Szentháromság
hm-szalag
Hollandiai Magyar Római Katolikus Egyházközségi Tanács
Vereniging ter bevordering van het geestelijke leven van de r.k. Hongaren in Nederland

Ingeschr. b.d. K.v.K 's Hertogenbosch
Nr 40217046
Secretariaat:
Wildzangweg 12
5106NP Dongen-Vaart
E-mail: magyar.nl@freeler.nlTelefon: 0162-317293Giro: 1999017

Érdemes
lelőhelyek
a 'Hálón'
Alábbi honlapok élő web-kapcsolatnál aktiválhatók!


Egyházi honlapok:

Magyar Katolikus Egyház

Magyar Katolikus Püspöki Kar (hírösszefoglalók, intézmények, rendek, címek)

Virtuális Plébánia modern, sokoldalú, pasztorációs honlap


Szervezetek honlapjai:

HÁLÓ

Magyar Karizmatikus Mozgalom

Keresztény Értelmiségi Társaság

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

Magyar Pax Romana

Jelentős katolikus irodalom:

Új Ember
katolikus hetilap

Katolikus web- kiadványok gyűjteménye
200 magyar és 25 külföldi honlap

Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár


Ifjúság:

Katolikus Ifjusági Mozgalom (KIM)

Magyar Cserkészszövetség

Külföldi Magyar Cserkészszövetség


Ökuménikus szellemiségű magyar honlapok:

Kajata
ökuménikus fórum

Fontosabb holland katolikus honlapok:

Rooms Katholieke Kerk

Katholike kerk op het web

Fontosabb holland ökuménikus honlapok:

KerkNet

Samen Op WegSzemelvények más, üzletmentes honlapokból:
Startlap
Startpagina

Internet Értelmező Kisszótár
szakkifejezések magyarázata kezdő internetezőknek

Google
Ez ma a legjobb keresőprogram

Új Magyar Évezred
negyedéves, értékorientált internet-kiadvány

Magyar Népdalok a Világhálón
t.k. zenélő népdalkották gyűjteményével
Hollandiai Katolikus Magyar Egyházközségi Hírlevél
3. szám: 2001 december
Contactblad van de rk Hongaren in Nederland
Mennyből az angyal...

Mennyből az angyal
lejött hozzátok,
Pásztorok, Pásztorok,
Hogy betlehembe, sietve menve,
Lássátok, lássátok!

Istennek Fia ki megszületett,
Jászolban, jászolban.
Ő lesze néktek üdvözítőtők,
Valóban,valóban!


Samenvatting:
Beginnend met onze kerstgroet vatten wij in deze uitgave de pastorale activiteiten voor de r.k. Hongaren in Nederland samen. Wij berichten over de Hongaarse millenniumtentoonstelling in het Vatikaan en een aantal gebeurtenissen waarvan wij denken, dat ze op de belangstelling van het in Nederland levede Hongaren en hun familie kunnen rekenen.


Egyházközségi hírek:

Bakos Gergely bencés atya, akinek hollandiai pasztorációs munkájáért ezúton is köszönetet mondunk, befejezte tanulmányait Leuvenbeen és hamarosan visszamegy Pannonhalmára.
Magyarnyelvű szentmisék Hollandiában legközelebb 2002 húsvétja előtt lesznek, amikor Mustó Péter jezsuita atyát várjuk Magyarországról ismét rövid időre körünkben. Programja a tervek szerint így alakul:szentmisék: máricus 17 d.e. Helmond, d.u. Arnhem; március 24 d.e. Hága, d.u. Rotterdam;lelkigyakorlat: március 21-22 Hága, március 23 Vianeni Magyar Otthon.Az időpontokat tavaszi körlevelünkben pontosítjuk.
Hágában a hagyományos Ige és Áldozás-liturgia (Woord en Communidienst) (St. Liduine Kerkzaal, Koningin Sophiestraat 45.) az újesztencőben is a szokott ritmus szerit folytatódik.
Amint Bakos atya azt búczúzáskor is kérte, mindenki folytassa évközi szentmisehallgatását saját holland egyházközsége rendje szerint.

Mindenki, aki internet kapcsolattal rendelkezik ezenkívül naponta hallgathat magyar katolikus szentmisét reggel 7 órakor az egri székesegyházból, Seregély István egri érsek rövid igehirdetésével. Az Egri Katolikus Rádió internet-vételéről lásd alább.

Miklósházi Attila S.J. a külföldön élő magyarok püspöke karácsonyi körlevelet intézett a hívekhez. Ebben felszólítja a katolikus magyarokat....A körlevél teljes szövege a Világhálón alábbi a címre kattintva érhető el: Karácsonyi üzenet;


Segélyszervezetek híreiből

A sokak számára ismert, Hágában élő Corona nővér hosszü idők óta szervez jótékonysági gyűjtést a budapesti Szent József szegények otthonának. Különösen könnyű ilyenkor télen megérteni a kérést, ha halljuk, hogy a magyar fővárosban a hajléktalanok számát 30-40 ezerre becsülik és minden télen többen fagynak meg éhen és fedél nélkül az utcán...!Magyar Millenniumi Kiállítás a Vatikánban

A magyarok ezer éve csatlakoztak az európai keresztény kultúrkörhöz. A kereszténység felvétele életforma-változással járt, és ebben az egyháznak meghatározó szerep jutott. Az egykori nomád, pásztorkodó nép megkeresztelkedése után templomokat, monostorokat épített, amelyeket hazai külországi mesteremberek csinosítottak, tehetséges muvészek gyönyörukegytárgyakkal láttak el. Országunk szeretettel fogadta az idegeneket: otthonra találtak Magyarországon a bencés, a ciszterci, a ferences szerzetesek, az olasz, német, francia és bizánci hittérítok, akiktol népünk a hit ismeretét és erejét kapta..

Segélyszervezetek hireiből

Ez évben ünnepli a magyarság az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 45 éves évfordulóját. Bátor fiatalok forradalma és szabadságharca volt 1956, amit a Szovjet vasököl segítségével végül levert a hazai bérencek csapata. Amikor pedig ezek már biztonságban érezték magukat, kegyetlen megtorlással válaszoltak a történtekre.

A hollandiai magyarok hagyományosan ötévenkint Rotterdamban gyűlnek össze erre a történelmi évfordulóra, mely közülük oly soknak határozta meg életreszólóan sorsa további alakulását, sok esetben kivándorlását és hollandiai letelepedését.
A Magyar Federáció rendezésében megtartott ünnepség 2001 október 20.án lesz Rotterdamban (zalen Restaurant Engels).
A megemlékezés délelőtt 1/2 11 órakor hagyományos ökuménikus istentisztelettel kezdődik. Déli ebéd után lesznek az ünnepi felszólalások és a megmelékezés kultúrális része. Ennek a napnak mindig hitelességet ad az annak idején Juliana Királynőnek adományozott és azóta a királyi könyvtárban őrzött 56-os magyar zászló, melyet szokás szerint a cserkészek visznek be az ünnepi terembe.

A Hollandiai KMÉM-Pax Romana híreiből

A Katolikus Magyar Értelmiségiek Mozgalmának Brabant-i csoportja október 4.-én a Luijber család vendége lesz Oosterwijkben, ahol a csoport szokásának megfelően a házigazda előadását hallgatja és vitatja meg. A témák ebben a sorozatban vallási, világnézeti és etikai témakörökből kerülnek kiválasztásra.

A KMÉM kétnapos öszi találkozója november 9-10.-én lesz Maarssenben, ahová a Benelux és a Rajnavidékről várnak érdeklődőket. Előadó Pfitzner Rudolf pszichoanalitikus München: "Vallás: illúzió, kollektív kényszerneurózis, vagy mi?" [KMEM titkárság: Mustó. S. Vechtoever 7. 3555 SX Utrecht]
Amint a képen is látható, Berszán Lajos igazgató atya gimnáziumában több korosztály tanul együtt egyetlen tanteremben. De legalább tanulhatnak a kismagyarok és enni kapnak!
És mégegy: több Magyarországon felsőfokon tanuló csángó diák nem tervez visszatérni szülőfőldjére a rendkívüli szegénység és munkanélküliség miatt. Berszán Lajos atya csángó gyerekei visszatérnek!

A moldvai csángó-magyarok -mint ismeretes- szinte valamennyien katolikusok, ragaszkodnak hitükhöz és származásukhoz. Pedig csángó-magyar imakönyveiket a románok elvették és templomaikban a megfenyegetett papoknak csak románul szabad prédikálni. Mintha nem is léptünk volna már egy új évezredbe...Tárolni ezt a levelet az "Outlook" levelezőnél ".elm" kódolásban, a többinél a "template" módozatban célszerű.


Szerkesztőség:
nickl001@planet.nl
FIGYELEM!

Amennyiben Ön ezt a hírlevelet nyomtatott változatban kapta közöljük, hogy nyomtatott formában ez 2002-től már nem fog megjelenni, hanem csak internet-küldemény (e-mail) alakjában. 2002-től feltételezzük és reméljük, hogy minden helyi csoportnak lesz legalább egy internet-postaláda címe, ahová hírlevelünket küldhetjük. Kérjük e címeket mielőbb közöljék velünk. Ugyancsak szívesen küldjük ezt a kiadványt egyéni internet-postaláda címekre is, amint azokat megadják. Ugyanakkor, aki nem tart igényt elektronikus körlevelünkre kérjük jelezze azt egyszerű válaszlevélben. Közreműködésüket köszönjük.
Üdvözlettel: Nickl Károly

HÍRLEVÉL   ARCHÍVUM