Kate Carry: Összefüggések - ÚJ GALAXIS 2. szám - Tudományos-fantasztikus antológia (Kódex Kiadó, Pécs, 2003)
Kate Carry: Összefüggések -- Grafika © Kovács Péter (Smith)

  Ö s s z e f ü g g é s e k

Öljük a bogarakat
Pusztítjuk őket a szobában
A kertünkben s rétjeinken
Mérget hintünk rájuk
Vagy agyontapossuk őket
Nagy volt a hibájuk
Parányi létükkel
Zavarni merészeltek
Öljük az embereket
Pusztítjuk egymást
Szobákban s városokban
Mérget csepegtetünk
Vagy mindenkiből
Kitapossuk a szebbik énjét
Nagy a hibánk


Nem tudunk emberek lenni
Bogár módra zavarni
Merészeljük Istent
Ám még azt a kegyét
Sem kapjuk meg
Hogy ő taposson ránk


Kate CarryÚJ GALAXIS 2. szám – Tudományos-fantasztikus antológia
(Kódex Kiadó, Pécs, 2003, 34. o.)