polémia
A 2010/6. számtól Várad folyóirat számai a www.varad.ro-n érhetőek el.

Beöthy Zsolt

Régi szavak uj czimre

Ifju társaink, kik a hagyományok elutasitásával, az idegennek e hagyományokat semmibevevő kultuszával keresik ma az uj utakat; az igazat csak részességökben fogják megtalálni. Zrinyi is, Csokonai is, Vörösmarty is, Petőfi is, Arany is, a maguk korának gyermekei voltak s dicsőségük, hogy halhatatlan szavakban tolmácsolták koruk szellemét. De a mint egymás kezét fogják: egy érzés, egy lélek lüktet végig rajtok, magyar nemzedékeken, magyar századokon. Lüktet, előre és fölfelé vonva őket s vonva velök és általok a milliókat, kik e lélekben közösek. A magyar költészet addig fog tartani, mig ez a láncz meg nem szakad. Nem addig, a mig magyarul verselni fognak, hanem a mig ez a költészet az lesz, a mit mindenkor értettek s ma is értünk alatta: a magyar lélek tolmácsa.


A szerző további írásai

impresszumszerzői jogok