Publikációs felhívás - ÚJ GALAXIS 2. szám - Tudományos-fantasztikus antológia (Kódex Kiadó, Pécs, 2003)
Publikációs felhívás       Az Új Galaxis 1. számában meghirdetett felhívásra számos pályamű érkezett. Közülük a legkiválóbbakat válogattuk össze jelenlegi antológiánkba. Továbbra is várjuk valamennyi olyan amatőr írótársunk novelláit, verseit, tanulmányait (maximum 20-25 oldal terjedelemben), aki nyomtatásban eddig még nem közölt alkotásait szeretné kiadványunk következő számaiban – igen kedvező anyagi feltételek mellett – viszontlátni. A pályamunkákat 1 nyomtatott példányban, valamint digitális formában (lemezen vagy
e-mailben)
kérjük eljuttatni a szerkesztőség impresszumban megjelölt címére. A pályaművek megjelentetéséről a szerkesztőség dönt, és a publikálás feltételeiről valamennyi kiválasztott alkotótársnak részletes tájékoztatást küld. A pályázatnak tartalmaznia kell egy olyan nyilatkozatot a szerzőtől, melyben beküldött alkotását saját szellemi termékként ismeri el. A pályaművek benyújtásának határideje folyamatos.


Publikációs felhívás       Az Új Galaxis szerkesztősége kedvező publikálási lehetőséget kínál a magyarországi sci-fi irodalom feltörekvő tehetségei, amatőr írók, grafikusok, költők és tanulmányírók számára.

     Lehetőséget biztosítunk:

kiadványunk további számaiban való – a szerző csekély anyagi hozzájárulásával megtámogatott – publikálásra. Az Új Galaxis című kiadvány önköltségi alapon működik. Valamennyi szerzőtárs, aki írása terjedelmének megfelelően hajlandó hozzájárulni a kiadvány újabb kötetének megjelentetéséhez, az általa befizetett pénzösszeg értékével egyező számú kötetet kap tiszteletpéldányként, írásának nyelvi lektorálását, tipografálását, nyomdai előkészítését és webesítését pedig az Új Galaxis szerkesztősége végzi. A kiadványban való megjelenés ÁFÁ-s ára: 1500 Ft/oldal;
      Gondolja át ezt a lehetőséget, és ne habozzon felvenni velünk a kapcsolatot!


Publikációs felhívás       Mint kezdő és kevéssé ismert írónak, szinte egyáltalán nincs lehetősége művei közzétételére? Mi erre egyedülálló és anyagilag igen kedvező lehetőséget ajánlunk.

(1) Ha korábban próbálkozott már művei internetes publikálásával, bizonyára vágyik rá, hogy műve „kézzel fogható” formában, nyomtatott változatban is megjelenjen és a boltokba kerüljön. Mi segítünk ebben.

(2) Számos magyarországi sci-fi antológia „belterjes”, néhány nevesebb szerző saját művei megjelentetésére használja fel mások pénzét.

     Nálunk viszont:
     — a pályaművek beadása díjtalan,
     — ön csakis akkor fizet, ha írása kötetünkben vagy önálló formában megjelenik,
     — a befizetett összeg függvényében ön tiszteletpéldányokat kap, melyeknek fogyasztói ára megeggyezik
          az Ön által befizetett összeggel,
     — szerkesztőségünk munkatársai saját írásaikat saját pénzükből publikálják.

(3) Szerkesztőségünk tagjai mögött komoly, csaknem egy évtizedes könyvszerkesztési- és kiadási tapasztalat áll. Eddig főként egyetemi jegyzeteket, tankönyveket gondoztunk, illetve írtunk mi magunk. Sokszor követtük nyomon, hogyan lesz a kéziratból sok-sok munkafázis után kész könyv. (Referencia-anyagaink, valamennyi eddig elkészült – több tucatnyi – könyvünk igény szerint megtekinthető.)

(4) Szerkesztőségünk munkáját egy kiváló pécsi kiadó és nyomdaipari vállalat segíti.

(5) Ha nálunk publikál, tapasztalni fogja, hogy szerkesztőségünk tagjai nagyon fontos értéknek tartják az emberi kreativitást, az alkotói kedvet, azt, hogy nyomot hagyjunk magunk után a világban. Rajongunk a szép könyvekért, és – miként reményeink szerint azt az Új Galaxis első számai is mutatják – nagy kedvelői vagyunk a sci-fi irodalomnak és a csillagászatnak.


ÚJ GALAXIS 2. szám – Tudományos-fantasztikus antológia
(Kódex Kiadó, Pécs, 2003, 169. o.)