polémia
A 2010/6. számtól Várad folyóirat számai a www.varad.ro-n érhetőek el.

Emőd Tamás

Rab prédikátorok éneke

Lenn mennydörög a vizek orgonája,

Tajtékba ful a bősz hullámtorok –

De lapátolnak dideregve-fázva

Gályarab hetven prédikátorok.

Pozsony alatt lánczát ötszáz cipelte,

Gályarab hetven: mikor ideért

– Ütött az óra – álmos, öreg este

Hetven daczos pap rabruhát cserélt!Napverte arczuk izma meg se rándul,

Nagyritka szó: „Testvér: egy korty vizet!”

Vig élcz, ha csattan: „Van viz a Dunán túl” –

Robotra kész a serkenő ideg;

Ostorszij pattog: „Dologra, pogányok!”

Sok szem felvillan, sápadt tűzben ég,

De enyhül a vád, elpihen az átok,

Pár agg mordul csak: „Megbocsát az ég…”Éjfél körül fölrezzen egyik-másik:

„Hallod?… hogy sir a havasok felett…

…Ezüstbillentyüs tárogató játszik…

Szivük megdobban, könypatak pereg –

Nagy, néma gyöngyök sokbarázdás arczon,

Mint őszi harmat hideg szél után…

Hetven legény vért hullatott a harczon,

Nem buvó könnyüt bus daróczruhán.Mint vészmadár inog a rongy vitorla.

Időtlen uton, késő éjfelen,

Piros vércseppel, vándordaru-tollal

Levél iródik a födélzeten:

„Nehéz rabságban mind elpusztul itt lenn,

Haja hófehér már, de a lelke bátor…

Erős vára maradt a hatalmas Isten!

Anno ezerhétszáz. –

Hetven prédikátor.”


A szerző további írásai

impresszumszerzői jogok