Szentháromság
hm-szalag
Hollandiai Magyar Római Katolikus Egyházközségi Tanács
Vereniging ter bevordering van het geestelijke leven van de r.k. Hongaren in Nederland

Ingeschr. b.d. K.v.K 's Hertogenbosch
Nr 40217046
Giro: 1999017
Correspondentieadres
Eksterlaan 8.
5731 XV Mierlo
E-mail: nickl@iae.nl Telefon: 0492-661736

Érdemes
lelőhelyek
a 'Hálón'
Alábbi honlapok élő web-kapcsolatnál aktiválhatók!


Egyházi honlapok:

Magyar Katolikus Egyház

Magyar Katolikus Püspöki Kar (hírösszefoglalók, intézmények, rendek, címek)

Virtuális Plébánia modern, sokoldalú, pasztorációs honlap

Szervezetek honlapjai:

HÁLÓ

Magyar Karizmatikus Mozgalom

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

Hollandiai Katolikus Magyar Egyházközségi Hírlevél
2003. december

Contactblad van de r.k. Hongaren in Nederland
Samenvatting
In deze kerstuitgave berichten wij over enkele recente en te verwachten kerkelijke gebeurtenissen voor de Hongaren in Nederland en verder over een kleine selectie religieus-culturele evenementen in Hongarije en internationaal.
Ons kerstgroet gaat aan alle mensen van goede wil.
  Karácsonykor:


  Harangok zúgnak,

  Szent igék szólnak,

  Imádság szárnyán,

  Szíveknek vágyán,

  Zsoltárok hangján,

  Szeretet hídján,

  Bocsánat útján

  Mennyben jár az ember.


Dömötör TiborEgyházközségi hírek:

Szentmisék:
Hágában -júniust, júliust és augusztust kivéve- minden hónap első vasárnapján, továbbá karácsony és húsvét első ünnepén 12 órakor (St. Liduine kerkzaal, Koningin Sophiestr. 45.), Rotterdamban 15.00 órakor (Karel Doormanstr. 337, Una Sancta) Ige- és Áldozási istentiszteletet tartanak (Woord en Com.-dienst).

Wassenaarban november 30-án a St. Josephkerk-ben (hoek Parklaan-ter Weerlaan) 10.00 órakor szentmise lesz görögkatolikus rítus szerint, a magyar Fedor Péter atyával és Attila Schkoda diakónussal. Énekelni a híres utrechti "Bizantijnse Koor" fog. A gyerekeknek külön adventi elmélkedés lesz, utána pedig egy kis találkozó. (Busz 43 "Cranenburchlaan" a hágai CS-től).

A Limburg-i magyarok minden hónap 4. vasárnapján magyar szentmisét hallgathat- nak a közeli Aachenben, ahova Lukács József kölni magyar lelkész jár rendszeresen misézni. (Érdeklődni lehet nála a 00-49-221-238060 telefonszámon.) A szentmisék helye: Aachen-Burtscheid, Marienkapelle (a Gregorstrasse-Ekkenerstrasse sarkán).
Jelentős katolikus irodalom (honlapok):

Katolikus Lexikon

Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Új Ember
katolikus hetilap

IGEN
katolikus havilap és hírlevél (2-hetente)

Képmás
családmagazin

Katolikus web- kiadványok gyűjteménye
200 magyar és 25 külföldi honlap


Ifjúsági honlapok:

Regnum Marianum

Magyar Cserkészszövetség

Külföldi Magyar Cserkészszövetség


Ökuménikus szellemiségű magyar honlapok:

Kajata
ökuménikus fórum

Magyar Keresztény Portál
2004 nagybőjtjében lelkigondozói körútra várjuk ismét Mustó Péter jezsuita atyát. A tervek szerint a március 27-28 és az ápilis 3-4 hétvégeken magyar szentmisek lesznek Arnhem, Hága, Helmond, Hoensbroek és Vianenben. Lelkigyakorlat lesz várhatóan Hágában április 1-2 este 18.30 órakor, és Vianenben április 3-án d.e. 10 órakor. A végleges helyeket és időpontokat koratavaszi EKT-Hírlevélben közöljük.
Húsvét vasárnap 12 órakor görögkatolikus szentmise lesz Hágában, melyet Lakatos László görögkatolikus lelkész mond Magyarországról.
A többi vasárnapokon és helyeken kérjük a katolikus magyarokat, hogy kapcsolódja- nak be helyi egyházközségi életbe és ott látogassák rendszeresen a szentmiséket.

Helyesbítés:Legutóbbi kölevelünkben említettük a pannonhalmi Bakos Gergely atya látogatását, melynek során Hágában keresztelőre és elsőáldozásra is sor került. Kérésére pontosítjuk, hogy látogatására természetesen belgiumi tanulmányi útjai kapcsán kerülhetett sor és nem áll módjában kizárólag pasztorációs munkára Hollandiába utazni. Ugyanakkor doktori disszertációjának megvédéséhez gratulálunk!

Kis segítség a nagy ünnephez
A karácsonyi ünnepkör eseményeire készülve mi indíthatná a Betlehemi Kisded arcát jobban mosolyra, mint csillogószemű gyermekarcok. Szavuk, énekük, játékuk. Magyar hagyományaink kincstárában számtalan ének, vers, betlehemes játék rejlik. Elevenítsünk fel ezekből akár családon belül, akár mások társaságában. Gazdag (cserkész) gyűjtemények találhatók a Világhálón alábbi címeken:
karácsonyi versek  (költők szerint)
karácsonyi énekek  (hangzó kották)
betlehemes játékok  (korosztályok szerint)

Halottaink:
Helmond: 2003. augusztus 28-án váratlanul elhunyt Vincze József (1938); szeptember 11.-én szerettei körében hunyt el Tóth István, Dénes (1934); november 8.-án a betegek szentségével megerősítve, szerettei körében hunyta le szemét Nickl Mária (1929);
Nyugodjanak békében!


A KMÉM-Pax Romana őszi találkozója november 14-15-én volt Maarssenben. A téma az Isten mint titokzatos Lény, Személy kérdésköre volt. Előadók voltak Budavári Gábor: "Istenfogalmak a filozófiában", Dobri Réka, ifj. Tüski Márta és Vizi Felícia "Mi az én fogalmam Istenről" címmel. (Levelezés: Mustó Sándor, Vechtoever 7. 3555 SX Utrecht, T: 030-2468717.)


Segélyszervezetek híreiből:

A Szent István Alapítvány október 5-én a hágai Nieuwe Kerk-ben rendezett jótékonysági koncertjének szép sikere volt. A holland sajtó is megemlékezett az eseményről, melyen több fiatal magyar zenésztehetség szerepelt. Az alapítvány címe: T. J. Udvarhely: Zonegge 910; 6903 EV Zevenaar, T: 0316-330061, e-posta: Udvarhely30@zonnet.nl;

ACsaládok a Családokért kárpátaljai segélyakció első visszajelzését karácsonyra kértük (a Szent István Alapítvány címére).

Mozgás és értelmileg sérült magyar gyerekek lovasterápiás kezelésére kérnek segítséget a piliscsabai cserkészek: Mint ismeretes, a kortársaikkal testi/szellemi fogyatékosságaik miatt játszani alig tudó gyerekek 'lemaradásukat' az évek során csak halmozzák.
Szakpedagógusok régen felfigyeltek az élőállatokközelségének jótékony hatására. A piliscsabai cserkészcsapat -képzettvezetők közreműködésével- jelenleg 22 ilyen gyerekkel foglakozik. Szeretnének a gyerekeknek és cserkészcsapatuknak egy volt gazdasági épületet megvásárolni, ahol az állattartás és a kezelés egész évben megoldott. Ehhez kérik ada- kozók segítségét alapítványuk számlájára.
A magyarországi bank számla száma: 11742245-20056326 (adószám:18684508-1-13).Fontosabb holland katolikus honlapok:

Katholieke kerk op het web

Katholiek Nederland
Text 2e Vatikaanse Concilie

Katholiek Nieuwsblad


Fontosabb holland ökuménikus honlapok:

KerkNet

Samen Op Weg


Rádió és TV az Interneten

Közszolgálati TV-adók:

DUNA-TV

M 2

Magyar katolikus rádió:

Magyar Katolikus Rádió
(Minden reggel 7.00 órakor szentmise
az egri Bazilikából)
Nagy események szzínhelye volt ebben az évben Róma

A zarándokok százezrei, a nagyvilág rádió és TV adói ebben az évben gyakran voltak hivatalosak Rómában, t.k. amikor a betegségét hihetetlen erővel viselő II. János Pál pápa 25 éves pápaságát ünneplete. Vallási, egyházi és társadalmi szempontból rendkívül sokat teljesített pápasága alatt.

Nekünk magyaroknak talán legjelentő- sebb szerepe a kommunizmus buká- sában és a vasfüggöny lebontásában volt. De kereste a kibékülést és dialógust a többi keresztény és nemkeresztény egyházakkal, nem utolsó sorban a zsidósággal.

Képek Teréz anya boldoggá avatásáról.

Kiemelte, boldoggá nyilvánította, sőt szentté avatta az arra érdemes hívőit, munkásait a múltnak, sőt szinte a jelennek is. Teréz anya iránti különleges tisztelete bizonyítja, mennyire becsülte a 'szöveg nélküli' felebaráti szeretetet.

Nem hagyta figyelem nélkül a missziós frontokon sokszor egyedül küzdő hittérítőket sem, hiszen munkájuk nyomán a harmadik világ katolikusainak a száma örvendetesen növekszik. Képünk Arnold Janssen nemrég szentté avatott limburgi misszionárust mutatja.

Nem csak az enciklikák pápája akart lenni, de lelkész is maradt.

Pasztorációs útjaival boldoggá tett milliókat. Teréz anya Calcutta-i szegényei, ugyanúgy érdekelték mint a vasfüggöny nélkül újrainduló egyházrészek, Cuba elszigetelt katolikusai és az igazságtalanság és hazugság minden mai áldozata.
Magyarországra is ellátogatott. Vette a fáradságot, hogy a népek saját nyelvén szóljon az összegyűltekhez.

"Krisztus sem szállt le a keresztről" mondja, ha nyugodtabb napokra intik. Hozzá hasonló egyéniséget nehezen fog találni az egyház még akkor is, ha 35 új bíboros lesz majd annak idején hivatalos a Sixtus kápolnába. Köztük lesz Dr. Erdő Péter mint új magyar bíboros prímás is (képünk).
Más üzletmentes honlapok t.k.:
Startlap
Startpagina

Internet Értelmező Kisszótár
szakkifejezések

Google
ma a legjobb kereső

Új Magyar Évezred
negyedéves, érték- orientált kiadvány

Magyar Népdalok a Világhálón
300 zenélő népdal- kotta gyűjteménye.

Hírlevelünkről:

Négyszer évente meg- jelenő egyházközségi Hírlevelünket minden hollandiai érdeklődő- nek megküldjük, aki azt kéri, e-posta címmel rendelkezik és azt nekünk megadja.
A Hírlevél aktuális száma (esetleges programváltozásokkal) a Világhálón, Web-címünkön is elérhető (lásd alább).

Kiadványunkat kinyomtatni a Web-változatról az Int. Explorer böngészővel a legegyszerűbb, a betüket a közepesnél egy mérettel kisebbre állítjuk be. Nyomtatás előtt az oldalakat az "afdrukvoorbeeld" paranccsal ellenőriz- zük.
E-posta címeiket továbbra is várjuk. Aki pedig nem tart igényt körlevelünkre, kérjük jelezze azt. Közreműködésüket köszönjük.

Munka külföldi származásúaknak a KRO-nál
A KRO vezetősége Cura Migratorum migrantenpastoraat közvetítésével közli, hogy külföldi származású munkatársakat keres a következő feladatokra: "Muzieksamensteller" (M/V); "Cross Media Producer/redacteur" (M/V); "Samensteller programma NL.net"; "Medewerker Verenigingsbureau".
Elsősorban fiatal végzettekre és a médiavilágot ismerőkre számítanak. Kapcsolatfelvétel: Personeel en Organisatie KRO; 's Gravelandseweg 80,1217 EW, Hilversum; Tel:035-671 3082; Fax: 035 671 3120

Iskolaprogramok, ösztöndíjak

Öt magyarországi egyházi középiskola vállalkozott arra, hogy a Külföldi Magyar Cserkészszövetséggel (KMCSSZ) együttműködve, külföldön nevelkedett magyar származású diákoknak egy évet vendégtanulóként töltsenek Magyarországon. Ennek köszönhető, hogy már 2003. szeptembere óta nyugati magyar diákok tanulnak Kecskeméten, Nagykőrösön, Szentendrén és Pápán.
A középiskolai program a 12 és 17 év közötti diákokat célozza. További felvilágosítást szintén a KMCsSz Teleki Pál alapítványa ad: Gabona@aol.com, Tel: (973) 208-0450, postacím: 2850 Route 23 North, Newfoundland, NJ 07435. USA.
A program része annak a tervnek, amelyet a Cserkészszövetség az utóbbi évek folya- mán következetesen megvalósít, felismerve, hogy az immár másod-, sőt sok esetben harmad- és negyedgenerációs külföldön nevelkedett fiatalság magyarságának megőrzéséhez elengedhetetlen a személyes magyarországi élmény és tapasztalat.

A másik program hungarológiai képzés a budapesti Balassi Bálint Intézetben egy éves tanfolyam keretében, 18 éven felüliek számára. A tanfolyam részleteiről a KMCsSz Teleki Pál Alapítványánál lehet információt kapni és oda kell a pályázatokat benyújtani. Az alapítvány javaslatát figyelembe véve határoz az Oktatási Minisztérium az ösztöndíjak juttatását illetőleg.
Javasoljuk, hogy az érdeklődők minél előbb lépjenek érintkezésbe a fenti címmel, hogy biztosíthassák bejutásukat a 2004. évi helyekre.A pályázati kiírás és a jelentkezési lapok a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma (www.om.hu) és a Balassi Bálint Intézet honlapjáról (www.bbi.hu) is letőlthetők.Ismered Magyarországot?

Aki régen járt otthon nem is ismerheti még az új Nemzeti Színházat Budapesten a Dunaparton. Rövid két év alatt épült fel az Orbán kormány idején, közel a lágymányosi hídhoz, szemben az új egyetemi épület- együttessel ott, ahol régen szürke gyártelepekre emlékeznek a legtöbben. Az épületet, mely hagyományos épületstílust ötvöz organikus és új elemekkel egy izléses színház- történti emlékpark vesz körül. Nem csak belülről egyedi, de este a Duna túloldaláról is megcsodálni való.

Szerkesztőség:
nickl001@planet.nl
HÍRLEVÉL   ARCHÍVUM