Szentháromság
Vereniging ter bevordering van het geestelijke leven van de r.k. Hongaren in Nederland - Ingeschr. b.d. K.v.K 's Hertogenbosch
Nr 40217046
Giro: 1999017 (Utrecht)
Correspondentieadres:
Oranjehof 13.
3761 KB Soest
bohus001@planet.nl Telefon: 035-601-0837
Hollandiai Katolikus Magyar Egyházközségi Hírlevél
Megjelenik 4 x évente - 2007/2 - június

Contactblad van de r.k. Hongaren in Nederland
Samenvatting
Pinksteren bracht ons weer dichter bij de GEEST, die ons dagelijks bewaart, begeleidt en bezielt, vooral, wanneer wij in staat zijn in onze luidruchtige tijd ook stille boodschappen waar te nemen.
In de zomermaanden verblijft geen Hongaarse priester in Nederland. Behalve de hieronder genoemde dienstsen wordt iedereen verzocht aan de diensten van zijn eigen Nederlandse parochie deel te nemen.
Wij berichten hieronder verder over een aantal actuele religieus-kulturele onderwerpen. O.a. krijgen daarbij drie heiligen de aandacht: de hl. Stephanus, de 800 jaar geleden geboren hl. Elisabeth en de pas heiligverklaarde Nederlandse missionaris Karel Houben.

                        ÖRÖK SZERZŐDÉS

Ember, őrizd meg a neked teremtett életet és élővilágot,
            ne légy önmagad kufárja

Ember, ne feledd!
            Minden utódodat neked kell nevelned
            az ember-megmaradás erkölcsére.

Ember, neked kell tanítanod gyermekeidet
            a megbékélés és megbocsátás vállalásába.

Ember, tanuld megkeresni, megtalálni és
            megtartani a lelkedet.

Ember, ne feledd, az Úrral kötött felmondhatatlan,
            szivárvánnyal jelölt szerződésedet.

Ember, vedd észre, hogy neked nyílik a sok virág,
            neked kél a nap és téged altat az éj,

Ember, ne feledd!
            Őrizned kell a Teremtőtől kapott életed.

Renn Oszkár (2005. dec.31) 


Szentmisék
istentiszteletek

07/3 Hírlevelünk:
szeptemberben

Kérjük a hívőket, hogy az alábbiak mellett saját holland egyházközségük szentmiséin is vegyenek részt.

Utrecht/Vianen:


Hága:

Rotterdam:

Eisden (B):
aug. 26.


szept. 2.

szept. 2.

szept. 2.
12.00 ó. közös katolikus és protestáns istentisztelet a Vianeni RK temp- lomban, Brederostr. 2: (pastoor J. Wanink SCJ és drs. M. Tüski)

12.00 ó. szentmise St.Liduinekerkz. Kon.Sophiestr.45. (past. Kwaaitaal)

15.00 ó. ima és áldozási istentisztelet Una Sancta, K. Doormanstr. 337

11.00 ó. szentmise, St. Barbara templom (Dobai Sándor atya)

Érdemes
lelőhelyek
a 'Hálón'
Egyházi honlapok:

Magyar Katolikus Egyház
(hírösszefoglalók, intézmények, rendek, címek)

Virtuális Plébánia modern, sokoldalú, pasztorációs honlap

Szervezetek honlapjai:

HÁLÓ

Magyar Karizmatikus Mozgalom

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

Jelentős katolikus irodalom (honlapok):

Katolikus Lexikon

Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Új Ember
katolikus hetilap

IGEN
katolikus havilap és hírlevél (2-hetente)

Képmás
családmagazin

Katolikus web- kiadványok gyűjteménye
200 magyar és 25 külföldi honlap


Ifjúsági honlapok:

Regnum Marianum

Magyar Cserkészszövetség

Külföldi Magyar Cserkészszövetség
Hollandiai Szent István ünnep Vianenben augusztus 26-án:

Az ünnep vasárnap, augusztus 26-án 12 órakor a Vianen-i r.k. templomban (Brederostr. 2) közös katolikus és protestáns istentisztelettel kezdődik.
Közös ebéd után a Magyar Otthonban (Langeweg 145 sz. házzal szemben)
15 órakor ünnepi előadást tart Dr. Karancsi Adrienn.

Szent István nap a magyar kultúrában egyházi és társadalmi ünnep, olyan, amilyenre büszkék lehetünk. Hiszen alkotmány értékűek voltak Szent István intelmei Imre fiához, egy olyan korszakban, amikor a legtöbb európai ország még nem rendelkezett alkotmánnyal. A kommunizmus éveiben az államvezetés megpróbálta ezt a napot átkeresztelni "kenyér-ünnepnek", de mint tudjuk, sikertelenül. A budapesti Szent-Jobb körmeneten az egyházon, rendeken és a számtalan népi küldöttségen napjainkig érezhető, látható a magyarság igazi hozzáállása első királya emlékéhez. Tükrözi ezt számtalan újkeltű Szent István szobor is országszerte, mint pl. az Esztergomi Vár bástyáján díszlő koronázási szobor (képünk), ugyananúgy mint a számtalan, róla szóló népénekünk mondanivalója.
"Web-olvasók" itt megszólaltathatják pl. a csángó  Ó Szent István dícsértessél... népéneket.KMÉM-Pax Romana kitűntetés ir. Polgár Kornélnak:

A Magyar Pax Romana - KMEM, emlékérmet ad évenként, egy hazai és egy külföldi személynek, akik a Pax Romana ügyében kimagaslóan dolgoztak. 2007-ben ezt Magyarországon, Farkas Beata egyetemi docens (Szeged), külföldön ir. Polgár Kornél kapták. Utóbbi érmét a KMEM megbízásából Budavári Gábor adta át Hágában. A kitüntetett ezirányú munkája magyar értelmiségi körökben közismert. A kitüntetéshez szívből gratulálunk, és további jó egészséget kivánunk.
Itt közöljük, hogy a Bene-Rajna MPR-KMÉM záró találkozója 2007. november 10-11-én lesz Maarssenben.

Arany Érdemkereszt Tüski Istvánnnénak

Nemzeti ünnepünk, az 1848-as forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából, a hágai magyar nagykövetségen rendezett fogadáson, a hollandiai magyarság képviselőinek jelenlétében, ünnepelyes keretek között került sor a Magyar Köztársaság elnöke által a nemzeti ünnep alkalmából adományozott állami kitűntetés átadására. Szentiványi Gábor nagykövet méltató szavak kíséretében adta át Tüski Istvánnénak a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetést. Szívből gratulálunk!
Tüski Istvánné, Márta asszony negyven éve szerényen és fáradhatatlanul munkálkodik férjével és családjával együtt a hollandiai és határontúli magyarság helyzetének és kapcsolatainak javitása érdekében.


Beszámoló a május 28-29-i echternachi zarándoklatról (Jongerenbedevaart)


Echternachi katedrális
Pünkösd-hétfőn éjszaka, számomra ismeretlen kisvárosba, a Luxemburgban lévő ősi zarándokhelyre, Echternach-ba, Szent Willibrord sírjához zarándokoltunk a hollandiai magyar katolikusok lelkiéletét oly áldozatos szeretettel segítő Leo Elshout és a wassenari plébános vezetésével. 12-en vállalkoztunk az útra, mely Pünkösd-hétfőn éjfélkor közös liturgiával kezdődött a wassenari templomban. A zarándoklat "nehéz" részét, az éjszakát végigimádkoztam az ott és az itthon élő magyarokért. Másnap, Pünkösd-kedden több mint 10.000 zarándokkal ünnepeltünk együtt. A szentmisét az utrechti érsek úr vezette, több püspök, közöttük a volt magyar nuncius, Angelo Acerbi és közel 70 pap részvételével. Örömmel miséztem én is velük együtt, a közös könyörgés egyik invokációját kérték tőlem. Ezt imádkoztam:
"Lord, come, live in your people and strengthen them by your grace. Help them to remain close to you in prayer, and give them a true love for one another." (Arra kértem az Urat: adjon nekünk Hollandiában és Magyarországon kegyelmet és erőt az imádsághoz, igaz szeretetet egymás iránt.)
A szentmise utáni pünkösdi "tavaszváró" színes, zenés forgataga is szép volt. Ez a vidámság, együtt ünneplés ugyancsak ránk férne elfáradt, egymás ellen acsarkodó otthoniakra!
Hazafelé jövet két görög-katolikus és egy bencés kolostort látogattunk meg: az egyikben görög-katolikus testvéreinkkel egy "utrénye-n", litánián ünnepeltünk együtt.
De jó lenne, ha a jövőben még több magyar katolikus venne részt egy-egy közös zarándoklaton!
Bajzáth Ferenc plébános.

Meer in het verslag van Leo Elshout: Echternach-bedevaart 2007

Ökuménikus szellemiségű magyar honlapok:

Kajata
ökuménikus fórum

Magyar Keresztény Portál


Fontosabb holland katolikus honlapok:

Katholieke kerk op het web

Katholiek Nederland
A Vatikáni TV holland adásai is

Katholiek Nieuwsbl

RORATE RK Nieuws


Fontosabb holland ökuménikus honlapok:

KerkNet

Samen Op Weg

Rádió és TV az Interneten

A legtöbb magyar internet rádió és TV közvetlenül elérhető a Magyarportál
oldalon keresztül

Rövidhullámon és interneten sugároz a
Szent István Rádió
(minden reggel 7.00 órakor szentmise)

és a Mária Rádió (minden este 18.00 órakor szentmise)

Napi evangélium

Vasárnapi homiliaHalottaink: Május 16-án Limmenben, 97 éves korában elhunyt a közismert és szeretett Aloysia (Hetesy Erzsébet, Anna) nővér (lásd alábbi megemlékezésünket).
83 éves korában Nagykőrösön, Magyarországon elhunyt Túry Ferenc. 1956 után évtizedekig a hollandiai magyar közösség ismert személyisége, az első hollandiai magyar cserkészcsapat alapítója, később a Burg Kastl-i gimnázium tanári karának tagja. Életéről az Új Magyar Évezred nyári számának  cserkész  rovatában számolunk be. Emléküket őrizzük!


Elhunyt Aloysia nővér

Szerzetesnővéreket a Teremtő nem egyszer különösen hosszú élettel ajándékoz meg. Így történt ez Hetesy Erzsébet, Aloysia nővérrel is. Ahhoz a "gyermek- generációhoz" tartozott, amelyik az I. világháborút követően hollandiai vendéglátókhoz jöhetett egy kis felüdülésre, mint a háború következtében nehézsorsú hazai családok gyermeke. A belgiumi és hollandiai gyermeküdül- tetéseket -katolikus részről- a 1949-ben elhunyt Mgr. Dr Knebel Miklós szervezte. A gyerekek többnyire gyermektelen házastársakhoz kerültek. A kapcsolatok megmaradtak, sokan közülük később ismét meglátogatták vendéglátóikat, néhányan itt is maradtak, így Aloysia nővér is. Egy családi példakép alapján szerzetesnővér lett. 1932-ben belépett a Szent Julianna Kongregációba.

Kezdetben ingyenes csecsemő- kismama- gondozást vállaltak az akkor 8-10 gyerekes katolikus családoknál, később szociális munkát.
1956-ot követően derekasan kivette részét a Hollandiába érkező magyar menekültek segítésében az ország több részén, segítve egyben a mindenkori magyar lekészeket.
A közelmúltig imáival és jelentős anyagi támogatással segítette Erdélyben a magyar papnevelést, ugyanakkor a hollandiai magyar egyházközségünkről sem feledkezett meg.
A Liegeből átjött Dobai Sándor atya temette.

Segélyszervezetek híreiből

A Szent István Alapítvány szervezője Udvarhely Tibor (napszemüveggel) meglátogatott Kárpátalján néhány általunk segélyezett családot. A kép a hatgyerekes család beregszászi vályogháza előtt magáért beszél. A szegénység szinte leírhatatlan. A Családok a Családokért akciót a Szent István Alapítvány kezeli: A Stichting. St. Stephan bankszámlája: Postbank 33 64 00 (Zevenaar). Adományok befizetése és felvilágosítás: T.J. Udvarhely, Zonegge 09-10, 6903 EV Zevenaar; T: 0316-330061 Sokgyermekes családok segélyezésére további támogatókat keresünk.


Ismét holland misszionárust avatott szentté a katolikus egyházfő.

2007. június 3-én XVI. Benedek pápa szentté avatta Karel Houben limburgi születésű 1893-ban elhunyt passionista szerzetest. Egy molnármester fiaként született Munstergeleenben (Sittard mellett) 1821-ben. Korán vonzotta a szerzetesi élet. 1845-ben a belgiumi Ere-ben belépett a passionista szerzetesek rendjébe, akik öt év múlva mint misszionárust Angliába, majd kevéssel később Írországba küldték. Fő hívatásának tekintette a Dublin közeli szegény munkások lelkigondozását. Ennek során számtalan betegekért mondott imája talált meghallgatásra az Úrnál, amiért hívei szeretetükbe zárták.

Munstergeleenben megtekinthető még a malom, ahol Karel Houben született. A falu népe abban most kápolnát és kiállítást rendezett be a szentjük emlékére.
Más reklámmentes honlapok t.k.:

Startlap

Startpagina

Wikipedia lexikon

Internet Értelmező Szótár

Google
ma a legjobb kereső

Új Magyar Évezred
negyedéves, érték- orientált kiadvány

Magyar Népdalok a Világhálón
300 zenélő népdal- kotta gyűjteménye.


Hírlevelünkről:

Négyszer évente megjelenő egyház- községi Hírlevelün- ket minden érdeklő- dőnek megküldjük, aki azt kéri, e-posta címmel rendelkezik és azt megadja.
A Hírlevél utolsó száma (esetleges programváltozá- sokkal) a weben is olvasható:
Hollandiai R.K. Egyházk. Hírlevél

E-posta címeiket továbbra is várjuk. Aki nem tart igényt Hírlevelünkre, kér- jük jelezze azt. Köszönjük!


Szerkesztőség: nickl001@planet.nl
800 éve született Árpádházi Szent Erzsébet  (II. rész)

Mint legutóbbi kiadányunkban írtuk, a Magyar Katolikus Egyház 2007-et Szent Erzsébet évnek hirdette meg. Országszerte, de a határokon túl is számtalan helyen emlékeznek meg róla. A magyar posta emlékbélyeget adott ki tiszteletére (képünk).

Az alábbiakban egy kis válogatást állítottunk össze tiszteletét őrző magyar és holland jelképekből:

Szent Erzsébet szobra a pozsonyi
vár tövében

Szent Erzsébet szobra a budapesti
ErzsébetvárosbanJózsa Judit: Sz.Erzébet,
'magyar nagyasszonyok'

Szent Erzsébet a Vianen-i
r.k. templom ablakán

Szent Erzsébet szobra a hel-
mondi Eusebius templombanNyomtatáshoz Hírlevelünket a web-oldalunkról kell az Internet Expolorer-be behívni, ott a pagina instelling-el a széleket 9 mm-re beállítani, majd az afdrukvoorbeeld-el ellenőrizzni és azután nyomtatni.
.
HÍRLEVÉL ARCHÍVUM