polémia
A 2010/6. számtól Várad folyóirat számai a www.varad.ro-n érhetőek el.

Kabos Ede

Horror juventutis

Körkérdésekkel ostromolják az irókat: mit tartanak a fiatalok mozgolódásairól? Nekem azonban ugy rémlik, hogy a kérdést rosszul teszik fel. Azt kellene kérdezni a fiataloktól, hogy mit tartanak az öregek fészkelődéséről. Mert a fiatalok nem is mozgolódnak valami különösebben. Ugyan mit is csinálnak? Társaságot akartak alapitani? De nem alapitottak. Ujságra gondolnak? De máig sincs ujságjuk s az egyetlen folyóiratuk kéthetenkint egyszer tud megjelenni, akár egy ólomlábu akadémiai folyóirat. A fiatalok egész mozgolódása annyi, hogy dolgoznak, verseket, novellákat irnak s – legtöbbször a saját költségükön – könyveket adnak ki. Pedig volna okuk mozgolódni. Volna okuk egy fórumot teremteni, a hol védelmezzék magukat s az irodalmi szépet az öregek kirohanásai, gunyos becsmérlései ellen. De a fiatalok nem tudnak igazában mozgolódni.

Ellenben az öregek! Irodalmi társaságok megnyitóiban, maradi ujságokban, sőt szuggerált kultuszminiszteri nyilatkozatokban is folyton pocskondiázzák a fiatalokat. A horror juventutis, az ifjuságtól való rettegés ugy fészkelődteti a jó öregeket, mintha giliszta mozogna bennük. Hiszen nem ma kezdik az öregek a fészkelődést és Goethe Walpurgis éjszakáján egy öreg irót is megszólaltat ezzel a panaszos verssel: Wer mag wohl überhaupt jetzt eine Schrift / Von mässig klugem Inhalt lesen? / Und was das liebe junge Volk betrifft, / Das ist noch nie so naseweis gewesen.

Tehát a jó öreg iró urak már Goethe idejében is ugy találták, hogy a mit a fiatalok irnak, az értelmetlen s hogy a fiatalok egyáltalán igen szemtelenek. Nyilván igy panaszkodtak az öregek mindig a fiatalokra. Az öreg primadonnák is azt teszik rendesen. De akármilyen régi nyavalyája az öregeknek a horror juventutis, az még se igazi iró nyavalyája. Az igazi iró, a ki tudja, érzi, erősen hiszi, hogy munkája örökké fiatal marad, nem fog a fiatalok ellen agyarkodni soha. Goethének, Jókainak egész udvara volt a fiatalokból. Hiszen ők is fiatalok voltak, még ma is azok. A kik meg tudnak öregedni, azok nem irók s csak az ilyenek szoktak panaszkodni a fiatalok mozgolódása miatt.


A szerző további írásai

impresszumszerzői jogok