Laska Lajos hétköznapi kalandjai

 

Az összeforrás

Laska Lajosék örömittasan álltak az esketést végző hivatalnok előtt, úgy, mint akik megütötték a főnyereményt. A kérdésre, hogy saját akaratból cselekszik-e, amit cselekszenek, hangos, magabiztos igennel válaszoltak. A család, a rokonság meghatottan mosolygott. Aztán a ceremóniának különleges mozzanata következett: a közös gyertyagyújtás. Laska fogta volna a gyufát, arra gondolva, hogy párja majd tartja a skatulyát, de csak ügyetlenkedett, a gyufa nem akart meggyúlni, a helyzet kezdett kínossá válni, mire a hölgy kikapta a gyufát társa kezéből, egy sercintéssel meggyújtotta, s azzal a mozdulattal a gyertyának is lángot adott. Az ünneplősereg felszabadult nevetésbe kezdett. Laska a boldogság mámorában nem tulajdonított különösebb jelentőséget a történteknek. Később már mindegy volt.

A szerelem definíciója
(A la Laska)

Naptölte - holdfogyatkozás. Nagyfogyatkozás, megfogyatkozás, magfogyatkozás, magtölte, megtölte. Szédület. Láblógatás a világ végén. Egyedül: négy lábbal. Abban a tévhitben, hogy a csillagok megnőnek, és nap, valamint hold lesz belőlük.

És akkor kezdődhet újra a: naptölte – holdfogyatkozás. Nagyfogyatkozás, megfogyatkozás, magfogyatkozás, magtölte, megtölte. Szédület. Láblógatás a világ végén. Egyedül: négy lábbal. Abban a tévhitben, hogy a csillagok megnőnek, és nap, valamint hold lesz belőlük.
(És mindez elölről).

Tévézik I.

Laska Lajos megrögzötten gyűlölte a tévét. Merthogy az butít, nyomorba dönt és hasonlók. Sokáig mondogatta, be nem vinne efféle fenevadat a házába. Számára ez elvi kérdés volt. Körötte, a társaságában, ismerősei, munkatársai körében mindenkinek volt tévéje, piszkálgatták is Laskát eleget, hogy mi van, tán sajnálja rá a pénzt?! Addig-addig rágták a fejét, hogy Laska végül, igaz, a fogát szívva, beadta a derekát: vásárolt egyet. Amikor a kábelt beszerelő munkás magyarázgatta, hogy hatvannyolc csatorna fogható, hogy így, hogy úgy, Laska egykedvűen bólogatott, gyanakodva pislogva a villogó képernyőre. Este, lefekvés után aztán szörfözni kezdett a csatornák között. Erőszak, halál, gyilkosok, gazemberek. Egy-két óra múltán zúgó fejjel kapcsolta ki a tévét, szemét lehunyva aludni próbált. Nem ment. Forgolódott, hánykolódott, aztán váratlan ötlettől vezérelve felugrott, a tévé képernyőjére ráterített egy pokrócot, hogy ki ne jöhessenek a gonosz emberek. Aztán megkönnyebbülten elszenderült.

Aggódik

Egyik nap Laska, amint a munkából hazaért, feleségét nem találta otthon, a konyhaasztalra pedig ki volt borítva gyógyszeres ládikájuk teljes tartalma. Dobozok, fiolák hevertek szanaszét, úgy mintha a felesége eszeveszett gyorsasággal keresgélt volna valamilyen gyógyszer után. Laskát hirtelen rossz előérzet kerítette hatalmába. Vajon váratlanul megbetegedett a felesége? Fájdalmai vannak? Amint erre gondolt, nagyon kezdte sajnálni, mert eszébe jutott, törékeny asszonykáját mennyire megviseli a fájdalom. De akkor hol lehet? Elment az orvoshoz, netán kórházba került? Laska telefonja után kapott, hogy hívja fel, de a felesége nem vette fel. Egyre inkább hatalmába kerítette az aggodalom. Mi lehet vele, és hol lehet? Aggodalmában még az is megfordult a fejében, hogy a felesége netán gyógyszeres öngyilkosságot követett el, ezért nem veszi fel a telefonját. Idegesen fel-alá járt a lakásban, nem tudta, mitévő legyen, hol keresse. Így telt el egy fél óra, míg egyszer csak nyílt az ajtó, s azon mosolyogva lépett be asszonya. Laska lélekszakadva rohant elébe, izgatottan érdeklődve, hol volt, mi van vele. Valami görcsoldót kért a szomszédasszony, azt vittem át neki, s egy kicsit ott ragadtam beszélgetni, mondta könnyedén az asszony.

Laskának egyszerre összeszűkült a szeme, s mérgesen rákiáltott feleségére: s én fél órán át fölöslegesen aggódtam miattad, azt gondolva, hogy beteg vagy, szenvedsz? És felpofozta meghökkent párját.

Impresszum   -   Szerzői jogok