Szentháromság
Hollandiai Magyar Római Katolikus Egyházközségi Tanács
Vereniging ter bevordering van het geestelijke leven van de r.k. Hongaren in Nederland

Ingeschr. b.d. K.v.K 's Hertogenbosch
Nr 40217046
Secretariaat:
Ruiterbaan 1.
5106 RJ Dongen
Tel: 01623-17293
magyar.nl@gironet.nl
Giro: 1999017

Érdemes
lelőhelyek
a 'Hálón'
Alábbi honlapok élő web-kapcsolatnál aktiválhatók!


Egyházi honlapok:

Magyar Katolikus Egyház

Magyar Katolikus Püspöki Kar (hírösszefoglalók, intézmények, rendek, címek)

Virtuális Plébánia modern, sokoldalú, pasztorációs honlap


Szervezetek honlapjai:

HÁLÓ

Magyar Karizmatikus Mozgalom

Keresztény Értelmiségi Társaság

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

Magyar Pax Romana

Jelentős katolikus irodalom:

Új Ember
katolikus hetilap

Katolikus web- kiadványok gyűjteménye
200 magyar és 25 külföldi honlap

Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár


Ifjúság:

Katolikus Ifjusági Mozgalom (KIM)

Magyar Cserkészszövetség

Külföldi Magyar Cserkészszövetség


Ökuménikus szellemiségű magyar honlapok:

Kajata
ökuménikus fórum

Fontosabb holland katolikus honlapok:

Rooms Katholieke Kerk

Katholike kerk op het web

Fontosabb holland ökuménikus honlapok:

KerkNet

Samen Op WegSzemelvények más, üzletmentes honlapokból:
Startlap
Startpagina

Internet Értelmező Kisszótár
szakkifejezések magyarázata kezdő internetezőknek

Google
Ez ma a legjobb keresőprogram

Új Magyar Évezred
negyedéves, értékorientált internet-kiadvány

Magyar Népdalok a Világhálón
t.k. zenélő népdalkották gyűjteményével
Hollandiai Katolikus Magyar Egyházközségi Hírlevél
2. szám: 2001 szeptember
Contactblad van de rk Hongaren in Nederland
Samenvatting:
In deze uitgave worden de data v.d. hl. missen en andere activiteiten van katholiek signatuur voor de Hongaren in Nederland tot eind 2001 op een rij gezet. Er wordt ingegaan op de afsluiting van de Hongaarse millennium-feesten wereld-wijd, maar ook op de 45. herdenking van de vrijheidsstrijd in 1956, die voor vele Hongaren ten slotte het vluchten uit hun geboorteland betekende, o.a. naar Nederland.
Aan het Internet-deel van deze uitgave werden een aantal nieuwe informatieve Nederlandse en Hongaarse web-adressen toegevoegd. Deze uitgave verschijnt voortaan alleen via internet-post en wordt op aanvraag toegezonden (e-mail).

Millenniumi záróünnepségek:

2001. augusztus 20.-án zárult a 2000. január elsején megnyitott magyar milliumi ünnepségsorozat országhatárokon kívül és belül.

Hollandiában augusztus 23.-án délben jött össze az ünneplő magyarság a vianeni római katolikus templomban, ahol a helyi plébános és Tüski Márti lelkésznő ökuménikus istentisztelet tartottak.
A Vianeni Magyar Otthonban, a hagyományos gonddal előkészített ebéd után, ünnepi megemlékezés volt. Ezen a fiatal Teszelszky Kees tartott előadást a magyar Szent Koronáról, mint egyedülálló jelentőségű nemzeti ereklyéről. Az ünnepély, melyen -a rendkívüli meleg ellenére- szép számmal vett részt a hollandiai magyarság, a székely himnusz éneklésével ért véget.

Magyarországon, a Duna-TV-n is követhető ünnepségsorozat egyik legkiemelkedőbb eseménye az augusztus 15.-én, Nagyboldogasszony napján, Esztergomban rendezett ünnepségek voltak. A ritka alkalomra a Szent Koronát a Parlament épületéből feldíszített hajón vitte a koronaőrség Esztergomba, Szent István koronázási városába. Ott a Bazilikában és az előtte elterülő téren óriási embersereg hallgatta a szentmisét és az ünnepi beszédeket. Ezt követően a résztvevők személyes tisztelettel adózhattak a Szent Koronának.

Az esztergomi ünnepségsorozat másik, szószerint is 'kimagasló' eseménye volt Melocco Miklós Kossuth-díjas szobrászművész Szent István Megkoronázása című szobrának felavatása. Az óriási szobor a Dunára néző, a Dunapartból kiemelkedő bástyán kapott helyet, messziről láthatóan hirdetve mondanivalóját.

A szobrot Mádl Ferenc köztársasági elnök avatta fel majd népviseletbe öltözott fiatalság vehette azt elsőként ünnepélyesen körül (képünk közvetlen a lelplezés előtt készült).
A szoborcsoport közepén a koronázó érsek a térdelő István fejére illeszti a koronát, míg felettük a már egymásba kapcsolódott, de még folytatásra, befejezésre váró boltívek Szent István alkotó munkásságát szimbolizálják.
A szoborral egy egyedülálló új, nemzeti emlékművel gazdagodott Magyarország.

Egyházközségi hírek:

Magyar szentmisék 2001 végéig:   Mint ismeretes állandó katolikus magyar lelkész Hollandiában nincs szolgálatban. A kiküldetésben vagy vendégségben körzetünkben tartózkodó lelkészeket kérjük fel magyar szentmisék bemutatására. A Leuvenben doktori disszertációján dolgozó Bakos Gergely bencés atya mond ez évben még szentmisét Hágában és Rotterdamban október 14.-én és december 9.-én, a többi alkalomkor (szept.9/nov.11/dec.9/dec259 Ige és Áldozás-liturgia (Woord en communidienst) lesz (St. Liduine Kerkzaal, Koningin Sophiestraat 45.) Bakos atya október 20-án a rotterdami 1956-os megemlékezésen tart ökuménikus istentiszteletet, majd november 11.-én Helmondban mond szentmisét ˝ 12 órakor (St Paulusparochie, Paulus Potterstraat-1.)

Mustó Péter jezsuita atya 2002-es tavaszi körútja a nagybőjtben lesz. 2002 március 16.-ától 26.-áig tartózkodik Hollandiában. Ittléte alatt Hága-Rotterdam-Arnhem-Helmond és Vianenben tervezzük szemntmise bemutatására kérni. Az időpontokról tavaszi körlevelünkben adunk hírt.


1956-os megemlékezés

Ez évben ünnepli a magyarság az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 45 éves évfordulóját. Bátor fiatalok forradalma és szabadságharca volt 1956, amit a Szovjet vasököl segítségével végül levert a hazai bérencek csapata. Amikor pedig ezek már biztonságban érezték magukat, kegyetlen megtorlással válaszoltak a történtekre.

A hollandiai magyarok hagyományosan ötévenkint Rotterdamban gyűlnek össze erre a történelmi évfordulóra, mely közülük oly soknak határozta meg életreszólóan sorsa további alakulását, sok esetben kivándorlását és hollandiai letelepedését.
A Magyar Federáció rendezésében megtartott ünnepség 2001 október 20.án lesz Rotterdamban (zalen Restaurant Engels).
A megemlékezés délelőtt 1/2 11 órakor hagyományos ökuménikus istentisztelettel kezdődik. Déli ebéd után lesznek az ünnepi felszólalások és a megmelékezés kultúrális része. Ennek a napnak mindig hitelességet ad az annak idején Juliana Királynőnek adományozott és azóta a királyi könyvtárban őrzött 56-os magyar zászló, melyet szokás szerint a cserkészek visznek be az ünnepi terembe.

A Hollandiai KMÉM-Pax Romana híreiből

A Katolikus Magyar Értelmiségiek Mozgalmának Brabant-i csoportja október 4.-én a Luijber család vendége lesz Oosterwijkben, ahol a csoport szokásának megfelően a házigazda előadását hallgatja és vitatja meg. A témák ebben a sorozatban vallási, világnézeti és etikai témakörökből kerülnek kiválasztásra.

A KMÉM kétnapos öszi találkozója november 9-10.-én lesz Maarssenben, ahová a Benelux és a Rajnavidékről várnak érdeklődőket. Előadó Pfitzner Rudolf pszichoanalitikus München: "Vallás: illúzió, kollektív kényszerneurózis, vagy mi?" [KMEM titkárság: Mustó. S. Vechtoever 7. 3555 SX Utrecht]Segélyszervezetek híreiből

Ritkán érkezik visszajelzés, hogy a Hollandiából távoli országokba küldött segítség valóban megérkezett-e rendeltetési helyére és a megadott célra lett-e felhasználva. A közelmúltban kaptuk alábi az képet, mely a Gyimesfelsőloki Árpádházi Szent Erzsébet Gimnáziumban készült, ahol a székely gyerekek mellett sok szegény, sokgyerekes moldvai csángó családból származó gyereket is nevelnek és akiknek neveltetésére támogatásunkat kérték. Egy csángó kismagyar éves -bentlakásos- taníttatását kb. 800.- guldenből tudják megoldani. Szerény támogatást már Hollandiából is kaptak.

Amint a képen is látható, Berszán Lajos igazgató atya gimnáziumában több korosztály tanul együtt egyetlen tanteremben. De legalább tanulhatnak a kismagyarok és enni kapnak!
És mégegy: több Magyarországon felsőfokon tanuló csángó diák nem tervez visszatérni szülőfőldjére a rendkívüli szegénység és munkanélküliség miatt. Berszán Lajos atya csángó gyerekei visszatérnek!

A moldvai csángó-magyarok -mint ismeretes- szinte valamennyien katolikusok, ragaszkodnak hitükhöz és származásukhoz. Pedig csángó-magyar imakönyveiket a románok elvették és templomaikban a megfenyegetett papoknak csak románul szabad prédikálni. Mintha nem is léptünk volna már egy új évezredbe...Tárolni ezt a levelet az "Outlook" levelezőnél ".elm" kódolásban, a többinél a "template" módozatban célszerű.


Szerkesztőség:
nickl001@planet.nl
FIGYELEM!

Amennyiben Ön ezt a hírlevelet nyomtatott változatban kapta közöljük, hogy nyomtatott formában ez 2002-től már nem fog megjelenni, hanem csak internet-küldemény (e-mail) alakjában. 2002-től feltételezzük és reméljük, hogy minden helyi csoportnak lesz legalább egy internet-postaláda címe, ahová hírlevelünket küldhetjük. Kérjük e címeket mielőbb közöljék velünk. Ugyancsak szívesen küldjük ezt a kiadványt egyéni internet-postaláda címekre is, amint azokat megadják. Ugyanakkor, aki nem tart igényt elektronikus körlevelünkre kérjük jelezze azt egyszerű válaszlevélben. Közreműködésüket köszönjük.
Üdvözlettel: Nickl Károly

HÍRLEVÉL   ARCHÍVUM