Szentháromság
hm-szalag
Hollandiai Magyar Római Katolikus Egyházközségi Tanács
Vereniging ter bevordering van het geestelijke leven van de r.k. Hongaren in Nederland

Ingeschr. b.d. K.v.K 's Hertogenbosch
Nr 40217046
Giro: 1999017 (Utrecht)
Correspondentieadres
Eksterlaan 8.
5731 XV Mierlo
E-mail: nickl@iae.nl Telefon: 0492-661736

Érdemes
lelőhelyek
a 'Hálón'
Alábbi honlapok élő web-kapcsolatnál aktiválhatók!


Egyházi honlapok:

Magyar Katolikus Egyház

Magyar Katolikus Püspöki Kar (hírösszefoglalók, intézmények, rendek, címek)

Virtuális Plébánia modern, sokoldalú, pasztorációs honlap

Szervezetek honlapjai:

HÁLÓ

Magyar Karizmatikus Mozgalom

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

Hollandiai Katolikus Magyar Egyházközségi Hírlevél
2004. június

Contactblad van de r.k. Hongaren in Nederland
Samenvatting
In deze uitgave berichten wij over enkele gebeurtenissen van de afgelopen maanden, over de aanstaande St. Stephanus-viering in Vianen op 22. augustus, als mede kort over de verwachte vieringen in 't komende winterseizoen door de dan op bezoek zijnde Hongaarse priesters. Verder berichten wij over een aantal religieus-culturele evenementen als mede over de door velen uitgesproken wens naar een christelijke preambel in de grondwet van de EU.


Egyházközségi hírek:

Szentmisék
Kérjük egyházközségünk tagjait, hogy a nyári hónapokban se feledkezzenek meg a vasárnapi szentmisék látogatásáról, bárhol is töltsék vakációjukat. Akik Magyarországra mennek, azoknak meg különös lehetőségük nyílik énekes, zenés szentmisék hallgatása mellett számos más vallási hátterű kultúrális megmozduláson való részvételre, csak figyelni kell a helyi híradásokat.
Szeptemberben beindulnak ismét a hágai és rottedami magyar istentiszteletek, minden hó első vasárnapján, akárcsak a Limburgból elérhető Aachenben. Már most jelezzük, hogy november végén Bajzáth Ferenc atyát várjuk két hétre Hollandiába, karácsonykor pedig Kozma Imre atyát. Mindkettőjüket Budapestről.

Szent István ünnep Vianenben augusztus 22-én

Ez év augusztus 22-én vasárnap a szokott módon Szent István ünnepség lesz Vianenben a Magyar Federáció rendezésében.
Délben 12 órakor ökuménikus istentisztelet (eucharisztia / úrvacsoraosztás) lesz a vianeni r.k. templomban (Vianen, Brederodestraat 2.). Utána a Magyar Otthonban közös ebéd, majd 15 órakor ünnepélyes összejövetel. Ünnepi előadást tart Ir. Polgár Kornél/Hága. Mindenkit szeretettel várunk.


Keresztelők

Keresztelő a vianeni Magyar Otthonban
Két keresztelőről is hírt adhatunk kedves olvasóinknak. Március 27-én a vianeni Magyar Otthon- ban tartott szentmise keretében keresztelte meg Mustó Péter atya Sebők Sándor és Otilia kislá- nyát.
Május 2-án vasárnap Hágában a St. Liduine templomban Bakos Gergely atya keresztelte meg felnőtt korban Rácz Elvírát, aki egyben első áldozáshoz is járulhatott, valamint a bérmálás szentségét is felvehette.
Mindkét keresztelő előkészítését Elshout Leo, egyházközségünk lelkes segítője végezte.
Jelentős katolikus irodalom (honlapok):

Katolikus Lexikon

Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Új Ember
katolikus hetilap

IGEN
katolikus havilap és hírlevél (2-hetente)

Képmás
családmagazin

Katolikus web- kiadványok gyűjteménye
200 magyar és 25 külföldi honlap


Ifjúsági honlapok:

Regnum Marianum

Magyar Cserkészszövetség

Külföldi Magyar Cserkészszövetség


Ökuménikus szellemiségű magyar honlapok:

Kajata
ökuménikus fórum

Magyar Keresztény Portál


Kitüntetés:
Sokoldalú értékes munkásságáért, de elsősorban iskolai hivatásán túlmutató holland és magyar római- és görög-katolikus egyházközségi tevékenységéért a wassenaari Leo Elshout április 29-én királynői kitüntetést kapott: Lid van de orde van Oranje-Nassau címmel. Főleg az ország nyugati felében lakó magyarok találkoznak gyakran fáradhatatlan egyházközségi tevékenységével. Kitüntetéséhez szívből gratulálunk!


Segélykérés a Vajdaságból:

A szerbiai Vajdaság magyarlakta területéről, Bácstopolyáról kéri Boross Irén magyar édesanya, gyógyíthatatlan betegségben (cisztás fibrózisban) szenvedő 17 éves fia ápolási kölségeinek enyhítésére mindannyiunk anyagi segítségét. Az orvosságok, valamint a kezelés költségei messze meghaladják szerény fizetését, de a segélyszerve- zetek lehetőségeit is (boross@stcable.co.yu). A németországi Karlheinz Bumb atya vállalkozott az adományok begyűjtésére és közvetítésére:
Pfarrer Karlheinz Bumb / St.Ludwig / VIierlinger str. 2. / D-67227 Frankenthal / Deutschland. Tel. 06233-27394 22o734 (-privat) / st.ludwig.ft@t-online.de
Bankszámlája: Liga Bank Speyer-Regensburg- / D-Deutschland / Einzelnothilfe für Csongor Boross/ IBAN: DE14750903000000008214 / BIC: GENODEFF1M05
Örüljenek akik adhatnak és nem maguk vannak ilyen kérésre kényszerülve...Bene-Rajna KMÉM találkozó Vianenben:

Május 3-án tartotta tavaszi találkozóját a Katolikus Magyar Értelmiségi Mozgalom Bene-Rajna csoportja Vianenben.
A Drs. Vígh Gyula által tartott előadás Visszatérés Európába címmel Magyarországnak az EU-hoz történő csatlakozása volt. A nagy érdeklődést kiváltó előadás során sok érdekes adat és összehasonlítás került bemutatásra.
Az előadást követően élénk vita alakult ki a Katholiek Nieuwsblad-ban Magyaror- szágról megjelent, igazságtalanul negatív értékelés nyomán.


Együtt Európáért

Május 8-án az európai keresztény egyházak és egyházi közösségek Együtt Európáért címmel nemzetközi találkozót rendeztek azzal a céllal, hogy lelket adjanak Európának, hogy az megvalósíthassa egyetemes hívatását a népek közötti békét és egységet.

A tíz új tagállam csatlakozásának történelmi pillanatában Stuttgartban 10 ezer fő részvéte- lével, műholdas kapcsolás több mint 100 európai városban párhuzamosan zajló rendezvény- nyel párosult. Magyarországon Budapest, Nyíregyháza és Szeged kapcsolódott be a rendezvénybe, Hollandiában 's Hertogenboschban volt párhuzamos rendezvény.

Fontosabb holland katolikus honlapok:

Katholieke kerk op het web

Katholiek Nederland
Text 2e Vatikaanse Concilie

Katholiek Nieuwsblad


Fontosabb holland ökuménikus honlapok:

KerkNet

Samen Op Weg


Rádió és TV az Interneten

Közszolgálati TV-adók:

DUNA-TV

M 2

Magyar katolikus rádió:

Magyar Katolikus Rádió Eger
(Minden reggel 7.00 órakor szentmise
az egri Bazilikából)
Képünk az egy-egy gondolatot felolvasó keresztény egy-
házak képviselőit mutatja. Reméljük e gondolatokat meg-
hallják azok is, akik most szerkesztik az EU Alkotmányát.
Világhírű személyiségek rövid előadásait és II. János Pál pápa üzenetét műholdas egyenes adásban kísérhettük figyelemmel.
Felszólalt Romano Prodi az Európai Bizottság elnöke, Chiara Lubich a Fokoláre Mozgalom alapítója, Andrea Riccardi a Szent Egyed Közösség alapítója, Ulrich Parzany evangélikus lelkész és sok más közismert személyiség, köztük Fabiola volt belga király- nő, aki előimádkozta
a Miatyánkot.

Az ünnepség nem volt kimondottan fiatalok rendezvénye, de az előadások között számtalan zenés, táncos csoport fellépett.

Végül a fiatalok táncban fejezték ki az Európa-zászló bővülését tíz új csillaggal.Pünkösd a Szűzanyával Amsterdamban

"De Vrouwe van alle Volkeren en de kracht van het gebed" név alatt háromnapos nemzetközi imanapok lesznek az amsterdami RAI épületeiben május 29-31-ig.
1955 óta különös tisztelet veszi körül ezt az amsterdami Kapel van de Vrouwe van alle Volkeren kápolnában elhelyezett Szűzanya képet. Ez évben hatodszor indulnak zarándoklatok pünkösdkor az ország minden provinciájá- ból háromnapos találkozásra, imádkozásra és engesztelés- re. Érdeklődni lehet: T: 020-6620504/ infor@de-vrouwe.nl / www.de-vrouwe.nl.

A felvétel 2003 Pünkösdjén, az 5. Amsterdami Imanapok alkalmából készült
A Szűzanya 1945 és 1959 között több ízben megjelent egy hívő amsterdami asszonynak azzal az üzenettel, hogy évente gyűljenek össze a nemzetiségek e kép alatt és együtt imádkozzanak...

2002-ben a haarlemi püs- pök, az amsterdami Mária-jelenés természetfeletti eredetének elfogadását megerősítette.


Más üzletmentes honlapok t.k.:
Startlap
Startpagina

Internet Értelmező Kisszótár
szakkifejezések

Google
ma a legjobb kereső

Új Magyar Évezred
negyedéves, érték- orientált kiadvány

Magyar Népdalok a Világhálón
300 zenélő népdal- kotta gyűjteménye.


Hírlevelünkről:

Négyszer évente meg- jelenő egyházközségi Hírlevelünket minden hollandiai érdeklődő- nek megküldjük, aki azt kéri, e-posta címmel rendelkezik és azt nekünk megadja.
A Hírlevél aktuális száma (esetleges programváltozásokkal) a Világhálón, Web-címünkön is elérhető (lásd alább).

Kiadványunkat kinyomtatni a Web-változatról az Int. Explorer böngészővel a legegyszerűbb, a betüket a közepesnél egy mérettel kisebbre állítjuk be. Nyomtatás előtt az oldalakat az "afdrukvoorbeeld" paranccsal ellenőriz- zük.
E-posta címeiket továbbra is várjuk. Aki pedig nem tart igényt körlevelünkre, kérjük jelezze azt. Közreműködésüket köszönjük.

Pünkösd Csíksomlyón

A Kárpát-medence magyarsága évről évre egyre nagyobb számban zarándokol pünkösd ünnepén az erdélyi Csíksomlyóra. Jönnek minden irányból, a határokon innen és túlról, jönnek a csángóföldről és jönnek külföldről, jönnek gyalogszerte és négykeréken. A visszatérő, százezrek által látogatott ünnepről már beszámoltunk EKT hírlevelünkben. Az idei ünnep különlegességét az adja, hogy annak ünnepi szónoka Erdő Péter esztergomi bíboros lesz, akit mint az összmagyarság bíborosát várják a Mária-zarándokhelyre.


Ismered Magyarországot?

Látogatóban a Nemzeti Emlékparkban Ópusztaszeren


Szegedtől néhány kilométerre fekszik Magyarország egyik legrégebbi történelmi emlékhelye, az Árpád korából emlékezetes Ópusztaszer.

A kezdetben csak az Árpád emlékművet, majd a feltárt romkertet magában foglaló emlékhely mára az ország egyik legkiemelkedőbb történelmünket bemutató találkozóhelyévé vált.

Mindenki hallott már a Feszty Árpád világhírű körfestményéről, mely a magyarok bejövetelét ábrázolja nyolcezer megfestett alakjával. Ez ma Ópusztaszeren egy külön körcsarnokban van kifeszítve, miután régen Budapesten volt látható. A körkép a háborúban rendkívül súlyosan megsérült és csak a rendszerváltozás után fogtak restaurálásához. Az idén 110 esztendeje hogy az eredeti kép elkészült.
Csete György kapta a megbízást, hogy "Az erdők világa" csodálatos ácsmunkával fából faragott épületegyüttesét megtervezze, templomával, kiállítási termeivel, stb. együtt.

De itt kapott helyet egy szabadtéri múzeum is, bemutatván az egykori tanyasi világot. A millennium alkalmával tovább bővült a kiállítási anyag, történelmünk nagyjainak szoborparkjával.
Az emlékpark közelében születő erdőben ültethetnek egy fácskát azok, akiknek szívügye a magyar nemzet jövője.
www.opusztaszer.hu

Szerkesztőség:
nickl001@planet.nl
HIRLEVÉL   ARCHÍVUM