Szentháromság
hm-szalag
Hollandiai Magyar Római Katolikus Egyházközségi Tanács
Vereniging ter bevordering van het geestelijke leven van de r.k. Hongaren in Nederland

Ingeschr. b.d. K.v.K 's Hertogenbosch
Nr 40217046
Secretariaat:
Wildzangweg 12
5106NP Dongen-Vaart
E-mail: magyar.nl@freeler.nlTelefon: 0162-317293Giro: 1999017

Érdemes
lelőhelyek
a 'Hálón'
Alábbi honlapok élő web-kapcsolatnál aktiválhatók!


Egyházi honlapok:

Magyar Katolikus Egyház

Magyar Katolikus Püspöki Kar (hírösszefoglalók, intézmények, rendek, címek)

Virtuális Plébánia modern, sokoldalú, pasztorációs honlap


Szervezetek honlapjai:

HÁLÓ

Magyar Karizmatikus Mozgalom

Keresztény Értelmiségi Társaság

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

Hollandiai Katolikus Magyar Egyházközségi Hírlevél
2002 december

Contactblad van de rk Hongaren in Nederland

Onze kerstgroet aan alle mensen van goede wil. Laat het feest meer zijn dan een verjaardag, familiefeest of cadeau-avond, het is de dag van de menswording van de ware Vrede en ware Liefde in een wereld vol agressie, hebzucht en zelfverheerlijking...


In dit rondschrijven berichten wij van de data van de hl. missen voor Hongaren, over jubilea, hulpacties, en het begin van het zaligverklaringsproces van kardinal Mindszenty. Ook werpen wij weer een korte blik op enkele historische gebeurtenissen waarmee Hongaren een emotionele binding hebben.Egyházközségi hírek:

Szentmisék/istentiszteletek: Hága: december 25-én, 12 órakor Kozma Imre atya (Magyarországról) mond karácsonyi szentmisét, ide várják aznap a rotterdamiakat is (St. Liduine kerkzaal, Koningin Sophiestr. 45.);
2003 január 5: 12.30 órakor Ige- és Áldozási istentisztelet (Woord en Communiedienst) ugyanitt.
Február 2-án a magyar istentisztelet elmarad, mivel a hágai csoport aznap részt vesz a vendéglátó St Liduina plébánia 9.45 órakor kezdődő ünnepségén, amelyen nyugalomba vonuló plébánosukat és diakónusukat búcsúztatják.
Mustó Péter atya 2003 évi nagybőjti látogatása: Hágában április 6-án délben, Rotterdamban aznap délután lesz szentmise. Lelkigyakorlat április 10 és 11-én lesz 19.30 órakor a St Liduine kerkzaalban.

Jelentős katolikus irodalom (honlapok):

Újszövetségi Szentírás Békés/Dalos

Katolikus Lexikon

Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Katolikus web- kiadványok gyűjteménye
200 magyar és 25 külföldi honlap

Új Ember
katolikus hetilap


Ifjúsági honlapok:

Regnum Marianum

Katolikus Ifjusági Mozgalom (KIM)

Magyar Cserkészszövetség

Külföldi Magyar Cserkészszövetség


Ökuménikus szellemiségű magyar honlapok:

Kajata
ökuménikus fórum

Magyar Keresztény Portál


Fontosabb holland katolikus honlapok:

Rooms Katholieke Kerk

Katholike kerk op het web

Katholiek Nederland
Text 2e Vatikaanse Concilie

Arnhem: december 26-án d.u. 14. órakor Kozma Imre atya mond karácsonyi szentmisét az Insula Dei nővérek otthonában (Velperweg 137.) Ide várják a környékbeli magyarokat is (Nijmegen, Zevenaar, stb.)
2003 április 13-án d.u. Mustó Péter atya mond itt szentmisét (az időpontot márciusi körlevelünkben közöljük).
Helmond: 2003 április 13-án 11.30 órakor mond szentmisét Mustó Péter atya(St. Paulus kerk Paulus Potterstraat 1.)
Limburg(Heerlen, Hoensbroek, Sittard) az itteni magyarok karácsony másnapján (dec. 26) d.e. 10 órakor az Aachen-i magyarok szentmiséjén vesznek részt (Marienkapelle, Aachen-Burtscheid) ahol Lukács József atya Kölnből mond szentmisét.
2003 április 5-én szombaton d.u. 15.00 órakor Mustó Péter atya mond Hoesbroekban szentmisét (St Janskapel).
Vianenben szombaton április 12-én d.e. 10.30 órától lesz lelkigyakorlat Mustó atyával a Magyar Otthonban. A nap d.u. 16.00 órakor kezdődő szentmisével zárul.
Mustó atya látogatásának részleteit márciusi körlevelünkben még pontosítjuk.
Hegyi György atya jövetele Hollandiába előreláthatólag egy évvel kitolódik.Jólsiekrült Jubileum
Aloysia nővér (Hettesy Ezsébet) 70 éves szerzetesi fogadalmának ünnepsége rendkívül meleghangú és nagyon sokak által látogatott esemény volt. A megjelentek nagy száma dokumentálta Aloysia nővér évtizedes, sokoldalú szeretetreméltó munkásságát hollandok és magyarok felé egyaránt. A Belgiumból érkezett Dobai atya pedig nem hagyta ki a lehetőséget, hogy magyarokkal-hollandokkal egyaránt el ne énekeltesse az "Édesanyám, kedves anyám..." című éneket, Aloysia nővér kedvenc nótáját (képünk).


KMÉM találkozó Maarssenben: A sok esztendő óta hagyományos, kétnapos Keresztény Magyarok Értelmiségi Mozgaloma őszi találkozóján prof. Dr. Vass György jezsuita atya (a mozgalom jelenlegi mentora) adott elő "Az egyház fogalma és eredete" valamint a "Mi vagyunk az Egyház" témakörben.Néhány gondolat az előadásából:
- Senki sem lehet önmagban keresztény, már az első keresztények is szervezkedni kezdtek;
- A papság intézménye Krisztustól jön, az Egyház bizonyos mértékig átvette az európai társadalom sokáig hiarchikus felépítését.
- A természet csodálata nem elég, Krisztus megváltani jött a világot, és ez a megváltás az emberekben folytatódik.


Egyházközségi Tanácsgyűlés: A hollandiai magyar Egyházközségi Tanács EKT 2003 február 8-án szombaton d.e. 10 órától rendezi országos közgyűlését a Vianeni Magyar Otthonban (bejárat a Langeweg 145 számmal szemben). Minden helyi csoport vezetőjét várjuk. Lunch a helyszínen.

Halottaink: Október 29-én Magyarországon elhúnyt, de Urssemben temették el Steinprinz Egonnét, szül. Galgóczy Zsuzsát, akit sokgyermekes családján és ismerősein kívül a hollandiai magyar cserkészek is gyászolnak. Nyugodjék békében!


Fontosabb holland ökuménikus honlapok:

KerkNet

Samen Op Weg


Szemelvények más, üzletmentes honlapokból:
Startlap
Startpagina

Internet Értelmező Kisszótár
szakkifejezések magyarázata kezdő internetezőknek

Google
Ez ma a legjobb keresőprogram

Új Magyar Évezred
(ÚMÉ) negyedéves, értékorientált internet-kiadvány

Magyar Népdalok a Világhálón
t.k. zenélő népdalkották gyűjteményével
Mindszenty József bíboros boldoggáavatási perének állása

'Ha lesz egy millió imádkozó magyar, nem féltem ezt a nemzetet...' mondta Mindszenty József mártír életű bíboros, akinek boldoggáavatási eljárását hivatalosan 1994-ben kezdeményezte második utódja Paskai László bíboros, majd annak dokumentációját 1997-ben adták át a Szentté-avatási Kongregációnak. A végső döntés most a Gondviselés kezében van.

Páter Szőke János, akit a legtöbben még abból az időből ismernek, amikor a 'Speckpater' Werefried van Straaten munkatársa volt, most Magyarországon a boldoggáavatási perek előkészítését végzi (az eljárások posztulátora). Imádkozó, engesztelő, rózsefűzért imádkozó csoportok jelentkezését kéri, hogy elérjük az egymilliót. Eddig 870 000 imádkozó magyar jelentkezett!
Cime: Magyarországi Mindszenty Alapítvány, levélcím: H-1525 Budapest 114. Pf: 131; Tel: 00-36-1-201-0979; Az alapítvány honlapja: www.mindszenty.ini.hu. Mivel a munka óriási anyagi ráfordításokkal is jár az adományokat a helyi lelkészeken keresztül kérik.

Jelenleg hét (!) magyar boldoggáavatási pere folyik: Márton Áron, Scheffler János, Bogdányi Szilárd, Romzsa Tódor, Marcell atya valamint Salkaházi Sára testvér.
Ugyanakkor örömmel tudatjuk, hogy Batthány-Strattman László boldoggá avatási pere befejeződött. II. János-Pál pápa márciusban mondja ki hivatalosan boldoggá avatását.


Segélyszervezetek híreiből

A hollandiai Szent István Alapítvány jótékonysági akcióiról EKT-Hírleve- lünkben már többször adtunk hírt.
Első képünk Nijmegen-i jótevők csoportját mutatja mielőtt szállítmányuk útba indult Magyarországra, ahol a Máltai Szeretetszolgálattal közösen juttatják az ajándékot a rászorulóknak.
A második kép egy orvosi műszer- szállítmány törökbálinti megérkezé- séről szól, melyet egy kis ünnepség keretében adtak át az ottani kórháznak.

A képen a kórház orvosi karán kívül Holladia magyarországi nagykövete, mr. P.F.R. van Nouhuis valamint az alapítvány elnöke Udvarhely Tivadar láthatók.

A jelentős holland segítség ez alkalommal a Törökbálinti Tüdőgyógyintézet Gyermekpulmonológiai Osztályának jutott. Az osztály gyermekek helyi érzéstelenítésében végzett hörgőtükrözésre alkalmas fiberscopot kapott. A 8000 eurot (mintegy 2,5 millió forintot érő berendezést Udvarhely Tibor felhívására hollandiai magánemberek és cégek adták össze.

Itt említjük meg a "Vrienden van de Sint Jozef Parochie in Budapest" felhívását, akik a józsefvárosi plébánián, Budapest legszegényebb negyedében, Bajzáth Ferenc atya irányításával, nyújtanak rendszeres segítséget rászoruló gyerekeknek (étkeztetés, tanítás) és öregeknek (étkeztetés). Munkájukról a múltban már írtunk, de most karácsonyi bőkezűségükra számítanak:
Secr: Fuchsiastr. 137. 2565 PP Den Haag, Tel: 070-323 3290, postbank: 82.41.372...
Rádió és TV az Interneten

Közszolgálati TV-adók:

DUNA-TV

M 2

Magyar katolikus rádió:

Magyar Katolikus Rádió

Minden reggel 7.00 órakor szentmise
az egri Bazilikából
Ismered Kolozsvárt?

Erdély fővárosában, Kolozsvárott, a 'kincses' városban született Hunyadi Mátyás király.
Az idén októberben volt 100 esztendeje, hogy a kolozsvári polgárok felavatták a Szent Mihály templom melletti téren Fadrusz János szobrászművész szoborcsoportját, közepén Mátyás király lovasszobrával.
Trianon óta számtalanszor akarták a szobrot 'új történelemírok' eltávolítani. Ugyanakkor a magyarok szeretnék azt a világörökség részévé tenni.

Kolozsvár régi városrészei számtalan más magyar történelmi emlékkel is rendelkeznek.
Ki nem hallott volna a Házsongárdi temetőről, ahol számtalan híres költő, író és más nagymúltú magyar nyugszik.

Nem messze a várostól találjuk Erdély magyar néprajzi gyöngyszemeinek egyik élő kincstárát is (Méra, Kalotaszeg).

..
.Szent László-kilátó és kápolna Mogyoródon

Mogyoródon, a 310 méteres Somlyó hegyen a millen- nium óta egy kilátó-kápolna tornya tekint messze a
dombok fölé. A település közel egyidős a országgal.
Szent László 1074 március 14-én -akkor még László hercegként- győztes csatát vívott a környező dombok között, majd bencéseket telepített a Klastromhegyre.A részben földbe épített Szent László kápolnát a fazsindellyel fedett kilátóval a híres Makovecz Imre építész tervezte, a szobor Sebestyén Zoltán helyi faragó- mester munkája.

.
.
.
.
Kinyomtatni ezt a képes Hírlevelet honlapunkról is lehet
Szerkesztőség:
nickl001@planet.nl
Ezt a négyszer évente megjelenő egyházközségi körlevelet mindenhollandiai érdeklődőnek megküldjük, amennyiben ezt kéri, elektronikus postaládávalrendelkezik és annak címét megadja. Ez a személyes tájékoztatásnak leggyorsabbmódja. Ugyanakkor ezt a Hírlevelet a Világhálóra is rátesszük: home.planet.nl/~nickl001/ekt.html
Esetleges időközi programváltozásokat szintén itt közlünk.
E-posta levelesládáik címeit továbbra is várjuk. Ugyanakkor kérjük,hogy ha valaki nem tart igényt körlevelünkre jelezze azt egyszerű válaszlevélben.Közreműködésüket köszönjük.

Üdvözlettel: Nickl Károly

HÍRLEVÉL   ARCHÍVUM