, ott a pagina instelling -gel a széleket 8 mm-re beállítani, majd az afdrukvoorbeeld -del ellenőrizni és azután nyomtatni.
Ismered Magyarországot?

Kalocsa, a Közép-Duna-mente hangulatos városa egyidős a magyar államisággal. A Dél-Alföldi település három okból is híres: Először is egyházi múltja miatt, hiszen 1000 év óta a magyar katolikusok egyik központja, érseki székhely. Műemlékei is páratlanok.


Másik híressége népművészeti remekei. A kalocsai hímzés sajátos szépségei úgy a népviseletükön keresztül mint használati tárgyaikon keresztül köszöntenek ránk. Képeink önmagukban beszélnek:

Kalocsa harmadik híressége a paprika. A Dél-Alföld hamar felmelegedő homoktalaja különösen alkalmas termesztésére. Ennek a tájnak lett értékes növénye a fűszer- paprika, mely nem csak ízesítőként, de a szemnek is csemegét jelentve -száradást szolgáló- zsinórra fűzött, majd a házak tornácát díszítő füzéreivel.
(Baloldali képünk: Paprikamúzeum. )
.
HÍRLEVÉL ARCHÍVUM