Szentháromság
hm-szalag
Hollandiai Magyar Római Katolikus Egyházközségi Tanács
Vereniging ter bevordering van het geestelijke leven van de r.k. Hongaren in Nederland

Ingeschr. b.d. K.v.K
's Hertogenbosch
Nr 40217046
Giro: 1999017 (Utrecht)
Correspondentieadres:
Oranjehof 13.
3761 KB Soest
E-posta: bohus001@planet.nl Telefon: 035-601-0837

Érdemes
lelőhelyek
a 'Hálón'
Alábbi honlapok web-kapcsolatnál lehívhatók


Egyházi honlapok:

Magyar Katolikus Egyház

Magyar Katolikus Püspöki Kar (hírösszefoglalók, intézmények, rendek, címek)

Virtuális Plébánia modern, sokoldalú, pasztorációs honlap

Szervezetek honlapjai:

HÁLÓ

Magyar Karizmatikus Mozgalom

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

Hollandiai Katolikus Magyar Egyházközségi Hírlevél
2005. március

Contactblad van de r.k. Hongaren in Nederland
Samenvatting
Ons contactblad gaat hiermee zijn 5-e jaargang in. Het groeiende aantal internet-aansluitingen maakt het mogelijk om met een steeds breder gemeenschap contact te onderhouden, waarbij ook met priesters, die hun thuisbasis buiten Nederland hebben. Niets vervangt echter de persoonlijke deelname aan een Eucharistie-viering. Laatste jaren hadden wij zowel in de vastentijd als ook in de adventstijd een Hongaars priester op bezoek en aldus zal het ook in 2005 zijn. Behalve over hun programma berichten wij telkens over lokale gebeurtenissen en over een aantal religieus-culturele wetens- waardigheden in Nederland en in Hongarije.


Egyházközségi hírek:

Szentmisék és lelki napok

Húsvét előtt, a nagyböjtben Mustó Péter jezsuita atya lesz köztünk Szegedről, akit valamennyien ismerünk, hiszen nem először jár Hollandiában. Elérhetősége ez idő alatt: T: 030-2468717
Programja:

Márc.12 szombat    15.00 szentmise   Hoensbroek  St. Janskapel/markt
Márc.13 vasárnap 12.30 szentmise    Helmond  Pauluskerk, Paulus Potterlaan 1.
                    "          17.00 szentmise   Amsterdam, Obrechtkerk, Jacob Obrechtstraat 30.
Márc.17 csütörtök 19.30 lelkigyak.   Hága St. Liduine kerkz. Koningin Sophiestr. 45.
Márc.18 péntek      19.30 lelkigyak.   Hága                        "
Márc.19 szombat    10.30 lelkigyak.   Utrecht/Vianen: Ma.Otth. Langew 145-el szemb.
                "               16.00 szentmise  Utrecht/Vianen:                        "
Márc.20 vasárnap   12.00 szentmise Hága St. Liduine kerkz. Koningin Sophiestr. 45.
                "                15.00 szentmise Rotterdam Una Sancta, K. Doormanstr 337.
Márc.27 Húsvétvasárnap Hágában 12 órakor Lakatos László atya -a szokott helyen- görögkatolikus rítusú szentmisét mond, melyen a hágai "Byzantijnse koor" énekel.
Erre a különleges alkalomra úgy a rotterdami mint az amsterdami magyarokat is szeretettel várják. A szentmise után a résztvevőket húsvéti harapnivaló várja.
Ugyanott, minden hó első vasárnapján ima és áldozási istentiszteletet tartanak.

A Limburgiakat minden hó utolsó vasárnapján 16.00 órakor magyar szentmisére várják Aachenben a Dóm melletti St. Jakobstr. 19 alatti kápolnában. Ugyanakkor Dobai Sándor atya Liege-ből jelezte, hogy elküldi a még közelebb eső Eysden-i magyar miserendet.
Keresztelő Hoensbroekban

Mindig örülünk, ha magyar szülők gyermekének kereszte- lőjéről értesülünk. Mellékelt képünk 2004 november 20-án készült amikor Nagy Gabriella és Radics László kisfiát Bajzáth atya keresztelte László, János névre. Adja az Úr Isten, hogy növekedjék a kislegény szülei- nek örömére és az Úr dicsősé- gére.
Jelentős katolikus irodalom (honlapok):

Katolikus Lexikon

Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Új Ember
katolikus hetilap

IGEN
katolikus havilap és hírlevél (2-hetente)

Képmás
családmagazin

Katolikus web- kiadványok gyűjteménye
200 magyar és 25 külföldi honlap


Ifjúsági honlapok:

Regnum Marianum

Magyar Cserkészszövetség

Külföldi Magyar Cserkészszövetség


Ökuménikus szellemiségű magyar honlapok:

Kajata
ökuménikus fórum

Magyar Keresztény Portál


Halottaink
A természet rendje ugyan, mégis fájó földi búcsú, amikor egy-egy magyar honfitársunkat magához rendeli a Teremtő. A közelmúltban a következők elhunytáról értesültünk: Limburgban: 2004 június 22-én halt meg Lukácsi Rezső egyházközségi tanácsunk tagja, 2005 január 25-én pedig felesége Lenie Jeuken, aki szintén sokat tett a magyar közösség összetartásáért. November 18-án hunyt el Rotterdamban a székelyudvarhelyi születésű Méza János, január 11-én Hágában Pálinkás Erzsébet, január 20-án Weertben Rácz Marianna nővér, február 9-én Helmondban Glogovátz Ferenc. Emléküket őrizzük. Nyugodjanak békében!


Rácz Marianna, "Marica" nővér hazament

A temetésére érkezőket egy kis papírra gépelt üzenet fogadta:
"Kedves Magyar Honfitársak!
Nagyon meghatott, hogy olyan sokan megemlékeztek rólam az ünnepek alkalmával. Hálásan mondok köszönetet.
Sajnos -és ezért elnézést kérek- de nagy fáradság miatt nem tudtam mindjárt és mindenkinek válaszolni.
Engedjék meg, hogy íly későn kívánok mindnyájuknak: Boldog, békés, örömteljes jó esztendőt!!!
Sok szívélyes üdvözlet, a régi szeretettel, - Weert 2005-
Rácz M. nővér rscj.Marica nővér Budapesten született 1910 július 16-án. Már otthon a "Szent Szív" (Sacré Ceur) apácákhoz járt iskolába. A rendbe Belgiumban lépett be 1947-ben. 1956-ban tett örök fogadalmat Rómában. Kezdetben ápolónővér, majd 1960-tól Hollandiá- ban, a rendjük Vaals-Bloemendaal-i leányiskolájában a felügyelőnővér volt. Szerette a gyerekeket és azok őt.
Innen lett azután haláláig a limburgi magyaroknak a képviselője és gondnoka. Mindenki aki ismerte szerette, ő pedig imádkozott értünk -és ezután is biztosan teszi- a hátrahagyott magyarokért.


Segélyszervezetek híreiből

Egyházközségünk tagjai a Szent István Alapítvány közvetítésével több projektet támogathatnak:
- Kárpátalja: Családok a családokért. Adakozóink rövidesen értesítést kapnak a tervbe vett változásokról.
- Tarnadob (Heves m.): kevesen hiszik el, hogy az anyaország keleti részének egyes körzeteiben milyen rendkívüli szegénység és nyomor uralkodik. Erről szól a Szent István Alapítvány egyik új projektje. Az alapítvány ott két falusi házat vett meg sokgyerekes szegény családok részére (alábbi képünk).
- Csángóföld: A Kárpátokon túli Csángóföld katolikusai mindenfajta értelmiség, de legfőképpen katolikus pap nélkül élnek. Nagy szegénységük ellenére ragaszkodnak hitükhöz, kutúrájukhoz. Sokgyerekes családjaikon kíván segíteni az időközben már közismert Böjte Csaba ferences atya, aki először Déván hozott össze 400 gyereknek egy szere- tetotthont, majd még további ötöt kezdeményezett Erdélyben. Most az elhagyatott Csángóföl- dön kíván egyet létrehozni. Eh- hez kéri segítségünket.
A Stichting. St. Stephan bank- számlája: Postbank 33 64 00 (Zevenaar). Adományok befizetése és felvilágosítás:
T.J. Udvarhely, Zonegge 09-10, 6903 EV Zevenaar; T: 0316-330061.
Fontosabb holland katolikus honlapok:

Katholieke kerk op het web

Katholiek Nederland
Text 2e Vatikaanse Concilie

Katholiek Nieuwsblad

RORATE RK Nieuws


Fontosabb holland ökuménikus honlapok:

KerkNet

Samen Op Weg


Rádió és TV az Interneten

Közszolgálati TV-adók:

DUNA-TV

M 2

Magyar katolikus rádió:

Magyar Katolikus Rádió Eger
(Minden reggel 7.00 órakor szentmise
az egri Bazilikából).
KMÉM hírek:
A Katolikus Magyar Értelmiségi Mozgalom brabanti csoportja január 20-án Dr. Véber Gyula előadását hallgatta meg Maldenben "Az igazmondás és a szeretetparancs lehetséges feszültségei"-ről. Az előadást hozzászólások és vita követte.
A Benerajna csoport tavaszi találkozója április 23-án lesz a Vianeni Magyar Otthonban, ahol Polgár Kornél ad elő "Az Eucharisztia jelentősége az Egyház megújulásában" címmel. Imformáció: Mustó Sándor, Vechtoever 7. 3555-SX Utrecht, 030-2468717; sandormusto@tiscali.nl

Katolikus Világifjúsági találkozó Kölnben

Augusztus 15 és 25 között kerül megrendezésre a huszadik Katolikus Világifjúsági Találkozó Kölnben. Az óriási eseményt nem az Egyház szervezi, hanem a világ laikusainak németországi pápai tanácsa. A legutóbbi találkozó Kanadá- ban volt 2002-ben, előtte pedig a sok fiatal számára emlékezetes 2000-es találkozó Párizsban. Az eseményre közel 200 000 fiatalt várnak (decemberre már 95 000 jelentkező volt).
Természetesen lesz magyarországi képviselet is, de a hollandiai jelentkezők (a magyar származásúak is) legokosabb, ha helyi plébániájuk csoportjához csatlakoznak.
A találkozó jelvénye rendkívül ízléses és sokatmondó. Benne a kereszt, a csillag, az üstökös, a kölni dóm és a nagy C- betü... magyarázatra aligha szorulnak.


Médium hírek

Médiumaink gyors fejlődése tagadhatatlan. Ha egyiket másikat 'kihagyjuk' akkor az azokat használó társadalom is 'kihagy' minket. Ha nem élünk a nyújtott lehetőségekkel a keresztény missziós feladatunknak sem teszünk eleget és teret adunk a hitünkkel, kultúránkkal ugyancsak nem összeillő üzenetek tömegének. II. János Pál pápa számtalanszor felhívta figyelmünket az evangelizáció és újfajta közösségi kommunikáció lehetőségeire, melyből hitéletünk naponta meríthet.
A "RORATE" (harmatozzatok) egy új, holland katolikus civilek által szerkesztett honlap és fórum. Napi egyházi hírek mellett, a találkozást tűzte ki céljául. A technika minden lehetőségét használva a szöveges, képes információk mellet hangzó, mozgó anyag közvetítését is megcélozta. Anyaga a Catkids gyermekpasztorációtól filozófiai kérdések megvitatásáig terjed. (Személyes kulcsszó szükséges www.rorate.com).

Megújult a Magyar Kato- likus Rádió honlapja és tartalma. A Kárpát-meden- cében rádió hullámhosz- szakon, külföldön pedig az Interneten keresztül fogha- tó egésznapos rádióadás és kommunikációs fórum.
A hívők a napi evangéliu- mot magyarázó elmélkedés mellett az egész világon foghatják a szentmisét hazai templomokból valamint színvonalas egésznapos rádióadást: www.katolikusradio.hu.

Szélessávú internet-kapcsolat (ADSL vagy kábel)
A tízéves Internet kezdetben az elektronikus levelezést szolgálta. Jobb modemek és gyorsabb számítógépek segítségével képek és hangzó anyag küldése is lehetővé vált, aminek végül csak a telefonszámlánk szabott határt... Aki naponta fél óránál többet internetezik ma jobban teszi, ha az ADSL vagy bredeband kábelkapcsolatra tér át.
Alőnyei: 24 órás internetkapcsolat, tökéletes rádióvétel, javuló video-kapcsolat (TV). Hollandiában az internetezők 40%-a már áttért...
A fejlődést érzékelteti két magyar történelmi film lehívhatósága (egyelőre kisméretű ábrázolásra):
1956 története: Magyarország lángokban, valamint Koltay Gábor új filmje: Trianon
Más üzletmentes honlapok t.k.:

Startlap
Startpagina

Internet Értelmező Kisszótár
szakkifejezések

Google
ma a legjobb kereső

Új Magyar Évezred
negyedéves, érték- orientált kiadvány

Magyar Népdalok a Világhálón
300 zenélő népdal- kotta gyűjteménye.


Hírlevelünkről:

Négyszer évente meg- jelenő egyházközségi Hírlevelünket minden hollandiai érdeklődő- nek megküldjük, aki azt kéri, e-posta címmel rendelkezik és azt nekünk megadja.
A Hírlevél aktuális száma (esetleges programváltozásokkal) a Világhálón, lent megadott web-címen is elérhető.

Hogyan kinyomtatni?
Kiadványunkat legegyszerűbb Web-címünkről kinyomtat- ni. Nyomtatás előtt az oldalakat az 'afdruk- voorbeeld' (page preview) paranccsal ellenőrizzük és ha kell a széleket (margókat) beállítjuk.

E-posta címeiket továbbra is várjuk. Aki pedig nem tart igényt körlevelünkre, kérjük jelezze azt. Közreműködésüket köszönjük.Szerkesztőség: nickl001@planet.nl
Ismered a Csángóföldet?


A magyarok lakóhelyét legtöbbször a Kárpát-medencével szoktuk meghatározni, de a moldvai csángómagyarok a Kárpátok hegyláncain túl élnek. Moldvába az évszázadok folyamán székely kivándorlás is történt, de a csángómagyaroknak annál sokkal korábbi, helyi gyökereik is vannak. Lélekszámuk ma kb. 300000-re tehető, de ebből csak kb. 40 ezer beszél (csángó-) magyarul. A románosítás nem csak Ceausescu idejében folyt hanem előtte is folyt és azóta is folyik. Ha egy csángót ma megkérdeznek, hogy ő magyar-e vagy román, azt mondja "én katolikus vagyok." Ezzel kihangsúlyozta legfájóbb bántalmát, hogy Románia ortodox keresztényeket szeretne a római katolikus csángókból nevelni és nem enged földjükre katolikus papot szentmisét mondani!!!

A csángók földművesek és nincs tanult értelmiségük. A rendszerváltás óta több fiatal települt át Magyaror- szágra. Noha mindegyik tervezi, hogy diplomásan visszatelepül szülőföldjére, ez máig alig történt meg.
Az ok egyszerű: rendkívül nagy a szegénység és diplomásokat ott nem tudnak megfizetni.
Képünk azokat a szerencsés csángó fiatalokat mutatja ünnepi népviseletben, akik- nek megadatott a kiváltság, hogy Székelyföldön, Gyimesfelsőlokon, Berszán atya Árpádházi Szent Erzsébet gimnáziumában tanulhatnak.
Erdélyben és Magyarországon élő csángók ma több honlapon is kérik a nagyvilág magyarjainak segítségét. Két projektet említünk:
Az egyik: a Legyen Ön is keresztapa projekt, melyben szerény helyi iskoláztatási költségekre keresnek mecénásokat.
A másik a dévai Böjte Csaba ferences atya Adj te is egy téglát projektje. Csaba atya erdélyi gyermekotthonaiban magyarokat, cigányokat, románokat rendkívüli szeretettel magyarnyelvű katolikusokként nevel. Csángóföldön is kiszemelt már egy területet, ahol az ottani szegénygyerekek otthonát és iskoláját tervezi létrehozni!

A csángók értékes ősi kultúrájára utal, hogy népdalgyűjtők mint pl. Domokos Péter-Pál de még mai utódai is, milyen gazdag népdalgyűjteményekkel tértek haza egy-egy csángóföldi útjukról. Van néprajzkutatónk, aki csángó imagyűjteményt állított össze.


.
HIRLEVÉL ARCHÍVUM