Szentháromság
hm-szalag
Hollandiai Magyar Római Katolikus Egyházközségi Tanács
Vereniging ter bevordering van het geestelijke leven van de r.k. Hongaren in Nederland

Ingeschr. b.d. K.v.K 's Hertogenbosch
Nr 40217046
Giro: 1999017
Correspondentieadres
Eksterlaan 8.
5731 XV Mierlo
E-mail: nickl@iae.nl Telefon: 0492-661736

Érdemes
lelőhelyek
a 'Hálón'
Alábbi honlapok élő web-kapcsolatnál aktiválhatók!


Egyházi honlapok:

Magyar Katolikus Egyház

Magyar Katolikus Püspöki Kar (hírösszefoglalók, intézmények, rendek, címek)

Virtuális Plébánia modern, sokoldalú, pasztorációs honlap

Szervezetek honlapjai:

HÁLÓ

Magyar Karizmatikus Mozgalom

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

Hollandiai Katolikus Magyar Egyházközségi Hírlevél
2003. szeptember

Contactblad van de r.k. Hongaren in Nederland
Samenvatting
In deze editie berichten wij over enkele kerkelijke gebeurtenissen voor de Hongaren in dit land en over een kleine selectie andere religieus-culturele evenementen. Een hoogtepunt van de recente, zondaagse hl. missen op de TV was de "Zeewijding" -mis aan de Vlaamse kust, ter nagedachtenis aan allen, die niet meer van de zee zijn teruggekeerd. Verder berichten wij over de 1200 km fietstocht door Nederland van de jongens van de Regnum Marianum parochie in Budapest en over hulpacties voor de zwaksten in Hongarije en Kárpátalja.
Enkele foto's documenteren verder, dat de eerste openlucht-uitvoering van de inmiddels klassieke rockopera "István, De Koning" in Csíksomlyó in Erdély (nu Roemenië) over de 300 000 -vooral jonge- bezoekers heeft getrokken.


Egyházközségi hírek:

Szentmisék:
Hágában minden hónap első vasárnapján 12 órakor (St. Liduine kerkzaal, Koningin Sophiestr. 45.), Rotterdamban 15.00 órakor (Karel Doormanstr. 337, Una Sancta) Ige- és Áldozási istentiszteletet tartanak (Woord en Communiedienst).
Október 5-én Hágában László atya Budapestről mondja a szentmisét. Rotterdamban aznap istentisztelet nem lesz.
Wassenaarban november 30-án a St. Josephkerk-ben (hoek Parklaan-ter Weerlaan, bus 43), 10.30 órakor szentmise lesz görögkatolikus rítus szerint, magyar és holland lelkészek szolgálatával.

A Limburg-i magyarok minden hónap 4. vasárnapján magyar szentmisét hallgathatnak a közeli Aachenben, ahova Lukács József kölni magyar lelkész jár rendszeresen misézni. (Érdeklődni lehet nála a 00-49-221-238060 telefonszámon.) A szentmisék helye: Aachen-Burtscheid, Marienkapelle (a Gregorstrasse-Ekkenerstrasse sarkán).

A nem felsorolt vasárnapokon és helyeken pedig kérjük a hívő katolikus magyarokat, hogy kapcsolódjanak be helyi holland egyházközségi életbe és látogassák ott rendszeresen a szentmiséket.

Keresztelő és elsőáldozás

Hágában június 22.-én Bakos Gergely atya Pannonhalmáról mondta a szentmisét, amelyen a Teszelszky-Czibere házaspár első gyermekét Mátyás névre keresztelte.

Ugyanakkor a rotterdami Robin kisfiút akit ott Leo Elshout készített fel az életreszóló ünnepre, elsőáldozáshoz járult.

A bencésrendi Bakos Gergelyatya, aki belgiumi tanulmányai idején gyakran misézett Hollandiában szeptemberben doktorál a Leuven-i egyetemen.


Jelentős katolikus irodalom (honlapok):

Katolikus Lexikon

Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Új Ember
katolikus hetilap

IGEN
katolikus havilap és hírlevél (2-hetente)

Képmás
családmagazin

Katolikus web- kiadványok gyűjteménye
200 magyar és 25 külföldi honlap


Ifjúsági honlapok:

Regnum Marianum

Magyar Cserkészszövetség

Külföldi Magyar Cserkészszövetség


Ökuménikus szellemiségű magyar honlapok:

Kajata
ökuménikus fórum

Magyar Keresztény Portál
Szent István nap Vianenben

A Hollandiai Magyar Szövetség rendezésében augusztus 24-én Szent István ünnepség volt Vianenben. Az ünnep délben ökuménikus istentisztelettel kezdődött, melyet a helyi plébános és Tüski Márta lelkésznő tartottak a vianeni r.k. templomban.
A délutáni ünnepélyes összejövetelen a Magyar Otthonban Szent István európai jelentőségéről tartott előadást Végvári Szilvia Budapest-Leideni történészhallgató.


Segélyszervezetek híreiből:
Családok a Családokért: A Szent István Alapítvány és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kezelésében áprilisban beindult Családok a Családokért kárpátaljai segélyakció első negyedévi adományai már a projektkezelő kárpátaljai Jónás atya kezében vannak, a második negyedévi pedig már a budapesti Máltaiaknál.
A segélyakció bankszámlája azonos a "Stichting St. Stephan" alapítvány számlájával (Postgiro: 336400), de a befizetéseknél kérjük a "Családok a Családokért" megjegyzést az átutalásra írni. Megajánlásaik küldését folyamatosan kérjük.

A Szent István Alapítvány ez évi jótékonysági koncertje október 5-én 19.30 órakor lesz a hágai Nieuwe Kerk aan het Spui-ban. Meghívók az alapítvány címén: T. J. Udvarhely: Zonegge 09-10; 6903 EV Zevenaar, T: 0316-330061, e-posta: Udvarhely30@zonnet.nl; vagy: J. Kussel: T: 020-4532706, e-posta: Jkussel46@zonnet.nl.

A KMÉM-Pax Romana őszi találkozója november 14-15-én lesz Maarssenben (levelezés: Mustó Sándor, Vechtoever 7. 3555 SX Utrecht, T: 030-2468717.)
Halottaink:
Hága: 2003. június 16.-án 65 éves korában váratlanul elhunyt Stubnya Klára. Sok hollandiai magyar mint a magyar könyvek és sajtó fáradhatatlan terjesztőjét, sokak mint holland nyelvtanárnőjüket ismerték és tisztelték.
Limburg: 2003 júliusában, 68 éves korában elhunyt Horváth Sándor (Landgraaf/L)
2003 augusztusában 72 éves korában elhunyt Bandula Ferenc (Hoensbroek)
Nyugodjanak békében!


Regnumos fiúk kerékpárúton Hollandiában:

A budapesti Regnum Marianum plébánia kerékpáros fiúcsapata július 22 és augusztus 13 között kerékpárkörúton volt Hollandiában. A három hét alatt közel 1200 km-t kerékpároztak Maastricht és a polderek között. A Borsai Csaba 'regnumos' vezetőjük által jól előkészített utuk során több nevezetességét látták Hollandiának mint az átlag itt született és itt nevelkedő hollandus kortársaik.

A 11-17 éves fiúk esős, szeles országra számítottak, de -néhány kisebb 'zuhét'- leszámítva mindvégig ragyogó idejük volt!
Itteni vendéglátóiknak hamar feltűnt a 'regnumos nevelés'. Ez nem csak azt jelentette, hogy fegyelmezetten és illedelmesen viselkedtek és mindent megköszöntek de azt is, hogy útjuk alatt nem rágtak gumit, nem ittak Coca Cólát, nem recsegtek fülükön a zene- gépek és vasárnap együtt mentek templomba.

Képünk vasárnap, július 14-én készült, amikor az Észak-Brabant-i Breughel községben tanyáztak. Aznap a falu templomában hallgattak szentmisét, melyen egyikük ministrált is. A szentmise végén pedig magyar egyházi éneket énekeltek.
Fontosabb holland katolikus honlapok:

Katholieke kerk op het web

Katholiek Nederland
Text 2e Vatikaanse Concilie

Katholiek Nieuwsblad


Fontosabb holland ökuménikus honlapok:

KerkNet

Samen Op Weg


"Zeewijding" (tengeri áldás)"

A holland katolikus rádió vasárnap, július 13-án, régi halászhagyományo- kon alapuló tengerparti szentmisét közvetített Flandriából.

A katolikus Flandria kis tengerparti falvainak lakossága ősidők óta tengeri halászatból él. Azt csak az itt élő emberek tudják, hogy mennyi félelem, rettegés és nem egyszer családi tragédiák közepette keresték itt családjuk számára tengerhez kötött kenyerüket.
Mert a tenger könyörtelenül szedte, sőt szedi olykor még ma is áldozatait. Hány édesanya, feleség, gyermek figyelte nap mint nap feszülten a tengert, hogy feltűnik-e ott apjuk, férjük halászhajója, hogy hazatérnek-e épségben szeretteik. De még zord időben is ki kellett rendszeresen menni, mert ha nem mentek ki... nem volt kenyér az asztalon.

Régi hagyománya van ezeken a tájakon a tengeri áldásnak, a Zeewijding"-nek.
Az ünnep reggelén először egy halászcsónakból kialakított szabadtéri oltáron mutatja be a halászok lelkésze a szentmisét. Annak ünnepélyességét emeli helyi kórusok éneke valamint a tengerrel történő harcot idéző táncosok bemutatója.
A szentmise után a pap csónakba száll majd kievezve, imát mond egy virágokkal díszített feszület felett, majd azt megáldva a tenger hullámaiba veti.


. .
Rádió és TV az Interneten

Közszolgálati TV-adók:

DUNA-TV

M 2

Magyar katolikus rádió:

Magyar Katolikus Rádió
(Minden reggel 7.00 órakor szentmise
az egri Bazilikából)
Ismered Nagymagyarországot?

II. Rákóczi Ferenc szülöháza Borsiban (ma Szlovákia)

300 éve történt, hogy a kurucok felkérték II. Rákóczi Ferencet, a Felvidék urát, hogy legyen a vezérük a császári hadak ellen.
Ez évben világszerte emlékeznek a magyarok a mélyen hívő főúr vezette szabadságharcra.
A Nemzeti Múzeumban kiállítás tekinthető meg róla és szabadságharcáról. Lásd továbbá ÚMÉ 2003/II. szám.

. .
Más üzletmentes honlapok t.k.:
Startlap
Startpagina

Internet Értelmező Kisszótár
szakkifejezések

Google
ma a legjobb kereső

Új Magyar Évezred
negyedéves, érték- orientált kiadvány

Magyar Népdalok a Világhálón
300 zenélő népdal- kotta gyűjteménye.


Hírlevelünkről:

Négyszer évente meg- jelenő egyházközségi Hírlevelünket minden hollandiai érdeklődő- nek megküldjük, aki azt kéri, e-posta címmel rendelkezik és azt nekünk megadja.
A Hírlevél aktuális száma (esetleges programváltozásokkal) a Világhálón, Web-címünkön is elérhető (lásd alább).

Kiadványunkat kinyomtatni a Web-változatról az Int. Explorer böngészővel a legegyszerűbb, a betüket a közepesnél egy mérettel kisebbre állítjuk be. Nyomtatás előtt az oldalakat az "afdrukvoorbeeld" paranccsal ellenőriz- zük.
E-posta címeiket továbbra is várjuk. Aki pedig nem tart igényt körlevelünkre, kérjük jelezze azt. Közreműködésüket köszönjük.

1000 székely leány napján: "István, a Király" ősbemutatója Erdélyben

"...és jöttek tizezrek és jöttek százezrek...." írja egy résztvevő. " Mind élő, érző emberek, magyarok. Számuk meg nem mondható. Csak jöttek, jöttek, megilletődve, fegyelmezetten, kürtös kalácsokkal, ital nélkül, lélekben az együvétartozás szomját hozva, jöttek csen- desen mint zarándokok a szent földre.

Az embertömegek már reggel tíz óra körül meg- mozdultak, és este tízkor még mindig felfelé áramlottak mint az izzó láva a vulkántól le. Ilyet ember még nem látott. Nem a Székelyföldön. Nem Erdélyben. Nem Hunyadi, Báthory óta, amikor az embertömegek fegyverekkel gyülekeztek, hogy megvédjék az ősi földet, úgy most a fiatalja, öregje, hogy megvédje, hogy magához ölelje a túl hosszú időn át megtiltott nemzeti kulturát, s ezt példaadóan, méltósággal tette...
Aztán eljött az idő, felrengett az első dallam. István a király, magyarok királya, Szent István!

Hányan vagyunk akiknek szemében megcsillan egy kristálytiszta könny- csepp? ....a boldogság könnyeinek vibrálása áthullámzott fölöttünk az erdők széléig. Valaki mellettem elcsukló hangon felsóhajt: "Istenem, hát ezt is megértük, István, a király Erdély szent földjén, félelem nélkül, szabadon."
Mindannyian lelkesek, önfeledten boldogok voltunk. Isten egy szelid pillanatában ránk tekintett végigsimogatván jóságával e sorsverte nemzetet. Aztán mi is feltekintettünk, Rá és Hozzá fohászkodtunk: "Isten áldd meg a magyart!"
Azután pedig azt is elsóhajtottuk neki, hogy "maroknyi székely porlik mint a szikla".
A csodaszép tüzijáték túl hamar kezdődött, kicsit elnyomta a Himnuszt, és a szereplők teljesítményét értékelő vastapsot. De végtére is, az ég felé ívelő szikrázó színes fények látványa 'volt még, lesz még'-emlékű, a jól ismert dallamok viszont megmaradtak, megmaradnak... "Felkel a napunk!"  (Kiss P. Elemér beszámolójából: Erdély Ma)
Szerkesztőség:
nickl001@planet.nl
HÍRLEVÉL   ARCHÍVUM