Szentháromság
Vereniging ter bevordering van het geestelijke leven van de r.k. Hongaren in Nederland - Ingeschr. b.d. K.v.K 's Hertogenbosch
Nr 40217046
Giro: 1999017 (Utrecht)
Correspondentieadres:
Oranjehof 13.
3761 KB Soest
bohus001@planet.nl Telefon: 035-601-0837
Hollandiai Katolikus Magyar Egyházközségi Hírlevél
Megjelenik 4 x évente - 2007/1 - március

Contactblad van de r.k. Hongaren in Nederland
Samenvatting
De misterie van Pasen inspireert ons elk jaar weer om stil te staan bij het eindig zijn van ons aardse leven, de dood en het leven dat wij na ons overlijden tegemoet zien. Kunstenaars van alle tijden probeerden iets vast te leggen van Jezus' kruisiging, ter graflegging en opstanding. Rembrandts tekening schetst de verbaasde vrouwen bij het lege graf van de Heer.
In deze voorjaarsuitgave memoreren wij hieronder o.a. de Hongaarse kerkdiensten t.e.m. mei 2007 en berichten over enekele kerkelijke en culturele evenementen.

Mi történt?

... mire a kő
végül elhengerült,
a sötétség a sírban
kimerült. Harc volt,
és győzött a Fény
a feltámadás reggelén!

Robajjal történt-e,
vagy nesztelen:
a végest áttörte a végtelen.
Új törvényt szült
új dimenzióval
az első húsvét reggelen!

Pontokká válnak a kérdőjelek:
miért és hogyan?
- Ezt nem érti meg,
csak az, akit elöntött a Fény
saját húsvétja reggelén!
                                            L.V.

Rembrandt: A sírhoz siető asszonyok üresen találják azt...


Szentmisék
istentiszteletek
lelki napokLegközelebbi
Egyházközségi
Hírlevelünk:

júniusban
jelenik meg
(2007/2)

Hága:

Rotterdam:Hoensbroek:


Helmond:

Utrecht/Vianen:


Arnhem/Velp:
március 18.
április 1.
április 8.
május 6.
június 3.

április 1.
május 6.
június 3.

március 24.
április 1.

március 25.

március 31.


március 25.
11.00 ó. nemzetközi szentmise a St Martha templomban (Hoefkade)
12.00 ó. virágv. szentm. St.Liduine kerkz. Kon.Sophiestr.45 (Mustó atya)
12.00 ó. húsvét: gör.kat.szentm. bizánci k.(Lakatos a.) R'damiaknak is
12.00 ó. szentmise (pastoor Kwaaitaal)
12.00 ó. szentmise (Bajzáth atya)

15.00 ó. virágvas. szentmise Una Sancta K. Doormanstr. 337 (Mustó atya)
15.00 ó. ima és áldozási istentisztelet
15.00 ó szentmise (Bajzáth atya)

15.00 ó. szentmise St. Janskapel/Markt (Mustó atya)
11.00 ó. szentm. Eisden (B) St Barbara templ. (Dobai a. 00-32-4-223 3910)

12.30 ó. szentmise St Pauluskerk, Paulus Potterstr. 1. (Mustó atya)

16.00 ó. szentmise Vianeni M.Otthon Langeweg 145-el szemben
ugyanott 10.00 tól lelki nap és gyónási lehetőség (Mustó atya)

15.45 ó. szentm. új címen Velpen: Verzorgingstehuis CASA INTERMEZZO, Broekstraat 11. 6882 GZ VELP (Mustó atya).  Térkép:   www.kaart.nl

Érdemes
lelőhelyek
a 'Hálón'
Egyházi honlapok:

Magyar Katolikus Egyház
(hírösszefoglalók, intézmények, rendek, címek)

Virtuális Plébánia modern, sokoldalú, pasztorációs honlap

Szervezetek honlapjai:

HÁLÓ

Magyar Karizmatikus Mozgalom

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

Jelentős katolikus irodalom (honlapok):

Katolikus Lexikon

Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Új Ember
katolikus hetilap

IGEN
katolikus havilap és hírlevél (2-hetente)

Képmás
családmagazin

Katolikus web- kiadványok gyűjteménye
200 magyar és 25 külföldi honlap


Ifjúsági honlapok:

Regnum Marianum

Magyar Cserkészszövetség

Külföldi Magyar Cserkészszövetség
Lelki napok és gyónási lehetőség:

Mustó atya nagyböjti elmélkedéseket tart bűnbánat liturgiával március 28-án és 29-én este 19.30 kor Hágában (St. Liduine kerkzaal). Szombaton, március 31-én Vianenben a Magyar Otthonban lesz lelki nap és gyónási lehetőség d.e. 10.00 órától. A nap 16.00 órakor szentmisével zárul. Mustó atya elérhetősége: 030-2468717.

Jongerenbedevaart / ifjúsági zarándoklat

Op 29 mei, de 3e Pinksterdag gaat een jongerenbedevaart naar het graf van de apostel van Nederland, Sint Willibrord, die begraven ligt in Echternach in Luxemburg. De bedevaart start op 29 mei in Wassenaar om 01.00 uur met het reisgebed. Om 08.00 uur is de pontificale hoogmis in de basiliek van Echternach, Luxemburg.
Na de viering is de bidprocessie en daarna de springprocessie met een tiental duizend jongeren. Rond 14.00 zijn alle plechtigheden afgelopen. Er is dan een vrij uurtje en daarna gaat de groep naar de Abdij van het Heilig Kuis in Chevetogne, België. Daar vieren wij de vesper in de Grieks-Katholieke ritus mee met de monniken in de prachtig versierde kerk vanwege het Pinksterfeest.
De organisatie ligt in handen van de jongerengroep M25.( Mattheüs 25) Wassenaar.
Pastoor Bajzáth uit Budapest gaat dit jaar mee en nodigt de Hongaarse jongeren in Nederland uit zich bij hem en 2 jongeren van de internationale stadmissie uit Budapest aan te sluiten.
Opstappen op de bus onderweg is mogelijk. De route is Den Haag, Rotterdam, Dordrecht, Antwerpen, Luxemburg. De kosten zijn 50 euro p.p. Thuiskomst in Den Haag rond 22.30 uur. Aanmelding z.s.m. in verband met het bestellen van de bus bij: L.C. Elshout, tel 070-5111030 of via e-mail leo.elshout@wanadoo.nl
(Bajzáth atya elérhetősége azon a héten: 06-27150857).


Keresztelők:


2006. december 9-én keresztelték Maldenban Mariska de Haas és Orbán Krisztián leányát
Annefleur, Erzsébet, Máriát

2007. február 4-én Rotterdamban Stanco atya keresztelte Tripe Katalin és R.S. Janssen fiát Christián, Róbertet
2006. október 21-én keresztelte Hoensbroekban Bajzáth atya Radics László és Nagy Gabriella fiát Dante-t.
A jó Isten éltesse valamennyiüket sokáig!


Királyi kitüntetést kapott Corona nővér

2007. január 25-én Hága polgármestere W.J.Deetman " Ridder in de Orde van Oranje-Nassau" kitüntetést adott át Corona (Magyar Ilona) nővérnek fáradhatatlan munkájáért amit szülőföldje, és Erdély magyarjainak megsegítésével, továbbá a hollandiai magyarok érdekében tett.
Az ünnepi fogadáson a hágai városházán jelen voltak Szentiványi Gábor nagykövet, gróf Festetics Dénes konzul Bajzáth Ferenc atya Budapestről, a Hollandiai Magyar Federáció, a Hollandiai Római Katolikus Egyházközség és a Zusters der Liefde képviselői, továbbá a Budapest-i Szent József Egyházközség Baráti Köre Alapítványnak képviselői. Személyes rokonságából jelen voltak leánytestvérének és holland férjének gyermekei. Corona nővér és leánytestvére az első világháborút követő gyermekvonatokkal jött Hollandiába.Magas kora ellenére Corona nővér élvezte a polgármesteri iroda kiváló gondozásában megrendezett tiszteletadást.


Halottaink:

Delftben, 2007. január 10-én elhunyt ir. Schannen Oszkár (Szombathely 1931), egyetemi docens, a hágai magyar egyházközségi csoport szerény, mindenki által becsült vezetője.
Dordrechtben, január 5-én, 86 éves korában elhunyt Szmilkó György ; Rotterdamban szintén januárban elhunyt Bijlo Manusné (szül. Ravasz Jolán). Emléküket őrizzük!


Ökuménikus szellemiségű magyar honlapok:

Kajata
ökuménikus fórum

Magyar Keresztény Portál


Fontosabb holland katolikus honlapok:

Katholieke kerk op het web

Katholiek Nederland
A Vatikáni TV holland adásai is

Katholiek Nieuwsbl

RORATE RK Nieuws


Fontosabb holland ökuménikus honlapok:

KerkNet

Samen Op Weg
Rádió és TV az Interneten

A legtöbb magyar internet rádió és TV közvetlenül elérhető a Magyarportál
oldalon keresztül

Rövidhullámon és interneten sugároz a
Szent István Rádió
(minden reggel 7.00 órakor szentmise)

és a Mária Rádió (minden este 18.00 órakor szentmise)

Napi evangélium

Vasárnapi homilia

Segélyszervezetek híreiből

Egyházközségünk tagjai több magyarországi és határokon túli segélyakcióban vesznek részt. Mindig örülünk, ha visszajelzést kapunk a segélyezettektől. Ilyen drámai felvételt azonban, mint a mellékelt még sohasem kaptunk. Az Ukranja/Beregszász-i "Családok a Családokért" akciónk egyik segélyezett 7-gyermekes családjának legkisebb, képünkön még karban ülve látható gyermekét, édesanyja kezéből kirántotta és elvitte a 2006-os tiszai árviz!
Ez az eset jellemzi számos segélyezett család élet és lakáskörülményeit Kárpátalján, amit itt Hollandiában szinte nem is tudunk elképzelni. A kárpátaljai Családok a Családokért akciót a Szent István Alapítvány kezeli: A Stichting. St. Stephan bankszámlája: Postbank 33 64 00 (Zevenaar). Adományok befizetése és felvilágosítás: T.J. Udvarhely, Zonegge 09-10, 6903 EV Zevenaar; T: 0316-3300. Sokgyermekes családok segélyezésére további támogatókat keresünk.


800 éve született Árpádházi Szent Erzsébet

Árpád-házi Szent Erzsébet (Sárospatak, 1207. -Marburg, 1231. november 17.)
II. András
magyar király és merániai Gertrúd lánya volt. A magyar történelem mint egyik legkiemelkedőbb Árpád-házi szentjeként tartja számon. Házassága révén német nyelvterületen is nagyon ismert (Thüringiai Szent Erzsébet). Hollandiában mint Hl. Elisabeth van Hongarije ismerik és számos templom üvegablakán ábrázolják, köztük pl. a Vianen-i katolikus templomban ablakán.
Budán keresztelték meg, fényes pompával. I. Hermann thüringiai őrgróf kérésére Erzsébetet a kor szokásának megfelelően négyéves korában eljegyezték Hermannal, az őrgróf fiával. Erzsébet Eisenachba, majd Wartburgba került. Vőlegénye, a betegeskedő Hermann 1216-ban 19 évesen meghalt. Ezt követően Hermann öccse, Lajos jegyezte el. Az esküvőt 1221-ben tartották Eisenachban. Erzsébet a nála 7 évvel idősebb Lajossal boldog házasságban élt. Három gyermekük született: Hermann, Zsófia, és Gertrúd.

A Wartburg-i vár, ahol nemzeti színű szalagos
koszorúval díszítve ma is tisztelettel őrzik
Szent Erzsébet egykori lakhelyét.

Férje 1225-ben II. Frigyes oldalán, aki ígéretet tett III. Ince pápának, keresztes hadjáratra indult. Erzsébet -férje távolléte alatt- az ország elesettjeivel foglalkozott, adakozott, kórházat alapított. A rokonság nem nézte jó szívvel ezt a 'pazarlást', noha férje mindezt jóváhagyta. Lajos 1227. szeptember 11-én elhunyt.
A rokonság ekkor megfosztotta a 20 éves Erzsébetet a családi vagyon kezelésének a jogától és férje birtokainak jövedelmétől. A fiatal édesanya ekkor újszülöttjével észrevétlenül elhagyta Wartburgot, majd két másik gyermekét is elhozatta. Fonással tartotta fenn magát, gyermekeit a megmaradt ékszereiből neveltette. A mélyen vallásos Erzsébetet ezután Eckbert bambergi püspök fogadta be Pottenstein várába. Később II. Frigyes császár kezét is megkérte, ám Erzsébet nem akart újabb házasságot kötni.


Szent Erzsébet szobra
a Pottenstein-i vár udvarán

A család javaslatára Mar- burgba költözött. Assisi Szent Ferenc harmadrendi lett és ezután egyszerű, szürke köntösben járt. Bár II. András hívta, gyermekei neveltetése miatt nem tért vissza Magyarországra .

Erzsébet 3 nappal előbb megmondta halálának napját. Sírja mellett számos csodás esemény történt. IX. Gergely pápa avatta szentté 1235-ben. Marburgi sírja fölé Erzsébet-templomot építettek. Magyarországon IV. Béla, Erzsébet testvére építtette tiszteletére az első templomot Kápolnán.

A Magyar Katolikus Egyház 2007-et Szent Erzsébet évnek hirdette meg, ami események, ünnepségek sorozatát jelenti. Az ország számos pontján plébániák, egyházi és világi iskolák, intézmények kiállításokkal, tanulmányi versenyekkel, művészeti pályázatokkal, könyvkiadók szépirodalmi, történelmi, művészeti kiadványokkal is igyekeznek méltón megemlékezni Árpád-házi Szent Erzsébet születésének nyolcszázadik évfordulójáról. A Nemzeti Bank pénzérmét, a Magyar Posta pedig bélyeget ad ki a jubileumi év alkalmából.

Más reklámmentes honlapok t.k.:

Startlap

Startpagina

Wikipedia lexikon

Internet Értelmező Szótár

Google
ma a legjobb kereső

Új Magyar Évezred
negyedéves, érték- orientált kiadvány

Magyar Népdalok a Világhálón
300 zenélő népdal- kotta gyűjteménye.Hírlevelünkről:

Négyszer évente megjelenő egyház- községi Hírlevelün- ket minden érdeklő- dőnek megküldjük, aki azt kéri, e-posta címmel rendelkezik és azt megadja.
A Hírlevél utolsó száma (esetleges programváltozá- sokkal) a weben is olvasható:
Hollandiai R.K. Egyházk. Hírlevél

E-posta címeiket továbbra is várjuk. Aki nem tart igényt Hírlevelünkre, kér- jük jelezze azt. Köszönjük!


Szerkesztőség: nickl001@planet.nl
Élő néphagyomány Bagon

Bag község Pest megye északkeleti szegletében a Galga patak mentén, az M3-as autópályához közel fekszik. Barokk stílusú templomukat gróf Grassalkovich Antal végrendelete szerint építették.


A ma 600 éves, 3400 lelket számláló település eredetileg földműveléssel foglakozó férfiait már régen felszívta a főváros közelsége, asszonyaik, lányaik azonban ünnepkor előveszik díszes népi öltözetüket, mely gazdagon, de visszafogottan díszes és minden korosztályé sajátos.

A nagyböjtben asszonyaik, leányaik fekete ruhát viselnek, egyébként jellemző rájuk a bő, rövid szoknya élénkpiros szegéssel. A szoknyák hossza és az alsószoknyák száma az idők során változott (régen 6-8, ma 2-3). Különösen szépek a fehérvarrásos kendők, a színes felsőszoknyák hímzése és a főkötők változatossága.
A férfiak jellegzetes viselete a fehér ing, azon piros-kék hímzés és színes gombok. Régen bő nadrág, majd posztóból készült zsinóros nadrág csizmával.
A községhez népdalok is kötődnek. Az egyik:
     Piros bagi templom tornya ide látszik
     Az én kedves kisangyalom mással játszik
     Játszadozzál kisangyalom én nem bánom
     Csak a reád rakott csókjaim sajnálom...


Bagi Rozmaring népdalkör
Kinyomtatni Hírlevelünket a legegyszerűbb, ha azt web-címünkről az Internet Expolorer-be hívjuk be, a pagina instelling-el a széleket körben 8 mm-re állítjuk be, az afdrukvoorbeeld-el ellenőrizzük, és azután nyomtatjuk.
.
HÍRLEVÉL ARCHÍVUM