Szentháromság
hm-szalag
Hollandiai Magyar Római Katolikus Egyházközségi Tanács
Vereniging ter bevordering van het geestelijke leven van de r.k. Hongaren in Nederland

Ingeschr. b.d. K.v.K 's Hertogenbosch
Nr 40217046
Giro: 1999017
Correspondentieadres
Eksterlaan 8.
5731 XV Mierlo
E-mail: nickl@iae.nl Telefon: 0492-661736

Érdemes
lelőhelyek
a 'Hálón'
Alábbi honlapok élő web-kapcsolatnál aktiválhatók!


Egyházi honlapok:

Magyar Katolikus Egyház

Magyar Katolikus Püspöki Kar (hírösszefoglalók, intézmények, rendek, címek)

Virtuális Plébánia modern, sokoldalú, pasztorációs honlap

Szervezetek honlapjai:

HÁLÓ

Magyar Karizmatikus Mozgalom

Keresztény Értelmiségi Társaság

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

Hollandiai Katolikus Magyar Egyházközségi Hírlevél
2003 március

Contactblad van de r.k. Hongaren in Nederland
Samenvatting
In deze editie van het Contactblad berichten wij over het te verwachten bezoek van pater Sándor Mustó SJ. in de komende vastentijd aan Nederland, over de zaligverklaring van de oogarts Batthyány-Strattman, het afscheid van Pater Werenfried van Straaten, over hulpacties en verder over enkele 'capita selecta' uit het Hongaarse heden en verleden.


Egyházközségi hírek:

Szentmisék Mustó Péter SJ atya nagyböjti látogatása során:
Április 5. 15 óra: Hoensbroek/Limburg (St. Janskapel);
Április 6. 12 óra: Hága, Koningin Sophiestr. 45 (St Lidunine kz.)
Április 6. 15 óra: Rotterdam, Karel Doormanstraat 337;
Április 13. 13 óra: Arnhem, Velperweg 137. (Insula Dei);
Április 13. 17 óra: Helmond, Paulus Potterstraat 11. (Paulusk.)

Lelkigyakorlat: Április 10. és 11. este 19.30 órakor Hágában: St Liduine kerkzaal;
Április 12, 10.30 órakor Vianenben: Magyar Otthon, bejárat Langeweg 145-el szemben; Ugyanott d.u. 16 órakor szentmise. Aki azonkívül személyesen akar Mustó atyával találkozni, április 5 és 13 között hívhatja szálláshelyén: 030-2468717.

Hágában évközben -július és augusztus kivételével- minden hónap első vasárnapján 12 órakor, Rotterdamban 15.00 órakor Ige- és Áldozási istentiszteletet tartanak (Woord en Communiedienst). Húsvét vasárnap Lakatos László atya Nyíregyházáról misézik ott. A rotterdamiakat is oda várják, mert aznap náluk istentisztelet nem lesz.

A Limburg-i magyaroknak évközben módjukban áll havonta magyar szentmisét hallgatni a közeli Aachenben, ahova Lukács József atya jár rendszeresen Kölnből.
A nem felsorolt vasárnapokon és helyeken pedig kérjük a hívő katolikus magyarokat, hogy kapcsolódjanak be helyi holland egyházközségi életbe és ott látogassák rendszeresen a szentmiséket.
Keresztelő a katácsonyi szentmisén Arnhemben

Különös köszönettel tartozunk Kozma Imre atyának, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat sokak által ismert alapítójának, aki vette a fáradságot és karácsonykor meglátogatta a hollandiai magyarokat, hogy szentmisét mondhasson nekik a szeretet ünnepe alkalmából. Hágában a karácsony első, Arnhemben karácsony második ünnepén volt magyar szentmise.
Az Arnhem-i szentmise különös élmény volt, mert aznap ott keresztelőre is sor került. Kozma atya a Winterswijk-i Moester család kisfiát keresztelte "Tamás" névre .A bensőséges családi eseménynek különös patinát adott Kozma atya személyén kívül, hogy az Insula Dei kápolna karácsonyra pazar módra virágba volt öltöztetetve, amilyen környezet Kozma atyának szegényei közt a hazai és határontúli hívőknél ritkán adatik meg.

Jelentős katolikus irodalom (honlapok):

Újszövetségi Szentírás Békés/Dalos

Katolikus Lexikon

Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Katolikus web- kiadványok gyűjteménye
200 magyar és 25 külföldi honlap

Új Ember
katolikus hetilap


Ifjúsági honlapok:

Regnum Marianum

Katolikus Ifjusági Mozgalom (KIM)

Magyar Cserkészszövetség

Külföldi Magyar Cserkészszövetség


Ökuménikus szellemiségű magyar honlapok:

Kajata
ökuménikus fórum

Magyar Keresztény Portál


Fontosabb holland katolikus honlapok:

Rooms Katholieke Kerk

Katholike kerk op het web

Katholiek Nederland
Text 2e Vatikaanse Concilie

Új prímása van Magyarországnak

II. János-Pál pápa dr. Erdő Pétert 2002. december 7-én kinevezte Esztergom-Budapest érsekévé és Magyarország prímásává. A főegyházmegye vezetésést 2003. január 11-én vette át elődjétől Paskai László bíborostól.

Dr Erdő Péter 1952 június 25-én született Budapesten, itt szentelték pappá 1975. június 18-án. A Hittudományi Egyetemen szerzett teológiai doktorátust. Kápláni évei után, a római Lateráni Egyetemen kánonjogból doktorált. Azután hazatérve teológiai tanár volt az Esztergomi Főiskolán.
1988-tól a Pázmány Péter Hittudományi Akadémián, illetve 1993-tól a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi karán az egyházjog tanszékvezető professzora lett.
Jelentős szerepe volt a Pázmány Péter Katolikus Egyetem megalapításában és annak megszervezésében. Az egyetemet 1998-tól mint rektor irányította.
Tudományos tevékenységét közel 300 cikke, sok könyve, és több egyetemnek, köztük az Institu Catholique de Parisnak díszdokturátusa fémjelzi.

A beiktatási ünnepségen óriási tömegek vettek részt. Jelen voltak azon továbbá az ország vezető tisztségviselői és valamennyi történelmi egyház magyar előljárója. Bevezető beszédében az új bíboros az ökuméne fejlesztését tűzte ki hivatásának egyik fő feladatává.Adja a jó Isten, hogy hatékonyan tudja kormányozni a magyar híveket napjaink távolról sem csendes vizein.
Új prímás-pásztora van a hazai katolikus magyarságnak. Nagymúltú elődök nyomaiba lép az esztergomi rezidencia gazdája. (Képünk az esztergomi bazilikát mutatja a Duna felőli oldalról, a vár felől.)
Batthyány-Strattman László boldoggáavatása

2003. március 23-án II. János Pál pápa -további négy személlyel együtt- a boldogok sorába emeli dr. Batthyány-Strattman László legendásan jószívű magyar orvost, a szegények orvosát (1870-1931).Mivel két országban gyógyított, Ausztriával közös ünnep lesz ez a nap. Boldoggáavatasának eljárása csak a hazai rendszerváltozás után kezdődhetett el mint harmadik, Apor Vilmos és Romzsa Teodor mártirpüspökök eljárásának elindítása után. Nyolc évig tartott, míg végre 2002. májusában a vatikáni Szenttéavatási Kongregáció megállapította, hogy Batthyány-Strattman László közbenjárására Isten kegyelméből olyan gyógyulás történt, amelyet tudományos módon nem lehet megmagyarázni.

Batthány-Strattman László nem csak származásilag, de a szó szoros értelmében is nemeslelkű volt. Nagy családi vagyonát teljesen a betegekre fordította. Feleségével Mária Teréziával 14 gyereket neveltek, de rájuk nem hagytak vagyont csak az Isten kegyelmét. Orvosi tehetségének híre (elsősorban szemorvos volt) távoli országokba is eljutott. A fogadóórákon a betegek közül mindig a szegényeket vette előre.
Földi maradványai ma az ausztriai Köpcsény (Güssing) ferences templomában vannak eltemetve.
Fontosabb holland ökuménikus honlapok:

KerkNet

Samen Op Weg


Szemelvények más, üzletmentes honlapokból:
Startlap
Startpagina

Internet Értelmező Kisszótár
szakkifejezések magyarázata kezdő internetezőknek

Google
Ez ma a legjobb keresőprogram

Új Magyar Évezred
(ÚMÉ) negyedéves, értékorientált internet-kiadvány

Magyar Népdalok a Világhálón
t.k. zenélő népdalkották gyűjteményével
Meghalt Werenfried van Straaten, százezrek segítője

A világháború és az 1956 utáni menekült magyarok egyaránt ismerték és tisztelték az Isten fáradhatatlan karitatív földi munkatársát, a fehérruhás "Speckpatert". 50 esztendőn keresztül gyűjtött a háborúk áldozatainak és vitte hozzájuk papjaik támogatásán keresztül Isten igéjét.
A "Kerk in Nood/Oostpriesterhulp" az ő munkája. A szervezet 's Hertogenbosch-i központja szerint az ötven esztendő alatt több mint 5 milliárd gulden értéket gyűjtött az Egyház rászorultjainak.
1913-ban született a hollandiai Mijndrecht-ben. 1934-ben belépett a szerényebb körülmények között élő flamand Szent Norbert rendbe Tongerloban. Misszionárus akart lenni. 1947-ben figyelt fel a háború utáni Németország nyomorára 14 millió menekültjével. Ezeknek kezdett gyűjteni a flamand parasztoknál, akik pénzt ugyan nem, de szalonnát tudtak neki adni...

Az élelmiszersegélyekkel egybekötött missziós útjait 1950-től már húsz -kápolnává is átalakítható- teherautó kisérte a vasfüggönyön innen és túlra.
Szervezete a nyugati elszórtságban szolgáló magyar lelkészek munkáját máig is jelentősen támogatja.
1962-től XXIII. János pápa kérésére Délamerika, majd a többi földrész szegényeivel is kezdett foglakozni. 90 évet élt az Isten és az emberek szolgálatában.
Képünk az egyik találkozásán készült Mindszenty bíborossal.A Szent István Alapítvány híreiből:

Az alapítvány hazai karitatív munkájáról Hírlevelünk- ben már több ízben beszámoltunk. 2002 óta az alapítvány munkáját a határokon túli országrészekre is kiterjeszti. Első projektjük a beregszászi "Kárpáthy Alapítvánnyal" közös, ahol szegény családokat segítenek.
Két további projekt vár felkarolásukra: Az egyik a nagyszőllősi ferences misszióhoz tartozó "Családok a Családokért" projekt, ahol a legnyomorúságosabb sorban élő, név szerint megnevezett családok évi támogatását kérik, másik a (szintén ferences) "Déva-i szegénygyerekek" iskolája (400 gyerek), akik második iskolájukat szeretnék megnyitni Erdélyben. Adományok befizetése és felvilágosítás alábbi címen:
[T.J. Udvarhely, Zonegge 09-10, 6903 EV Zevenaar; T: 0316-330061;
A Stichting. St Stephan bankszámlája: Postbank 33 64 00].


Regnumos fiúk kerékpárúton Hollandiában:

A híres budapesti Regnum Marianum iskola fiúcsapata július 22. és augusztus 13. között kerékpár-körúton lesz Hollandiában. A 11-17 éves fiúk már nem először 'karikáznak' külföldön, mégis nagy bátorság kell hozzá, hogy az utat teljesen kísérőautó nélkül tegyék meg. A nagyvárosoktól a polderekig minden- felé terveznek kerékpározni.
Nem tagadják, hogy örülnének, ha a híresebb látnivalók esetében magyar vagy holland jótevők megvendégelnék őket, esetleg megfizetnék belépőjegyüket egy-egy látnivalónál. Pontos útvonalukat legközelebb közöljük.
A túrát földrajztanárjuk Borsai Csaba szervezi: borsai@mail.inext.hu; Tel: 00-36-11-252-4271. Hollandiai adományokat részükre az EKT girószámára: 19990117 kérnek, "Regnum" megjelöléssel.
..
Rádió és TV az Interneten

Közszolgálati TV-adók:

DUNA-TV

M 2

Magyar katolikus rádió:

Magyar Katolikus Rádió

Minden reggel 7.00 órakor szentmise
az egri Bazilikából
Ismered Kárpátországot?

A Palócföld gyöngyszeme: Hollókő"

Világörökség: Hagyományos népművészetéről ismert Nógrád-megyei palóc falu. 1997-ben a Világörökség része lett. Népi építészeti szempontból Magyarországon Hollókő az első eset, hogy az építészeti együttest a hozzátartozó természeti tájjal és megművelhető területtel együtt helyeznek védelem alá.


Tornácos, fafaragásos, zsuptetős házai, amelyek aláépített pincéikkel emeletes házaknak tűnnek, Magyarország legszebb épen maradt községévé teszik.

Népviselet: A palóc népviselet rendkívüli gazdagságát bizonyítja, hogy szinte minden falunak más-más a jellegzetessége. A hollókői népviseletre jellemzők (lásd a templomból jövö kislányt) a térd fölöttig rakottasan húzott, tarka mintás selyemszoknyák (sokrétű fehér vászon alsószoknyával), a fehér bőújjú és könyök felett fodrosan összehúzott fehérrel hímzett ingvállak, a gazdagon, színes selyemmel hímzett mellények, kötények és vállkendők, a gyöngyös fejkötők, a különleges fejdíszek, a fehér harisnya és a fekete csizma.

Ennél a vasárnapi öltözetnél még díszesebb, a teljesen fehérre alapozott hímzett esküvői népviseletük.

A vár: A falu határában található Nógrád megye legépebben maradt várromja is (365 m). Ez a XIII-XIV században épített vár, mely a Kacsics nemzetség Illés ágának birtoka volt, a török időkben már csak csekély hadászati szerepet játszott, a Rákóczi szabadságharc után a császári hadvezetés leromboltatta. A közelmúltban -amennyire lehetetséges volt- helyreállították a falakat és mély kútját.


.Rövid hirek: Elhúnyt Ács Zzoltán, a hollandiai magyar egyesületi élet aktív személyisége, Magyarországra és a határokon túlra irányuló segélyprogramok kitartó szervezője. Nyugodjék békében!
Kinyomtatni ezt a képes Hírlevelet honlapunkról is lehetSzerkeszstőség:
nickl001@planet.nl
Ezt a négyszer évente megjelenő egyházközségi körlevelet mindenhollandiai érdeklődőnek megküldjük, amennyiben ezt kéri, elektronikus postaládávalrendelkezik és annak címét megadja. Ez a személyes tájékoztatásnak leggyorsabbmódja. Ugyanakkor a Hírlevél a Világhálón is elérhető: home.planet.nl/~nickl001/ekt.html Esetleges időközi programváltozásokat szintén itt közlünk.
E-posta levelesládáik címeit továbbra is várjuk. Ugyanakkor kérjük,hogy ha valaki nem tart igényt körlevelünkre, l. sz. azt egyszerű válaszlevélben jelezni.Közreműködésüket köszönjük.

Üdvözlettel: Nickl Károly

HÍRLEVÉL   ARCHÍVUM