Szentháromság
Hollandiai Magyar Római Katolikus Egyházközségi Tanács
Vereniging ter bevordering van het geestelijke leven van de r.k. Hongaren in Nederland

Ingeschr. b.d. K.v.K
's Hertogenbosch
Nr 40217046
Giro: 1999017 (Utrecht)
Correspondentieadres:
Oranjehof 13.
3761 KB Soest
E-posta: bohus001@planet.nl Telefon: 035-601-0837

Érdemes
lelőhelyek
a 'Hálón'
Alábbi honlapok web-kapcsolatnál lehívhatók


Egyházi honlapok:

Magyar Katolikus Egyház

Magyar Katolikus Püspöki Kar (hírösszefoglalók, intézmények, rendek, címek)

Virtuális Plébánia modern, sokoldalú, pasztorációs honlap

Szervezetek honlapjai:

HÁLÓ

Magyar Karizmatikus Mozgalom

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

Hollandiai Katolikus Magyar Egyházközségi Hírlevél
2005. szeptember

Contactblad van de r.k. Hongaren in Nederland
Samenvatting
In deze uitgave geven wij data en plaatsen van de hl. missen van pater Bajzáth tijdens zijn bezoek in de komende adventstijd. Wij berichten over de grootse, vreugdevolle en zeer geslaagde ontmoeting van paus Benedictus met meer dan een miljoen katholike jongeren in Keulen -, over het schokkende nieuws van de moord op broeder Roger Schulz in Taize, wie zijn leven wijdde aan verzoening en oecumene van de christenen en daartoe ook vele jongeren bekeerde. Tenslotte voegen wij enkele beelden toe van een recente 'búcsú', in Mátraverebély in Noord-Hongarije, dat op een 800 jaar oude traditie kan terugzien.
Egyházközségi hírek:

Szentmisék és istentiszteletek
Hága: október 2: 12.00 órakor szentmise, St. Liduine kerkz. Koningin Sophiestr. 45
november 6:        12.00 órakor ima és áldozási istentisztelet
december 1:         19.30 órakor szentmise (Bajzáth atya)
december 25:       12.00 órakor szentmise
Rotterdam: okt. 2: 15.00 ó. ima és áldozási istent. Una Sancta, K. Doormanstr. 337.
november 6:         15.00 órakor ima és áldozási istentisztelet
                                     december 4:          13.00 órakor szentmise (Bajzáth atya)
Hoensbroek:              november 26:       15.00 órakor szentmise St. Janskapel/markt  (B.a.)
Helmond:                    november 27:       12.30 órakor szentmise St. Pauluskerk. Paulus Potterstr. 1.  (B.a.)
Arnhem                      november 27:       17.00 órakor szentmise: St Janskerk, Verlengde Hoflaan 74. (zij-                                                                                                                                                      straat Velperweg)
Utrecht/Vianen:       december 3:           17.00 szentmise (lelkinap után): M.Otth.: Langew. 145-el szemb.
Amsterdam:              december 4:           15.00 szentmise Obrechtkerk: Jacob Obrechtstr. 30. (B.a.)

A Limburgiakat minden hó utolsó vasárnapján 16.00 órakor magyar szentmisére várják Aachenben a Dóm melletti St. Jakobstr. 19 alatti kápolnában, ahol Lukács József atya misézik Kölnből.
Dobai Sándor atya Liege-ből a közeli Eisdenben (belgium) misézik október 2-én és december 4-én d.e. 11 órakor a St. Barbara templomban.

A Vianenben december 3-án, 14.30 órakor kezdődő lelkinap témája "A törvény vagy a lelkiismeret?" lesz. A témát Bajzáth atya vezeti be, utána az egyéni megélésekről beszélgetünk. A nap szentmisével zárul.
Bajzáth Ferenc atya elérhetősége ittléte alatt: Corona nővér címén: T: 070-3651627

Szent István ünnep Vianenben

A Hollandiai Magyar Federáció rendezésében hagyományos Szent István napi ünnepségre került sor augusztus 21-én Vianenben. Az ünnepi együttlét ökuménikus istentisztelettel kezdődött a vianeni római katolikus templomban, melyen katolikus részről a helyi holland plébános, protestáns részről Tüski Istvánné lelkésznő szolgáltak.

Ebéd után Szent István emlékgyűlés volt a Magyar Otthonban melyen az ünnepi beszédet drs. Vizi Felícia mondta: "Szent István jelentősége a magyar és az európai történelemben" címmel.

Ezután felolvasásra került Bartal Klára "A magyarok szentjéhez" című verse, melyet egy héttel korábban szerzett a költőnő.

KMÉM találkozó Maarssenben, november 25-26-án. Előadó: gr. Teleki Péter fizikus (Budapest): A modern fizika és Isten terve. Jelentkezés: Mustó Sándornál: Vechtoever 7. 3555 SX Utrecht, T: 030-2468717
Jelentős katolikus irodalom (honlapok):

Katolikus Lexikon

Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Új Ember
katolikus hetilap

IGEN
katolikus havilap és hírlevél (2-hetente)

Képmás
családmagazin

Katolikus web- kiadványok gyűjteménye
200 magyar és 25 külföldi honlap


Ifjúsági honlapok:

Regnum Marianum

Magyar Cserkészszövetség

Külföldi Magyar Cserkészszövetség


Ökuménikus szellemiségű magyar honlapok:

Kajata
ökuménikus fórum

Magyar Keresztény Portál


Halottaink

2005. június 1-én Krimpen a.d. IJsselben elhunyt Kozelka Ida (szül. Mocsári, 1920 Budapest). Hágában szeptember 5-én hamvasztották Balkányi Jolánt. Június 18-án Beekben elhunyt ifj. Varga László (szül. 1963), valamint Edeben, 71 éves korában Mayer Sára. Emléküket őrizzük. Nyugodjanak békében!

Segélyszervezetek híreiből
Leo Elshout munkatársunk a nyáron Kárpátalján meglátogatta a nagyszőllősi projektek helyi szervezőit.
Új beregszászi Családok a Családokért akciónknál a visszejelzés jól működik. Kérjük a résztvevőket rendszeresen folyósítsák adományaikat a Szent István Alapítvány számlájára: Stichting St. Stephan bankszámla: Postbank 33 64 00 (Zevenaar). További felvilágosítás: T.J. Udvarhely, Zonegge 09-10, 6903 EV Zevenaar; T: 0316-330061.
Drámai árvíz Székelyföldön
Amikor a Kárpátokból zúdul ár a folyókmenti falvakba, legyenek azok a Szamos, a Túr vagy bármely más magyar patak mentén, nem repül újságírók tömege az áradat nyomába, és csak néhány helyi fotóstól függ, hogy tudomást szerez-e arról a nagyvilág.

Az augusztus végi székelyföldi árvíz 16 halottat követelt (!) köztük számos öreget és gyereket. Többet, mint az akkor szintén árvíz sújtotta Ausztriában, Svájcban és Bajorországban!
Hidakat és házak tömegét sodorta el a víz -és mint ismeretes- a már kis esőnél sártengerré váló utakon még menekülni is alig lehet.
Nem csak a Székelyfőld fővárosát viselte meg az árvíz, mint egy első gyorsjelentésből kitűnik és melyből idézünk:
Székelyudvarhely: egy embert elsodort az ár, víz alá került 800-1000 lakóház, 11 híd és gyaloghíd vált használhatatlanná, 30 hektár termőföld került víz alá, 31 helységben szünetel a villanyáram, az Udvarhely-Segesvári vasútvonalat 100 métreren vitte el a víz.
Farkaslaka: 9 elhunyt (közülük két nő szentléleki, egy férfi malomfalvi volt), 350 lakóházat öntött el a víz, ebből kilenc lakhatatlanná vált, rengeteg állattetem.
Siménfalva: egy férfi elhunyt, eltűntt egy siménfalvi nagyszüleinél nyaraló székelykeresztúri négyéves kislány, 100 ház került víz alá, öt megsemmisült...
Hodgya: egy férfi életét vesztette, 32 háztartás víz alatt, állatok pusztultak, gázvezeték elszakadt...

És hányan tudják, hogy hol van Kobátfalva:: két halott... Felső Boldogfalva: egy házaspár halott..., Korond... Bikafalva ... Nagygalambfalva... Kiskalambfalva... Székelylélek... Bögöz... Medesér... Farcád... Székelydobó... Kecsedkisfalud... stb. stb.

Ha elvonul az ár, marad a szomorúság és az ezreket sújtó kár...

És ki lesz az, aki a festői tájban víz alatt álló falucska templomait és házait segít helyrehozni?

Több hazai segélyszervezet kér segítséget:

Magyar Máltai Szeretetszolgálat bankszámlája: MKB 10300002 - 20102898 - 00003285;
Magyar Ökuménikus Szeretetszolgálat bankszámlája: OTP Bank Rt.: 11705008-20464565;
Duna-TV akciója külföldről: IBAN-kód: HU43 10300002-20383170 70833285 Swift kód: MKKB HU HB
Dévai Szent Ferenc alapítvány: "erdélyi árvízkárosultakért" névvel új alszámlát nyított:
10300002-20145639-70383285 - IBAN: HU15-1030-0002-2014-5639-7038-3285
Fontosabb holland katolikus honlapok:

Katholieke kerk op het web

Katholiek Nederland
Text 2e Vatikaanse Concilie

Katholiek Nieuwsblad

RORATE RK Nieuws


Fontosabb holland ökuménikus honlapok:

KerkNet

Samen Op Weg


Rádió és TV az Interneten

Közszolgálati TV-adók:

DUNA-TV

M 2

Magyar katolikus rádió:

Szent István Rádió (Eger)

(Minden reggel 7.00 órakor szentmise
az egri Bazilikából).
Egy millió fiatal a Kölni Világifjúsági Találkozón

II. János Pál pápa idején került sor az első ilyen világifjúsági találkozóra 1985-ben Rómában, azt követték - növekvő népszerűséggel - Denver, Manilla, Párizs, Torontó majd Köln.
Úgy tűnik a mai fiatalságnak szűkek a kőtemplomok falai és szinte szétrepesztik azokat sokezres tömegeikkel a szabad ég alatt, akkor is, ha hideg van és akkor is, ha esik az eső... a találkozás örömét egymással és a pápával ez nem befolyásolja...

A találkozón, melyen 200 ország fiataljai - köztük 3600 magyar - vettek részt, háron helyszínen párhuzamosan bemutatott szentmisével kezdődőtt. A holland fiatalok 4000-en voltak, többen mint eddig valaha. Igaz, közelebb is voltak az idén a történés helyszínéhez, de az előkészületek is alaposabbak voltak, sőt folytatása is lesz. A találkozó egyedülálló élményét megőrizni kívánó holland katolikus egyház az eseménynek egy nagyszabású őszi találkozóval november 27-én a Nieuwegein-i Heidehal-ban folytatást kíván adni.
Az első napokban már 400.000 fiatal találkozott, énekelt, imádkozott, virrasztott együtt, majd a személyes találkozás Benedek pápával, maradandó élményt jelentett minenkinek. A vasárnapi búcsúszentmisén több mint 1.000.000 fiatal vett részt.

A pápa legfontosabb üzenete a fiatalokhoz az emberi méltóság és az élet maradéktalan tisztelete, a hit következetes ápolása -templombajá- rás- és a szentségek vétele voltak. A fiatalok egyik kérése pedig az anyanyelvi, mai zenés liturgia volt...
A fiatalok római, párizsi és kölni programjairól nagyon jó hangfelvételek és videok láthatók itt:

www.katholieknederland.nl/

De Benedek pápa kölni napjai más szempontból is nyomatékot kaptak. Lépéseket tett a már korábbiakban kinyilvánított programja irányába, miszerint a többi egyházzal történő kibékülés ügyét szeretné hathatósan előre vinni. Meglátogatott - a német múltat különösen terhelő zsidóviszony enyhítésére egy kölni zsinagógát, találkozott a muzulmánok képviselőivel kiemelve a terror-fegyver tarthatatlanságát és találkozott a német protestáns egyházak képviselőivel, amitől az ökuménia további fejlődését várják.


Roger testvért imádság közben érte a halál

A Roger Schultz világhírűvé vált testvér, 27 éves korában kerékpáron hagyta el szülőföldjét, Svájcot, majd az akkor még teljesen ismeretlen kis francia községben, Taizé-ben telepedett le. A protestánsként nevelkedett fiatal Roger az évek során maga köré gyűjtött protestáns és katolikus fiatalokat, akikkel életcélként a keresztények egységét az ökuménizmust kívánta szolgálni.
Testvéri közösséget alapított és számtalan országban rendezett találkozót, megnyervén a fiatalokat az ökumé- nia gondolatának. A Taize-i énekek közismertté váltak.

Amikor élete vége felé II. János Pál pápa felajánlotta neki, hogy megáldoztatja az oltáriszentséggel alázatosan azt felelte.... még nem vagyok rá kész... Benedek pápa beiktatásakor Rómába vitték közössége tagjai a több mint 90 éves Roger testvért. Az egész világ láthatta, amikor először életében megáldozott...

Óriási közösség végezte éppen esti imáját, amikor egy zavarodott asszony késsel leszúrta! A közösség folytatta az imát a lelkében már a Teremtőnél megérkezett Roger testvérért. Katolikus szertartás szerint temették és utóda is egy katolikus pap. Nagyszámú rendtársakkal folytatják a valóban áldásos munkát. És továbbra is várják a fiatalokat Taizébe.
Más üzletmentes honlapok t.k.:

Startlap
Startpagina
Wikipedia lexikon angol holland magyar
Internet Értelmező Szótár

Google
ma a legjobb kereső

Új Magyar Évezred
negyedéves, érték- orientált kiadvány

Magyar Népdalok a Világhálón
300 zenélő népdal- kotta gyűjteménye.
Hírlevelünkről:

Négyszer évente meg- jelenő egyházközségi Hírlevelünket minden hollandiai érdeklődő- nek megküldjük, aki azt kéri, e-posta címmel rendelkezik és azt nekünk megadja.
A Hírlevél aktuális száma (esetleges programváltozásokkal) a Világhálón: a home.planet.nl/ ~nickl001/ekt.html webcímen is elérhető.

Hogyan kinyomtatni?
Kiadványunkat legegyszerűbb Web-címünkről kinyomtat- ni. Előtte az oldalakat az afdrukvoorbeeld (page preview) paranccsal ellenőriz- zük és ha kell a széleket (margókat) beállítjuk.

E-posta címeiket továbbra is várjuk. Aki pedig nem tart igényt körlevelünkre, kérjük jelezze azt. Közreműködésüket köszönjük.

Nagyboldogasszony ünnepe Mátraverebély-Szentkúton

Augusztus 15. a magyarok "Nagyboldogasszony" ünnepe, Hollandiában az ünnepet "Maria ter Hemelopneming" néven ismerjük. Az észekmagyarországi zarándokhely nincs messze a mai szlovák-magyar határvonaltól és, hogy mennyire természetellenes ez a határvonal abból is megértjük, amikor a mai Szlovákiából is érkező felvidéki magyar búcsújárók népviseleti csoportjait látjuk.

Ugyanakkor szlovák nem- zetiségű csoportok is érkeznek saját gyóntató papjukkal.

A kegyhely Nógrád megyében, Mátraverebély községtől 5 km-re fekszik. A régi Verebély a Zagyva folyó bal partján épült, a Mátra hegység aljában. Innen a "Mátra" név. Szentkút azonban már a Cserhát hegység egyik vadregényes völgyében, a váci püspökség területén fekszik.

Észak-Magyarország leglátogatottabb és legnépszerűbb kegyhelyének eredete visszanyúlik Szent László királyunk uralkodásáig (1077 - 1095).

A török uralom után (1526-1686) fellendült a búcsújárás. 1705-ben elkészül a kápolna fenn a Kálvária-dombon. Ebből a kápolnából való a fájdalmas kápolna szoborsorozata. A Nagyboldogasszony képet is ebben az időben adják vissza a kegyhelyre a remeték, akik eddig rejtegették.
1756-63 között épült a mai kéttornyú templom Almásy János kegyúr és a búcsúsok adományából. Négy szobát építettek a sekrestye mellé, melynek első lakói remeték voltak.
1772-ben ferencesek költöztek ide. Ők építették tovább a kolostort, a lelkigyakorlatos házat, a búcsús szállásokat, a Lourdesi-i barlangot, a kálváriakápolnát és látták el a lelki gondozást.

1865-ben Almásy Edmund megépítette az Almásy család elhunytjainak és a gyónóudvar penitencia kápolnáját Nepomuki Szent János, a gyónási titok vértanújának tiszteletére. A "Megkötözött kezű" Jézus szobra került az oltárára. A mostani Lourdes-i barlang 1932-ben készült el a zarándokok adományaiból.
1933-ban a keresztút végén elkészül a most is látható Kálvária kápolna. A gyóntatóudvarban kápolna épült.

VI. Pál pápa 1970. április 26-án "Basilica Minor" rangra emelte és teljes búcsút engedélyezett az év minden napjára, vagyis megerősítette XI. Pius által adományozott búcsút, és az Apostoli Szentszék engedélye alapján ezen a kegyhelyen a húsvéti gyónás egész évben érvényesen elvégezhető.

Az ünnepi szentbeszédet Erdő Péter bíboros mondta (aki ez alkalommal is bizonyította, hogy nem csak egyetemi, de pasztorációs mondavinalója is van bőven.

Ugyanakkor a magyarországi ferences atyák működésének egyre több doku- mentumát látjuk. A búcsú felemelő élmény volt, minden korosztály számára!

Szerkesztőség:
nickl001@planet.nl
HÍRLEVÉL   ARCHÍVUM