Szentháromság
hm-szalag
Hollandiai Magyar Római Katolikus Egyházközségi Tanács
Vereniging ter bevordering van het geestelijke leven van de r.k. Hongaren in Nederland

Ingeschr. b.d. K.v.K 's Hertogenbosch
Nr 40217046
Secretariaat:
Wildzangweg 12
5106NP Dongen-Vaart
E-mail: magyar.nl@freeler.nl Telefon: 0162-317293Giro: 1999017

Érdemes
lelőhelyek
a 'Hálón'
Alábbi honlapok élő web-kapcsolatnál aktiválhatók!


Egyházi honlapok:

Magyar Katolikus Egyház

Magyar Katolikus Püspöki Kar (hírösszefoglalók, intézmények, rendek, címek)

Virtuális Plébánia modern, sokoldalú, pasztorációs honlap


Szervezetek honlapjai:

HÁLÓ

Magyar Karizmatikus Mozgalom

Keresztény Értelmiségi Társaság

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

Hollandiai Katolikus Magyar Egyházközségi Hírlevél
2002 szeptember
Contactblad van de rk Hongaren in Nederland
Samenvatting:
In deze uitgave berichten wij o.a. over enkele pastorale activiteiten voor de Hongaren in Nederland, over het evt. terugkeren van de inmiddels gepensioneerde pastoor György Hegyi, het kloosterjubileum van zuster Aloysia Hettesy, verder over een kleine selectie actuele kerkelijke en culturele activiteiten in Nederland en in Hongarije. In onze rubriek over de nieuwe media staan de belangrijkste zendtijden van de katholieke uitzendingen van de satellietzenders Duna-TV en M2. Ten slotte berichten wij kort over de jaarvergadering van onze vereeniging (EKT).


Egyházközségi hírek:

Magyar lelkész: Szó van arról, hogy a régebben 9 évig Hollandiában szolgáló Hegyi György atya, amint a bécsi magyar lelkészségtől nyugalomba vonul, Hollandiába fog visszatérni. Ő maga pozitívan áll a lehetőséghez, de több ottani dolga (pl. az utódlás) még nincs elintézve. Reméljük, hogy a karácsonyi ünnepek táján már Hollandiában is tud majd szentmisét mondani. Szeretettel várjuk.

Szentmisék/istentiszteletek: Hágában ezután minden hónap első vasárnapján (valamint húsvét és karácsony első ünnepén) déli 12 órakor magyar Ige- és Áldozási (Woord en Communiedienst) liturgia van (St. Liduine kerkzaal). A hágai csoport közgyülést tart az okt. 6-i istentisztelet után. *
Rotterdamban is megváltozik a rendszer, azaz a második helyett az első vasárnapokon lesz az istentisztelet d.u. 15.00 órakor, Karel Doormanstr. 337 (Una Sancta) cím alatt, de ez itt csak novembertől változik meg:
Tehát: Hága: október 6, november 3, december 1, december 25.
Rotterdam: október 13, november 3, december 1, december 25.
Helmondban vasárnap, október 27-én d.e. 11.30-kor lesz magyar szentmise (Hegyi atya látogatása) a St. Paulus templomban (Paulus Potterstraat 1.)

Továbbra is kérjük, hogy minden katolikus honfitársunk helyi holland egyház- községének életében is rendszeresen vegyen részt, elsősorban a vasárnapi szentmiséken. Annak lényege és mondanivalója minden nép számára ugyanaz.


70 éves szerzetesi jubileum

A sokak által ismert és rendkívüli munkásságáért nagyon értékelt Hettesy Erzsébet, szerzetesi nevén Aloysia kedvesnővér október 25-én ünnepli rendi fogadalomtételének 70-ik évfordulóját. Az I. Világháború után, 12 1/2 évesen, egy gyermektranszporttal került Hollandiába és 1922-ben lépett be a Liefdezusters Hl. Julianna Falconerie szerzetesrendbe.
Hollandiai Magyar Egyházközségünk is csatlakozik a gratulálók sorához és kéri Aloysia nővérre a jó Isten bőséges áldását és köszönetet mond azért, amit hosszú évtizedeken keresztül a hollandiai és a hazai magyarokért tett, nem utolsó sorban a Hulpactie voor Hongarije keretében.


Jelentős katolikus irodalom (honlapok):

Újszövetségi Szentírás Békés/Dalos

Katolikus Lexikon

Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Katolikus web- kiadványok gyűjteménye
200 magyar és 25 külföldi honlap

Új Ember
katolikus hetilap


Ifjúsági honlapok:

Regnum Marianum

Katolikus Ifjusági Mozgalom (KIM)

Magyar Cserkészszövetség

Külföldi Magyar Cserkészszövetség


Ökuménikus szellemiségű magyar honlapok:

Kajata
ökuménikus fórum

Magyar Keresztény Portál


Fontosabb holland katolikus honlapok:

Rooms Katholieke Kerk

Katholike kerk op het web

Katholiek Nederland
Text 2e Vatikaanse Concilie

Hercegi köszönet

Különös meglepetés érte Egyházköz- ségünk Amsterdam-i csoportjának vezetőjét Küssel Józsefet, aki a holland trónörökös Willem-Alexander hercegtől és feleségétől Maximától egy nagyon kedves köszönő levelet és egy kis emlékérmet kapott. A többedmagával kapott kitűntetést azért a sikeres és a hercegi pár által nagyon értékelt munkájukért kapták, amit az amsterdami esküvőjük előkészítésében és megszervezésében tettek. Küssel József munkahelyén -a fővárosnál- mint grafikus szakember segített az ünnepség méltó előkészítésében.Szent István napját a hollandiai magyarok augusztus 25-én ünnepelték Vianenben. Úgy az ökuménikus istentiszteleten mint a délutáni előadáson és vetítésen a Vianeni Magyar Otthonban szép számmal gyűltek össze első királyunkra emlékező ünneplő magyarok és hozzátartozóik.

Aranymiséjét mondta augusztus 25-én Ft Dobai Sándor Benelux magyar főlelkész a belgiumi Genk-ben. A ritka eseményre a belgiumi híveken és lelkésztársakon kívül Hollandiából, Németországból sőt Magyarországról is érkeztek magyar lelkészek és hívek. EKT-Hírlevelünk csatlakozik a köszöntőkhöz és kivánja Dobai atyának a jó Isten bőséges áldását további munkájára.

KMÉM őszi találkozó A Katolikus Magyar Értelmiségi Mozgalom kétnapos őszi találkozója november 8-9-én lesz Maarssenben. Fő előadó Prof. Dr Vass György S.J. Pénteki előadásámnak címe: "Az egyház fogalma és eredete". Szombati előadásáanak címe: A "mi vagyunk az egyház" jogossága. Részletes információk: Mustó Sándor, Vechtoever 7. 3555 SX Utrecht, T: 030-2468717.

Magyar Iskola: Immár második évben indítja be a magyar iskolát a Vianeni Magyar Otthon helységeiben van Damné Kronauer Éva néhány lelkes segítővel. 5-15 évesekkel foglalkoznak 4 csoportban. Érdeklődni lehet telefonon: 06-18111289 és 030-2803911 alatt; e-posta: mgyik@hotmail.com.

Halottaink: Wordenben szeptember 15-én, a betegek szentségével erősítve, visszaadta lelkét teremtőjének Gyimesi Róza, (* Budapest 1922), Honsbroekban március 14-én húnyt el Horváth József (* 1937) továbbá Gracza Ede (* 1921).
Limburgban húnytak el 1998-ban: Maastricht: Lénárd Zoltán (* 1936), Kerkrade: Zászlós Ferenc (* 1918), 1999-ben: Heerlen: László János (* 1939), Brunssum/ Sittard: Abdai István (* 1939), 2000-ben: Kerkrade: Tóth József (* 1937), Heerlen Balasz Tibor (* 1933), 2001-ben: Tenk József (* 1931).Nyugodjanak az Úrban!Egyházközségi Tanácsgyűlés

A Hollandiai Magyar RK Egyház- községi Tanács és a helyi csoportok vezetői /Hága-Rotterdam/Helmond-Eindhoven/Heerlen-Hoensbroek/ Amsterdam/ Utrecht/Arnhem/ 2002 június 29-én tartották évi közgyűlé- süket a Vianeni Magyar Otthonban.

A pasztorációs kérdéseken belül szóba került Hegyi atya tervezett jövetele valamint Leo Elshout kérelme a püspökséghez, hogy a Hága-Rotterdami magyar egyház- községben bizonyos diakónus munkákat végezhessen. Szó volt a katolikus ünnepek gyakorlatáról, az írott és elektronikus kapcsolattartás javításáról, további tervekről, valamint a jövő/ifjúság kérdéseiről. Képünk a 2002-es közgyűlés résztvevőit mutatja.Fontosabb holland ökuménikus honlapok:

KerkNet

Samen Op Weg

Szemelvények más, üzletmentes honlapokból:
Startlap
Startpagina

Internet Értelmező Kisszótár
szakkifejezések magyarázata kezdő internetezőknek

Google
Ez ma a legjobb keresőprogram

Új Magyar Évezred
(ÚMÉ) negyedéves, értékorientált internet-kiadvány

Magyar Népdalok a Világhálón
t.k. zenélő népdalkották gyűjteményével

Magyar Katolikus Lelkipásztorok
Szolgálata Hollandiában 1920-2000


Dr. Borovi Józsefnek a Pázmány Péter Tudományegye- tem jogelődjének -ma nyugdíjas- egyházjog tanára, számunkra egy rendkívül érdekes könyvet írt, mely a budapesti Szent István Társulat kiadásában jelent meg ebben az évben.
A könyv az 1920-as, tehát az első világháború utáni évek történetével kezdődik, amikor is -katolikus egyházi közbenjárással- megindultak az első árva és szegénysorsú magyar vendég-gyerekek transzportjai Magyarországról Hollandiába. A könyvet lektoráló Mihályi Gilbert O.P.atya a második világháborút követő évek hollandiai magyar lelkésze volt. A szintén lektorként közreműködő Hegyi György atya pedig később kilenc évig volt hollandiai magyar lelkész.
A könyv részletesen dokumentálja a rövidebb vagy hosszabb ideig Hollandiában élő magyar szerzetesek, valamint az állandó jelleggel itt szolgáló magyar származású szerzetesnővérek munkásságát is. Helyet kapott a könyvben számtalan, sokszor egyházi indíttatású holland segélyakció is.
A könyv valóban nagyon tanulságos olvasmány minden ma Hollandiában élő magyar számára.Segélyszervezetek híreiből
Cliniclown, a beteg gyermekeket szórakoztató (orvos-) bohócok mozgalma Hollandiában ismert. Kevesen tudják azonban, hogy Magyarországon működik a Piros Orr önkéntes mozgalom hasonló célkitűzéssel. Érdekes módon ennek egyik lelkes szervezője a ma Magyarországon élő Dr. Albert Royaards holland jogászember. Több éve él Magyarországon és "beleszeretett" ebbe a gyermeksegítő mozgalomba. Az idén nem sajnálta a fáradságot, hogy a keletmagyarországi Sárospataktól Utrechtig gyalogol- jon abból a célból, hogy felhívja sok ember figyelmét erre a támogatandó akcióra. Sok helyen népes fogadtatásban volt része, miközben ő gyűjtötte az adományokat a jó célra. Hollandiai adakozók adományát a "Piros Orr Hongarije" Zeist: No. 629635943 bankszámlára várják.Rádió és TV az Interneten

Közszolgálati TV-adók:

DUNA-TV

M 2

Magyar katolikus rádió:

Magyar Katolikus Rádió

Minden reggel 7.00 órakor szentmise
az egri Bazilikából

Médium-hírek

Állandó katolikus vallási műsorok a magyar műholdcsatornákon:DUNA-TV

Vatikáni Rádió adása: minden hétköznap 5.09 - 5.30

"Isten kezében" vallási magazin: minden szombaton 12.25 - 12.55
  Műsor a család minden tagjának, korosztályának és érdeklődésének.

"Élő Egyház" minden vasárnap 9.30 - 10.00

M2

"Krónika": minden vasárnap 8.10 - 8.35

..
. Ismered Magyarorszszágot?

A Hegyeshalom-Budapest-i autóúttól szinte arasznyi távolságra fekszik Zsámbék, dombjának tetején őrizvén az ország egyik legszebb Árpád-kori templomának romjait. A XIII. század első felére, tatárjárás időszakára eső késő román-gótikus stílusban épült monostort premontrei szerzetesek hozták létre. A prépostság alapítása összefügg III. Béla alatt Zsámbék határában birtokot kapott francia származású Ainardi lovag letelepedésével.

Az építészetileg is rendkívül értékes templom az 1763-as földrengés után már soha nem épűlt újra. Mai szobrászok szerint a legfontosabb az eredeti kőfaragványok megőrzése, minden 'újjáépítés' csak ártana az alkotásnak.

Zsámbék, mely egyébként Zichy-kastélyáról is nevezetes, az autóút-lejárótól mindössze 20 km-re fekszik, így a főváros felé haladóknak szinte útjába esik...
Tárolni ezt a (képes) levelet az "Outlook" levelezőnél közvetle- nül, a többinél a Web-változatotban ajánlatos.


Szerkesztőség:
nickl001@planet.nl
FIGYELEM!
Ezt a négyszer évente megjelenő egyházközségi körlevelet minden hollandiai érdeklődőnek megküldjük, amennyiben ezt kéri, elektronikus postaládával rendelkezik és annak címét megadja. Ez a személyes tájékoztatásnak leggyorsabb módja. Ugyanakkor többek kérésére feltesszük a Hírlevelet a Világhálóra is éspedig a következő címen: home.planet.nl/~nickl001/ekt.html
Esetleges időközben felmerülő változásokat itt közöljük.
E-posta levelesládáik címeit továbbra is várjuk. Ugyanakkor kérjük, hogy ha valaki nem tart igényt körlevelünkre jelezze azt egyszerű válaszlevélben. Közreműködésüket köszönjük.

Üdvözlettel: Nickl Károly

HÍRLEVÉL   ARCHÍVUM