Szentháromság
hm-szalag
Hollandiai Magyar Római Katolikus Egyházközségi Tanács
Vereniging ter bevordering van het geestelijke leven van de r.k. Hongaren in Nederland

Ingeschr. b.d. K.v.K 's Hertogenbosch
Nr 40217046
Giro: 1999017
Correspondentieadres
Eksterlaan 8.
5731 XV Mierlo
E-mail: nickl@iae.nlTelefon: 0492-661736

Érdemes
lelőhelyek
a 'Hálón'
Alábbi honlapok élő web-kapcsolatnál aktiválhatók!


Egyházi honlapok:

Magyar Katolikus Egyház

Magyar Katolikus Püspöki Kar (hírösszefoglalók, intézmények, rendek, címek)

Virtuális Plébánia modern, sokoldalú, pasztorációs honlap

Szervezetek honlapjai:

HÁLÓ

Magyar Karizmatikus Mozgalom

Keresztény Értelmiségi Társaság

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

Hollandiai Katolikus Magyar Egyházközségi Hírlevél
2003 június

Contactblad van de r.k. Hongaren in Nederland
Samenvatting
In deze editie van het Contactblad berichten wij naast de recente Nederlandse Katholiekendag in Utrecht, over de landelijke St. Stephans-viering van de Hongaren op 24 augustus in Vianen. Verder berichten wij over een nieuwe hulpactie voor Kárpátalja (nu Oekraine) en tonen enkele beelden van de jaarlijkse pinksterbedevaart in Csíksomlyó in Erdély (nu Roemenie), een jaarlijks terugkerend evenement, dat dit jaar weer enkele honderdduizend mensen heeft getrokken. Ook Hongaren van ver over de grenzen.
A pünkösdi ünnepkör gondolataihoz tartozik Karl Rahner német egyházfilozófus hitvallása:
Hiszek a Szentlélekben

Hiszem,
hogy megszabadít előitéleteimtől.
Hiszem,
hogy megváltoztatja szokásaimat.
Hiszem,
hogy legyőzi közömbösségemet.
Hiszem,
hogy szeretettel tölti el lelkemet.
Hiszem,
hogy megállít a rossz előtt.
Hiszem,
hogy felbátorit a jóra.
Hiszem,
hogy legyőzi szomorúságomat.
Hiszem,
hogy szeretettel tölt el Isten igéje iránt.
Hiszem,
hogy elveszi kicsínyhitűségemet.
Hiszem,
hogy megerősít szenvedésemben.
Hiszem,
hogy áthatja egész lényemet.


Egyházközségi hírek:

Szentmisék:

Hágában évközben -július és augusztus kivételével- minden hónap első vasárnapján 12 órakor (St. Liduine kerkzaal, Koningin Sophiestr. 45.), Rotterdamban 15.00 órakor (Karel Doormanstr. 337, Una Sancta) Ige- és Áldozási istentiszteletet tartanak (Woord en Communiedienst).
A Limburg-i magyaroknak évközben (július és augusztus kivételével) módjukban áll minden hónap 4. vasárnapján magyar szentmisét hallgatni a közeli Aachenben, ahova Lukács József atya jár misézni Kölnből. (Érdeklődni lehet nála a 00-49-221-238060 telefonszámon.) A szentmisék helye: Aachen-Burtscheid, Marienkapelle (a Gregorstrasse-Ekkenerstrasse sarkán).
A nem felsorolt vasárnapokon és helyeken pedig kérjük a hívő katolikus magyarokat, hogy kapcsolódjanak be helyi holland egyházközségi életbe és ott látogassák rendszeresen a szentmiséket.

Keresztelő és elsőáldozás

Hágában június 22.-én délben 12 órakor Bakos Gergely atya Pannonhalmáról mond a szokott helyen szentmisét, amelyen a Teszelszky-Czibere házaspár gyermekét fogják megkeresztelni. Ugyanakkor Robin, rotterdami magyar kisfiú fog ott elsőáldozáshoz járulni. Rotterdamban aznap istentisztelet nem lesz.
Jelentős katolikus irodalom (honlapok):

Újszövetségi Szentírás Békés/Dalos

Katolikus Lexikon

Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Katolikus web- kiadványok gyűjteménye
200 magyar és 25 külföldi honlap

Új Ember
katolikus hetilap


Ifjúsági honlapok:

Regnum Marianum

Katolikus Ifjusági Mozgalom (KIM)

Magyar Cserkészszövetség

Külföldi Magyar Cserkészszövetség


Ökuménikus szellemiségű magyar honlapok:

Kajata
ökuménikus fórum

Magyar Keresztény Portál
Szent István nap Vianenben

A Hollandiai Magyar Szövetség rendezésében augusztus 24-én vasárnap 12 órakor ökuménikus istentisztelet (eucharisztia / úrvacsoraosztás) lesz a vianeni r.k. templomban (Vianen, Brederostraat 2).
Utána a vianeni Magyar Otthonban közös ebéd, majd 15 órakor ünnepélyes összejövetel lesz. Ünnepi előadást tart: Végvári Szilvia.

KMÉM-találkozó volt Vianenben: a hollandiai Katolikus Magyar Értelmiségiek Mozgalma tavaszi összejövetelét Május 17-én tartotta Vianenben. Előadók voltak ez alkalommal Tánczos Ottó (Groningen) és Polgár Kornél (Hága), akik a "Keresztény szabadság" témakörben adtak elő.
Őszi találkozójuk november 14-15-én lesz Maarssenben (levelezés: Mustó Sándor, Vechtoever 7. 3555 SX Utrecht, T: 030-2468717.)
Nemzetközi (allochtonen) szentmise volt Hágában: Március 16-án ismét volt idegen nemzetek katolikusai számára közös szentmise Hágában. Régen ezen többségében a kommunista közép-kelet- európai országok menekültjei (köztük a magyarok) vettek azon részt, ma a déli népek katolikusai vannak többségben. Ennek ellenére pl. a lengyelek ma is szép számmal jelennek meg.
Magyar részről ez alkalommal ketten vettek azon részt magyar zászlóval és egy imával, amelyet Corona nővér olvasott fel magyarul és hollandul.

A Szent István Alapítvány ezévi jótékonysági koncertje október 5-én lesz a hágai Nieuwe Kerk-ben.
Örömmel jelentjük, hogy a fenti Stichting és a budapesti Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével beindúlt Családok a Családokért segélyakció (Kárpátaljai Nevetlen község) címlistáján minden rászoruló család támogatóra talált. Utóbbi segélyakció bankszámlája azonos a "Stichting St. Stephan" alapítvány számlájával (Postgiro: 336400), de a befizetéseknél kérjük a "Családok a Családokért" megjegyzést az átutalásra írni.


Regnumos fiúk kerékpárúton Hollandiában:

Mint már jeleztük, a budapesti Regnum Marianum iskola kerékpáros fiúcsapata július 22. és augusztus 13. között kerékpár-körúton lesz Hollandiában.

A 11-17 éves fiúk (20) vezetőikkel (3) itt szállnak meg: Amsterdam (7/22-23), Alkmaar (7/24), Harlingen (7/25), Grou (7/26), Meppel (7/27), Hardewijk (7/28-29), Arnhem (7/30-8/1), Eindhoven (8/2-4), Maastricht (8/5), Utrecht (8/6-7), Rotterdam (8/8-9), Den Haag (8/10-11), Haarlem (8/12), Amsterdam (8/13). Aki ezen az útszakaszon bármiféle kedvességgel tud nekik szolgálni kérjük jelezzék azt közvetlenül vezetőjüknek: Borsai Csaba : borsai@mail.inext.hu; Tel: 00-36-11-252-4271. Adományokat számukra Egyházközségünk girószámára (19990117) kérnek, "Regnum" megjelöléssel.


II. János Pál pápa boldoggá avatta gr. Batthány-Strattmann Lászlót

Hét-nyolcezer magyar vett részt március 23-án Rómában, azon az ünnepségen, melyen II. János Pál pápa boldoggá avatta a Katolikus Egyház öt kimagasló egyéniségét, köztük a szegények orvosát, gróf Batthyány-Strattmann Lászlót.

Arcképe a jobb szélső festményen díszlett a Szent Péter katedrális bejáratánál.
Amint előző Hírlevelünk- ben közöltük, a példás életű szemorvos egész családi vagyonát kórházakra fordította, ahol a szegénysorsú betegeit ingyen kezelte.

Életével beírta nevét a kiemelkedően hívő magyarok hosszú sorába!

..
Fontosabb holland katolikus honlapok:

Rooms Katholieke Kerk

Katholike kerk op het web

Katholiek Nederland
Text 2e Vatikaanse Concilie Fontosabb holland ökuménikus honlapok:

KerkNet

Samen Op Weg


"Katolikusok Szívvel - Lélekkel"

Holland katolikusok országos találkozója Utrechtben

Fenti mottó alatt ünnepelte, június 7-én közel kilencezer katolikus hívő a 150 éves évfordulóját annak, hogy Hollandiának -a reformáció után- ismét saját püspökeik lehettek.

A teljes püspöki kar mellett összegyűlt hívők serege nagyszabású eseménysorozaton, mely eucharisztia-ünnepléssel kezdődött, majd napjaink problémáit érintő előadásokkal folytatódott. Azt követően a résztvevők különböző munkacsoportok munkájába kapcsolódhattak be, majd a nap vidámabb része következett.

Az Utrecht-i Jaarbeurs épületeiben tartott ünnepségen a teljes püspöki karon kívül Balkenende jelenlegi, valamint Lubbers volt miniszterelnök is részt vettek.

Az ökuménia jegyében tartott találkozón több holland keresztény egyház is képviseltette magát.
A szünet után a fiatalok munkacsoportokban kereshettek választ kérdéseikre, de bőven volt korszerű zene is nemzetközi zenekarokkal és dal-együttesekkel, mint pl.a képünkön látható "Miracle City Singers" kórusa.

Ebben a formában első ízben volt "katholiekendag" Hollandiában, más országokban mint pl. Németországban- ez rendszeres, évente visszatérő rendezvény. A jól sikerült és inspiráló találkozó nyomán felmerült a kérdés, hogy lehetséges lenne-e egy ilyen rendezvényre évente sort keríteni.


[Képek: "Katholiek Nieuwsblad"]..
Rádió és TV az Interneten

Közszolgálati TV-adók:

DUNA-TV

M 2

Magyar katolikus rádió:

Magyar Katolikus Rádió
(Minden reggel 7.00 órakor szentmise
az egri Bazilikából)
Szemelvények más, üzletmentes honlapokból:
Startlap
Startpagina

Internet Értelmező Kisszótár
szakkifejezések magyarázata kezdő internetezőknek

Google
Ez ma a legjobb keresőprogram

Új Magyar Évezred
(ÚMÉ) negyedéves, értékorientált internet-kiadvány

Magyar Népdalok a Világhálón
t.k. zenélő népdalkották gyűjteményével

Hírlevelünkről:

Ezt a négyszer évente megjelenő egyház- községi körlevelet mindenhollandiai érdeklődőnek meg- küldjük, amennyiben ezt kéri, elektronikus postaládávalrendel- kezik és annak címét megadja. Ez a szemé- lyes tájékoz- tatásnak leggyorsabbmódja. Ugyanakkor a Hírlevél a Világhálón is elérhető (lásd alább).
Esetleges időközi programváltozásokat szintén itt közlünk.
Kinyomtatni ezt a képes Hírlevelet szintén honlapunkról a legegyszerűbb.
E-posta levelesládáik címeit továbbra is várjuk. Ugyanakkor kérjük,hogy ha valaki nem tart igényt körlevelünkre, l. sz. azt válaszlevélben jelezni.Közreműködésüket köszönjük.

Szerkesztőség:
nickl001@planet.nl
Összmagyar zarándokhellyé vált Csíksomlyó

Pünkösd a Mária-kegyhelyen

Több mint négyszáz éve, hogy a hitükben megmaradt székely és nem-székely hívek töretlenül elzarándokolnak a katolikusok ősi szent helyére, Csíksomlyóra. Idén is több százezren keresték fel a búcsújáró helyet, hogy hódolatukat mutassák ki a Szűzanyának, elsírják neki bánatukat, kiöntsék évszázadok óta felgyülemlett keserveiket, és öröm-virágaikat tegyék le lábaihoz.

Fel sem lehet sorolni, a világ hány helyéről érkeztek a hívek, hiszen a sokadalomban székelyföldi, erdélyi, moldvai, magyarországi, kárpátaljai, felvidéki,őrségi, vajdasági és tengerentúli zarándokok, illetve helynévtáblák sorakoztak.Pünkösd szombatján, a búcsús körmenet elindulásáig, sőt már pénteken kora reggeltől sorra hajoltak meg a kéttornyú kegytemplom előtt a keresztalják zászlói, a zarándokok énekkel köszöntötték Máriát. Miután felsorakozott a papság, kialakították a kordont, a menet élére állt a labarum, a pünkösdi búcsú jelképe. A hagyományok szerint mindig egy végzős diákot illet meg a megtisztelő, de nehéz feladat, hogy a labarumot vigye. Miközben a búcsúsok a két Somlyó közötti nyeregbe vonultak, a Hármashalom Oltár áldozati asztala köré, többször is felcsendült az ének: Édesanyánk hozzád jöttünk...

Az ünnepi szentmise főcelebránsa dr. Jakubínyi György gyulafehérvári érsek beszédében köszöntötte a zarándokokat, név szerint üdvözölte Tőkés László királyhágómelléki református püspököt. A rendezvényen részt vett Orbán Viktor volt magyar miniszterelnök is, aki a magyarság érdekében kifejtett tevékenységéért pénteken Julianus-díjat vett át Csíkszeredában.

Jakubínyi György beszédében elmondta: Az egyház mi vagyunk mindannyian, és hitvalló keresztény tagjaink, akiket a közéletbe, a törvényhozás vagy a kormányrúd mellé állítottak, az ő kötelességük, hogy az evangélium tiszta tanítását, ahogy azt az egyház meghirdeti papjai által, megvalósítsák a politikában. A szónok hangsúlyozta, minden kereszténynek kötelessége politizálni, mert világi híveinknek ez a küldetése, ott kell lenni a választásokon is, és mindig tudni kell olyan jelöltekre szavazni, akik egyházunk, Istenünk törvényei és népünk jövője mellett állnak ki.

Az ünnepi szentbeszédet Bartók Albert ferences szerzetes tartotta, aki előljáróban a Mária-tiszteletről szólt, amely belegyökerezett a magyarság életébe, elmondta: Mária-tiszteletünket megalapozza az, hogy Szent István királyunk ezer évvel ezelőtt koronáját, országát és népét a Boldogságos Szűzanya oltalmába helyezte. A szónok a család fontosságáról szólva kiemelte: Áldozatos, szerető, máriás lelkű lányokra, asszonyokra, szülőkre, nevelőkre van szüksége a mi világunknak, mert vállalni kell az életet, vállalni kell a gyermekeket. Nevelni szükséges, szóval és élettel mondani kell a szépet, az igazat, a jót, a szeretetet az ifjaknak. Nevelni kell a gyermekeket az imádságra, engedelmességre, tisztaságra, vallásos hitre, kérjük és biztassuk őket, hogy tudjanak tisztán élni és becsületesen ebben a társadalomban. Időt és energiát kell áldozni az ifjúságra, ha azt várjuk, hogy valóban jó magyar emberek legyenek, mert a magyar nemzethez tartoznak, akár van magyar igazolványuk, akár nincsen.

A székelység és az összmagyarság nagy ünnepén, a kicsorduló könnyek mellett több százezer ember ajkáról csendült fel nemzeti imánk, majd a székely himnusz akkordjai zárták a közös együttlétet: Ne hagyd elveszni Erdélyt, Istenünk!.


.
HÍRLEVÉL   ARCHÍVUM