Szentháromság
hm-szalag
Hollandiai Magyar Római Katolikus Egyházközségi Tanács
Vereniging ter bevordering van het geestelijke leven van de r.k. Hongaren in Nederland

Ingeschr. b.d. K.v.K 's Hertogenbosch
Nr 40217046
Giro: 1999017 (Utrecht)
Correspondentieadres
Eksterlaan 8.
5731 XV Mierlo
E-mail: nickl@iae.nl Telefon: 0492-661736

Érdemes
lelőhelyek
a 'Hálón'
Alábbi honlapok élő web-kapcsolatnál aktiválhatók!


Egyházi honlapok:

Magyar Katolikus Egyház

Magyar Katolikus Püspöki Kar (hírösszefoglalók, intézmények, rendek, címek)

Virtuális Plébánia modern, sokoldalú, pasztorációs honlap

Szervezetek honlapjai:

HÁLÓ

Magyar Karizmatikus Mozgalom

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

Hollandiai Katolikus Magyar Egyházközségi Hírlevél
2004. december

Contactblad van de r.k. Hongaren in Nederland
Samenvatting

Onze gedachten gaan dezer dagen uit naar de Geborene. Moge Hij U en Uw dierbaren ook in deze, waarlijk turbulente dagen doen sterken in geloof, hoop en liefde. Een beetje stilte om ons heen kan ons altijd weer helpen het wezenlijke van het onbelangrijke te onderscheiden en om Zijn boodschap te horen. Hij is immers voor ons op deze aarde gekomen...
Wij berichten hieronder weer over een aantal religieus-culturele wetenswaardig- heden in Nederland en in Hongarije.

MEGSZÜLETETT

Megszületett.
Éjszaka volt, és ragyogtak fenn a csillagok.
Én hiszem e szép csodát,
Hogy kedvéért kigyúlt egy égi lámpa
És jötte szűzen érte Máriát.

Megszületett.
És élt harminchárom évet.
Én hiszem e bús csodát,
Hogy kereszten halt, feltámadott
És elevenen mennybe szállt.

Megszületett.

Sipos DomokosEgyházközségi hírek:

Szentmisék
Ez év karácsonyán nem tatózkodik katolikus magyar lelkész Hollandiában. Egyházközségünk minden tagját kérjük -mint máskor is-, hogy vegyenek részt holland egyházközségük istentiszteletein és más rendezvényein. Legközelebb 2005. nagyböjtje idején várunk ismét magyar lelkészt Hollandiába.

Hágában továbbra is magyarnyelvű ima és áldozási istentiszteletet tartanak minden hónap első vasárnapján, valamint karácsony első ünnepén, december 25-én 12 órai kezdettel a St. Liduine kerkzaal-ban (Koningin Sophiestr. 45. alatt). Utóbbira a Rotterdam környéki magyarokat is várják.

A Limburgiakat minden hó utolsó vasárnapján 16.00 órakor magyar szentmisére várják Aachenben a Dóm melletti St. Jakobstr. 19 alatti kápolnában.


Jelentős katolikus irodalom (honlapok):

Katolikus Lexikon

Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Új Ember
katolikus hetilap

IGEN
katolikus havilap és hírlevél (2-hetente)

Képmás
családmagazin

Katolikus web- kiadványok gyűjteménye
200 magyar és 25 külföldi honlap


Ifjúsági honlapok:

Regnum Marianum

Magyar Cserkészszövetség

Külföldi Magyar Cserkészszövetség


Ökuménikus szellemiségű magyar honlapok:

Kajata
ökuménikus fórum

Magyar Keresztény Portál


Bajzáth Ferenc atya hollandiai pasztorációs körútjáról

November 20. és 29. között meglá- togatta hollandiai egyházközségünket Bajzáth Ferenc atya, a budapesti Szent József egyházközség plébánosa. Körútja során 6 helyen tudott magyar szentmisét mondani, és egy keresztelést valamint egy temetést ellátni. Azt csak Budapest ismerői tudják, hogy a Szent József plébánia rendkívül szegény lakótelepek lakóit fogja össze, ahol a hajléktalanoknak, sokgyerekeseknek és öregeknek segítik hétköznapjaikat könnyebbé tenni. Az ő támogatásukra jött létre Hollandiában Corona nővér közreműködésével a "Vriendenkring van St. Jozef-parochie", akik fáradhatatlanul gyűjtenek a legszegényebbeknek. Adományaikat a következő címre kérik: Vereninging Vrienden van de Sint Jozef Parochie in Budapest; Secretariaat: De Savornin Lohmanlaan 507, 2566-AM Den Haag; postbank 8241372. e-posta: lia.schade@12move.nl


Bene-Rajna KMÉM találkozó

A hollandiai Katolikus Magyar Értelmiségi Mozgalom meghívá- sára hagyományos őszi találkozó volt Maarssenben. Előadók voltak péntek este: Tüski Márta lelkésznő, aki a holland protestáns egyházak egyesüléséről, azaz az új "Protestantse Kerk Nederland"-ról tartott alapos felkészültséggel, élvezetes előadást. Mint Hírlevelünkben is már jeleztük, ez év április 1.-től egyesültek Hollandiában t.k. a Nederlands Hervormde Kerk, a Gereformeerde Kerk és a Lutherse Kerk. A hosszú évek óta készülő egyesülési folyamat inkább 'lentről' jött létre mintsem az egyetemek kezdeményezésére. Ugyanakkor még nem állt be minden csoportosulás a szervezetbe.
Az este második részében Dr. Véber Gyula a II. Vatikáni Zsinat utáni liturgia gyakor- latról, szombaton pedig az egyházi zenéről tartott rendkívül szemléletes előadást.


Halottaink

2004. áprilisában elhúnyt Geleenben 68 éves korában Halovics Ferenc, novemberben elhúnyt Sittardban 78 éves korában Horváth Ferenc, Hágában 43 éves korában ifj. Király Imre és Rotterdamban 47 éves korában Méza János. Emléküket őrizzük. Nyugodjanak békében!


Egyházközségi közgyűlés 2005

A jövő évi országos egyházközségi közgyűlés 2005. február 5-én, szombaton 10 órától lesz a Vianeni Magyar Otthonban. Javaslatokat egyházközségi életünk élénkítésére és aktualizálására a helyi csoportok vezetőin keresztül vagy levelezési címünkre közvetlenül kérjük.


Menjünk Betlehembe!

Szeretettel hívunk mindenkit a december 11-én szombaton, 14.30 órai kezdettel rendezendő karácsonyi ünnepre a Vianeni-i Magyar Otthonba (bejárat a Langeweg 145-el szemben). Ezen a délutánon a fiatal Zorkóczy Zenóbia énekes és előadóművész- nő műsorát hallhatjuk, akit egy szintén fiatal művész PintérNóra kísér zongorán. A Kovásznán, az erdélyi Háromszék megyében született művésznő és kísérője számos sikeres hazai és külföldi fellépésre tekinthet- nek vissza. Hollandiai látogatásuknak előre örülünk. Szóljunk ismerőseinknek is!
Fontosabb holland katolikus honlapok:

Katholieke kerk op het web

Katholiek Nederland
Text 2e Vatikaanse Concilie

Katholiek Nieuwsblad

RORATE RK Nieuws


Fontosabb holland ökuménikus honlapok:

KerkNet

Samen Op Weg


Rádió és TV az Interneten

Közszolgálati TV-adók:

DUNA-TV

M 2

Magyar katolikus rádió:

Magyar Katolikus Rádió Eger
(Minden reggel 7.00 órakor szentmise
az egri Bazilikából)
Redemptionis Sacramentum   (Irányelvek az Eucharisztia mai megélésére)

Korunk változó életvitele de a gyakorlatban mutatko- zó paphiány is időszerűvé tett egy egyházi kiadványt, melyben az Eucharisztia megünnepléséért, megélésé- ért felelős római kongregáció irányelvekkel fordul a papsághoz és a hívő katolikusokhoz.
Kiindulva a helyzetből, hogy nem áll minden plébánián kellő számú pap a hívek rendelkezésére, a kiadvány leírja, hogy hol, miben és mennyiben tudnak a hívek maguk részt venni az Eucharisztia megünneplésében. Mivel az Eucharisztia az egyházi élet kiindulópontja és középpontja, természetesen határai vannak annak amit egy laikus, sőt annak is amit egy tanult diakónus is elvégezhet és mihez kell feltétlen felszentelt pap részvétele. A szentmisének közösségösszetartó feladata is van, de az áldozat bemutatásával létrejövő Krisztus jelenlét által a szentmise lényegesen több, mint csak egy vallási hátterű baráti együttlét.


ÉLETÜNK:   az európai katolikus magyarok lapja

Az európai katolikus magyarok ismert közösségi lapja. Nem keve- sebb, mint 36.(!) évfolyamát szerkesztik máma Ft. Dr. Cserháti Ferenc főszerkesztő vezetésével Münchenben. Kevés nyugat-európai havilap hoz annyi 'élő' hírt Svédországtól Olaszországig, neves magyar szerzők aláírásával mint az Életünk. Ára: 15.- Euro évenkint (11 szám). Megrendelhető: Redaktion ÉLETÜNK, Dr. Franz Cserháti, Msgr., Chefredakteur, Landwehrstraße 66. D-80336 München. Tel.: 0049-89-5328288; Fax: 0049-89-5328245; E-posta: eletuenk@gmx.deSZENT KERESZT   Színes hazai ökuménikus magazin. A múlt évtől, sok színes képpel megjelenő lap főszerkesz- tőnője Kuruczleky Ilona, aki -miután a Pázmány Péter tudományegyetemen elvégezte a teológiát- lapszerkesztés- hez fogott. Rövid másfél év alatt sikerült a szerkesztőknek a magazinban számtalan ismert egyházi embert valamint több rendet megszólaltatni és ugyanakkor az egyházi élet sok helyszínére ellátogatni.
Az ökuménikus hangvételű lap kéthónaponkint jelenik meg, Magyarországon a hírlapárúsoknál 345.- Ft-ért kapható (kérni kell!). Külföldi előfizetés: HELIR 1900 Budapest. Szerkesztőség: e-posta: st.kereszt@freemail.hu, honlap: www.szentkereszt.hu.


1000 éves az Egri Egyházmegye

Eger városa ez évben 1000 esztendős. Az államalapító Szent István uralkodásának kezdetekor 10 püspökséget hozott létre, 1004-ben az egrit. Patrónusa Szent János apostol lett.
A város és az egri érsek- ség ritka évfordulót ünnepel. Maradandó külső jeleként egy több- méteres, ezüstösen csillogó keresztet állítottak fel a város felett húzódó Nagyeged hegy tetejére, melyet Dr. Seregély István érsek szentelt fel.
Nem mindenki tudja, hogy az egri vár helyén épült fel Szent István idején az első gótikus templom és a püspöki rezidencia. A palota ma is álló részének földszíntjén most kiállítás nyílt a püspökség területéről erre az alkalomra begyűjtött múzeális tárgyakból. A Magyar Posta alkalmi levelezőlapot adott ki erre az ritka évfordulóra.

Más üzletmentes honlapok t.k.:
Startlap
Startpagina

Internet Értelmező Kisszótár
szakkifejezések

Google
ma a legjobb kereső

Új Magyar Évezred
negyedéves, érték- orientált kiadvány

Magyar Népdalok a Világhálón
300 zenélő népdal- kotta gyűjteménye.Hírlevelünkről:

Négyszer évente meg- jelenő egyházközségi Hírlevelünket minden hollandiai érdeklődő- nek megküldjük, aki azt kéri, e-posta címmel rendelkezik és azt nekünk megadja.
A Hírlevél aktuális száma (esetleges programváltozásokkal) a Világhálón, Web-címünkön is elérhető (lásd alább).

Kiadványunkat kinyomtatni a Web-változatról az Int. Explorer böngészővel a legegyszerűbb, a betüket a közepesnél egy mérettel kisebbre állítjuk be. Nyomtatás előtt az oldalakat az "afdrukvoorbeeld" paranccsal ellenőriz- zük.
E-posta címeiket továbbra is várjuk. Aki pedig nem tart igényt körlevelünkre, kérjük jelezze azt. Közreműködésüket köszönjük.


Karácsonyi képeslapok, bélyegek.

Itteni lapárúsoknál már csak ritkán lehet igazi karácsonyi képeslapokat kapni. Azok viszont
több címen megrendelhetők, t.k. itt: Stichting Katholieke Voorlichting en Colomba, Rijngeesterstraatweg 94, 2343 BX Oegstgeest, T: 071-5174951. e-posta: info@colomba.nl, honlap: www.colomba.nl.
Magyarországon hála Istennek még lehet a boltokban igazi karácsonyi lapokat vásárolni. Ez évben a Magyar Posta karácsonyra egy különbélyeget is kibocsátott.
A betlehemi jelenetet ábrázoló bélyeg Udvardi Erzsébet festménye alapján készült.


Ismered Magyarországot?

Látogatóban a Herendi porcelán-kézműveseknél.


A Bakony vidékéhez tartozó Herenden 1826-ban Sting Vince kis gyárat alapított, ahol kezdetben kőedényeket készítettek, majd kisérletezni kezdtek porcelánkészítéssel. Utóbbi csak távoli rokona a népi fazekasművességnek, mely többnyire csak egyszerű, napi használatra alkalmas kőedényeket gyártott.

A porcelánkészítésnek ugyanakkor nincs népi hagyománya, és mesterségét mindig valamilyen titokzatos fátyol fedte. Az agyagszobrászatnak és üveghutáknak a technológiáját lehet némileg felfedezni abban.

Népszerűsége a barok korban indult és hatással volt arra a Kínából behozott porcelán európai népszerűsödése. Magyarországon kevés helyen folyt porcelángyártás, de a HERENDI, ZSOLNAI és a HOLLÓHÁZI világhírnévre tehettek szert. A Herendinek ma a Zsolnain kívül nincs igazi vetélytársa. Ez nem csak a kifinomult technológi- ának, hanem ugyanúgy a mesteri kézművesség- nek is köszönhető.


Aki teheti, látogatosson el a Balaton északi partjához közeli Herendre és nézze meg azok bemutatótermeit, de főleg a kézműves iparművészeket munka közben...

Az ízléses és terjedelmes kiállításon nem csak Mária Terézia köszönt ránk a pozsonyi országgyűlés alkalmával, de láthatók az angol királyi család állandó jellegű megrendeléseinek másai is.

A gyár ma kb. egymillió kisebb nagyobb porcelán- tárgyat exportál évente, nem kevesebb mint 58 országba. A gyár ma 25%-ban a magyar államé, 75%-ban az ott dolgozók tulajdona.


Szerkeszrőség:
nickl001@planet.nl
HÍRLEVÉL   ARCHÍVUM