Szentháromság
Vereniging ter bevordering van het geestelijke leven van de r.k. Hongaren in Nederland - Ingeschr. b.d. K.v.K 's Hertogenbosch
Nr 40217046
Giro: 1999017 (Utrecht)
Correspondentieadres:
Oranjehof 13.
3761 KB Soest
bohus001@planet.nl Telefon: 035-601-0837
Hollandiai Katolikus Magyar Egyházközségi Hírlevél
Megjelenik 4 x évente - 2006/4 - december

Contactblad van de r.k. Hongaren in Nederland
Samenvatting
In deze kerstuitgave willen wij aan alle Hongaren in Nederland, hun families en vrienden de groeten en de blijde boodschap van het Kind van Betlehem vertolken. Wij hopen, dat iedereen's kerstwensen uitkomen, en dat in het Nieuwe Jaar allen ook aan waardevolle, niet-materiele prioriteiten toekomen.


Két Karácsony

Fekete bársonyban áll az esete,
úgy sejlik valamire vár...,
mint kócos koldus titkot lesve,
bámészkodik az ablaknál.

Kinyílik végre. Belül fény van.
Kacagó boldog emberek...
Kint HAJLÉKTALAN, nagy papírban
kenyérmorzsákat eszeget.

Nem vár angyalra, harsonára,
neki az ünnep is sivár,
csak"tál étel" vacsorája,
s ha egy gyertyacsonkot talál,

azzal múlatja a percet,
s felidéz néhány dallamot.
Kissza az utolsó cseppet,
amit társa meghagyott.

Ne hagyd az évnek e szent napján,
hogy bárkit is elhagyjanak!
Gondok sötétlő sűrűjében
mindenkire süssön a Nap!

Üzend meg ó királyi Kisded,
Te korban élő kortalan,
hogy leráztál minden bilincset,
s az ünnep már szívében van

annak, ki Tőle nem rohan.

F.E.
Szentmisék

istentiszteletek

lelki napok

Legközelebbi

Egyházközségi
Hírlevelünk:


2007/1   március

Hága:


Rotterdam:
Hoensbroek:


Helmond:


Utrecht/Vianen:


Amsterdam:

Arnhem/Velp:
dec. 25:
január 7:
február 4:
március 4:
április 1:
április 8:

január 7
február 4
március 4
április 1

február 10
március 24

február 11
március 25

február 3
március 31

február 11

március 25
12.00 ó. ima és áldozási istent. St. Liduina kerkzaal Kon. Sophiestr. 45
12.00 ó. szentmise (past.Kwaaitaal), utána kam.koncert magy. művekkel
12.00 ó. szentmise (Stanco atya)
12.00 ó. ima és áldozási istentisztelet
12.00 ó. virágvasárnap: szentmise (Mustó atya)
12.00 ó. húsvét: gör.kat.szentm. bizánci k.(Lakatos a.) R'damiaknak is

15.00 ó. ima és áldozási istentiszt. Una Sancta, K.Doormanstr.337.
15.00 ó. szentmise és keresztelő(!) (Stanco atya)
15.00 ó. ima és áldozási istentisztelet
15.00 ó. virágvasárnap: szentmise (Mustó atya)

15.00 ó. szentmise: St. Janskapel/markt (Stanco atya)
15.00 ó. szentmise (Mustó atya)

12.30 ó. szentmise: St. Pauluskerk, Paulus Potterstr.1 (Stanco atya)
12.30 ó. szentmise (Mustó atya)

16.00 ó. szentm. Vianeni M.Otth. Langew. 145-el szemb.(Stanco atya)
16.00 ó. szentmise (lelkinap) (Mustó atya)

17.00 ó. szentmise Obrechtkerk J.Obrechtstr. 30 (Stanco atya)

16.00 ó. szentmise, pontos cím a márciusi körlevélben (Mustó atya)


Érdemes
lelőhelyek
a 'Hálón'
Egyházi honlapok:

Magyar Katolikus Egyház
(hírösszefoglalók, intézmények, rendek, címek)

Virtuális Plébánia modern, sokoldalú, pasztorációs honlap

Szervezetek honlapjai:

HÁLÓ

Magyar Karizmatikus Mozgalom

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

Jelentős katolikus irodalom (honlapok):

Katolikus Lexikon

Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Új Ember
katolikus hetilap

IGEN
katolikus havilap és hírlevél (2-hetente)

Képmás
családmagazin

Katolikus web- kiadványok gyűjteménye
200 magyar és 25 külföldi honlap


Ifjúsági honlapok:

Regnum Marianum

Magyar Cserkészszövetség

Külföldi Magyar Cserkészszövetség
Beteglátogatás vagy más célú hívását vendéglelkészeinknek szerkesztőségünk továbbítja: 0492-661736.
Bajzáth Ferenc atyát Budepestről - akinek karácsonyi üdvözleteit ezúton tolmácsoljuk - legközelebb 2007 májusában várjuk Hollandiába, amikor a fiatalokkal zarándoklatra készül (06-27150857).
A Limburgiakat - a fenti időpontokon kívül - minden hó utolsó vasárnapján 16.00 órakor magyar szentmisére várják Aachenben a Dóm melletti St. Jakobstr. 19 alatti kápolnában, ahol Lukács József atya misézik Kölnből (00-49-221-238060). A közeli, (belgiumi) Eisdenben a Liege-i Dobai Sándor atya misézik rendszeresen a St. Barbara templomban (T: 00-32-4-223 3910)

Kérünk minden hollandiai magyart, hogy ismerőseikkel is közöljék fenti szentmisék rendjét. Még mindig sokan vannak akiket - sem a helyi csoportokon keresztül, sem központi e-mail Hírlevelünkkel - nem tudunk elérni, míg egyszer véletlenül találkozva  "én soha semmit nem kapok..." panasszal jelentkeznek.
Itt hívjuk fel a hívek figyelmét arra is, hogy - ahol erre igény és adottságok vannak-, a szentmiséket követő kávézást és beszélgetést olykor egy kis élménnyel bővíthetjük, legyen az egy különleges beszámoló, zene vagy vetítés. Az atyáknak -további szentmiséik miatt- sajnos gyakran hamar tovább kell utazniuk.

Halottaink:

Arnhemben, 2006. november 4-én elhunyt Labree-Szegvári Elena Aurelia (1916), Zevenaarban 2006. november 9-én Hitzelberger Károly (1933), valamint Helmondban 2006. október 6-án Glogovátz-Verleg Anna. Emléküket őrizzük!Országos, 1956-os megemlékezés:

A Hollandiai Magyar Federáció rendezésében Rotterdamban megtartott 50 éves évfordulón feltűnően sok honfitársunk vett részt úgy a reggeli istentiszteleteken mint a délutáni ünnepi műsoron, családtagjaikkal együtt. Képünk a Hollandiában, nagyrészt harmadik generációban született magyar származású gyermekeket mutatja, akik a magyar óvodákba és iskolába is járnak. Ők hozták be az ünnepségre az 1956-ban a felkelők által készített és Juliana királynőnek adományozott magyar zászlót. A rendezvényen felszólalt t.k. Mr. P.H. Donner a volt holland belügyminiszter Szentiványi Gábor magyar nagykövet, valamint a hollandiai magyar közélet számos képviselője. Többnek közülük a nagykövet magyar kitüntetést adott át. Az ünnepségen a P.G. Scholtz vezette Liszt Ferenc kórus énekelt, majd a Fülöp Ibolya vezette Búzavirág tánccsoport fellépése zárta azt le.

Itt említjük meg, hogy az országban a fenti, és a TV megemlékezéseken kívül, t.k. a Wageningeni Történész Egyesület, és az 1956-ban Heerenwegenben fogadott magyar diákok is emlékgyűlést tartottak.


Pápai kitűntetést kapott Corona nővér

A rotterdami országos 1956-os megemlékezés alkalmából vehette át Bajzáth Ferenc atya kezéből, a közismert, 90 éves Corona nővér (Magyar Ilona), szerzetesi hívatásához való töretlen hűségével, valamint sokesztendős fáradhatatlan szociális segítőmunkájával kiérdemelt pápai elismerést. Corona nővér az elmúlt évtizedek alatt több jótékonysági megmozdulásnak volt résztvevője és szervezője, nem utolsó sorban az évek óta a budapesti Szent József plébánia szegényeit segélyező Vereniging Vrienden van de St Joseph Parochie-nek. Fenti baráti kör girószámlája: 8241372.


KMÉM találkozó Maarssenben

A Katolikus Magyar Értelmiségi Mozgalom Bene-Rajna csoportja őszi összejöve- telének központi előadója Gábor Dzsingisz, egykori holland diplomata volt, aki "Európába Félúton" című könyvét mutatta be. Az 'Egy diplomata feljegyzéseit' tartalmazó könyv naplószerűen sorolja fel a szerző találkozásait magyarországi kiküldetése alatt, 1999-tól 2005-ig. Feladata ott elsősorban az ország az Európai Únióhoz történő csatlakozása előkészítésének nyomon követése és segítése volt. A diplomata magyar származása és holland kiküldetése rendkívüli találkozásokat tett lehetővé. A könyv műfajából adódó szubjektivitása nem ment a hitelesség rovására. A könyv kapható: Balassi Kiadó Budapest: 00-36-1-483-0750; balassik@t-online.hu

A találkozó másnapján a KMÉM tagszervezet a "hogyan tovább" módját tárgyalta.


Ökuménikus szellemiségű magyar honlapok:

Kajata
ökuménikus fórum

Magyar Keresztény Portál


Fontosabb holland katolikus honlapok:

Katholieke kerk op het web

Katholiek Nederland
A Vatikáni TV holland adásai is

Katholiek Nieuwsbl

RORATE RK Nieuws


Fontosabb holland ökuménikus honlapok:

KerkNet

Samen Op Weg
Rádió és TV az Interneten

A legtöbb magyar internet rádió és TV közvetlenül elérhető a Magyarportál
oldalon keresztül

Rövidhullámon és interneten sugároz a
Szent István Rádió
(minden reggel 7.00 órakor szentmise)

és a Mária Rádió (minden este 18.00 órakor szentmise)

Napi evangélium

Vasárnapi homilia

Szent István templom épül a Székelyföld leghidegebb városában

Gyergyószentmiklós 'Bucsin' negyede hívőinek régi vágya valósul meg most épülő római katolikus templo- mukkal, eddig ott csak az örmény katolikusok rendelkeztek Isten-házával. Sok-sok téglajegyet kellett eladniuk míg megkezdődhetett az építkezés, ami a hosszú, hideg tél miatt még nem is lehetett folyamatos.

Hajdó István plébánosnak sikerült egyben egy valóban rendkívüli elképzelést megvalósítani: azt, hogy Szent István király ereklyéjéből egy darabkát ők is őrizhessenek róla elnevezett új templomukban.
A gyergyószentmiklósiak az első magyar király koponyájának egy darabját gyémánt alakúra csiszolt ólomkristály üvegtömbbe foglalva, a Szent korona hiteles másolatába építve kapták örökségül.

2006 Pünkösd vasárnapjára annyira előrehaladtak a munkálatok, hogy fogadhatták a Szent Korona mását, benne az ereklyével.
Az ereklye megszerzésében jelentős szerepe volt a Szent Jobb őrének, Szabó Géza kanonoknak, Szent István Bazilika plébánosának, a székely- földre szállításnak pedig az egri Segít a város Alapítványnak, illetve az egri Szent György lovagrend tagjainak.

A pünkösdi ünnepi körmeneten az egri és a gyergyószentmiklósi Szent György lovagrend tagjai felváltva, vállukon vitték a Szent-korona másolatába rejtett ereklyét. Az épülő templom előtt celebrált szentmise ünnepi szónoka Csató Béla, marosvásárhelyi főesperes plébános volt, aki szent királyunk erényeiről beszélt. "Az ereklye által István király szellemisége ível át a mába ezer év távlatából: Kövessük István királyt az imában és a jövő építésében".

Nagylelkű hazai és helybéli adományok ellené- re, a templom még nincs befejezve. Adományo- kat közvetlenül a plébániára várnak: Parohia Romano Catolică Gheorgheni; CF: 4972630
Cont Iban: RO 08 RNCB 0155016313140001.


A médiumok híreiből

Míg a múlt század végén a műholdas rádió és TV-adások jelentették a bővülő választékot (melyekre azután javarészt rátették kezüket a közismerten nem-keresztény politikai, gazdasági és más érdekcsoportok), érdemes a technika új lehetőségeire folyamatosan odafigyelni mivel a műszaki (anyagi) küszöb az adások
fenntartásához folyamatosan csökken.
Már a műholdaknál tény, hogy egy régi "analóg" csatornában ma akár tíz "digitális" adás is elfér, újszerű, hogy a szinte minden lakásba bevezethető interneten keresztül az eddigi szöveg- szerű és hangzó tartalom mellett, meg- jelent a részben kisérleti, de élő TV is.

Keresztény szempontból jelentős, hogy -egy kis optimizmussal tervezve- kis idő múlva, fenntarthatnak -legalábbis idő- szakos- TV-adásokat pl. a pannonhalmi bencések, vagy a budapesti jezsuiták is.

Weboldalunk balszélén található címeket bővítettük. Figyelmükbe ajánljuk most:

- a napi evangéliumok szövegét magyarázattal és imával Horváth István / Szombathely (már 6000 olvasó);
- vasárnapi homiliák Kiss Ulrich S.J. jezsuita atya Budapest (néhány perces video);
Más reklámmentes honlapok t.k.:
Startlap
Startpagina
Wikipedia lexikon
Internet Értelmező Szótár

Google
ma a legjobb kereső

Új Magyar Évezred
negyedéves, érték- orientált kiadvány

Magyar Népdalok a Világhálón
300 zenélő népdal- kotta gyűjteménye.

Hírlevelünkről:

Négyszer évente megjelenő egyház- községi Hírlevelün- ket minden érdeklő- dőnek megküldjük, aki azt kéri, e-posta címmel rendelkezik és azt megadja.
A Hírlevél utolsó száma (esetleges programváltozá- sokkal) a weben is olvasható:
Hollandiai R.K. Egyházk. Hírlevél

Hogyan kinyom- tatni?
Kiadványunkat legegyszerűbb Web-címünkről az Internet Expolorer böngészővel kinyomtatni. Előtte az oldalakat az afdrukvoorbeeld (page preview) paranccsal ellen- őrizzük és ha kell a széleket beállítjuk.

E-posta címeiket továbbra is várjuk. Aki nem tart igényt Hírlevelünkre, kér- jük jelezze azt. Köszönjük!


Szerkesztőség: nickl001@planet.nl
Ismered a Balatont?    Nem, nem nyáron, ....... télen!

A műholdkép ragyogóan mutatja, hogy hogyan fagy be a Balaton a déli, sekélyvizű oldalról szakaszosan az északi, mélyebbvízű oldal felé...
Ha egyszer befagyott, ragyogó korcsolyapálya, jégvitorlapálya é.í.t. gondolja, aki messze él a tótól. Hogy ez nem ilyen egyszerű, és sok minden az időjárásól függ, azt csak a parton élők tudják...

Mert mi van télen, ha nem kedvez az idő? Baloldali képünk 2005. március 16-án készült, amikor már mindenki a Nemzeti Múzeum előtt kabát nélkül, 'bocskaiban' a "Talpra magyart" szavaló fiatalokra gondol... A tó mellett élő természetkedvelők ilyenkor fényképet rögzítenek a természet páratlan csodáiról és a napfürdőről álmodozást túrista prospektus-lapozókra hagyják.

És munka is akad télen a Balaton jegén, régi kenyérkereset, más mint a túristák kiszolgálása, és ez a 'nád'.
A nádszüret hagyományos módon csak a kellő módon befagyott nádas partszakaszokon lehetséges.

A légifelvétel festményi szépségű, de a nádat vágók a jeges szélben nem jégvitorlán gondolkoznak, hanem, hogy mielőbb betakarítsák a termést. Egyébként Hollandiában a tetőfedők magyar nádat használnak.

Ugyanakkor a hazai náddal szakszerű gazdálkodás folyik és nem aratják le évente a teljes termést, hogy a vízimadaraknak is maradjon bújó és fészkelő hely.

Mert jön egyszer végül mégis csak a tavasz, visszavonul a jég, olvad a hó, és a vízimadarak alig várják, hogy a meghagyott nádasban fészket rakhassanak, és kikeljenek az apróságok, még mielőtt túristáktól lesz hangos a part....
És jönnek a túristák, akik fürdeni, napozni akarnak, és barnára sült arcokat akarnak fényképezni... A tél munkáiról, szépségeiről, romantikájáról a legtöbben mit sem tudnak...
.
HÍRLEVÉL ARCHÍVUM