Szentháromság
hm-szalag
Hollandiai Magyar Római Katolikus Egyházközségi Tanács
Vereniging ter bevordering van het geestelijke leven van de r.k. Hongaren in Nederland

Ingeschr. b.d. K.v.K 's Hertogenbosch
Nr 40217046
Secretariaat:
Wildzangweg 12
5106NP Dongen-Vaart
E-mail: magyar.nl@freeler.nl Telefon: 0162-317293Giro: 1999017

Érdemes
lelőhelyek
a 'Hálón'
Alábbi honlapok élő web-kapcsolatnál aktiválhatók!


Egyházi honlapok:

Magyar Katolikus Egyház

Magyar Katolikus Püspöki Kar (hírösszefoglalók, intézmények, rendek, címek)

Virtuális Plébánia modern, sokoldalú, pasztorációs honlap


Szervezetek honlapjai:

HÁLÓ

Magyar Karizmatikus Mozgalom

Keresztény Értelmiségi Társaság

Keresztény Értelmiségiek SzövetségeMagyar Pax Romana

Jelentős katolikus irodalom:

Újszövetségi Szentírás Békés/Dalos

Katolikus Lexikon

Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Katolikus web- kiadványok gyűjteménye
200 magyar és 25 külföldi honlap

Új Ember
katolikus hetilap


Ifjúság:

Regnum Marianum

Katolikus Ifjusági Mozgalom (KIM)

Magyar Cserkészszövetség

Külföldi Magyar Cserkészszövetség


Ökuménikus szellemiségű magyar honlapok:

Kajata
ökuménikus fórum

Magyar Keresztény Portál


Fontosabb holland katolikus honlapok:

Rooms Katholieke Kerk

Katholike kerk op het web

Katholiek Nederland
Text 2e Vatikaanse Concilie


Fontosabb holland ökuménikus honlapok:

KerkNet

Samen Op WegSzemelvények más, üzletmentes honlapokból:
Startlap
Startpagina

Internet Értelmező Kisszótár
szakkifejezések magyarázata kezdő internetezőknek

Google
Ez ma a legjobb keresőprogram

Új Magyar Évezred
(ÚMÉ) negyedéves, értékorientált internet-kiadvány

Magyar Népdalok a Világhálón
t.k. zenélő népdalkották gyűjteményével

Hollandiai Katolikus Magyar Egyházközségi Hírlevél
2002/2 június
Contactblad van de rk Hongaren in Nederland

Samenvatting:
In deze uitgave berichten wij o.a. over de St Stephans-viering op 25 augustus a.s. te Vianen en over een kleine selectie actuele kerkelijke en culturele activiteiten in Hongarije. In onze rubriek over de nieuwe media vatten wij de opmerkingen van paus Johannes-Paulus over de mogelijkheden en grenzen van het internet-gebruik als communicatiemedium tussen christenen ter ondersteuning van ons geloofsleven en de verkondiging van het Evangelium samen.


Egyházközségi hírek:

Legközelebbi közös, országos magyar istentisztelet Szent István ünnepe alkalmából lesz augusztus 25-én vasárnap 12 órakor a vianeni katolikus templomban. Az istentisztelet -mint az utóbbi években valahányszor- ökuménikus jellegű lesz.
[A délutáni ünnepségről lásd alább.]
Hágában minden hónap második vasárnapján (valamint húsvét és karácsony első ünnepén) déli 12 órakor magyar Ige- és Áldozási (Woord en Communiedienst) liturgia van (St. Liduine kerkzaal), kivéve a június, július és augusztus hónapokat. Rotterdamban pedig ugyanazokon a napokon d.u. 15.00 órakor, Karel Doormanstr. 337 (Una Sancta) cím alatt.

Továbbra is kérjük, hogy minden katolikus honfitársunk helyi holland egyház- községének életében is rendszeresen vegyen részt, elsősorban a vasárnapi szentmiséken. Annak lényege és mondanivalója minden nép számára ugyanaz.

Halottunk: közösen gyászoljuk a közelmúltban Helmondban elhunyt Schubert Ferencné (Irma) honfitársunkat. Nyugodjék az Úrban!

Közgyűlés: A Hollandiai Magyar RK Egyházközségi Tanács és a helyi csoportok vezetői szombaton, 2002 június 29-én 10.30 órai kezdettel tartják évi közgyűlésüket a Vianeni Magyar Otthonban.


Szent István nap Hollandiában

A magyar nép minden év augusztus 20-án   ünnepel. Államalapító szent királyunkra emlékezik szentmisével, körmenettel, ünnepi műsorral, esti vidámsággal.

Hollandiai közösségünk augusztus 25-én a hagyományos, déli ökuménikus istentisztelettel kezdi a napot Vianenben (lásd fentebb).Az ünnepi műsor a Vianeni Magyar Otthon- ban ebéd után, 15.00 órakor kezdődik és két részből áll:

Előadás: "A magyar nép ezeréves Szent István tisztelete
                   képben, dalban és prózában";

Vetítés:   "Magyar Rapszódia" magyar történelmünk
                   regölése dalban, zenében és táncban
                   (hazai táncegyüttes műsorából).


Károli Gáspár első magyar
bibliafordítása a Nemzeti
Múzeumban
jelenleg látható
"Kereszténységünk ezer éve"
című kiállításon.
Tudod-e?

Testvér, Te kit szárnyára vett a hit,
ismered a Sátán mélységeit?

A trükköket, melyek varázsa von?
A vermeket a keskeny utadon?

A tüzeket, melyek melege vár
olykor király vagy főpap udvarán?

Tudod-e, mért élsz olyan kedvtelenül,
s ki az, ki rossz kedveden örül?

S tudod-e mért erőtlen imád?
Mert programod Krisztus és a világ!

Füle Lajos
INTERNET: AZ EVANGÉLIUM HIRDETÉSÉNEK ÚJ FÓRUMA

II. János Pál pápa január 24-én, Szalézi Szent Ferenc ünnepén hozta nyilvánosságra állásfoglalását az új médiummal, az internettel kapcsolatban az evangélium hirdetésének szolgálatában. Az ez évi júniusi "Tájékoztatás Világnapja" központi témája az internet-médium használata. Minket keresztény szempontból elsősorban az értékközvetítés és ezen belül az evangélium terjesztésének lehetőségei érdekelnek egy olyan világban, melyben az üzlet és a politika minden új médiumra azonnal és messzemenően ráteszi a kezét.

"...Az internet széleskörű ismereteket közvetít, de nem tanít az értékekről; ha pedigaz értékeket nem vesszük figyelembe, emberi természetünk értéke lesüllyed és elveszítjük szemünk elől életünk természetfeletti méltóságát. Az internet rendkívüli pozitív lehetőségei ellenére is tudatában vagyunk tekintélyromboló és káros felhasználási lehetőségének..."

"...Az a tény hogy az internet által az emberi kapcsolatok eddig elképzelhetetlen módon szaporodnak, az Evangélium terjesztésének új csodálatos lehetőségét nyújtja. De az is igaz, hogy az elektronikusan közvetített kapcsolat soha nem pótolhatja az igazi evangelizáció számára szükséges közvetlen emberi kapcsolatot, mert az evangelizáció alapja a küldött személyes tanúságtétele (vö. Róm 14-15)..."

A teljes szöveg itt olvasható: http://www.katolikus.hu/roma/komm2002.htmlSegélyszervezetek híreiből


"Geweld tegen christenen anno 2001"
"Erőszak keresztények ellen anno 2001": ez a címe a Stichting KERK IN NOOD kiadásában megjelent, Dr Orbán Gyula által összeállított 2001-es évkönyvnek.

Már a könyv borítója megrázó fényképet mutat az afrikai konti- nens végtelen menekült-tömegeiről, még inkább beszélnek a könyvben említett adatok és számok, melyek több kontinens vallás-okozta üldöztetéseit és háborúit dokumentálják.

Míg Európában a 'vallásháborúk' napjainkra hál' Istennek helyi jellegűvé zsugorodtak, Afrikában és Ázsiában még mindig tömegesen szedik áldozataikat. Az ott üldözött keresztényeknek Nyugaton többnyire nincs önálló és hatékony képviseletük, nyomoruságuknak, halottaiknak képei alig érik el híradóinkat. Bajaiknak nincs "hírértékük" mondják a hírszerkesztők míg a valóság az, hogy nincs "lobby-"juk mely napirenden tartaná üldöztetésük tényét. Vagy talán mégis? Mi lenne, ha mi magyarok emlékeznénk arra, hogy mennyit segített fenti alapítvány pontosan rajtunk magyarokon a kommunista évtizedek egyházüldözése idején?
Adakozásunkat a következő címre kérik: Stichting Kerk in Nood/Oostpriesterhulp, Postbus 1645, 5200 BR 's-Hertogenbosch; ABN/AMRO 52.42.24.846; Postbank: 11.34.348; Honlapjuk: www.kerkinnood.nl


Ismered Magyarországot?

Vagy legalább az útszakaszt Hegyeshalom és Budapest között? Vagy csak elrobogsz járműveddel Tatabánya sziklafala alatt anélkül, hogy felmentél volna már egyszer és lenéztél volna az Árpádok turulmadarával együtt a kilátóról?

Tatabánya sziklás dombtetején szinte mindenkinek messziről feltűnik a kardot markoló óriási bronzmadár, Európa legnagyobb madárszobra. A kilátóhoz autóval felhajtani az M1-es autóút tatabányai kitérőjétől csak egy kis kerülővel lehet, de a fáradság feltétlen megéri. Tatabányán mindenki szívesen ad eligazítást.

Az Árpádok bronzba öntött óriási vadászmadarát a honfoglalás millenniuma alkalmából (1907) állította fel a helyi lakosság és most, az államalapítás millenniuma alkalmából (2000) felújították. A nemzeti jelképként is számon tartott turulmadár nem csak az Árpádok pajzsát és címerét díszítette, de ősi mondáinkba szőve is találkozunk azzal (Emese Álma).

Őseink ma kerecsensólyom-ként ismert vadászmadarának a Kárpátmedence a legnyugatibb előfordulási helye. Napjainkra szinte kihalt volna, ha természetvédőink nem mentik meg ettől. Nekik köszönhetjük, hogy ma ismét több mint 100 sólyomfészket tartanak nyilván Magyarországon.

(A Turulmadárról bővebben olvashatunk az ÚMÉ web-kiadvány júniusi számában).Médium-hírek

Internet: * Először is példaként szeretnénk állítani Rácz Marianna kedvesnővért azoknak, akik túl idősnek tartják magukat, hogy az internet-használatot megtanulják. Marianna nővér a Weert-i kolostorban -valóban szép kora ellenére- most végzi a "haladók" tanfolyamát és már csak azt várjuk, mikor fog honlapot szerkeszteni a Heilighart szerzetesnővéreknek...

* Minden reggel 7.00-kor magyar szentmise az Egri Katolikus Rádió internet-adásában: http://katolikusradio.agria.hu/

Duna-TV (műhold): * Megújulnak a vallási programok, t.k. új ifjúsági programmal bővülnek szombatonkint. Legközelebb pontosítjuk az időpontokat.Szent Istvánkor aranymisét mond ft. Dobai Sándor atya Belgiumban

Dobai Sándor atya, a Benelux országok magyar főlelkésze 2002 augusztus 25-én mondja aranymiséjét a belgiumi Genk-ben d.e. 11 órakor a Krisztus Király templomban (Duinenlaan/Kerkeweg) a Hasselt-i püspök úrral és Urbán Imre brüsszeli magyar lelkésszel közösen. A Szent István napjával összekötött ünnepségre, a szentmisét követő ebédre és a délutáni ünnepi műsorra minden közeli és távoli országrészekről várja a magyarokat.

A Hollandiából készülők további információkat kaphatnak Zr. I. Magyar (Corona nővér) címén: Newtonstraat 780, 2562 LC den Haag, tel: 070-3651627

Tárolni ezt a levelet az "Outlook" levelezőnél közvetlenül is lehet,
a többinél ajánlatos a Világhálós változatot tárolni (a képek miatt).


Szerkesztőség:
nickl001@planet.nl
FIGYELEM!
Ezt a négyszer évente megjelenő egyházközségi körlevelet minden hollandiai érdeklődőnek megküldjük, amennyiben ezt kéri, elektronikus postaládával rendelkezik és annak címét megadja. Ez a személyes tájékoztatásnak leggyorsabb módja. Ugyanakkor többek kérésére feltesszük a Hírlevelet a Világhálóra is éspedig a következő címen: home.planet.nl/~nickl001/ekt.html A Hírlevél egyes számai a következő kiadvány megjelenéséig maradnak a Hálón. Esetleges időközi változásokat itt közöljük.
E-posta levelesládáik címeit továbbra is várjuk. Ugyanakkor kérjük, hogy ha valaki nem tart igényt körlevelünkre jelezze azt egyszerű válaszlevélben. Közreműködésüket köszönjük.

Üdvözlettel: Nickl Károly

HÍRLEVÉL   ARCHÍVUM