polémia
A 2010/6. számtól Várad folyóirat számai a www.varad.ro-n érhetőek el.

Dutka Ákos

A Holnap

Egy magyar verseskönyv homlokán áll ez a czim s e körül a könyv körül immár hatodik hónapja nő a szenvedélyes pártoskodás. Öreg májak epéje csorgott végig ezen a vakmerően fiatal könyvön. Fiatal óriások bensőséges őszinteséggel csufolták meg, s annyi guny után ma már a Judás csókja is ott ég e nemes lelkesedéssel, becsületes őszinteséggel irott verses könyvön.

Hét fiatal magyar poéta tervezte, akarta ezt a könyvet. Hét fiatal erős tehetség, a kiket érkezésük idején egyenkint örömmel fogadott a magyar irodalom. De mikor egy gárdába tömörülve az uj idők érkezését dokumentálták, fegyverbe szállott ellenük a tekintélyek egész csapatja.

Ma tehát komoly és őszinte esztétikai értékelésről szó sem lehet. A Holnappal szemben ma mindenki elfogult. Vannak a kik szidják, a kik lelkesedve beszélnek róla, a kik fanyaran mosolyognak a Holnap törekvésein, de az bizonyos, hogy a Holnap országos eseménye a magyar irodalomnak.

Ha egyéb érdeme nincs is ennek a verses könyvnek, azt az egyet kétségtelen elérte, hogy a magyar vers ujra eleven, aktuális művészi termék, a mely fölött még veszekedni is érdemes. A tekintélyek szava csattog a Holnap körül. Elértük azt, hogy tudomásul vette a megállott, lelketlen magyar versirodalom, hogy egy erős uj irány született, a mely ellen az elmuló iránynak természetszerüen védekeznie kell.

Mi néhányan ebben a tudatban akarjuk a becsületes uj művészetet és irodalmat. A ki nekünk utat tört, a ki költögetni kezdte a magyar ugart, a mi jól ismert becsületes törekvésünket megtagadta. Neki joga volt hozzá, de ne higgye ő sem, hogy a Holnapot az ő szava, vagy a Petőfi-társaság eltemetheti. A nagy egyéniségek önzése érthető és megbocsátható, de az egyre születő uj irányok még a legnagyobb egyéniségek mellett is elhaladnak a diadalmas Holnap felé.

Hatan, a kik megmaradtunk erős hittel a mi törekvéseink utján s a jövő év elején havonkint megjelenő irodalmi lapot inditunk; itt fogjuk megczáfolni mindazokat a vádakat, a melyeket marokkal szórtak felénk.


A szerző további írásai

impresszumszerzői jogok