Szentháromság
hm-szalag
Hollandiai Magyar Római Katolikus Egyházközségi Tanács
Vereniging ter bevordering van het geestelijke leven van de r.k. Hongaren in Nederland

Ingeschr. b.d. K.v.K 's Hertogenbosch
Nr 40217046
Secretariaat:
Wildzangweg 12
5106NP Dongen-Vaart
E-mail: magyar.nl@freeler.nl Telefon: 0162-317293Giro: 1999017

Érdemes
lelőhelyek
a 'Hálón'
Alábbi honlapok élő web-kapcsolatnál aktiválhatók!


Egyházi honlapok:

Magyar Katolikus Egyház

Magyar Katolikus Püspöki Kar (hírösszefoglalók, intézmények, rendek, címek)

Virtuális Plébánia modern, sokoldalú, pasztorációs honlap


Szervezetek honlapjai:

HÁLÓ

Magyar Karizmatikus Mozgalom

Keresztény Értelmiségi Társaság

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

Magyar Pax Romana

Jelentős katolikus irodalom:

Új Ember
katolikus hetilap

Katolikus web- kiadványok gyűjteménye
200 magyar és 25 külföldi honlap

Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár


Ifjúság:

Katolikus Ifjusági Mozgalom (KIM)

Magyar Cserkészszövetség

Külföldi Magyar Cserkészszövetség


Ökuménikus szellemiségű magyar honlapok:

Kajata
ökuménikus fórum

Fontosabb holland katolikus honlapok:

Rooms Katholieke Kerk

Katholike kerk op het web

Fontosabb holland ökuménikus honlapok:

KerkNet

Samen Op WegSzemelvények más, üzletmentes honlapokból:
Startlap
Startpagina

Internet Értelmező Kisszótár
szakkifejezések magyarázata kezdő internetezőknek

Google
Ez ma a legjobb keresőprogram

Új Magyar Évezred
(ÚMÉ) negyedéves, értékorientált internet-kiadvány

Magyar Népdalok a Világhálón
t.k. zenélő népdalkották gyűjteményével
Hollandiai Katolikus Magyar Egyházközségi Hírlevél
2002/1 március
Contactblad van de rk Hongaren in Nederland

Samenvatting:
Dit rondschrijven voor de r.k. Hongaren in Nederland bevat de relevante data voor de pastorale activiteiten v.h. eerste halfjaar van 2002. Wij berichten over een kleine selectie actuele kerkelijke en culturele activiteiten in Hongarije. Verder berichten wij over het werk van de hulporganisaties Stichting St. Stephan en de Vriendenkring van de St. Joseph-parochie. Tenslotte volgen opmerkingen over de mogelijkheden van de nieuwe media, ter ondersteuning van het dagelijkse geloofs- leven. Ook is het bestand aan bezoekenswaardige internet-adressen uitgebreid.


Egyházközségi hírek:

Húsvét előtt ismét vendégünk lesz Mustó Péter jezsuita atya Szegedről.
Magyarnyelvű szentmiséket
fog bemutatni: vasárnap, március 17-én d.e. 11.30 órakor Helmondban (Hl. Pauluskerk, Paulus Potterlaan 1.) valamint:
d.u. 18.00 órakor Arnhemben (Insula Dei, Velperweg 137).
Vasárnap, március 24-én d.e. 12 órakor Hágában lesz szentmise (St. Liduine kerkzaal, koningin Sophiestr. 45). A rotterdami szentmise most elmarad.

Nagybőjti lelkigyakorlatos elmélkedést fog Mustó atya tartani:
csütörtökön és pénteken, március 21 és 22-én 19.30 órakor Hágában (St. Liduine kerkz.)
szombaton, március 23-én 10 órától a Vianeni Magyar Otthonban (bejárat a Langeweg 145-al szemben). Utóbbit követően szentmise lesz a Magyar Otthonban 16.00 órakor.
Aki személyes vagy családlátogatást kér Mustó atyától jelezzék azt telefonon a hágai körzet esetén Schannen Oszkárnál: tel: 01536-93709, az ország többi körzetéből pedig Mustó Sándornál tel: 030-2468717.

Hágában minden hónap második vasárnapján valamint húsvét és karácsony első ünnepén déli 12 órakor magyar Ige- és Áldozási (Woord en Communiedienst) liturgiát tartanak (St. Liduine kerkz.), kivéve a június, július és augusztus hónapokat. Most húsvétvasárnap előreláthatólag Lakatos László görögkatolikus vendéglelkész fog szentmisét mondani. (Az áprilisi istentisztelet után hágai egyházközségi gyűlés lesz.)
Rotterdamban Karel Doormanstr. 337 (Una Sancta) címen 15.00 órakor ima- és áldozási istentisztelet van ugyanazokon a napokon mint Hágában, húsvét, márc. 31 kivételével, amikor a rotterdami csoport a hágai St. Liduinában 12.00 órakor tartandó magyarnyelvű görögkatolikus szentmisén fog részt venni.

Halottaink: közösen gyászoljuk a közelmúltban elhúnytakat: Hágában: Jungschlägerné, szül. Krajnyik Etelka (84) és Király Imréné szül. Deák Margit Júliána (77), valamint Rotterdamban: Juhász Sándorné, szül. Verebélyi Olga (78) és Kokziha András (88) honfitársainkat. Nyugodjanak az Úrban!


KMÉM-Pax Romana hírek:

A KMÉM Benelux-Rajnavidéki körének tavaszi összejövetele szombaton, 2002 április 20-án lesz a Vianeni Magyar Otthonban d.e. 10.00 órától (bejárat a Langeweg 145-al szemben). A magyarországi Pax Roman Fórum ezévi konferenciája ismét az Aranypart hotelben lesz Siófokon április 3-6-ig. Levelezés p/a S. Mustó, Vechtoever 7, 3555 SX Utrecht, T: 030-2468717.


Napi pasztoráció az Interneten

Amint legutóbbi körlevelünkben jeleztük, mindenki, aki internet-kapcsolattal rendelkezik, naponta hallgathat magyar katolikus szentmisét reggel 7 órakor az egri székesegyházból, Seregély István egri érsek rövid igehírdetésével.
Az Egri Katolikus Rádió internet-vételéről lásd alább.

Nagybőjti gondolatokat küld továbbá minden reggel elektronikus (e-mail) postaládánkba Szegedről fiatal katolikus teológusok lelkes csapata, ha alábbi címen bejelentkezünk: Nagybőjti Gondolatok.
A bejelentkező e-levél 'tartalom' ablakába "nagybojt" irandó (ékezetek nélkül).

Ugyanez a csapat küld úgyszintén már évek óta az ádventi időszakban 'ádventi gondolatokat' hasonló módon minden reggel. Fenti bejelentkezés mindkettőre érvényes. A gondolatsorokat Gyulay Endre Szeged-Csanádi püspök vezeti be.


Déli harangszó távoli magyar falvakból

A közszolgálati magyar TV-adók, így a Hollandiában fogható Duna-TV és M2 is, naponta közvetítik a déli harangszót. Ez déli imára szólítja a magyar embert és ugyanakkor emlékeztet a török elleni nádorfehérvári győzelemre.
Szép szokása a Duna-TV-nek, hogy más és más távoli falucska harangját szólaltatják meg déli 12 órakor.
Egyik februárvégi napon pl. a mellékelt képen látható behavazott Hosszúfalu székely falucska templomának harangját lehetett hallani...


Segélyszervezetek híreiből

Szent István Alapítvány

A sok esztendő óta ismert Szent István Alapítvány a Stichting Vrienden van Sint Stephan alapítvánnyal, a hazai Máltai Szeretetszolgálattal és a Gyermekvédő Egyesülettel karöltve, a legszegényebb magyarországi családok lakáshoz juttatásához kéri adakozók segítségét. "Laten we arme pleeggezinnen een mensenwaardig bestaan geven" jelszó alatt gyűjtenek egyszerű előregyártott (prefab) családi lakások építésére. A 60 négyzetméteres, gáz, villany, stb.-vel ellátott lakásokat fl 35.000.- guldenért tudják Magyarországon megépíteni. 2001-ben négy ilyen ház építését kezdték el olyan szegénysorsú családok részére, akiknek legalább három gyermekük van.

Képünkön Udvarhely Tivadar, a Szent István Alapítvány elnöke látható Orbán Viktor miniszter- elnök felesége, valamint mevr. B. Berger rotterdami és mevr. G Heuber wassenari jótevők társaságában.
Az adományokat a Postbank: 336400 számra kérik: Stichting Sint Stephan, Arnhem, 'bijdrage snelbouwproject' címen.


Szent József Baráti Kör

A Szent József Baráti Kör (Vereniging Vrienden van de Sint Jozef Parochie in Boedapest) Corona nővér kezdeményezésére 1999-ben alakult. Célja: a Szent József plébánia munkájának támogatása pénzügyi és egyéb vonalon. Az egyházközség, amelynek ft. Bajzáth Ferenc a plébánosa, a VIII. kerületben, Budapest legszegényebb negyedében fekszik. Atyával az élen, egy lelkes szakértőkből álló csoport igyekszik különböző projektek segítségével javítani a lakosság helyzetén:
1) Márkón (Veszprémhez közel) felújítottak és átalakítottak egy nyaralót, ahol a városi szegény gyerekek tölthetnek egy-egy szép hetet. Célja nemcsak a kikapcsolódás, hanem a katolikus (keresztény) életszemléletre való nevelés. A holland Baráti kör nagy részben hozzájárult a felújítási költségekhez de részt vett a fizikai munkákban is.
2) A rászoruló időseknek minden nap reggelit adnak. Azonkívül havonta élelmiszer- csomagot is osztanak nekik.
3) Sokat tesznek a hátrányos helyzetű gyermekekért: ingyen napközi, délutáni foglalkozás, nevelés.
A holland Baráti Kör segít finanszírozni ezt a három projektet. Többször küldött már teherautóval ruhaneműt és iskolabútorokat.
A fuvarköltségek csökkentésére kombinált szállítmányozási lehetőséget keresünk.
Pénzadományokat örímmel várunk a Baráti Kör giroszámlájára: 8241372.

A Baráti Kör vezetősége: Joop van der Linden, elnök;
Lia thoe Schwartzenberg-Schade van Westrum, titkár;
Barbara van den Boogaard-von Blomberg, pénztáros;
Corona nővér tiszteletbeli elnök.
Felvilágositás: tel. 070-323 32 90;
e-mail: lia.schade@12move.nl.
A Magyar Kereszténység Ezer Éve kiállítás a Nemzeti Múzeumban

Legutóbbi EKT-Hírlevelünkben hírt adtunk a Vatikánban bemutatott Hungariae Christianae Millennium magyar millenniumi kiállításról. Március 1-től ez a kiállítás Budapesten, a Magyar Nemzeti Múzeumban tekinthető meg A magyar kereszténység ezer éve cím alatt.
Az itt kiállításra kerülő anyag hozzávetőlegesen kétszáz magyar tárgyi emlék felvonultatásával mutatja be a keresztény Magyarország ezer esztendejét és kapcsolatát az Apostoli Szentszékkel.
A vatikánihoz képest a kiállítas 15 tárggyal bővült. Utóbbi műtárgyak a református és az evangélikus egyház műkincsei közül kerültek ki: a sárospataki és a debreceni református gyűjteményből, az Evangélikus Múzeumból, valamint az Országos Széchényi Könyvtár anyagából. A tárlat legtöbb darabja az Esztergomi Főszékesegyházi Kincstárból, valamint további magyar múzumokból valók.
Várhatóan a budapesti kiállításon is megtekinthető majd a Tihanyi alapítólevél, Ulászló kardja, Pannonhalma alapítólevele, valamint számos kódex, liturgikus alkotás és világhíru festmény. A magyar kereszténység ezer éve című tárlatot az előzetes jelzések szerint Orbán Viktor miniszterelnök és Paskai László bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek, a tárlat két fővédnöke nyitja meg. A kiállítás várhatóan június végéig tekinthető meg a Magyar Nemzeti Múzeumban.

600 év után hazatért Szent Hedvig ereklyéje Magyarországra

Szent Hedvig Nagy Lajos leánya volt. Magyarországon született 1373-ban. Házassága révén lengyel királynő lett. Ereklyéjét 2002 február 24-én helyezték azt el az egri Minorita templomban.
A litvánok megkeresztelőjeként tisztelt szentéletű királynő ereklyéjét Franciszek Macharski bíboros, Krakkó érseke adta át a minorita atyáknak az egri főszékesegyházban rendezett szentmise keretében.
A bíboros hangsúlyozta: Szent Hedvig a magyar és a lengyel nemzet, sőt egész Európa oltalmazója. Szent Hedvig az épülő Európai Uniónak is példaképe lehet, mert sajátkorában a keresztény hit fundamentuma alapján egyesítette a közép-európai népeket.
II. János Pál pápa üdvözlőlevélben fejezte ki örömét, hogy Nagy Lajos király lányának ereklyéje hazatért szülőföldjére. Hangsúlyozta, hogy Szent Hedvig élete példát szolgáltat arra, hogy Közép-Európa népeinek sorsa miként fonódott össze már 600 esztendővel ezelőtt is, ugyanis élete a magyar és a lengyel nép baráti történetének példája. II. János Pál nem sokkal hivatalba lépése után, 1979 június 8-án avatta boldoggá, majd 1997-ben szentté Hedviget.
A Bazilikában tartott szentmisét követően a Dobó téren álló leánykollégium névadó ünnepségére került sor, amelynek keretében az intézmény felvette Szent Hedvig nevét.

Ez alkalomból Lévai Anikó, a miniszterelnök felesége mondott beszédet, melyben hangsúlyozta, hogy 40 éven át a hatalom azért tartotta olyan veszélyesnek az egyház és az iskola kapcsolatát, mert az egyházi iskola nem csak tudást ad hanem lelki fegyverzetet is adott a növendékeknek a hamis ideológia ellen. Ennek megfelelően tett eleget Szent Hedvig is az isteni parancsnak, amikor iskolákat alapított a keresztény hit terjesztése érdekében...
Az ereklyét katonai díszkíséret mellett szállították át a Bazilikából a Minorita templom- ba, ahol Árpád-házi Szent Kinga és Boldog Jolán ereklyéi mellett helyezték el.

Vörösmarty Mihály írta "Hedvig"
című versében:
"Gábor angyal ahogy látta mindezt,
Elborúla lelke tisztelettel,
S így imáda: "Hála, hála Isten!
Hogy kegyedben szép leányt teremtél."
A királylány csendes ámulattal
Ült azonban: a szent könyv előtte
Nyíltan állt, s a vérivó magyarnak
Régi nyelvén új csodát beszéle."

Tárolni ezt a levelet az "Outlook" levelezőnél ".elm" kódolásban, a többinél a "template" módozatban célszerű.Szerkeszstőség:
nickl001@planet.nl
FIGYELEM!
Ezt a négyszer évente megjelenő egyházközségi körlevelet minden hollandiai érdeklődőnek megküldjük, amennyiben ezt kéri, elektronikus postaládával rendelkezik és annak címét megadja. Ez a személyes tájékoztatásnak leggyorsabb módja. Ugyanakkor többek kérésére feltesszük a Hírlevelet a Világhálóra is éspedig a következő címen: home.planet.nl/~nickl001/ekt.html A Hírlevél egyes számai a következő kiadvány megjelenéséig maradnak a Hálón. Esetleges időközi változásokat itt közöljük.
E-posta levelesládáik címeit továbbra is várjuk. Ugyanakkor kérjük, hogy ha valaki nem tart igényt körlevelünkre jelezze azt egyszerű válaszlevélben. Közreműködésüket köszönjük.

Üdvözlettel: Nickl Károly

HÍRLEVÉL ARCHÍVUM