Szentháromság
Hollandiai Magyar Római Katolikus Egyházközségi Tanács
Vereniging ter bevordering van het geestelijke leven van de r.k. Hongaren in Nederland

Ingeschr. b.d. K.v.K
's Hertogenbosch
Nr 40217046
Giro: 1999017 (Utrecht)
Correspondentieadres:
Oranjehof 13.
3761 KB Soest
E-posta: bohus001@planet.nl Telefon: 035-601-0837

Érdemes
lelőhelyek
a 'Hálón'
Alábbi honlapok web-kapcsolatnál lehívhatók


Egyházi honlapok:

Magyar Katolikus Egyház

Magyar Katolikus Püspöki Kar (hírösszefoglalók, intézmények, rendek, címek)

Virtuális Plébánia modern, sokoldalú, pasztorációs honlap

Szervezetek honlapjai:

HÁLÓ

Magyar Karizmatikus Mozgalom

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

HollandiaiKatolikus Magyar Egyházközségi Hírlevél
2005. december

Contactblad van de r.k. Hongaren in Nederland
Samenvatting
In deze kerstuitgave groeten wij het in Betlehem geborene Kerstkind, dat ons reeds 2000 jaar bemoedigd en inspireert om ons plaats in deze wereld in te nemen samen met onze medemensen, de schatten, die deze wereld in zich heeft eerlijk te delen, en de ons hiervoor gegunde tijd zinvol in te vullen. Wij berichten verder over enkele Nederlandse en Hongaarse religieus-culturele evenementen, waaronder de over de recente brief van paus Benedictus, gericht aan de Nederlandse jongeren.
Én Jézust várom, a kis Gyermeket

Ti nagy, hatalmas Messiásra vártok,
Ki fölkavarja az avult világot,
Kinek hatalma tisztító vihar,
Ki poklot ostromol villámival:
Én Jézust várom, a kis gyermeket,
Ki bölcsőjében játszik és nevet.

Vajúdást vártok, eszmék harcait,
Vak gyűlölettel, gőggel küzd a hit,
Viharzó harcot vív az öntudat
A szent szabadság zászlaja alatt.
Én Jézust várom, a kis csecsemőt;
Letérdelek kis lábai előtt.


Titeket súlyos problémák gyötörnek:
Én átadom magam a szent gyönyörnek.
Filozofáltok, írtok könyveket,
Az én problémám: lélek s szeretet.
Én Jézust várom, aki mosolyog,
És mosolyától én boldog vagyok.

Gyertek fiúk, ti kicsinyek, körém
A hópelyhes karácsony estéjén,
Gyertyás és cukros kedves fa alatt
Hagyjuk a küzdő, merész vágyakat!
Mi Jézust várjuk, a kis gyermeket,
Ki báj, szelídség s égi szeretet.

Radványi Kálmán versével kívánunk minden kedves olvasónknak szeretetben megélt ünnepeket!
Jelentős katolikus irodalom (honlapok):

Magyar Kurír
katolikus napilap

Katolikus Lexikon

Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Új Ember
katolikus hetilap

IGEN
katolikus havilap és hírlevél (2-hetente)

Képmás
családmagazin

Katolikus web- kiadványok gyűjteménye
200 magyar és 25 külföldi honlap


Ifjúsági honlapok:

Regnum Marianum

Magyar Cserkészszövetség

Külföldi Magyar Cserkészszövetség


Ökuménikus szellemiségű magyar honlapok:

Kajata
ökuménikus fórum

Magyar Keresztény Portál


Szentmisék és istentiszteletek:  A karácsonyi ünnepek alatt nem tartózkodik katolikus magyar lelkész Hollandiában. Kérjük a magyar hívőket -mint máskor is- vegyenek részt rendszeresen helyi holland egyházközségük életében.
Hágában karácsony első ünnepén (dec. 25), és minden hó első vasárnapján ima és áldozási istentisztelet lesz, St. Liduine kerkz. Koning. Sophiestr. 45 alatt. Jan. 1.-én és márc. 3.-án pastoor Kwaaitaal mondja ott a magyaroknak a szentmisét.
A Limburgiakat minden hó utolsó vasárnapján 16.00 órakor magyar szentmisére várják Aachenben a Dóm melletti St. Jakobstr. 19 alatti kápolnában, ahol a kölni Lukács József atya mond szentmisét. A közeli, belgiumi Eisdenben Dobai Sándor atya Liege-ből mond szentmisét február 5.-én és április 2-án d.e. 11 órakor a St. Barbara templomban.

A kárpátaljai Stanco atyát várjuk Hollandiába a magyaroknak misét mondani jan. 28-án 15.00 -kor Hoensbroekban, jan 29-én 11.30-kor Helmondban és 16.00-kor Amsterdamban, febr. 4-én 16.00-kor Vianenben, febr. 5-én 12.00-kor Hágában és 15.00-kor Rotterdamban a szokott templomokban. Mivel Stanco atya vízuma körlevelünk kiadásakor még nem volt meg, szentmiséiről külön körlevelet küldünk. Legutolsó pontosítás EKT honlapunkon is olvasható: home.planet.nl/~nickl001/ekt.html

Húsvét előtt Mustó Péter atyát várjuk Szegedről, a nyár elején pedig ismét Bajzáth atyát Budapestről.
Segélyszervezetek híreiből

Ádventi jótékonysági koncert csángóföldi iskolára
A "Vrienden van de Stichting St. Stephan" alapítvány hetedik alkalommal rendezett jótékonysági koncertet: ez évben Rotterdamban, december 11-én. Díszvendég volt az időközben közismert dévai Böjthe Csaba ferences atya, aki eddig már 10 gyermekotthont hozott létre Erdélyben szegény és árva gyerekek számára. Most a közismerten szegény Csángóföldön tervez egy nagylélegzetű többépületes, bentlakásos iskolát létrehozni és erre gyűjt a határokon innen és túl.

A rotterdami koncerten a budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémia különösen tehetséges növendékei szerepeltek (Konyicska Renáta, Kovács Flóra, Dobai Kinga, Banda Ádám és Holics László) éspedig óriási sikerrel (képünk).Különleges tiszteletre tehetett szert a szintén megjelent 90 feletti, jószívű nijmegeni mevr. van Wetten-Rensen ("Tante Miep"), aki családi örökségét még életében jó célokra kívánja adni és eddig is több Kárpát-medencei magyar segélyakciót támogatott hathatósan. Ez alkalommal 1000.- eurót ajándékozott Böjte Csaba atya iskolájára (képünk).
A csángóföldi iskolaközpont alapkövét 2005 tavaszán tették le és 2006 tavaszán kezdik építeni.

A sokgyerekes Családok a Családokért beregszászi segélyakciónkról a visszajelzéseket (fényképeket is), az adakozók megkapták.
További adakozásokat mindkét fenti projektre a Szent István Alapítvány számlájára kérjük: Stichting St. Stephan: Postbank 33 64 00 (Zevenaar). Felvilágosítás az elnök címén: T.J. Udvarhely, Zonegge 09-10, 6903 EV Zevenaar; T: 0316-330061.

Példás holland emberségről tanuskodik egy kárpátaljai beteg kislány esete, akit Steenwijk-i szülők és iskola növendékei karoltak fel nemrégen. A TV-adásról készült kisvideo itt látható: Jánosi Andi.
Fontosabb holland katolikus honlapok:

Katholieke kerk op het web

Katholiek Nederland
Text 2e Vatikaanse Concilie

Katholiek Nieuwsblad

RORATE RK Nieuws


Fontosabb holland ökuménikus honlapok:

KerkNet

Samen Op Weg


Rádió és TV az Interneten

Közszolgálati TV-adók:

DUNA-TV

M 2

Magyar katolikus rádió:

Szent István Rádió (Eger)

(Minden reggel 7.00 órakor szentmise
az egri Bazilikából).
"Een nieuwe dag begint"

Kétezer fiatal adott folytatást a Kölni Világifjúsági Találkozón kapott élményének Nieuwegeinben november 26-án. Rokonlelkűekkel találkozni minden időben vonzó a céljaikat, elveiket tapogatózva kereső és építgető fiataloknak. Rendkívüli, amikor hitüket erősíteni, elmélyíteni akaró fiatalok olyan számban találkoznak, amilyennek befogadására templomaink képtelenek. És, hogyha lelkük érzékeny húrját számukra érthető imádság és zene pendíti meg, megnyílnak, befogadóképesek, sőt erőre is kapnak a jó és szép folytatására.

A rendezvény fontosságát bizonyítja, hogy XVI. Benedek pápa külön levélben szólt az összegyűlt holland fiatalokhoz:
"Kedves Barátaim! Jézus a ti igazi barátotok és Uratok, keressétek a vele való barátságot! Jézus vár benneteket és csak benne találjátok meg a boldogságot. "Könnyű megelégedni a felületes örömökkel, de előbb vagy utóbb ráébredünk, hogy nem ez a valódi boldogság, mert azt sokkal mélyebben, csak Jézus Krisztus- ban találhatjuk meg. A Krisztus követésére szóló meghívás után a pápa konkrét tanácsokat is ad: "Buzgó és szüntelen imádságotok által legyetek állandó kapcsolatban az Úrral. A rózsafüzér imádkozása segít megtanulni Máriától az egyszerű és bensőséges imádság művészetét. Életetek középpontjában az Eucharisztiában való részvétel álljon, amelyben Jézus önmagát adja értünk. A kiengesztelődés szentségében Jézus vár, hogy megbocsássa bűneiteket, és a pap szolgálatán keresztül kiengeszteljen szeretetével." "Ha Jézust követitek, soha nem lesztek egyedül, mert részei vagytok az egyház nagy családjának, amely szerte a világon mindenütt jelen van. Jézusnak szüksége van rátok, hogy megújítsa korunk társadalmát. Igyekezzetek növekedni a hit ismeretében, hogy hiteles tanúi legyetek. Értsétek meg egyre jobban a katolikus tanítást. Legyetek bizalommal a titeket vezető pásztorok iránt, vegyetek részt aktívan plébániátok, az egyházi mozgalmak, egyesületek és közösségek életében, hogy együtt megtapasztaljátok annak örömét, hogy Krisztust követitek, aki az igazságot és a szeretetet hirdeti és ajándékozza nekünk". (Részletek a Rorate honlapon.)


Magyarok Nagyasszonya kápolna a római Szent Péter-bazilika alatt

Nagyszabású magyar zarándoklat volt októberben Rómába. A Szent Péter-bazili- ka altemplomában található Magyarok Nagyasszonya kápolnát II. János Pál pápa 1980. október 8-án szentelte fel. A 25 éves jubileumra a magyar püspökök római zarándoklatra hívták a katolikus hívőket, aminek kb. 1000 (!) zarándok tett eleget.
A mai kápolna annak a XI. századi zarándokháznak és kápolnának az örököse, amelyet Szent István király emelt az Örök Várost felkereső magyar zarándokok számára. A Szent Király "Nagy Legendája" tanúsítja, hogy István "a világ fejében, Rómában, István első vértanú nevére tizenkét kanonokból álló, minden tartozékkal bővelkedő gyülekezetet állított, és egy kőfallal körülkerített telepet, házakkal és vendégfogadókkal azon magyaroknak, akik imádkozás végett felkeresik az Apostolok Fejedelmének, Boldog Péternek küszöbét."
Ez a középkori épületegyüttes 1776-ig állt, mígnem az új Szent Péter-bazilika sekrestyéjének bővítése miatt kényszerűen lebontották. Az egykori magyar zarándokház emlékezetére elsőként Serédi Jusztinián hercegprímás 1929-ben, ezt követően pedig a Magyar Püspöki Kar 2000-ben helyezett el emléktáblát a bazilikát a sekrestyével összekötő folyosón.
Egy új vatikáni magyar kápolna gondolatát Lékai László bíboros vetette fel, aki 1977-ben azzal a kéréssel fordult VI. Pál pápához, hogy a lebontott, ősi magyar szentély helyett, a Szent Péter-bazilika altemplomában jelöljön ki helyet a magyar kápolna kialakítására. A kérésnek végül II. János pál pápa tett eleget. A mai kápolna domborműveinek kialakításán híres magyar szobrászok dolgoztak.

A Magyarok Nagyasszonya azóta minden Rómába zarándokló tisztelőjének látogatását várja.


Más üzletmentes honlapok t.k.:

Startlap
Startpagina
Wikipedia lexikon angol holland magyar
Internet Értelmező Szótár

Google
ma a legjobb kereső

Új Magyar Évezred
negyedéves, érték- orientált kiadvány

Magyar Népdalok a Világhálón
300 zenélő népdal- kotta gyűjteménye.
Hírlevelünkről:

Négyszer évente meg- jelenő egyházközségi Hírlevelünket minden hollandiai érdeklődő- nek megküldjük, aki azt kéri, e-posta címmel rendelkezik és azt nekünk megadja.
A Hírlevél aktuális száma (esetleges programváltozásokkal) a Világhálón: a home.planet.nl/ ~nickl001/ekt.html webcímen is elérhető.

Hogyan kinyomtatni?
Kiadványunkat legegyszerűbb Web-címünkről kinyomtat- ni. Előtte az oldalakat az afdrukvoorbeeld (page preview) paranccsal ellenőriz- zük és ha kell a széleket (margókat) beállítjuk.

E-posta címeiket továbbra is várjuk. Aki pedig nem tart igényt körlevelünkre, kérjük jelezze azt. Közreműködésüket köszönjük.

Imered Erdélyországot?


Torockó - a Székelykő tövében - madártávlatból
Torockó

A legszebbnek tartott erdélyi település az Erdélyi Szigethegy- ség keleti részében, a Székelykő és az Ordaskő sziklavonulatának szűk völgyében, Kolozsvártól délre fekszik.

A torockói magyarságon Torockó és Torockószentgyörgy lakosságát értjük, mely települések az egykori Torda vármegye megszervezése idején, annak határvédelmi vonalán jöttek létre, a Torockó patak völgyében.

A földművelésre alkalmatlan területre az Árpád-házi királyok uralkodása idején a Thoroczkai család német vasműveseket telepített. A bányáknak és a vasiparnak köszönhető, hogy a modern vasipar megjelenése előtt Torockó Erdély legjelentősebb vasműves központja volt, mely hosszú ideig bizto- sította a lakosok jólétét. Erre a jellegére utalnak az 1870 táján, egy tűzvész után épült híres "fehér házai".
Torockói "fehérház sor"


Torockóiak díszes népviseletükben
A település fölé emelkedő Székely- kő jellegzetes formája miatt Torockón kétszer kel fel a nap, ahogy ezt Jókai az "Egy az Isten" című regényében megírta.

A szikla nevének eredete a tatárjárás idejére nyúlik vissza. A védekezéshez a falu urai a közeli Aranyosszékről székelyeket hívtak segítségül, akik ennek fejében megkapták a hegytetőn akkoriban álló várat és környékét.


Kecskék a felhők felett

A falu ékességeit, a festett bútorokat, a háztartási eszközöket, a páratlan torockói népviseletet (képünk), a keresztszemes és rámánvarrott kézimunkákat megcsodálhatjuk mind a múzeumban, mind a legtöbb vendégfogadó családnál.

De érdemes időt szentelni a látogatónak a vidék természeti szépségének is.


A médiumok híreiből:

Olcsó telefon (t.k. Magyarországra): A távbeszéd költségei új műszaki lehetőségek nyomán csökken- nek. Számítógép mellett az ingyenes SKYPE rendszer használható, ha mindkét oldal a megfelelő programmal rendelkezik (mikrofonos-fülhallgatós beszélgetés). Új lehetőség a TELEDISCOUNT:
Hollandián belül: 0900-1765 (bemondóra várni) hívandó szám majd #   (3 cent/perc)
Magyarorsz. vezetékes: 0900-1535 (bemondóra várni) hívandó szám majd #  (1 cent/perc)
Magyarorsz. mobil: 0900-0218 (bemondóra várni) hívandó szám majd #  (18 cent/perc)
A beszélgetés díja változhat, de a 0900-as szám után bemondó közli az árat ( www.telediscount.nl)


Szerkesztőség:
nickl001@planet.nl
HÍRLEVÉL   ARCHÍVUM