Életszerű versenyben nyerünk

Életszerű versenyben nyerünk

Köszöntő a PKE képzőművészeti tanszéke tízéves jubileumára

 

 

Kedvezően alakultak dolgaink, az akkreditálás és a magiszterképzés beindítása után egy esztendővel elértük a nagykorúság határát, és megérdemelten ünnepelhetjük fennállásunk immár tizedik évfordulóját. A jubileumi esemény arra kötelez mindnyájunkat, hogy ezúton is kifejezzük elismerésünket mindazoknak, akik hozzájárultak a Partiumi Keresztény Egyetemen a magyar nyelvű képzőművészeti oktatás megvalósulásához.

Szoktuk mondani, hogy a vizuális művészetek nyelve univerzális, de ha anyanyelven nem lenne hozzáférhető ezek elméleti és szakmai oktatása, akkor nemcsak a személyiségek identitástudata sérülne, hanem a művészetelmélet mélyebb elsajátíthatósága is. Ezért elsősorban köszönet illeti a Partiumi Keresztény Egyetem 2001-es vezetőségét, beleértve a Pro Universitate Partium elnökét, Tőkés László akkori püspököt és munkatársait, akik nyitottak voltak e költséges szak támogatására. Továbbá köszönet a vizuális művészek csapatának, hiszen csak igazi csapatmunkával juthattunk túl a kezdeti nehézségeken, illetve a folytatásban is számtalan barát és kolléga közreműködésével érhettük el a mai szintet.

Az indulás éveiben gond volt az infrastruktúrával, a géppark és műtermek felszereltségével, de az egyetemi vezetés mindezt sorra megoldotta. Később jött az igazi nehézség, a magyarul előadni tudó egyetemi szakemberek hiánya, aminek átvészelésén a román kollégák segítettek mindaddig, amíg nekünk is nem sikerült egyetemi oktatói rangot és fokozatot szereznünk.

Hogy kik voltak ők? Többek között Mircea Baciu, aki sajnos 2006-ban elhunyt, így nem élvezhette munkájának eredményeit; Ioachim Nica, dr. Ioan Horváth-Bugnariu, dr. Aurel Chiriac, dr. Radu Igazsag és a többiek, hogy csak a legfontosabbakat említsük. Köszönet a fel nem soroltaknak is. Továbbá köszönet természetesen a magyarországi oktatóknak, barátainknak – dr. Prokopp Mária, dr. Keserű Katalin, dr. Bán András, dr. Sturcz János, dr. Maczó Péter, Kapitány András –, akik a korszerű oktatás mellett könyvtárunk anyagának bővítéséhez is hozzájárultak. Egyszóval köszönet a mintegy negyven oktatónak, akik tíz év alatt egyetemünkön megfordultak, vállalva a gyakori fáradságos ingázást a bukaresti, kolozsvári, magyarországi művészeti egyetemekről, továbbá azoknak is, akik Nagyváradon nap mint nap hozzájárultak a hallgatók sikereihez, mint dr. Boné Rudolf, dr. Jakobovits Márta, Székely Réka, és a mai kollégáknak, dr. Antik Sándornak, dr. Horváth Gizellának, dr. Gheorghe Gorunnak, dr. Onucsan Miklósnak, Balázs Zoltánnak, Ütő Gusztávnak, Vass Sándornak, Kovács Zoltánnak, Izsák Elődnek vagy a temesvári Nyugati Egyetem dékánjainak, akik kérésünkre licencvizsgáztatást végeztek, és hosszú ideig egyetemük oklevelét adták hallgatóinknak, amíg nem nyertünk akkreditációt. És nem utolsósorban köszönet a hallgatók nemzedékeinek, akik szorgalmas, sikeres munkájukkal ma is erősítik intézményünk hírnevét. Újfent hosszú lajstromot kellene említeni, azoknak az ifjú tervezőgrafikusoknak a nevét, akik televíziós stúdiók, színházak hasznos munkatársai, illetve reklámterületen bizonyítanak, vagy külföldi egyetemeken folytatják ma tanulmányaikat.

Képek

Impresszum   -   Szerzői jogok