Szentháromság
Hollandiai Magyar Római Katolikus Egyházközségi Tanács
Vereniging ter bevordering van het geestelijke leven van de r.k. Hongaren in Nederland

Ingeschr. b.d. K.v.K
's Hertogenbosch
Nr 40217046
Giro: 1999017 (Utrecht)
Correspondentieadres:
Oranjehof 13.
3761 KB Soest
E-posta: bohus001@planet.nl Telefon: 035-601-0837

Érdemes
lelőhelyek
a 'Hálón'
Alábbi honlapok web-kapcsolatnál lehívhatók


Egyházi honlapok:

Magyar Katolikus Egyház

Magyar Katolikus Püspöki Kar (hírösszefoglalók, intézmények, rendek, címek)

Virtuális Plébánia modern, sokoldalú, pasztorációs honlap

Szervezetek honlapjai:

HÁLÓ

Magyar Karizmatikus Mozgalom

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

Hollandiai Katolikus Magyar Egyházközségi Hírlevél
2006. március

Contactblad van de r.k. Hongaren in Nederland
Samenvatting
In deze uitgave geven wij data en plaatsen van de hl. missen, gelezen in de komende vastentijd door pater Péter Mustó SJ. uit Szeged en de hl. mis, gelezen door pastoor Bajzáth uit Budapest, evenals de grieks katholieke mis op paaszondag door pastoor Lakatos.
Bezoekers van Hongarije kan het niet ontgaan zijn, dat sinds het einde van de kommunistische dictatuur, daar weer kerken worden gebouwd, katholieke evenementen op straat zijn te zien en dat op christelijke feestdagen zelfs de TV vaak rekening houdt met het Hongaarse christelijke erfgoed.
Wij schenken geregeld aandacht aan de hier in Nederland te ontvangen katholieke Hongaarse media.
Szentmisék, istentiszteletek, lelkigyakorlat


Hága:
március 5:
április 2:
április 16:
április 30:
május 7:
június 4:
.
12.00 ó. szentm. St. Liduine kerkz. Kon. Sophiestr. 45 (past. Kwaaitaal)
12.00 ó. szentmise  (Mustó atya)
Húsvét: 12.00 ó. gör.kat.szentm. (Lakatos atya), a R'damiakat is várják
12.00 ó. szentm. és megem. Corona nővér 90.szülnapjáról (Bajzáth a.)
magyar istentisztelet elmarad
12.00 ó. szentmise
Rotterdam: ...........
.
.
.
Hoensbroek: ........
Helmond: ..............
Arnhem: ...............
Utrecht/Vianen: ..
március 5:
április 2:
május 7:
június 4:
március 25:
március 26:
március 26:
április 1:
15.00 ó. ima és áldozási istentisztelet, Una Sancta, K. Doormanstr. 337.
15.00 ó. szentmise (Mustó atya)
15.00 ó. ima és áldozási istentisztelet
15.00 ó. szentmise (vagy istentisztelet, lásd honlapunkat)
15.00 ó. szentmise St. Janskapel/markt  (Mustó atya)
12.30 ó. szentmise St. Pauluskerk. Paulus Potterstr. 1.  (Mustó atya)
15.30 ó. szentmise: Insula Dei, Velperweg 137. (Mustó atya)
16.00 ó. szentm. (lelkinap): M.Otth.: Langew. 145-el szemb. (Mustó a.)
A Limburgiakat minden hó utolsó vasárnapján 16.00 órakor magyar szentmisére várják Aachenben a Dóm melletti St. Jakobstr. 19 alatti kápolnában, ahol Lukács József atya misézik Kölnből.
A közeli Eisdenben (Belgium) a liegei Dobai Sándor atya misézik április 2-án a St. Barbara templomban

Lelkigyakorlatos napok valamint közgyónás: Mustó Péter S.J. atya (T: 030-2468717) vezetésével.
Hágában március 30. és 31. este 19.30 órakor; St. Liduine kerkzaal Koningin Sophiestr. 45
Vianeni Magyar Otthonban április 1-én 10.30 órától, 16.00-órakor zárószentmise. (Lunch: 5.- euró).

Esetleges programváltozásokat idejében közlünk honlapunkon: http://home.planet.nl/~nickl001/ekt.html


Kárpátaljai vendéglelkész Hollandiában

Técsőről, a történelmi Magyarországnak szinte legkeletibb településéről való Stanco Attila lelkész, aki az elmúlt hetekben több helyen mondott szentmisét a hollandiai magyaroknak. A megnyerő fiatal papot, aki prédikációiban mélyen hívő egyéniségéről tanuskodott, a magyarok mindenütt szívesen fogadták. Ritka vendég volt ebben a tengerparti országban.
Stanco Attila jelenleg a váci püspökségen folytatja tanulmányait és egyidejűleg kápláni feledatokat is ellát.
A váci püspökség újabban arról is híres, hogy kétheten- kinti rendszerességgel, saját Váci Egyházmegyei Katolikus TV- adásokat is fenntart. A rögzített adások Hollandiában is megtekinthetők a következő webcímen: http://plebania.net/kephangtar/?op=view&zid=249
Jelentős katolikus irodalom (honlapok):

Katolikus Lexikon

Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Új Ember
katolikus hetilap

IGEN
katolikus havilap és hírlevél (2-hetente)

Képmás
családmagazin

Katolikus web- kiadványok gyűjteménye
200 magyar és 25 külföldi honlap


Ifjúsági honlapok:

Regnum Marianum

Magyar Cserkészszövetség

Külföldi Magyar Cserkészszövetség


Ökuménikus szellemiségű magyar honlapok:

Kajata
ökuménikus fórum

Magyar Keresztény Portál


Elhunyt: 2005. január 28-án Hoensbroekban elhunyt Beijerné, Pardavi Irén, aki mint 3 éves kislány érkezett 1925-ben szüleivel és testvérével Hollandiába. Nyugodjék békében!
Keressük Mészáros Katalin nénit:  Mevr. de wed. Annie Knops (Leiden) zoekt naar haar vroegere vriendin Mészáros Katalin. Als ze nog leeft, moet ze nu ongeveer 85 jaar zijn. Zij is tussen de beide wereldoorlogen in Limburg terecht gekomen in Hoensbroek op een boerderij en in Roermond. Haar vader werkte bij het spoor en zij had nog zeker één zus in Boedapest. Later is zij bij de familie Snep in de groentenzaak aan het Stratumseind bij de Catharinakerk in Eindhoven gaan werken.
Beide jonge Limburgse dames zaten daar op het kerkelijk dameskoor. Zij hebben elkaar voor het laatst op het perron in Geldrop gezien in 1946. Wie weet meer over mevr. Mészáros Katalin?
Segélyszervezetek híreiből:  Sikeres volt a 8 éves kárpátaljai Jánosi Andi magyarországi műtéte, kaptuk a hírt Beregszászról. A lelkes holland iskola tanulóinak segítségéről készült web-video itt látható: Jánosi Andi Deus Caritas Est    Isten Szeretet

Nagy várakozással tekintett XVI. Benedek pápa első enciklikája elé a katolikus világ. Nem utolsó sorban azért, mert ő -eltérően elődjétől- nem közvetlenül a pasztorációból, hanem a hittudományi kongregáció elnöki megbizatásából került az apostoli székbe és ilyen irányú mondanivalója korunk hívőinek fokozott érdeklődésére számíthat. Az írás, melynek első részét anyanyelvén írta, második részébe pedig II. János Pál pápa néhány befejezetlen tanulmánya is bekerült, karácsonyra készült el. 2006. január 25-én hat világnyelven jelent meg, olasz kiadása rövid idő alatt több mint egymillió példányban kelt el. Az 5000 példányban, a Szent István Társulat gondozásában megjelent magyar fordítása egy hét alatt elkelt és utánnyomására volt szükség.
"Az Isten szeretet, és aki kitart a szeretetben, az az Istenben marad, és az Isten is benne marad." Az enciklika János apostol első levelének szavaival kezdődik, amelyek kifejezik a keresztény hit lényegét. A mai világban, amelyben a "szeretet"-tel jelölt gondolatok, érzések alatt legtöbbször csak önszeretetet értünk, sőt azt nem egyszer összekapcsolják a bosszúállással, vagy egyenesen a gyűlölettel és az erőszakkal is, a Szeretet-Isten keresztény üzenete valóban nagy aktualitással bír. Az enciklika első része filozófiai eszmefuttatással tárgyalja az eros, és az agape szerepét, a második rész pedig a felebaráti szeretet széles dimenzióját.

Az ez évi hollandiai lelkigyakorlatos napok témájának Mustó Péter atya az új pápai enciklikát választotta (lásd egyházközségi programunkat).
A teljes szöveg holland nyelven innen tölthető le: Deus Caritas Est
Mária Háza Európában

Mindszenty József bíboros személyes kérése volt még - a katonai szolgálata alatt súlyosan megsebesült - kaposvári Török Marcel atyához, hogy hozzon létre egy kongregációt, templommal és monostorral Szűz Mária tiszteletére. Céljaként jelölte meg, hogy Európában is legyen egy menedékház, mely hasonló az efezusi házhoz (a mai Törökországban), ahová -mint tudjuk János apostol és Mária a keresztények üldöztetése elől - Jézus keresztrefeszítése után menkültek.

A templom az eredetinek megfelelő méretben és tájolásban, nagylelkű támogatók jóvoltából a közelmúltban Kaposfüreden felépült és augusztus 15-én lesz a felszentelése (képünk). A templomot fogja ékesíteni a Fájdalmas Szűzanya és János apostol szobra, melyet II. János-Pál pápa adományozott a templomnak.
A zarándokház a hívek számára és egy tíz- személyes kontemplációs rendház megépítése még adakozókra vár. A valóban ritka kezdeményezéshez hollandiai támogatók adományait is kérik.
A Mária Háza Európában Alapítvány elnöke Dr. Bíbor Lajos, H-1031 Budapest Szentendrei út 180.
A támogatásokat ide kérik:  VOLKSBANK Hungary Kaposvári fiók; H-7400 Kaposvár, Fő u. 30.
IBAN szám: HU 53 141001-53720949-01000000; BIC kód (SWIFT kód): MAVOHUHB
Fontosabb holland katolikus honlapok:

Katholieke kerk op het web

Katholiek Nederland
Text 2e Vatikaanse Concilie

Katholiek Nieuwsblad

RORATE RK Nieuws


Fontosabb holland ökuménikus honlapok:

KerkNet

Samen Op Weg


Rádió és TV az Interneten

Közszolgálati TV-adók:

DUNA-TV

M 2

Magyar katolikus rádió:

Szent István Rádió (Eger)

(Minden reggel 7.00 órakor szentmise
az egri Bazilikából).
Nemzeti imaév vette kezdetét a Margitszigeten január 15-én


A margitszigeti kolostorromok falai között szorongó
hívők az imaév megnyitóján
A ködös, hideg idő ellenére számos hívő vett részt - közöttük idősebbek, fiatalok, kisgyerme- kes családok - a margitszigeti szabadtéri szentmisén, amely a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által meghirdetett nemzeti imaév nyitó rendezvénye volt. A szentmisét Erdő Péter bíboros mutatta be.

Árpád-házi Szent Margitra emlékezve a főpásztor elmondta: Margit a világtól elzárva élt egy kolostorban, mégis részese volt Magyarország történelmének. A nyomorúság, a feszültségek és a viszályok hozzá is eljutottak. Korának lelkisége szerint vezekelt, imádkozott és bűnbánatot tartott, szolgálta a szegényeket és betegeket. Mindezt nem öncélúan, hanem Krisztus iránti szeretetből tette, népe számára Isten áldását akarta kiesdeni.


"Hej, édes Istenem!"
(Józsa Judit kisplasztikája)
A nemzeti imaévről szólva Erdő Péter úgy fogalmazott: "A közös és állhatatos imádság nem hiábavaló dolog, nem is csupán saját lelkünk vigasztalása. Egyfajta megtisztulást várunk az imádságtól is. Szándékaink- nak, vágyainknak nagylelkű felülvizsgálatát, megtisztítását, hozzáigazítását Isten akaratához." Az imádság azonban nem a tettek és a segítő szeretet helyett van -figyelmeztetett az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye érseke- hitbeli meggyőződésünk, hogy a lelkület megújulásából új, tisztább cselekedetek is következnek."

Leszünk egymillióan, akik együtt imádkozunk?

A szentmise záró áldása előtt Erdő Péter bíboros örömét fejezte ki amiatt, hogy az imaévbe határainkon túl is sokan bekapcsolódtak (Kárpátalja, Erdély, Vajdaság), sok családos, plébániai közösség is együtt imádkozik. "Lehetséges, hogy az idei évben teljesül boldog emlékű Mindszenty bíboros úr álma, és leszünk egymillióan, akik együtt imádkozunk?" - tette fel a kérdést.
Erdő Péter felidézte: az utóbbi években többször fordultunk imádsággal Istenhez, így például az Európai Unióhoz való csatlakozásunk előtt is, amikor megújítottuk hazánk felajánlását Szűz Máriának.
Csatoljuk imáinkat mi is innen Hollandiából, hiszen lélekben itt is ugyanolyan közel lehetünk az Úristenhez és a Boldogságos Szűzhöz, mint bárhol máshol a világon, gondolatainkban pedig együtt tudunk érezni a magyar nemzet számtalan mai gondjával.

Január 15-én megkezdte adását a magyar Mária Rádió

"Testvéri szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit" mondta megnyitóbeszédé- ben Szederkényi Károly atya, az új magyar katolikus rádió programigazgatója.
"Nagy ajándékot kaptunk az isteni Gondviseléstől és a Szűzanyától: a Mária Rádió kegyelmi eszközét". A kegyelem ingyenes isteni ajándék, amellyel az Úr megszenteli és megerősíti életünket. Hosszú évek várakozása után kapta meg Mária országa ezt a kegyelmi csatornát. Rádiónk a folyamatos imádság által összekapcsol bennünket Istennel és egymással. Istenhez emeli a lelkeket, erősíti emberi összetartozásunkat, hogy osztozzunk egymás örömében és bánatában. Széthúzásra hajlamos emberi természetünket a megbékélésre, együttérzésre, az egység megteremtésére ösztönzi."

A Budapest környékén 94,2 FM hullámhosszon fogható rádió javarészt önkéntesek munkáján alapszik és a folyamatos lelkierő forrása kíván lenni az emberek mindennapos gondjaiban.
Az adás Hollandiában a következő webcímen fogható: www.mariaradio.hu
A Mária Rádió gondolata nem egy kizárólagos magyar történés. Az olasz eredetű adó lelkületét mára világszerte 42 rádióadó vállalta fel a "World Family of Radio Maria" közösségben.
A Mária Rádió a második katolikus magyar rádióműsor, az első a Püspöki Konferencia által három éve működtetett www.katradio.hu   Míg ez utóbbi több hullámhosszon és szélesebb műsorajánlattal jelentkezik, a Mária Rádió az imádságos lelkület hangja kíván lenni.
Mindkettő napi rendszerességgel közvetít szentmise áldozatot, előbbi reggel 7.00 utóbbi este 18.00 órakor.
Más üzletmentes honlapok t.k.:

Startlap
Startpagina
Wikipedia lexikon angol holland magyar
Internet Értelmező Szótár

Google
ma a legjobb kereső

Új Magyar Évezred
negyedéves, érték- orientált kiadvány

Magyar Népdalok a Világhálón
300 zenélő népdal- kotta gyűjteménye.

Hírlevelünkről:

Négyszer évente meg- jelenő egyházközségi Hírlevelünket minden hollandiai érdeklődő- nek megküldjük, aki azt kéri, e-posta címmel rendelkezik és azt nekünk megadja.
A Hírlevél aktuális száma (esetleges programváltozásokkal) a Világhálón, az alább megadott webcímen is elérhető.

Hogyan kinyomtatni?
Kiadványunkat legegyszerűbb Web-címünkről az Internet Expolorer böngészővel kinyomtatni. Előtte az oldalakat az afdrukvoorbeeld (page preview) paranccsal ellenőrizzük és ha kell a széleket (margókat) beállítjuk.

E-posta címeiket továbbra is várjuk. Aki pedig nem tart igényt körlevelünkre, kérjük jelezze azt. Közreműködésüket köszönjük.


Szerkesztőség: nickl001@planet.nl
Ismered Erdélyországot?

Kalotaszeg dimbes-dombos vidéke a magyarságnak egyik legszebb,

Kőrösfői fatornyos templom
leghíresebb, legszínesebb történel- mi országrésze. Földrajzilag a Kolozsvár és Nagyvárad közötti területet foglalja magába. Mára csupán 41 település tartozik hozzá, melyek közül Bánffyhunyad a fővá- rosa. Kalotaszeg lakosainak több- sége ma is magyar és protestáns vallású.

Bánffyhunyadi templom kazettákkal, faragásokkal, hímzésekkel

Az Árpádok óta itt élt magyar nemzetségek gazdagságát sóbányáiknak, erdőinek, lege- lőinek és a vizek közelségének köszönhette. Legismertebb végvára Sebesvár, amit Hunyadvárának is neveztek. A terület urai a Losonczy és Bánffy nemesi családok voltak, akik Zsigmond királytól kapták a 60 ezer hold kiterjedésű királyi birtokot.


A tisztaszoba páratlan kalotaszegi hímzésekkel
A kalotaszegi magyarság mindvégig nemzeti karakterünk hordozója maradt: Zsindelytetős, tornyos fatemplomaival,csodálatos fafaragásaival, kőfaragásaival (az itteni mészkőből), színes, gazdag, népviseletével és kézimunkáival (a híres, 'írásos' varrottasaival) egy hiteles magyar kultúra bölcsője és kisugárzási központja lett.

Nagy fiai közül említsük meg Kós Károly polihisztor nevét, aki Kalotaszeg apostolává vált, mert annyira megszerette ezt a vidéket és az itteni embereket. Sztánai otthonából irányította Kalotaszeg szellemi, kultúrális életét. Vallotta, hogy a művészetet csakis a népművészetből merítve lehet megújítani.


.
HÍRLEVÉL ARCHÍVUM